КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості діяльності казенного підприємства ... 5
1.1. Поняття казенного підприємства ... 5
1.2. Особливості господарської діяльності казенних підприємств ... 9
Розділ 2. Особливості управління казенним підприємством ... 13
2.1. Право оперативного управління ... 13
2.2. Складання плану розвитку казенного підприємства ... 15
2.3. Складання фінансового плану казенного підприємства ... 17
Розділ 3. Типовий статут казенного підприємства ... 19
Висновки ... 27
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Казенне підприємство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Казенне підприємство"

Курсова робота "Казенне підприємство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Казенне підприємство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Казенне підприємство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Казенне підприємство" і призначений виключно для пошукових систем.

СМЕРТНА СТРАТА - вища міра карного покарання, відома починаючи з моменту самого виникнення держави. Досить рідка в раннефеодальном суспільстві, С.к. набувала все більшого поширення по мірі його розвитку. Відомий кодекс карного права середньовічної Німеччини "Кароліна" передбачав С.к. в 44 випадках. Для періоду середньовіччя було характерним застосування С.к. не тільки за тяжкі карні діяння в їх сучасному розумінні (вбивство, розбій і т.п.), але і за релігійне відступництво (в тому числі чаклунство, перехід в чужу віру) і нерідко за самі малозначні проступки (наприклад, дрібну крадіжку неповнолітнім). З метою. ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ТРУДА - міжгалузевий або галузевий нормативний правовий акт, вмісний державні нормативні вимоги від. відповідно до постанови Уряду Рф від 23 травня 2000 р. № 399 "про нормативні правові акти, вмісні державні нормативні вимоги охорони труда" до числа вказаних нормативних правових актів відносяться м е ж об т р а з л е в и е типові інструкції з охорони труда (тИ РМ), що розробляються і що затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення нормативного регулювання в трудовій сфері (Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Рф), і об т р а з л е в и е. ОСВІТЛЕННЯ - світло від какого-л. джерела; створення освітленості поверхонь предметів, що забезпечує зорове сприйняття цих предметів. Аварійноє О. - про. об'єктів різного призначення, що не припиняється або що автоматично вводиться в дію при раптовому відключенні робочих (основних) джерел світла. Призначено для забезпечення евакуації людей або тимчасового продовження роботи на об'єктах, де раптове відключення про. створює небезпеку травматизму або недопустимого порушення технологічного процесу. Поділяється на про. безпека і евакуаційне про. про. би е з об п а з н про з т і - о., що передбачається на випадок. ДОБРОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ ВІД ЗЛОЧИНУ - признається припинення особою приготування до злочину або припинення дій (бездіяльність), безпосередньо направлених на здійснення злочину, якщо обличчя усвідомлювало можливість доведення злочину до кінця (ч. 1 ст. 31 УК РФ). Обличчя не підлягає карній відповідальності за злочин, якщо воно добровільно і остаточно відмовилося від доведення цього злочину до кінця (ч. 2 ст. 31 УК РФ). Звільнення від відповідальності при добровільній відмові переслідує мета попередження і припинення злочинів. Прізнаки Д. про.: 1) добровільність і 2)окончательность. Добровільність означає, що особа, що почала.
Кожна вагома структурна частина курсової "Казенне підприємство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ - злочин проти правосуддя, передбачене ст. 303 УК РФ і що полягає в фальсифікації доказів по цивільній справі особою, що бере участь в справі, або його представником, а також в фальсифікації доказів по карній справі особою, виробляючою дізнання, слідчим, прокурором або оборонцем. Під цивільною справою розуміється не тільки справа, що розглядається за правилами ГПК РСФСР, але і справа, що розглядається арбітражним судом за правилами АПК РФ, а також справи про адміністративні правопорушення, що розглядаються в судовому порядку. Поняття доказів по цивільній справі визначене в ст. 49. РАСИЗМ І РАСОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ - одне з міжнародних правопорушень. Расизм - теорія, що приписує перевагу або неповноцінність окремим расовим або етнічним групам, що обгрунтовує право людей панувати над іншими або відкидати інших, нижчі по відношенню до них. Р і Р. д. включають расистську ідеологію, установки, засновані на расових забобонах, дискримінаційну поведінку, структурну організацію і институционализированную практику, що приводять до расової нерівності, а т.ж. ідею про те, що дискримінаційні відносини між групами виправдані з моральної і наукової точок зору; виявляються в дискримінаційному законодавстві і дискримінаційній. ЗАВІДУЮЧИЙ АСПІРАНТУРОЮ - Посадові обов'язки. Організує учбовий процес підготовки аспірантів в наукових установах (організаціях) і установах вищої професійної освіти відповідно до діючої номенклатури спеціальностей наукових працівників. Приймає від тих, що поступають в очну і заочну аспірантуру і оформляє згідно з встановленим порядком необхідні документи, передає їх на розгляд приймальної комісії. Розробляє плани прийому аспірантів по спеціальностях за рахунок бюджетних і небюджетних коштів, графіки проведення вступних і здача кандидатських екзаменів, погоджує їх з керівництвом установи (організації), здійснює контроль за їх.
У вступі курсової "Казенне підприємство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЛАВА ДЕРЖАВИ - вища посадова особа держави, одержуюча свої повноваження в порядку успадкування (монарх - король, цар, імператор, шах і інш.) або виборів (президент, глава республіки, голова республіки). Часто - розділ виконавчої влади. У ряді країн Однак такої Найбільш типова правомочність призначення глави уряду, інших членів уряду, створення, ліквідація і реорганізація системи виконавчих органів влади; призначення або представлення до призначення ряду інших вищих посадових осіб і суддів; здійснення (а те і визначення) внутрішньої і зовнішньої політики держави; право законодавчої ініціативи, підписання.

