ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження захисту сімейних прав ... 5
1.1. Історичні форми сім'ї і родини ... 5
1.2. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення ... 12
1.3. Сім'я згідно Сімейного кодексу України ... 19
1.4. Шлюб як процес створення сім'ї ... 23
Розділ 2. Зміст сімейних правовідносин ... 27
2.1. Суб'єкти сімейних правовідносин ... 27
2.2 Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин ... 31
2.3. Види сімейних правовідносин ... 32
Розділ 3. Особливості захисту сімейних прав в Україні ... 34
3.1. Здійснення та захист сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів ... 34
3.2. Позовна давність у сімейному праві ... 36
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Захист сімейних прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист сімейних прав"

Курсова робота "Захист сімейних прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист сімейних прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист сімейних прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист сімейних прав" і призначений виключно для пошукових систем.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ СРСР, МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ СОЮЗНИХ І АВТОНОМНИХ РЕСПУБЛІК І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ - Міністерство юстиції СРСР - союзно-республіканське міністерство, до ведіння якого відносяться контроль за станом роботи судових органів і дача керівних вказівок по організації і поліпшенню їх роботи, організація адвокатури, нотаріальних органів і керівництво їх діяльністю, керівництво органами державного арбітражу, керівництво підготовкою і перепідготовкою юридичних кадрів в юридичних школах і на курсах, систематизація і підготовка до кодифікації законодавства СРСР. Народний комісаріат юстиції (НКЮ) був освічений в перші ж дні Великої Жовтневої соціалістичної революції. На нього покладалися. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ - особливий вид діяльності державних органів, посадових осіб, окремих громадян і їх об'єднань, направленої на розкриття смислового змісту правових норм і на виявлення державної волі, що міститься в них. У процесі тлумачення уясняти конкретні елементи норми і обставини, необхідна для здійснення пра-воприменительной діяльність. Т. п. н. складається з двох складових, взаємопов'язаних між собою: з'ясування значення норми права, належної застосуванню, і роз'яснення її суті і смислового змісту. Тлумачення - з'ясування норм права являє собою процес отримання повного і вичерпного уявлення про кожну. ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ - по радянському карному праву покарання, що поєднує в собі задачі кари і виховання винного в здійсненні злочину шляхом ізоляції його на певний у вироку термін (див. Покарання). Ст. 2 ИТК визначила задачі радянської виправно-трудової політики: 1) ставити осуджених в умови, що перегороджують ним можливість здійснення дій, що наносять збиток соціалістичному будівництву, і 2) перевихувати і пристосувати осуджених до умов трудового гуртожитку шляхом напряму їх труда на суспільно-корисні цілі. Відповідно до цього труд, політико-виховна робота, режим і система пільг у всіх виправно-трудових. Право власності на житлове приміщення в багатоквартирному будинку члена житлового кооперативу - Член житлового кооперативу придбаває право власності на житлове приміщення в багатоквартирному будинку у разі виплати пайового внеску повністю (ч. 1 ст. 129 ЖК РФ). На відносини власності в багатоквартирному будинку в житловому кооперативі при умові повністю виплаченого пайового внеску хоч би одним членом житлового кооперативу розповсюджується дія розділу 6 ЖК РФ "Спільне майно власників приміщень в багатоквартирному будинку. Загальні збори таких власників". У відповідності зі ст. 130 ЖК РФ членство в житловому кооперативі припиняється у випадку: виходу члена кооперативу з житлового кооперативу;.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист сімейних прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОМІТЕТ ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ - договірний орган, освічений у відповідності з ч. IV Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 1966 р. для спостереження за виконанням державами-учасниками положень Пакту. Був створений на нараді держав - учасників Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 20 вересня 1976 р. К.п.п.ч. складається з 18 членів-громадян держав - учасників Пакту, які виступають в особистій якості. Термін повноважень членів - 4 року. Для виконання своїх функцій К.п.п.ч. встановлює власні правила процедури. Відповідно до Пакту на К.п.п.ч. покладаються наступні функції: 1) отримувати і розглядати. ІНЖЕНЕР ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДОВ І СПОРУД - Посадові обов'язки. Розробляє документацію, що відображає склад і технічний стан будов і споруд виробничого і цивільного призначення, належних державному нагляду, здійснює систематичний контроль за внесенням в неї коректувань, пов'язаних з фактичними змінами в наявності, місцеположенні, складі, технічному стані будов і споруд. Проводить оцінку вартості будов і споруд для цілей державного обліку, оподаткування, стягування державного мита і інакших державних цілей. Бере участь в прийманні будов, що знову вводяться і споруд, а також в розслідуванні аварій і нещасних випадків, пов'язаних з технічним. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ШТРАФ - міра адміністративного стягнення в певному грошовому розмірі за адміністративне правопорушення. Наложеніє А. ш. допускається у випадках, суворо регламентованих законом, а саме: коли А. ш. прямо встановлені законом; коли вони встановлені актами відомств СРСР і союзних республік або рішеннями місцевих Рад і їх виконкомами у випадках і межах, визначуваних законом. А. ш. накладаються за правопорушення, в яких немає ознак карно-караного діяння. А. ш. може бути накладений на окремих громадян, на посадових облич, а в окремих випадках і на установи або підприємства в цілому (напр., за.
