Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження зобов'язань, що виникають із публічної обіцянки винагороди ... 5
1.1. Сутність недоговірних зобов'язань ... 5
1.2. Поняття публічної обіцянки винагороди ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей зобов'язань, що виникають із публічної обіцянки винагороди ... 12
2.1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу ... 12
2.1.1. Вимоги до публічної обіцянки винагороди ... 12
2.1.2. Виконання та припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу ... 14
2.2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу ... 20
2.2.1. Ознаки, види та умови конкурсів ... 20
2.2.2. Зміна умов конкурсу та відмова від проведення конкурсу ... 26
2.2.3. Виконання зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу ... 29
2.2.4. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди"

Курсова робота "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОВІРЕНА ОСОБА - громадянин, що залучається кандидатом в депутати, виборчим об'єднанням (при обранні депутатів по виборчому списку на основі пропорційної виборчої системи), кандидатом на виборну державну посаду або посаду в місцевому самоврядуванні для надання допомоги у виборчій кампанії, особливо ведінні передвиборної агітації і організації передвиборних заходів (щодо законодавства Д. л. здійснюють агітаційну і інакшу діяльність, сприяючу обранню кандидатів). Д. л. підбираються кандидатами і виборчими об'єднаннями самостійно з числа громадян, що володіють виборчим правом. Д. л. реєструються відповідною виборчою.
СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ І ПОСЕЛЕННЯ - в конституційному праві - одна з основних особистих свобод людини. Являє собою можливість безперешкодно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання в будь-якій частині території держави, а т.ж. покидати територію держави і повертатися на неї при дотриманні ряду вимог закону. У такому об'ємі. С.п. і п. користуються обличчя на території держави, громадянами якого вони є. С.п. і п. іноземних громадян і осіб без громадянства звичайно має значно більш обмежений характер, але в будь-якому випадку повинна включати в себе право покидати територію відповідної держави по своєму розсуду.
Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд -  Розділ 35 ГПК, а також Закон РФ від 2 липня 1992 р. №3185-1 "Про психіатричну допомогу і гарантії прав громадян при її наданні" [246] регулюють випадки примусової госпіталізації громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд, а також продовження терміну вказаної госпіталізації і психіатричного огляду. За загальним правилом лікування осіб, страждаючих психічним розладом, проводиться після отримання їх письмової згоди або згоди їх законних представників. Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд допускаються.
КЕЛЛЕРА ПЛАН - - персонализированная система навчання, система індивідуалізованого навчання, створена американським психологом і педагогом Ф.С. Келлером для вищих учбових закладів. Спочатку К.п. розроблявся в 1963- 1964 як система викладання психології в Бразільськом університеті; в 1968 запропонований в узагальненому вигляді як общедидактическая система учбової роботи у вузі. Осн. риси К.п.: орієнтація на повне засвоєння учбового матеріалу, включаючи вимогу обов'язкового засвоєння попереднього розділу як неодмінну умову переходу до наступного; індивідуальна робота учнів у власному темпі; використання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КУЛАГИН Юрій Олександрович - (6.7. 1924, м. Килимів Володимирської обл., - 2.7.1987, Москва), психолог і педагог, ч.-до. АПН СРСР (1978), д-р психол. наук (1963), проф. (1971). У 1952 закінчив психол. відділення филос. ф-та МГУ. Осн. сфера науч. діяльність - спец. психологія і дефектологія. З 1953 в НДІ дефектології: науч. співробітник, зав. лабораторією і вчений секретар (з 1963), заст. директора по науч. роботі (з 1968), директор (з 1986). Акад. відділення психології і вікової фізіології АПН СРСР (1986). Ранні роботи К. присвячені двига-тельно-просторів. орієнтуванню на основі слухових сигналів, проблемам осязат.
Фонберг Ігнатій Матвеєвич - Фонберг (Игнатий Матвеєвич, народився в 1801 р.) - російський хімік; по закінченні курсу в белостокской гімназії (1817) Ф. поступив в Віленський університет, де під керівництвом професора А. Снядецкого виключно зайнявся хімією. У 1821 р. він був призначений помічником професора хімії (лаборантом), а в 1822 р., за виходом професора Снядецкого у відставку, помістився його. У 1825 р. удостоєний мірі магістра філософії, в 1826 р. призначений ад'юнктом по кафедрі хімії, а в 1829 р. вибраний екстраординарним професором по тій же кафедрі. У 1830 р. відряджений університетом в Друськеники для.
