Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження злиття та поглинання ... 5
1.1. Сутність поняття злиття та поглинання ... 5
1.2. Різниця між злиттям та поглинанням ... 9
1.3. Види і мотиви злиття та поглинання ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей процесу злиття та поглинання ... 15
2.1. Стан українського законодавства щодо злиття та поглинання ... 15
2.2. Правове регулювання процесу злиття та поглинання ... 18
2.3. Національна практика процесу злиття та поглинання ... 22
Розділ 3. Вирішення господарських конфліктів щодо злиття та поглинання ... 26
3.1. Проблема рейдерства в Україні ... 26
3.2. Державна протидія рейдерству в корпоративному секторі економіки України ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів"

Курсова робота "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" і призначений виключно для пошукових систем.

БАНК КОМЕРЦІЙНИЙ - кредитна організація, що має виняткове право на банківські операції. залучення у внески грошових коштів фізичних, і юридичних осіб; розміщення вказаних коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах поворотності, платности, терміновості; відкриття і ведіння банківських рахунків фізичних і юридичних осіб (ФЗ РФ від 2 грудня 1990 р. "Про банки і банківську діяльність"). Б.к. виник в епоху пізнього середньовіччя, значно пізніше, ніж сама банківська справа, зачатки якого відмічаються вже в Древньому Вавілоне, Єгипті, у финикийцев, карфагенян і іудеїв. Носіями основ. СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ - по карному праву РФ суспільно небезпечні діяння, що порушують встановлений в суспільстві уклад статевих відносин і основні принципи статевої моральності. П.п. виражаються в посяганні на статеву недоторканість і статеву свободу особистості. У число П.п. входять: згвалтування; насильні дії сексуального характеру; примус до дій сексуального характеру; статеві зносини і інакші дії сексуального характеру з особою, що не досягла 16-літнього віку; розпусні дії. Під згвалтуванням розуміються статеві зносини, що здійснюються обличчям чоловічої статі, із застосуванням насилля або із. СИСТЕМА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРАВА - нова, вища система права (див.), принципово відмінна від системи права будь-якого експлуататорського суспільства, що відображає особливості соціалістичного базису і зумовлені ним ідеологічні відносини, покликана до обслуговування цього базису, його формування, охорони і розвитку. Першої в світі С. з. п. з'явилася система радянського соціалістичного права, що склався внаслідок перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, розвинена по мірі успіхів в справі створення соціалістичного суспільства, що успішно просувається до комунізму. С. з. п. нині існує і в країнах народної демократії. ВБИВСТВО, ДОВЕРШЕНЕ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ - злочин проти життя, передбачене ч. 1 ст. 108 УК РФ. Даний злочин характеризується: 1) всіма ознаками складу злочину вбивства; 2) здійсненням діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання (при наявності всіх ознак необхідної оборони); 3) перевищенням меж необхідної оборони, тобто явною невідповідністю захисту характеру і мірі суспільної небезпеки посягання. Перевищення меж необхідної оборони (ексцес оборони) являє собою умисні дії, явно не відповідні характеру і мірі суспільної небезпеки посягання. У., з. при п. п. н. о., є результатом явної (різкого, значного, не належного сумніву).
Кожна вагома структурна частина курсової "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

З'ЇЗД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ РСФСР - вищий орган державної влади РСФСР, встановлений при конституційній реформі 27 жовтня 1989 р. Уперше вибраний в березні 1990 р. Почав працювати в травні 1990 р. Розбещений Указом Президента РФ від 21 вересня 1993 р. С. н. д. РСФСР складався з 1068 народних депутатів РСФСР. 900 депутатів обиралися від територіальних виборчих округів, 168 - від національно-територіальних округів (по 4 депутата від кожної республіки в складі РСФСР, 2 - від автономної області, по 1 - від кожного автономного округу, 84 депутати - від країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга). Відповідно до. ПРОТОКОЛ ДОПИТУ - процесуальний акт, що закріплює свідчення свідка, обвинуваченого або пояснення, дані експертом в роз'яснення свого висновку. П. д. складається слідчим або інакшою особою, виробляючим розслідування. Він повинен закріплювати з можливою повнотою свідчення допитуваного і складатися відповідно до вимог кримінально-процесуального закону. Правила процесуального оформлення П. д. мають першорядне значення, гарантуючи отримання і закріплення достовірних доказів і можливість збереження і використання їх в подальшому ході процесу. У вступній частині П. д. повинне бути вказане місце і час його складання, а. ПЕРЕДВИБОРНІ ЗАХОДИ - форма передвиборної агітації, здійснюваної шляхом організації і проведення публічних масових заходів - зборів і зустрічей з громадянами, публічних дебатов і дискусій, мітингів, демонстрацій і ходів. Виборчі закони зобов'язують державні органи, органи місцевого самоврядування сприяти зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, що зареєстрували федеральні списки кандидатів, групам виборців в організації і проведенні зборів і зустрічей з громадянами, публічним дебатов і дискусій, мітингів, демонстрацій і ходів. Заяви про виділення приміщень для зустрічей зареєстрованих.
У вступі курсової "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЛІДЧА СИТУАЦІЯ - сукупність умов, в до - рих в даний момент здійснюється розслідування злочину. Формування С.с. відбувається під впливом об'єктивних і суб'єктивних чинників. До числа об'єктивних чинників відносяться наявність і характер що є в розпорядженні слідчого доказової і орієнтуючої інформації; наявність і стійкість існування ще невикористаних джерел доказової інформації і надійних каналів надходження орієнтуючої інформації; інтенсивність процесів зникнення доказів і сила впливаючих на ці процеси чинників, наявність в даний момент в розпорядженні слідчого, органу дізнання необхідних сил, коштів, часу і.