У вступі курсової "Захист сімейних прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОРГАНІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ (ОАГ) - регіональна міжурядова організація, створена в 1948 р. і що включає більшість країн Західної півкулі. ОАГ діє на основі статуту в редакції 1970 р., а т.ж. Міжамериканського договору про взаємну оборону 1947 р. Членами ОАГ на 1 січня 1996 г були 35 латиноамериканских держав і США. У 1962 г під натиском США було неправомірно припинене членство Куби в організації. Після установи в 1971 р. інституту спостерігачів при ОАГ в 1978 р. своїх постійних спостерігачів акредитували Бельгія, Гайана, Канада, Ізраїль, Іспанія, Італія, Нідерланди, Швеція, Франція, ФРН, Японія і ряд інших країн (всього 30). Цілі і.

ГІМН ДЕРЖАВНИЙ - (греч. hymnos - урочистий гімн) - один з символів (атрибутів) держави. Являє собою урочисту мелодію і вірші, що відображають основні цілі і цінності даної держави. Інші символи (атрибути) держави - прапор державний і герб державний. Згідно з ст. 70 Конституцією РФ, державні прапор, герб і гімн РФ, їх опис і порядок офіційного використання встановлюються ФКЗ. Г.г. РФ виконується під час урочистих церемоній і інакших заходів, що проводяться державними органами: при піднятті Державного прапора РФ; після принесення присяги новообраним Президентом РФ: при відкритті і закритті сесій палат ФС РФ; при. СИСТЕМА ООН - сукупність різних по правовому статусу міжурядових організацій і органів, пов'язаних з ООН і один з одним угодами про співпрацю і координацію діяльності і виступаючих в міжнародних відносинах в інтегрованій єдності. Основні елементи С. ООН: а) Об'єднані Нації як універсальна міжнародна організація зі складною і розгалуженою структурою головних і допоміжних органів. При цьому ООН виступає як координуючий і направляючий центр системи; б) 14 самостійних спеціалізованих в різних областях міжнародної співпраці установ, тісно пов'язаних з ООН спеціальними міжнародними договорами про взаємодію, взаємні.
Список літератури курсової "Захист сімейних прав" - більше 20 джерел. Клінічна картина неврозів - Неврастенія. Даний невроз виявляється підвищеною збудливістю і дратівливістю в поєднанні з швидкою стомлюваністю і истощаемостью. Згідно Е. К. Краснушкину причини виникнення неврастенії пояснюються стомленням. Включаються захисні механізми проти частого настання перевтоми (гиперпфатигация) і нервового виснаження, оскільки стомлення є захисним сигналом до припинення діяльності. Хоч вольовим зусиллям чоловік може перебороти стомлення і продовжити необхідну діяльність, що спостерігається при виконанні великого об'єму роботи в стислі терміни. Потрібно відмітити вплив у цих разах. НАВІЮВАННЯ - емоційний і інтелектуальний вплив, що надається однією людиною на іншого, зокрема лікарем на пацієнта в процесі його лікування.    На початковому етапі становлення психоаналізу З. Фрейд звернув увагу на ту роль, яку лікар грає при лікуванні пацієнтів. У спільно написаній з Й. Брейером роботі "Дослідження істерії" (1895) він відмітив, що для подолання опору пацієнтів нарівні з інтелектуальними мотивами важливий і афективний момент - авторитет лікаря, що має важливе значення "у всіх методах терапії, вживаних в медицині". Визнання цього факту впритул підводило до осмислення.

Оцінка програм - (program evaluation) У исслед. по О. п. використовуються аналітичні інструменти з соц. наук для исслед. соц. програм, вибираються критерії виконання і оцінюється ефективність програми. О. п. проводиться з метою надання допомоги в прийнятті раціональних рішень по соц. програмам замовниками, керівниками програми і політичними діячами. Ісслед. по О. п. найчастіше застосовується до заходів, що фінансуються, що проводяться під егідою офіційної організаційної структури з призначеним штатом, відповідними повноваженнями, певним бюджетом і т. д. Ісслед. по О. п. застосовувалися до багато чим з програм.
