ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і види злочинів проти власності ... 5
1.1. Об'єкт і предмет посягання злочинів проти власності та суб'єкт їх вчинення ... 5
1.2. Види злочинів проти власності за формою вини, корисливі та некорисливі злочини ... 15
Розділ 2. Злочини проти власності за способом їх вчинення ... 20
2.1. Таємно і відкрито ... 20
2.2. З насильством і без насильства ... 24
2.3. З проникненням і без проникнення ... 28
Розділ 3. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності ... 33
2.1. Повторність і рецидив злочинів проти власності та їх кваліфікація ... 33
2.2. Розмір заподіяної шкоди як кваліфікуюча ознака злочинів проти власності ... 38
Висновки ... 44
Список використаної літератури ... 47

Для придбання курсової роботи "Злочини проти власності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Злочини проти власності"

Курсова робота "Злочини проти власності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Злочини проти власності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Злочини проти власності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Злочини проти власності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПАТЕНТНЕ ПРАВО - інститут цивільного права, що становить сукупність правових норм, направлених на регламентацію відносин по створенню, патентуванню, використанню і охороні винаходів, корисних моделей і промислових зразків. У 1965 р. СРСР приєднався до Паріжської конвенції про охорону промислової власності. У 1973 р. було прийняте "Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції", яке з урахуванням доповнень 1978 р. існувало до прийняття в 1991 р. Закону про винаходи в СРСР. У ухваленому Законі були враховані наступні зауваження, що поступили від Центральної Поради ВОИР, Академії Наук і ТПП. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) - створена з ініціативи держав антигитлеровской коаліції внаслідок прийняття 26 червня 1945 р. на дипломатичній конференції в Сан-Франциско засновницького документа - Статуту - міжнародна організація, меті якій складаються в підтримці міжнародного світу і безпеки, запобіганні і усуненні загрози миру і придушенні актів агресії і інших порушень світу. Для досягнення цього задача ООН складається у вживанні необхідних ефективних колективних заходів, улагодженні або дозволі мирними засоби, в згоді з принципами справедливості і міжнародного права, міжнародних суперечок, розвитку дружніх відносин. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ - один з видів транспорту загального користування, представляючий собою єдиний комплекс підприємств і установ виробничого і соціального призначення, управління яким здійснює федеральний орган виконавчої влади в області Ж.т. Майно підприємств, установ і об'єкти Ж.т. відносяться виключно до федеральної власності. Рішення про закріплення майна в господарському ведінні і оперативному управлінні за підприємствами і установами Ж.т. приймається відповідним федеральним органом виконавчої влади. Продаж належного підприємствам Ж.т. на праві господарського ведіння нерухомого майна, здача його в оренду. ІМПЕРІЯ - (лати. imperium - влада) - 1) "ранг" деяких монархічних держав, переважно великих. У Древньому Римі "империум" означав сукупність повноважень, що надавали вищим посадовим особам (напр., консулу або претору) вищу і значно більшу по об'єму владу в порівнянні з іншими магістратами. У склад "империума" входило верховне військове командування, право видавати едикти - загальнообов'язкові нормативні акти, карна юрисдикція, право накладення штрафів і інші повноваження. Зі часу встановлення в Древньому Римі принципата - монархії, прикритої республіканською зовнішністю (27.
Кожна вагома структурна частина курсової "Злочини проти власності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВІЗО - (від ит. adviso (avviso) - сповіщення, повідомлення)- 1) повідомлення, повідомний лист, що відправляється трасантом особі, що призначається ним платником по виставленому ним векселю перевідному. У А. вказується, з розрахунку на яку основу трасант призначив особу платником по векселю. Відмітка про платіж "по повідомленню" (тобто після отримання А.) може бути зроблена на самому векселі, однак вона не створює обов'язку ремітента чекати отримання платником А.; 2) "у стільки-то часу від складання" ("від візи"). Помітка, що вміщується банками і нотаріусами в книгах і. Особливості особистості співробітників поліції - По даним Капентера і Рази (Carpenter B.N. & Raza S.M., 1987) кандидати на службу в поліцію США відрізняються від "середнього" громадянина тим, що вони: 1) психологічно більш здорові, менш депресивні, але MMPI діагностує у них переживання емоційних труднощів; 2) володіють вираженою тенденцією представляти себе в позитивному світлі; 3) представляють гомогенну групу. По концепції американського дослідника Лефковича (Lefkowitz J., 1975), існує комплекс рис і відносин до миру, що характеризує особистість співробітника поліції: авторитаризм, підозрілість, фізична сміливість, цинізм. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - передбачений нормами права обов'язок суб'єкта правопорушення зазнавати несприятливих наслідків; передбачене законом і вживане органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ Означає застосування до правопорушника санкцій правових норм, вказаних в них певних заходів відповідальності. Ю.о. - це міра державного примушення, вживана до особи, що здійснила правопорушення, у вигляді позбавлення свободи, конфіскації майна, штрафу, поневіряння права займати певні посади і т.д. До принципів Ю.о. відносяться: 1) відповідальність тільки за протиправну поведінку, а не за.
У вступі курсової "Злочини проти власності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРЕЗИДЕНТ - (лати. praesident - такий, що сидить попереду) -1) вища посадова особа компанії, корпорації; 2) виборний керівник деяких суспільних установ; 3) виборний глава держави (іноді і виконавчої влади) в більшості країн з республіканською формою правління. Должность П. в сучасному вигляді уперше виникла в США в 1787 р. Конституційний статус і повноваження П. сильно розрізнюються в залежності від типу республіки. У президентській республіці П. не тільки глава держави, але і розділ виконавчої влади, тобто глава адміністрації (в США, країнах Латинської Америки) або уряду (в Замбії, Білорусії, Казахстані.

