Загальна характеристика інституту виконання судових рішень

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інституту виконання судових рішень ... 5
1.1. Сутність інституту виконання судових рішень ... 5
1.2. Сторони виконавчого провадження ... 7
Розділ 2. Особливості виконання рішень господарського суду ... 11
2.1. Наказ господарського суду і порядок його виконання ... 11
2.2. Порядок виконання судових актів ... 14
2.3. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови ... 20
Розділ 3. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби ... 33
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальна характеристика інституту виконання судових рішень"

Курсова робота "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" і призначений виключно для пошукових систем.

Реєстрація кандидата, списку кандидатів - юридична дія, що полягає в прийнятті відповідною виборчою комісією рішення об реєстрацію особи як кандидат або списку кандидатів, висуненого виборчим об'єднанням, виборчим блоком, з моменту видання якого кандидати, виступаючі в індивідуальній якості, а також кандидати, включені в список, придбавають передбачені законодавством про вибори права зареєстрованих кандидатів, в тому числі право на ведіння передвиборної агітації. Див. Статус зареєстрованих кандидатів, Агітація передвиборна. Виборчі комісії інформують виборців про зареєстрованих кандидатів, списки кандидатів. Див. Інформація. ХУЛІГАНСТВО - злочин проти громадського порядку, що полягає в грубому порушенні громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, що супроводиться застосуванням насилля до громадян або загрозою його застосування, а одинаково знищенням або пошкодженням чужого майна, передбаченим ст. 213УК. "Хуліган" і "X." - слова англійського походження. Як відмічають багато які дослідники. Hooligan - прізвище славнозвісної сім'ї злочинців, що проживала в XVIII в. в Ірландії і що "прославилася" безпрецедентними бешкетами. Його особлива небезпека складається в тому, що часто X. приводить до здійснення інших тяжких. РАДА МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (СМИД) - міжнародний орган п'яти великих держав (СРСР, Китаю, США, Англії і Франції), встановлений Потсдамської конференцією (див.) для проведення необхідної підготовчої роботи по мирному урегулюванню і для обговорення інших питань, які по угоді між урядами, що беруть участь в Раді можуть час від часу передаватися Раді. Рішення СМИД приймаються на основі одноголосності всіх членів, що беруть участь в його роботі СМИД і мають силу міжнародних угод. Звичайним місцем засідання СМИД повинен бути Лондон, де постійно знаходиться об'єднаний секретаріат, створений Радою. Кожного члена СМИД супроводить. Психологічні наслідки карного покарання - Міжнародний і вітчизняний досвід застосування карного покарання свідчить про глибокий, різносторонній і часто небажаний вплив цього покарання на особистість осудженого. Психологи-пенитенциаристи зазначають, що по-перше, особистість придбаває особливе правове положення, що полягає в обмеженні її прав (як відомо, будь-які обмеження і заборони породжують прагнення осуджених до їх порушення, активізують в цьому відношенні їх винахідливість і витонченість (М.Н. Гернет, В.Ф. Пірожков, Г.Ф. Хохряков і інш.). По-друге, людина в умовах ізоляції придбаває і специфічні обов'язки, в яких звичайні для будь-якого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДЕРАЛЬНІ ЗБОРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - згідно з ст. 94 Конституцією РФ, Федеральні Збори - парламент Російської Федерації - є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації". ФС - один з федеральних органів, що здійснюють державну владу в РФ, це орган законодавчої влади (ст. 10-11 Конституції РФ). Однак повноваження палат і зміст їх діяльності ширше, ніж тільки представництво населення і законотворчество. Палати беруть участь в розгляді і розв'язанні багатьох важливих питань верховного управління державою, затверджують бюджет держави. Вони також беруть участь в формуванні ряду федеральних державних органів; у деяких напрямах. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) - універсальна міжнародна організація по забезпеченню світу, безпеки і міжнародної співпраці. Створена в 1945 р. з ініціативи ведучих країн антигитлеровской коаліції (СРСР, США, Англія, Франція, Китай). Членами ООН до 1996 р. були 185 держав. Цілі ООН: підтримка міжнародного світу і безпеки; вживання ефективних колективних заходів для запобігання і усуненню загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень світу; дозвіл мирними засоби міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до порушення світу; розвиток дружніх відносин між народами; здійснення міжнародної співпраці. Трупа непізнаного встановлення особистості психологія - При виявленні непізнаного трупа, для встановлення особистості і підвищення ефективності розслідування випадку доцільно скласти його психологічний портрет. Потрібно почати з пошуку відомостей про фізіологічні, соціальні і професійні ознаки особистості потерпілого, що знаходять своє відображення у зовнішності потерпілого і його предметах, що супроводили. Потім використати їх в сукупності з іншими виявленими фактами. Про соціальну, професійну приналежність, особові і інакші особливості непізнаного трупа можуть свідчити: 1) охайність, ухоженность, зношеність, фасон, якість і т.д. одягу; 2) що.
У вступі курсової "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Політична партія - це найбільш активна і організована частина соціальної групи або класу, що виражає їх інтереси, пов'язана ідеологічною спільністю і що бореться за політичну владу. Функціями політичних партій є: виявлення, формулювання і задоволення інтересів великих соціальних груп; активізація і інтеграція певної частини людей; боротьба за політичну владу і її використання, визначення форм, коштів і методів цієї боротьби в залежності від змінної обстановки; підготовка і проведення виборчих кампаній по формуванню вищих і місцевих органів влади, висунення в них своїх прихильників, організація контролю за їх.