Чехів, А. П. - (1860 - 1904) - відомий російський письменник, народився в сім'ї дрібного торговця. Ще будучи студентом, почав друкуватися в гумористичних журналах. У 1886 р. випустив книжку розповідей "Строкаті розповіді", що звернула на себе увагу критики і читаючої публіки. За цим збірником пішли інші, Чехова, що швидко висунули в ряд кращих російських письменників того часу. У своїх невеликих по розмірах розповідях Чехів дав надзвичайно широку картину сучасної йому російської дійсності. Тьмяне і сіре життя епохи восьмидесятих років, коли вся країна знемагала під гньотом торжествуючої реакції.
У вступі курсової "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕВАРНИЦКИЙ Дмитро Іванович - народився в 1856 р.; археолог і козачий історик. Будучи сином сільського диякона з Харківської губ., зумів все ж добитися вищої освіти; вчився в Харківській гімназії і закінчив курс університету там же на історико-філологічному факультеті. Після цього присвятив себе науковій діяльності і в своїх дослідженнях зайнявся майже виключно минулим Дніпровських Козаків. Результати його розкопок на землях Запорізької Сечи опубліковані в "Трудах ХШ-го Арнхеологичеського з'їзду в Екатерінославе в 1905 р.", Москва 1907. Крім того, безліч його статей з'явилася в газетах і журналах, а окремими.

ГЕКТОР - Син Пріама і Гекуби, головний троянський герой в "Іліаде". Про участь Г. у військових діях в перші роки війни джерела повідомляють тільки, що від руки Г. пас Протесилай, першим що вступив на троянскую землю. Прославілся Г. на десятому році війни. Як старший син Пріама і його безпосередній наступник він очолює бойові дії троянцев, сам відрізняючись силою і геройством. Дважди Г. вступає в єдиноборство з Аяксом Теламонідом, найбільш могутнім після Ахилла ахейским героєм. Під керівництвом Г. троянци вдираються в укріплений табір ахейцев, підступають до ахейским кораблів і устигають підпалити.
РАДЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ - неодномірна, неоднозначна і володіюча досить високою мірою внутрішньої суперечності інтелектуальна традиція в СРСР 30-х - 80-х 20 ст. Як самоосознающая система ідей, теорій, гіпотез, а також (переважно) ідеологічно-охоронних міфів сформувалася в результаті: а) насильного відторгнення від російського суспільствознавства і человековедения мислителів немарксистського глузду (до кінця першої чверті 20 в.); б) виходу на пануючі позиції в системі філософських академічних структур і теоретичних органів в СРСР в 30-х просталинской угруповання Мітіна і інш.; в) здійснення спроб певної систематизації і.
Список літератури курсової "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" - більше 20 джерел. ASSET-GROWTH MAXIMIZATION. Максимізація зростання вартості активів - Альтернативна мета діяльності фірми на відміну від максимізації прибутку.  Згідно з теорією фірми керуючі великих акціонерних компаній прагнуть максимізувати рівень зростання нетто-активів з метою підвищення своєї власної зарплати, зміцнення влади і т.д. При цьому вони намагаються втримувати вартість акцій компанії на мінімальному рівні, щоб уникнути поглинання з подальшою втратою робочих місць. Розглянемо графік. На графіку рівень зростання вартості активів фірми представлений на горизонтальній осі, а.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРГОВЕ - OBLIGATION У загальному вигляді - це будь-яка заборгованість, що передбачає зобов'язання боржника зробити платіж і здатність кредитора стягнути його внаслідок закону. Часто при поглинанні одного підприємства іншим останнє приймає на себе його О.д. До О.д. прийнято відносити і облигацииПересмотренний зведення законів США визначає О.д. так: 'Всі облігації, боргові сертифікати, випущені нац. банком гроші, купони, банкноти і казначейські квитки, золоті і срібні сертифікати, розмінна монета, депозитні сертифікати, векселі і чеки, виписані або засвідчені посадовими особами Сполучених Штатів.

МИТНИЙ СОЮЗ - об'єднання держав для розширення взаємного економічного співробітництва і проведення спільної зовнішньоекономічної політики. Створюється на базі договору між двома або більш державами і передбачає скасування митних зборів і інших бар'єрів на шляхи товарів у взаємовідносинах договірних держав і формування єдиного митного простору. На відміну від зони вільної торгівлі Тобто передбачає введення загального митного тарифу по відношенню до інших країн і проведення загальної зовнішньоторгівельної політики. Тобто створювалися вже в XIX в. (наприклад, Тобто німецьких держав. Тобто між Францією і.