МІЛІЦІЯ - один з державних органів виконавчої влади. М. утворять вхідні в систему органів внутрішніх справ служби і підрозділу, на які покладені: 1. правоохорона суспільного і безпеки; карний розшук; боротьба з організованою злочинністю, економічними злочинами і незаконним оборотом наркотиків; 2. створення умов для безпечного дорожнього руху і інш. 3. Основні задачі М.: забезпечення безпеки громадян; попередження і припинення злочинів і адміністративних правопорушень; 4. розкриття злочинів; правоохорона суспільного і забезпечення суспільної безпеки; надання допомоги в межах, встановлених законом, громадянам. ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ - (лати delinquentis - здійснююча провина) - в англо-американському праві невиконання особою лежачої на ньому внаслідок закону або договору обов'язку, здійснення правопорушення або злочину. Родове поняття для позначення різних видів поведінки, що відхиляється, правових і етичних норм, що викликаються порушенням. Термін широко поширений в міжнародному праві, в кримінології і законодавстві держав з високорозвинений ринковою економікою. Виділяються соціологічне, кримінологічне і юридичне (правове) поняття Д. як юридичне(правове) поняття "Д." закріплена в міжнародно-правових актах, міжнародно-правовій.
Список літератури курсової "Казенне підприємство" - більше 20 джерел. Сексуальність; орієнтація і ідентичність - (sexuality: orientation and identity) Визначення Статева (сексуальна) орієнтація - це індивідуумом підлога, якій віддається перевага партнера в еротичних/любовних/емоційних відносинах. Терміни гетеросексуальний, гомосексуальний і бисексуальний краще використати як прикметники, а не іменниках, і застосовно до поведінки, а не до людей. У буденній мові, однак, часто когось наз. гомосексуалом або гетеросексуалом, так люди і самі про себе так говорять. Неточне використання цих слів зв'язує разом тих, чиїми постійними сексуальними партнерами яв-ця обличчя однієї з ними підлоги, і тих, чиї. Енвайронментальная психологія - (environmental psychology) Е. п. - спеціалізована область, що вивчає відносини між поведінкою і умовами середи, в до-ой воно має місце. Під поведінкою тут розуміються як доступні спостереженню дії, так і не доступні йому акти, включаючи думки, емоції і т. п., а під середою - физ. оточення організму. Хоч фахівці в області Е. п. враховують в своїх исслед. і деякі аспекти соц. оточення (напр., сьома або референтні групи), все ж їх увага насамперед направлена на вивчення впливу физ. середи. Так, значна частина исслед., що відносяться до області Е. п., присвячені вивченню впливу шуму, забруднення повітря.