Психологічне консультування в ПОО - Це процес надання психологічною допомоги що звернувся з метою актуалізації у нього психічних ресурсів, що забезпечують відшукання нових можливостей виходу з скрутної життєвої ситація. Для ПК характерні відмова від концепції хвороби і велика увага до ситуації і особових ресурсів, що дозволяє можливість самостійного подолання виниклих труднощів. ПК базується на соціальній, диференційованій психології, психології особистості, клінічної психології. Вибір моделі консультування пов'язаний із загальною теоретичною орієнтацією консультанта-психолога. Однак, незважаючи на велику кількість. БЕЗПОСЕРЕДНЯ (ПРЯМА) ДЕМОКРАТІЯ - здійснення народом влади через форми безпосереднього волевиявлення. По Конституції РФ (ч. 3 ст. 3) вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори. Поєднання представницькою і Н.д. є вищим виявом повновладності народу. Н.д. забезпечує найбільш повну участь маси в управлінні країною, доповнює постійно діючу централізовану представницьку систему. Суб'єктами Н.д. виступають: багатонаціональний народ Росії загалом; населення суб'єктів РФ і їх адміністративно-територіальних одиниць (міських, сільських поселень), трудові колективи, групи громадян по місцю.
Список літератури курсової "Злочини проти власності" - більше 20 джерел. ВАДИ СЕРЦЯ - природжені або придбані морфологічні зміни клапанного апарату, перегородок, стінок серця або відходячий від нього великих судин, порушуюча пересування кров всередині серця або по великому і малому колах кровообігу. Природжені вади серця відрізняються різноманіттям аномалій розвитку серця і судин і виявляються, як правило, в дитячому віці. Придбані вади формуються в різні вікові періоди внаслідок поразки серця при ревматизмі і деяких інших хворобах. Природжені вади серця виявляються приблизно у 1 % новонароджених; у дітей старших вікових груп і дорослих вони виявляються значно рідше. Причиною. Синдром порушення динамічної (кінетичної) складової рухів і дій при поразці заднелобних відділів мозку - Багато які психічні функції можна розглядати як процеси, розгорнені у часі і що складаються з ряду послідовно сменяющих один одного ланок або подпроцессов. Така, наприклад, функція пам'яті, що складається з етапів фіксації, зберігання і актуалізації. Такі багато які процеси в структурі мовної діяльності. При рішенні арифметичної задачі операції програми рішення слідують одна за іншою; рухові навики взагалі передбачають таке зчеплення ланок, розгорнених у тимчасовій послідовності виконання, коли кінець попередньої операції є початком, пусковим сигналом переходу до наступної. Рухи загалом.