Рамкова конвенція по зміні клімату - прийнята на Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку в 1992 р. Уперше на рівні універсального міжнародного договору використовує поняття геосфер Землі. У конвенції виражається загальна заклопотаність зміною клімату і його наслідками відносно зміни рівня моря, повеней, опустинивания, уразливість крихких гірських екосистем. Зазначається, що екологічні норми, прийняті в одних країнах, можуть виявитися неприйнятними для інших або передбачати неприйнятні економічні і соціальні витрати. Задачею Конвенції є регулювання використання глобального ресурсу, яким є атмосфера, шляхом. БЛАНКИ З ВІДТВОРЕННЯМ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - згідно з розділом 2.5 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536, - бланки федеральних органів державної влади, інакших державних органів, організацій і установ, а також органів, організацій і установ незалежно від форми власності, наділених окремими державно-владними повноваженнями, на яких відтворений Державний герб Російської Федерації. Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації "Про упорядкування виготовлення, використання.
Список літератури курсової "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" - більше 20 джерел. Диференціальна психологія - (differential psychology) Д. п. займається вивченням характеру і джерел індивідуальних і групових відмінностей в поведінці. Вимірювання таких відмінностей породило величезний об'єм описових даних, к-рі самі по собі представляють великий науковий і практ. інтерес. Більш істотно, однак, що Д. п. являє собою єдиний в своєму роді шлях до розуміння поведінки, бо відрізняючий її підхід складається в порівняльному аналізі поведінки при різних біолог. і средових умовах. Співвідносячи поведенческие відмінності, що спостерігаються з відомими супутніми обставинами, можна вивчати відносний. Соціальні взаємодії і навчання - [лати. socialis - суспільний] - напрям в психологічній науці, що розглядає процеси і механізми вчення в зв'язку з природою і особливостями соціальних взаємодій. Засновано на розумінні соціальної ситуації як ситуації розвитку, що визначає для якого є самі способи взаємодії. Взаємодії створюють передумови для найближчих досягнень учнів, в зв'язку з чим ефект навчання в системі "вчитель-учень" буде залежати від того, як організована їх спільна діяльність. У експериментальному плані проблема С. в. і про. представлена в дослідженні ефективності парних взаємодій в процесі рішення.

