ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЧИН

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття правочину та основні аспекти його здійснення ... 5
1.1. Поняття правочину ... 5
1.2. Види правочинів ... 6
1.3. Загальні умови чинності правочину ... 10
1.4. Поняття державної реєстрації правочину ... 16
1.5. Тлумачення змісту правочину ... 17
1.6. Відмова від правочину ... 19
Розділ 2. Наслідки укладення правочинів ... 21
2.1. Наслідки правочинів, укладених малолітньою особою ... 21
2.2. Наслідки правочинів, укладених неповнолітньою особою ... 22
2.3. Наслідки правочинів, укладених фізичною особою, дієздатність якої обмежена, та недієздатною фізичною особою ... 23
2.4. Наслідки правочину, укладеного юридичною особою, вчиненого нею без відповідного дозволу (ліцензії) ... 25
2.5. Наслідки правочинів з дефектами волі ... 26
2.6. Наслідки правочинів з дефектами форми ... 29
2.7. Наслідки правочинів з дефектами змісту та порядку укладення правочину ... 31
Розділ 3. Умови недійсності правочину ... 34
3.1. Поняття недійсності правочину ... 34
3.2. Наслідки недійсності правочину ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Загальні положення про правочин" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальні положення про правочин"

Курсова робота "Загальні положення про правочин" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальні положення про правочин", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальні положення про правочин" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальні положення про правочин" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЯ РФ - головний нормативний акт РФ, що має вищу юридичну силу на всій території РФ і що закріплює основи її соціального, економічного і політичного пристрою. Діюча К. РФ прийнята шляхом всенародного голосування (референдуму) 12 грудня 1993 р. У ньому взяло участь 58 млн. 187 тис. 755 зареєстрованих виборців, або 54,8% від внесених в списки. За прийняття Конституції проголосувало 32 млн. 937 тис. 630 виборців, або 58,4% виборців, що брали участь в голосуванні. До 12 грудня 1993 р. в РФ діяла Конституція РСФСР 1978 р. з численними змінами і доповненнями. Проект нової Конституції почав розроблятися в червні. О. місця випадку - невідкладна слідча дія, направлена на встановлення, дослідження і фіксацію обстановки місця випадку, слідів злочину і злочинця і інакших фактичних даних, що дозволяє всовокупности з інш. доказами зробити висновок про механізм злочину і інш. обставинах розсліджувати події. У випадках,, що не терплять зволікання, закон дозволяє провести до збудження карної справи з метою отримання необхідних основ для прийняття цього процесуального рішення. Проводиться частіше за все слідче - оперативною групою. Об'єктами є: місце, з до - рим пов'язане уявлення про випадок, тобто дільниця місцевості і (або) дане. КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА - держава в Центральній і Східній Азії. Республіка проголошена 1 жовтня 1949 р. Столиця - м. Пекін. Форма державного пристрою - унітарна держава. Адміністративне ділення: 23 провінції (включаючи Тайвань), 5 автономних районів(Внутрішня Монголія, Синьцзян-Уйгурский, Гуанси-Чжуанский, Нинся-Хуейский, Тібет) і 3 міста центрального підкорення (Пекін, Шанхай, Тяньцзін). У систему унітарного національного державного пристрою КНР входять також 30 автономних округів і 124 автономних повіту, що утворюються в місцях компактного мешкання національних меншин. КНР не визнає суверенітету так званої Китайської. ЗБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВОРОЖНЕЧІ - особливо небезпечний для Союзу ССР злочин проти порядку управління, що посягає на національну рівноправність громадян СРСР. Одним з найбільших досягнень соціалізму є дружба народів СРСР. Комуністична партія невпинно зміцнює радянську багатонаціональну державу, розвиває дружбу і взаємну співпрацю між народами Радянського Союзу, всіляко підтримує, забезпечує і заохочує розквіт національних культур народів нашої країни, веде непримиренну боротьбу проти всіх і всяких націоналістичних елементів. Конституція СРСР законодавче закріпила рівноправність радянських громадян незалежна від їх.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальні положення про правочин" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Виправна психологічна корекція - Цілеспрямований процес психологічного впливу на особові властивості, детерминирующие соціальну поведінку, що співвідноситься з кримінально-правовою забороною, з метою усунення або зменшення їх криминогенности і формування готовності задовольняти життєві потреби і інтереси правопослушним образом. ИПК передбачає підкорення зміни особових властивостей мети покарання (виправлення осудженого, тобто формування готовності особистості вести правопослушний образ життя). Основними принципами ИПК є: а) розмежування психокоррекционного впливу від психічного насилля, що передбачає наявність у осудженого. АВТОРОВЕДЕНИЕ СУДОВЕ - розділ криміналістичного дослідження документів, вмісний загальні принципові основи встановлення автора тексту. А. базується на даних лінгвістики, в т.ч. фразеології, граматики і інш. областей знань про мову і письмову мову. Служить науковою основою автороведческой експертизи. АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА, вигляд криміналістичної експертизи, дослідження документів (рукописних, машинописних, поліграфічних і інш.) для встановлення автора тексту. Об'єктом дослідження при А.е. служить письмова мова, язикові навики, що виявляються в ній, до - рі поділяються на загальні (лексико - фразеологічні. УГІН ПОВІТРЯНОГО СУДНА - злочин міжнародного характеру, передбачений законодавством багатьох держав. Звичайно під У.B.C. розуміється незаконне, за допомогою сили або загрози застосування насилля напрям повітряного судна в інакшу географічну точку, чим яка вказана в плані польотів. Міжнародні конвенції по боротьбі з актами незаконного втручання торкаються трьох видів злочинів і правопорушень, пов'язаних з повітряними судами. Токийская конвенція 1963 р. про злочини і деякі інші дії на борту повітряного судна торкається таких загальнокримінальних злочинів, що здійснюються на борту судна під час його польоту, як.
У вступі курсової "Загальні положення про правочин" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІЧЕ - (від слова "віщати" - говорити) - народні збори в Древній Русі, що скликалися для обговорення і розв'язання найважливіших державних питань (про війну і мир, про призначення вищих посадових осіб і інш.). Своє походження В. веде від племінних зборів, що обговорювали і що вирішували справи племені або племінного союзу. З виникненням Древньоруський держави В. перетворилося в один з державних органів. Деятельность В. прямувала феодальним знанням, що концентрувалося навколо князя. В. скликалося як в столиці держави - Києві, так і в інших великих містах. З розвитком феодалізму і зміцненням влади.

МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС - складова частина міжнародного приватного права, під якою розуміється сукупність правил процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців і іноземних юридичних осіб в суді або в арбітражі. Сам термін " " носить умовний характер. Звичайно до М.г.п. відносять: а) визначення підсудності відносно справ, виникаючих по цивільних, сімейних і трудових правовідносинах з іноземним або міжнародним елементом; б) процесуальне положення іноземних громадян і іноземних юридичних осіб в суді; в) процесуальне положення іноземної держави і його дипломатичних і консульських представників; г). КРЕДИТНА КАРТКА - іменний грошовий документ; форма розрахунків, при якій банк бере на себе ризик негайної оплати товарів і послуг своїх вкладників; іменний платіжний документ, випущений банківською установою, у вигляді пластикового прямокутника з магнітною смугою, що вміщає дані, необхідні для розрахунків за товар. К.к. засвідчує наявність рахунку власника кредитної картки і дає право на придбання товарів і послуг в роздрібній торговій мережі без оплати готівкою. К.к. застосовується клієнтом банку в рамках ліміту, що встановлюється для запозичення грошей або купівлі товарів і отримання послуг в кредит. Процентна.
Список літератури курсової "Загальні положення про правочин" - більше 20 джерел. Реестр зарубежних психодиагностических методик - 16 PF 58-item Hopkins (HSCL-58) - Академічна Відповідальність Achivement лист симптомов - Шкала Переваги Ризику Випробування Тривоги Досягнення локус контроля при получении образования Achivement (Mehrabian, 1976) - Інвентар Adaptive Поведінки тест мотивации достижения для Дитини (Taylor) - Шкала Adaptive Поведінки тест адаптивного поведения детей - Батарея Adaptive Майстерності шкала адаптивного поведения (ASB) (1981) - батарея навиков адаптации Індекс Суворості Схильності (ASI) - Залежний показатель вираженности наркомании Лист контрольних перевірок- шкала: Індикатор Юнацького. Контроль соціальний - [від франц. contr?le - перевірка] - система способів впливу суспільства і соціальних груп на особистість з метою регуляции її поведінки і приведення його у відповідність із загальноприйнятими нормами. Соціальний контроль служить рішенню двуединой задачі - досягненню і підтримці стабільності соціальної системи, елементом якої є контрольований індивід, і в той же час забезпеченню розвитку цієї соціальної системи. Об'єктом уваги психологічної науки насамперед є соціальний контроль, здійснюваний соціальними групами. У ряді випадків норми, прийняті і членства даного індивіда, що схвалюються одними.