БРУЦЕЛЛЕЗ - інфекційна хвороба людей і тварин, що характеризується хронічною течією, поразкою опорно-рухового апарату, нервової і статевої системи. Поширена повсюдно. Збуджувачі - бруцелли. Для людини найбільш патогенна Brucella melitensis, що вражає переважно кіз і вівці. Бруцелли мають вигляд коротких паличок розміром 0,3 - 3 мкм, іноді бувають кулястої або овоидной форми. Вони стійкі в навколишньому середовищі, добре переносять низькі температури. У сирому молоці і молочних продуктах зберігають життєздатність протягом 20 - 70 днів. Кип'ятіння і пастеризація вбивають бруцелли. Джерелом збуджувача інфекції.
Посилання в тексті роботи "Злочини проти власності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИМПЛИЦИТНО-СТРУКТУРОВАНЕ ТЕОРЕТИЗУВАННЯ - наукове теоретизування, не суворо прив'язане до обов'язкового емпіричного підтвердження всіх його елементів. Під "имплицитно структурованими теоріями звичайно розуміються теорії, що характеризуються присутністю всіх необхідних елементів теорії, але слабо або повністю не деталізованих або конкретизованих, а також слабо структурованих в плані детерминированности або матеріалізації феномена" [, що обговорюється Franklin, 1982, з. 39]). При всьому разноречии різних дослідників в типологизации имплицитно структурованих теорій, можна з достатньою визначеністю виділити наступні. ПНЕВМОМИКОЗИ - хвороби органів дихання, що викликаються патогенними грибами. Причиною можуть бути широко поширені плесневі, променисті і дрожжеподобні гриби. Нерідко зустрічаються змішані пневмомикози, зумовлені різними грибами (наприклад, плесневими і дрожжеподобними), і сочетанні пневмомикози, виникаючими при інфікуванні грибами і іншими мікроорганізмами (бактеріями, вірусами). Патогенні гриби, зухвалі пневмомикоз, містяться в грунті, виробничому пилі, в тому числі в пилі лікувальних установ (наприклад, в пилі з матрацев); вони можуть виявлятися на недостатньо продезинфицированних хірургічних. ФРЕЙД Ганна - (1895-1982) -австрійський психоаналітик, дочка 3. Фрейд. Сооснователь егопсихологии і дитячого психоаналізу. Голова Венського психоаналитического суспільства (1925-1938). Поч. д-р права Венського унта і ун-та Кларка (1950, США). Поч. д-р наук Медичного коледжа Джеффер-сона (1964) і ряду ун-тов (Шеффілдського, 1966; Чикагского, 1966; Йельского, 1968). Чл. Королівського медичного суспільства (1978) і поч. чл. Королівського коледжа психіатрів. Поч. д-р філософії ун-та Гете (1981). У дитинстві дістала хорошу домашню освіту. З раннього віку залучилася до кола ідей батька і його психоаналитической.

ЕЗОФАГИТ - запалення стравоходу. Розвивається при систематичному роздратуванні слизової оболонки стравоходу (вживання гострої або грубої, погано прожеванной їжі, міцних алкогольних напоїв), при гострій травмі випадково проковтненою риб'ячою або курячою кісткою, при деяких інфекційних хворобах (дифтерії, скарлатині, сепсису і інш.), при застої і розкладанні харчової маси в стравоході внаслідок стенозу (звуження) його внаслідок рубцовой стриктури, пухлині, при опіку стравоходу хімічними речовинами (йодом, міцними кислотами, лугами) і інш. Самої частою причиною езофагита є рефлюкс (заброс або затікання. ТРАНССЕКСУАЛИЗМ - (TRANSSEXUALISM) Клінічний синдром, що характеризується групою розладів половою і сексуальної приналежності. Нерідко цей термін використовується вельми довільно. Тому останнім часом перевага віддається іншому терміну - розлади статевої приналежності. Обличчя з цим типом розладів кваліфікуються як тронссексуали. Вияви транссексуализма виявляються у облич обох полови; при цьому співвідношення чоловіків і жінок становить десять до одного. Основні ознаки синдрому виділяються на основі особливостей поведінки, що відображають прагнення пацієнтів до виразної сексуальної ідентифікації. Все тронссексуали. МОДЕЛЬ КОНФЛІКТУ ЙМОВІРНОСТНИЙ - узагальнення структурної моделі конфлікту. У термінах цієї моделі аналізуються більш складні конфліктні ситуації, в яких позитивні і негативні зв'язки варіюються від дуже сильної до самої слабої міри, а також найпростіші динамічні властивості конфліктів. Головним результатом дослідження М. до. в. є Фундаментальна ймовірностний теорема аналізу і дозволи конфліктів. Згідно з цією теоремою, система з n взаємодіючих елементів якісно і кількісно безконфліктна, якщо: а) при m = 1 (де m - число полюсів системи) всі відносини між елементами цього полюса мають модальність або "байдужість", або. Стиль життя - [греч. stylos - стержень для листа] - індивідуально своєрідна цілісна система стійких способів і форм опосредования особистістю об'єктивних умов життєдіяльності. Понятіє С. же. було розроблено М. Вебером і потім введене в психологію А. Адлером, який визначив індивідуальний С. же. як "цілісність індивідуальності". А. Адлер бачив природу внутрішньої постійності особистості у виборі нею на основі фактів і подій життя своєї унікальної кінцевої життєвої мети. Ця вища мета визначається тим значенням, яка людина додає життя. Значення життя втілюється в С. же. і "проходить далі через все життя.