Посилання в тексті роботи "Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БІПОЛЯРНА ТЕРАПІЯ - Ситуація терапії, з одного боку, і ситуація реальності медичної установи, в якій хворий знаходиться на лікуванні, вимушено роз'єднані і не завжди узгодяться. У процесі психотерапії здійснюється конфронтація пацієнта зі своїми представленнями, фантазіями і спрямуваннями, що піддаються аналізу; знаходячись в клініці, він повинен пройти соціальне навчання і взаємодіяти з навколишніми хворими і медичним персоналом. Систематичний облік цих двох аспектів відомий як концепція Б. т. Вона запропонована німецьким психіатром Енке (Enke Н.) як засіб зведення в єдину систему процесів.
КАСТРАЦІЯ - стан, виникаючий внаслідок повного і безповоротного припинення функції статевих залоз. Може наступати внаслідок травми або інфекції, статевих залоз, що супроводяться повною деструкцией тканини. У ряді випадків кастрація є вимушеною мірою і входить в комплексне лікування деяких важких захворювань. Така кастрація проводиться тільки по суворих медичних свідченнях хірургічним шляхом, за допомогою променевої або гормональної терапії. У чоловіків кастрацію проводять хірургічним шляхом (видалення яєчок - орхиектомия) при злоякісних пухлинах яєчок, предстательной залози. У жінок також частіше проводиться.
ФИЛОСОФЕМА - идеологема, несуча філософське навантаження, філософське значення, часто повчальне. Напр., "в багатьох знаннях багато які смутки" (Біблія), "бідні не байдужі до долі багатих", "поспішай повільно" (древньо-римські прислів'я), "стигле яблуко може стати гнилим, а гниле стати стиглим і солодким не може" (східна мудрість), "хотіти значить могти (хто хоче, той може)", "дорогу подужає той, що йде". К Ф. можна віднести деякі російські народні прислів'я і приказки: "дороге яєчко, так до Хрістову дня", "не в свої сани.

Психіка - (від греч. psychikos - душевний), вища форма взаємозв'язку живих істот з предметним миром, виражена в їх здатності реалізовувати свої спонуки і діяти на основі інформації про нього, опосредствованная активним відображенням ознак об'єктивної реальності. Активність відображення виявляється передусім в пошуку і випрбовування майбутніх дій в плані ідеальних образів. На рівні людини П. набуває якісно нового характеру, внаслідок того, що його біологічна природа перетворюється социокультурними чинниками, завдяки яким виникає внутрішній план життєдіяльності - свідомість, а індивід.
СВІДОМІСТЬ - 1. Взагалі - стан перебування в свідомості, свідомий (1) стан. Це найбільш загальне значення терміну, і воно мається на увазі у фразах, подібно "він знепритомнів ". 2. Область психіки, що включає відчуття, сприйняття і представлення пам'яті, що усвідомлюються людиною в певний момент часу; тобто ті аспекти психічного життя на які звертається увага суб'єкта. 3. Компонент психіки, доступний для интроспекции. Це значення зустрічається в старіших трудах структуралистов і інших интроспекционистов. 4. У психоаналізі - див. свідомий (2). Цей термін має дуже складну історію. Іноді він був в центрі.
КОЛЕКТИВНЕ СПОЖИВАННЯ - (collective consumption) - споживання товарів і послуг, забезпечення і управління яким; до певної міри "не може бути інакшим, чим колективним", і виробляти які приватний сектор знаходить нерентабельним (Кастельс, 1977). Серед таких товарів і послуг Кастельс виявляв громадський транспорт, житлове будівництво, забезпечення дозвілля. Термін був впроваджений ним в спробі зосередитися на відмінних рисах міських соціальних рухів. Він рас сматривал їх передусім з точки зору прагнення впливати і управляти просторово обмеженими колективними споживчими підрозділами в міському контексті. Згодом термін був.
Нігеро-конголезькі мови - (Niger-Congo languages), сім'я в складі макросемьи конго-кордофанских яз., поширені на терр., що займає 2/3 Юж. Африки - від зап. побережжя Сенегала на С. до вост. побережжя Кенії на Ю. Насчитиваєт св. тисячі мов і діалектів. Дослідники розділили її на шість осн. груп, відповідних язиковим регіонам, чому склався більше за 5 тис. років тому: адамауа-вост., бенуеконголезская, гвинейская (ква), манде, вольтийская (гур) і западноатлантическая. Якби, поширені бенуе-конголезькі яз.; що відносяться до них яз. банту домінують на більшій частині Юж. Африки, нараховуючи св. 160 млн. говорячих. Самий.