ЕНДОМЕТРИОЗ - захворювання, що характеризується розростанням морфологічно і функціонально схожої зі слизовою оболонкою тіла матки (ендометрием) тканини за межами її звичайного розташування. Зустрічається часто і є однією з ведучих причин неродючості у жінок і порушень менструального циклу. Етіологія ендометриоза вивчена недостатньо. Певну роль грає спадковість. Доведена важлива, можливо, ведуча роль зниження захисних сил організму. Клітки ендометрия в нормі попадають в порожнину малого таза через маткові труби під час менструацій. У переважній більшості випадків вони знищуються макрофагами і іншими чинниками.
Посилання в тексті роботи "Загальні положення про правочин" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діагностіка змісту спілкування дітей з близькими дорослими - Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашлова. Призначена для діагностики дитяче-батьківського О. в період кризи 6-7 років і дозволяє виявити тенденції перебудови соціальної ситуації розвитку і спрогнозувати варіанти її сприятливого або несприятливого становлення вже на етапі шкільного навчання. При побудові діагностичної процедури автори виходили з уявлень об О. як двосторонньому процесі взаємної спрямованості дій людей, вважаючи за необхідним дослідження обох сторін коммуникативного взаємодії. Були розроблені 2 опросника слід. діагностичної спрямованості: анкета-опросник для дорослих, направлена на. АЛКОГОЛІЗМ - (араб. al Kohol). Систематичне зловживання алкогольними напоями в дозах, зухвалих алкогольне сп'яніння, хронічну інтоксикацію. Розрізнюють гостру інтоксикацію алкоголем і хронічним А. Первая виявляється епізодичними станами простого алкогольного сп'яніння різної міри вираженість. А. хронічний характеризується тривалим вживанням спиртних напоїв і протікає з явищами психологічної і біологічної залежності від алкоголю, змінами толерантності до спиртного, появою і розвитком алкогольної деградації (психічної і соматичної) Розрізнюють наступні стадії захворювання [Портнов А.А., Пятніцкая И.Н.. Гра як форма спілкування - Аналіз гри як системи відносин досить широко представлений в зарубеж. психол. концепціях і напрямах (необихевиоризм, неофрейдизм, интеракционизм, гуманистическая психологія, психодрама, соціальний конструктивізм і інш.), але в отеч. психології це поняття набуло найбільшого поширення тільки в дитячій психології. Для отеч. соціальній психології більш характерне виділення видів О. і зіставлення особово опосередкованого (інтимного, довірчого і т. д.) О., в опр. мірі відповідного діалогу, і соціально орієнтованого (етикетного і т. п., і ігрового в т. ч.). Останнім часом в отеч. психології.

ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ - специфічний вид діяльності людини, здійснюваний в ускладнених, відмінних від звичайних, умовах. Ці умови (див. Особливі умови діяльності) можуть носити різний характер, однак робота в них характеризується деякими загальними закономірностями. Напруженість роботи людини в таких умовах може бути емоційною, викликаною дією емоциогенних чинників і операційна (ділової), що є результатом великої складності роботи, що виконується (див. Операційна напруженість). Для Д. в. про. у. характерні коливання працездатності людини або її явне пониження, особливо при сильній емоційній напруженості. При цьому. ВИХОВАЛЬНА РОБОТА В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ - сукупність способів і прийомів педагогічного і психологічного впливу, розрахована на представників певної етнічної спільності. Головним елементом цієї діяльності є, по-перше, вивчення представників різної етнічної спільності. Вихователі зобов'язані заздалегідь вивчати вдачі, звичаї, традиції народів, які їх цікавлять. Цей процес повинен бути безперервним, що постійно удосконалюється і що заглиблюється з течією часу, без нього не може бути успіху і в подальшому, коли буде здійснюватися власне педагогічний вплив. По-друге, найважливішим напрямом педагогічної діяльності є вивчення вихователем. Психологія гендерних відносин - це прикладна галузь соціальної психології, що вивчає закономірності диференціації і иерархичности відносин в сфері межполового взаємодії. Вона перебуває в стадії становлення і все очевидніше виявляє себе як самостійна область знання. Появі і розвитку цієї проблемної області знання передувала традиція вивчення проблеми відносин взагалі і межполових відносин в рамках психології, соціальної психології і соціології. Психологія гендерних відносин як интегративная область знання в рамках психологічної науки використовує знання в сфері психології підлоги, в соціології спирається на соціологію. ЕКЛЕКТИЧНА СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ТОРНА - У її основі - широкомасштабна спроба інтеграції найважливіших напрямів психотерапії. Викладена вона в роботах Торна (Thorne F. С.) 1950-1967 рр. Автор системи вийшов з того, що існуючі психотерапевтичні підходи не стільки різні по відношенню до єдиного об'єкта - людської особистості, скільки концентруються на різних аспектах особистості, займаються різними проблемами. З цим зв'язується і відмінність в методах психотерапії. Торн намагався інтегрувати, уточнити і систематизувати кожний підхід і встановити їх співвідношення. Інтеграція була здійснена шляхом: 1) виявлення системи.