ВИБОРЧА КВОТА - 1) кількість мандатів (місць) в представницькому органі, яка виділяється якій-небудь національній або соціальній групі населення, суб'єкту федерації, окремої території, з тим щоб в більш повній мірі врахувати їх інтереси в складі і діяльності цього органу. У РСФСР квотний принцип застосовувався при обранні З'їзду народних депутатів, встановленого в 1989 р. 168 його депутатів обиралися по національно-територіальних округах, освічених на території республік в складі РСФСР, автономних областей, автономних округів, а також країв, областей, міст Москви і Ленінграда. У цей час при виборах депутатів ГД кожному. АГЕНТ - Посадові обов'язки. Отримує по вбраннях, заявках і інших документах товарно - матеріальні цінності (сировина, матеріали, обладнання, комлектуючий вироби, інвентар, канцелярські обладнання і т.п.). Оформляє документацію на і вантажі, що відправляються, що отримуються, заказує контейнери і транспортні засоби для їх доставки. Відповідно до встановленого порядку виконує роботу по закупівлі товарно - матеріальних цінностей. Відправляє вантажі на адресу підприємств або супроводить їх в дорозі проходження, забезпечує збереження і сприяє своєчасній їх доставці. Стежить за дотриманням вимог.
Список літератури курсової "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" - більше 20 джерел. КЛАСИЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - Цим терміном означається: 1) напрям глибинної психології, розглядаючий несвідомий в якості детермінанти розвитку і функціонування особистості; 2) психотерапевтична система, в основі якої лежить виявлення особливостей переживань і дій людини, зумовлених мотивами, що неусвідомлюються. У роботі "Его і Ід" Фрейд (Freud S.) писав: "Психоаналіз - інструмент, що дає можливість Его досягнути перемоги над Ід". Він вважав, що в психоаналізі основні зусилля направлені на те, щоб "посилити Его, зробити його більш незалежним від Супер-Его, розширити сферу дії перцепции і укріпити його. СУГГЕСТОПЕДИЯ - Метод навчання, запропонований ще в 50-х рр. болгарським дослідником Лозановим (Лозанов Г.) і що викликав досить широкі відгуки - від тих, що беззастережно схвалюють до загострено критичних. У цей час дискусії з приводу суггестопедического підходу стали рідкими і втратили колишню напруженість, хоч подальша розробка методичних основ педагогічної суггестологии і застосування останньою в учбових закладах і дослідницьких лабораторіях Болгарії, нашої і інших країн продовжується. Це говорить, мабуть, про те, що вдалося виявити в С. деякі найбільш характерні і не зухвалі заперечень концептуальні елементи.