Посилання в тексті роботи "Захист сімейних прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. навчання, що Залежить від стану - (state-dependent learning) Феномен З. з. н. пов'язаний переважно з вживанням наркотиків і їх впливом на спомин або виконання. Якщо піддослідних тварин спочатку навчити виконувати певне завдання, а потім в ході перевірочної сесії ввести наркотик або фізіолога. розчин, будь-яке погіршення в подальшому виконанні не обов'язково виявляється пов'язано з прямим впливом цього наркотика на НС. Оувертон продемонстрував це в простому експерименті. Безпосередньо перед навчанням одній половині щурів вводився наркотик, а іншій половині фізіолог. розчин. Кожна з цих груп була потім розділена т. о., що одній. БЕРГСОН - (Bergson) Анрі (1859-194]) - французький філософ і психолог, що відродив традиції класичної метафізики, один з основоположників гуманітарно-антропологічного напряму західної філософії. Представник интуитивизма і філософії життя. Автор концепції життєвого пориву і творчої еволюції. Освіту отримав в ліцеї Кондорсе в Парижі. Потім закінчив Вищий педагогічний ин-т (Вищу Нормальну школу, 1878-1881). У 1881 - 1888 рр. викладав в ліцеях Арье і Клермон-Ферране, де з 1883 р. керував кафедрою філософії в ліцеї Блеза Паськаля. Підготував дві дис: Ідея місця у Арістотеля (на лати. яз.) і Досвід про. ТРАВМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - По мірі і характеру пошкоджень головного мозку в момент травми розрізнюють: струс головного мозку з наявністю лише общемозгових симптомів; контузію (удар) мозку з наявністю общемозгових і осередкових симптомів; важкі черепно-мозкові травми, що супроводяться тривалою втратою свідомості із загрозливими життю симптомами поразки стовбура і підкоркових освіт, що часто поєднуються зі сдавлением мозку внутрішньочерепними гематомами. Струс мозку. При легкій мірі струси мозку спостерігаються короткочасна втрата свідомості (декілька секунд або хвилин), головний біль, нудота, блювота. Струс мозку.

ХОРЕЇ - форма гиперкинеза; характеризується мимовільними, швидкими, нерегулярними рухами, виникаючими в різних мишечних групах. Термін "хорея" застосовується для позначення як са мостоятельних захворювань, при яких хореїчний гиперкинез є ведучим виявом (наприклад, мала хорея, хорея Гентінгтона), так і ряду синдромів, виникаючих при різних захворюваннях. Гиперкинези хореїчного характеру можуть бути виявом багатьох патологічних станів і захворювань: осередкових порушень мозкового кровообігу в області підкоркових вузлів, вірусного енцефаліту, червоної волчанки, полицитемии; можуть виникати. Тест "Саморегулювання і успішність межличностного спілкування" - (СУМО). В. Н. Куніцина. Дозволяє визначити коммуникативні і особові особливості, пов'язані з неформальним межличностним довірчим О. Тест, зокрема, дозволяє виявляти міру володіння коммуникативними навиками і уміннями, наявність труднощів О., характер цих труднощів і міра їх усвідомлення, властивості особистості, пов'язаний з цими труднощами, стилі О., міра контактности, коммуникативной сумісності, а також загальний рівень соціального інтелекту і коммуникативно-особовий потенціал. У опросник входить 18 осн. і 18 додаткових шкал. Кожна шкала містить 6 тверджень. Вираженість властивостей. ЕВРИСТИЧНА МАШИННА ПРОГРАМА - програма роботи ЕОМ, створена на основі моделювання окремих сторін мислення людини; продукт евристичного програмування. У Е. м. п. з психологічних позицій розглядається поведінка людини як складної інформаційної системи. Мета складається в тому, щоб побудувати систему-модель, поведінка якої у вибраних ситуаціях відповідала б поведінці людини. Для побудови моделі застосовується ряд способів, за допомогою яких ЕОМ може вирішувати поставлену задачу, якщо алгоритм її зазделегідь не відомий. До цих евристичних способів відносяться: пошук правильного рішення з деякої безлічі перебору; обмеження. МАЗІ І КРЕМИ - Мазі складаються з жирової основи (вазеліну, ланолина, свиного жиру) і різних фармакологічних речовин (ихтиола, сірки, дерматола, дьогтю, саліцилової кислоти і інш.); діють глибше, ніж пасти. Широко застосовуються мазеві основи з різних синтетичних препаратів, які добре переносяться, проникають в шкіру і легко звільняються від включених в них фармакологічних речовин. При нанесенні на шкіру мазь перешкоджає випаровуванню води, зменшує тепловіддачу і, зігріваючи шкіру, спричиняє посилення кровообігу і обміну речовин. Мазі можна застосовувати у вигляді смазиваний, пов'язок, компрессних пов'язок або.