Психологічне здоров'я - (psychological health) Все психотер. системи мають свій погляд на природу чол., свою концепцію етіології хвороби і своє бачення П. з. Це бачення яв-ця кінцевою точкою успішної терапії в тому вигляді, як вона визначається в кожному окремому напрямі. Деякі дослідники, рухомі незадоволенням традиційними клінічними классиф. психич. здоров'я, заснованими на патології, розробляє і емпірично вивчає моделі позитивного здоров'я. У первинній хартії ВІЗ бачення здоров'я було сформульовано в позитивних термінах: "Здоров'я є стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не просто.
Посилання в тексті роботи "Загальна характеристика інституту виконання судових рішень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Розладу настрою - Розладу настрою виявляються у вигляді двох варіантів: симптомами з посиленням і ослабленням емоційності. До розладів з посиленням емоційності відносяться гипертимия, гипотимия, дисфория, тривога, ейфорія, емоційна слабість. Гипертимия характеризується підвищеним радісним настроєм, що супроводиться приливом бадьорості, хорошим прекрасним фізичним самопочуттям, легкістю в подоланні всіх труднощів, переоцінкою власних можливостей. Ейфорія вельми схожа за характеристикою з гипертимией, характеризується як безтурботний, добросердий, безтурботний настрій, переживання повного задоволення своїм. ІНТЕЛЕКТ - це поняття визначається досить різнорідно, але в загальному вигляді є у вигляду індивідуальні особливості, що відносяться до сфери пізнавальної, передусім - до мислення, пам'яті, сприйняття, уваги і пр. Мається на увазі певний рівень розвитку мислительной діяльності особистості, що забезпечує можливість придбавати всі нові знання і ефективно використати їх в ході життєдіяльності, - здібність до здійснення процесу пізнання і до ефективного розв'язання проблем, зокрема - при оволодінні новим довкола життєвих задач. Інтелект - відносно стійка структура розумових здібностей індивіда. У ряді. ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ - (син.: хвороба легіонерів) - гостра інфекційна хвороба, що характеризується розвитком пневмонії, поразкою центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, бруньок. Збуджувач - грамотрицательная паличка, сапрофіт, мешкає в прісноводних водоймищах, грунті. На бульйонний середі бактерії залишаються живими при 25 °З - 112 днів, при 4 °З - 150 днів; в річковій воді при 4 °З - 150 днів, при 25 °З - не менше за 3 тижнів, у водопровідній - більше за рік (415 днів), в дистильованій - від 70 до 140 днів. Збуджувач швидко инактивируется 1 % розчином формаліну, 70 % спиртом, йодом, фенолом.

ТЕРАПЕВТИЧНІ СПІВТОВАРИСТВА НАРКОЗАВИСИМИХ - Як самостійні організації, програми і діяльність яких дозволяють істотно доповнити професійну допомогу залежним від психоактивних речовин, стали виникати в 50-60-е рр. XX в. Найбільш відомі терапевтичні співтовариства (Daytop, Sinanon, Narconon, Monar, "Оптиміст"), що використовують різні терапевтичні моделі, засновані на принципі добровільного дотримання учасниками програми суворого режиму і безумовного прийняття всіх правил розпорядку і норм поведінки, прийнятої в терапевтичних співтовариствах. Основні норми поведінки в них схожі і, як правило, включають наступні принципи: повна. ТРАНСАКЦИОННИЙ АНАЛІЗ - (Е.Берн) Лічн. в концепції Берна розглядається як сукупність особливих станів Его, що виявляються в специф. станах свідомості і зразках поведінки. За допомогою структур, аналізу автор виділяє три осн. Его-стану. 1. "Родитель" - стан, що копіюється з справжніх батьків або інакших авторитетних в дитинстві особистостей. Крім моделироли родителя, воно містить багато інш. стереотипів і автоматизованих форм поведінки, відображаючи традиції, цінності, норми і правила. "Родитель" втілює функції контролю над дотриманням норм і розпоряджень (які людина запозичає, часто некритично. ЛІНЬ - універсальний засіб захисту від некорисного труда. Частіше за все - слідство невпевненості в мети, відсутності стимулів, просто багаторічної втоми. Щоб розібратися в ліні, треба уточнити її суть. Лінь виконувати певну роботу. - Є два виходи: відмовитися від роботи або зробити її приємної. При спробі відмовитися від роботи треба вирішити, хто інший візьме на себе цю роботу або що трапиться, якщо не робити її зовсім. Тут можна помінятися з кимсь справами, залучити на допомогу або розбити роботу на операції, змінити її технологію і пр. Іноді неприємну роботу можна "пересидіти" (так, в армії. СИСТЕМА (ОРГАНІЗМУ) - Сукупність органів і тканин, взаємопов'язаних анатомічно і функціонально, відмінних структурною спільністю і ембриогенетически. С. АФФЕРЕНТНАЯ. Частина нервової системи, що перетворює енергію поступаючих подразнень в нервові імпульси, що поступають в ЦНС. С. ВЕСТИБУЛОМОЗЖЕЧКОВАЯ. Охоплює вестибулярний ядра стовбура головного мозку, вестибулярний відділ мозочка і їх провідні шляхи. Регулює положення тіла і його частин в просторі, збереження рівноваги тіла, координацію рухів. С. ЛИМБИЧЕСКАЯ. Включає дільниці кори головного мозку, розташовані на медиальной поверхні півкуль, пов'язані з ними.