Толерантність в спілкуванні - (лати. tolerantia - терпіння). Термін "толерантність" (Т.) в цей час вживається в різних значеннях і наповнюється разл. психол. і соціальним змістом. У значеннях слова Т. люди виразили своє відношення до дій, к-рі сприяють різного роду людським контактам, допомагають досягнути опр. ціліше. Слово, що Є в багатьох європейських мовах Т. зв'язується в уявленні з терпимістю, поблажливістю до будь-кого або чого-небудь, означає готовність надати інш. людині свободу, або здійснити для нього свободу думки і дії. Т. о., в багатьох культурах поняття Т. є своєрідним синонімом.
Посилання в тексті роботи "Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Деменция - (dementia) У цей час признається, що стареча Д., що вважалася колись майже неминучою ознакою нормального старіння, являє собою хворобливий процес, що повільно розвивається, що вражає пам'ять, мислення, здатність орієнтуватися і іноді здібність до самообслуговування. Ясно, що нормальне старіння не обов'язково завершується одряхлением. Однак, від 5 до 10% населення старше за 65 років демонструють безповоротні симптоми цього первинного дегенеративного захворювання мозку. Існує багато етиологических чинників, пов'язаних з Д. Наїболеє часті причини - це інфекції ЦНС, церебральна травма, різні неврологічні. ВНУТРІШНЯ МОВА - (англ. implicit speech, inner speech, covert speech) - беззвучна мова, прихована вербализация, виникаюча, напр., в процесі мислення. Є похідною формою зовнішньої (звукової) мови, спеціально пристосованою до виконання мислительних операцій в думці. У найбільш виразній формі представлена при рішенні різних задач в думці, уважному слуханні мови інш. людей, читанні про себе, уявному плануванні, запам'ятовуванні і пригадуванні. Посредством В. р. відбувається логічна переробка сенсорних даних, їх усвідомлення і розуміння в певній системі понять, даються самоинструкции при виконанні довільних дій. ГРА - (play) Діяльність, якій займаються ради неї самої, ради задоволення, яке вона приносить, без урахування серйозних цілей і задач; звичайно протиставляється РОБОТІ або виконанню інших соціально або біологічно необхідних дій. Для психоаналітик гра представляє інтерес по декількох причинах. Це діяльність, в якій одночасно задіяні функції, звичайно протипоставити в теорії, оскільки а) суб'єкт одночасно виражає ФАНТАЗІЮ і пристосовується до зовнішнього СВІТУ (див. АДАПТАЦІЯ) б) в індивідуальну УЯВУ (ФАНТАЗІЯ) суб'єкта включено в спілкування, а у випадку, коли він грає один, нею діяльність можуть.

ЕМОЦІЇ, ТЕОРІЇ - Як можна було передбачити, виходячи з просторового обговорення терміну емоція, область емоцій далека від того, щоб отримати задовільне теоретичне пояснення. Однак існує ряд законних кандидатів на таку теорію (позначені нижче). Вони всі претендують на комплексність і (за одним винятком) включають і фізіологічні і когнитивні компоненти, хоч акцентування на якомусь з компонентів значно розрізнюється від теорії до теорії. (А) теорія Джемса-Ланге. К.П Ланге - датський фізіолог, який запропонував теорію емоцій, так схожу на теорію Уїльяма Джемса, що назва була дана в честь їх обох, хоч теорія, по. РЕЙДЕРИ - (англ. raider) - 1. Одиночні озброєні судна, призначені для нанесення утрати морським комунікаціям ворожої сторони. 2. 3. Методи роботи Р. дуже далекі від норм ділової етики, але частіше за все цілком законні. У хід йдуть маніпуляції громадською думкою, лоббізм, біржові махинации. Не гидуватимуть Р. підкупом відповідальних осіб, а часом і силовими захватами. Р. прийнято ділити на найманців, працюючих під дахом великої бізнесу-структури, і "вільних художників" - незалежні команди. Найманцем бути простіше і безпечніше: роботодавець надає фінансові ресурси і, при необхідності. АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - вивчення і розгляд діяльності, засноване на її розчленуванні на складові частини, визначенні вхідних в неї елементів, розборі її основних властивостей. Найбільш розроблена методика системного А. т. д. запропонована В. Д. Шадріковим. Вона спирається на методологію системного підходу і передбачає А. т. д. на декількох рівнях. Рівень особово-мотивационного аналізу передбачає вивчення системи потреб особистості, з одного боку, і можливостей їх задоволення, закладених особливо професії,- з іншою. Мірою взаимосоответствия цих двох аспектів визначається рівень мотивації трудової поведінки. На рівні. ФАРБЕР - Дебора Ароновна (р. 1924 р.) -російський фізіолог і психолог, д-р біологічних наук (1968), професор (1971), чл.-кор. АПН СРСР (1989), д. чл. РАО (1992). З 1993 р. - член Президії РАО. Зав лабораторією НДІ фізіології дітей і підлітків (1964-1993). Гл.н.с. Інституту вікової фізіології РАО (з 1993). Закінчивши біологічний факт МГУ ім. М.В. Ломоносова по спеціальності фізіологія тварин(1947), працювала в токсикологічної лабораторії Інституту живлення АМН СРСР (1947- 1949). З 1949 р. зав. віварієм Інституту нейрохірургії ім. Н.Н. Бурденко АМН СРСР. У 1954 р. З 1956 р. - м.н.с. Інституту.