Посередництво в конфлікті - (conflict mediation) П. в до. визначається як зусилля нейтральної третьої сторони, краю на прохання конфліктуючих сторін допомагає їм в досягненні прийнятного вирішення їх конфлікту. П. в до. відрізняється від арбітражу тим, що арбітражний суд нав'язує конфліктуючим сторонам винесене ним рішення після того, як ці сторони зажадали втручання нейтрального судді. Від судового процесу воно відрізняється тим, що противні сторони представлені протиборствуючими адвокатами, кожний з к-рих прагне добитися "перемоги" для свого клієнта. П. в до. повертає можливість вирішити конфлікт і відповідальність за його.
Посилання в тексті роботи "Казенне підприємство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Дослідження спілкування в етнопсихологии - Активне дослідження етнопсихологического О. почалося в психології у 2-й підлогу. XIX в. У цей час в Німеччині в журналі "Die Zeitschrift fьr Vцlkerpsychologie und Sprachwissenschaft", заснованому М. Лацарусом і Х. Штейнталем, публікувалися дані про нормативи і особливості О. у різних народів і представників різних соціальних верств населення. Багато які публікації були виконані в рамках ідей теорії, що отримала назву психології народів (В. Вундт). Центральне затвердження теорії складається в тому, що первинною формою людської взаємодії є культурне (язикове) співтовариство і в. Айзенка особові опросники - серія опросников особових. Призначені для діагностики нейротизма, екстраверсии - интроверсии і психотизма. Розроблені Г. Айзенком з сотр. А. л. про. є реалізацією типологічного підходу до вивчення особистості. Г. Айзенк в своїх роботах неодноразово вказував на те, що його дослідження викликані до життя недосконалістю психіатричних діагнозів. На його думку, традиційна класифікація психічних захворювань повинна бути замінена системою вимірювань, в якій представлені найважливіші характеристики особистості. При цьому психічні розлади є як би продовженням індивідуальних відмінностей, що спостерігаються. ХАРАКТЕР: АКЦЕНТУАЦІЯ: ТИП - оскільки акцентуации характеру межують з відповідними видами психопатических розладів, їх типологія заснована на детально розробленої в психіатрії класифікації психопатій, хоч відображає і властивості характеру психічно здорової людини (-> характер: акцентуація: тип; психопатія: тип). Типи акцентуаций в основному співпадають з типами психопатій, але їх список ширше. Виділяються наступні основні типи акцентуаций: 1) акцентуація циклоидная - чергування фаз хорошого і поганого настрою з різним періодом; відповідно - характер циклоидний; 2) акцентуація гипертимная - постійно підведений настрій.

ЛЯМБЛИОЗ - протозойная инвазия, що характеризується порушенням функції тонкої кишки або (частіше) бессимптомним носительством збуджувача. Зустрічається повсюдно. Збуджувач - лямблия (Lamblia intestinalis); існує у вигляді вегетативної форми (трофозоит) і цисти (нерухома форма). Довжина лямблии біля 16 мкм. Вегетативні форми жваві, мешкають у верхній третині тонкої кишки, прикріпляючись до кліток епітелію за допомогою присасивательного диска. Лямблии розмножуються подовжнім діленням надвоє, частина з них перетворюється в цисти, які виділяються з фекалиями. Цисти овальної форми, довжиною 8 - 14. Емоції в спілкуванні - Емоції (Е.) виконують регулюючу функцію у взаємовідносинах людей завдяки тому, що з'являються як складна форма поведінки, готовність діяти певним чином по відношенню до тих або інакших людей. У повсякденному житті вираження емоційного стану або полегшує, або ускладняє межличностное О. Е. здатні не тільки активізувати, але і пригноблювати і навіть руйнувати особистість. На думку багатьох авторів, организующая функція Е. виявляється в неск. формах: в формі виразних рухів, емоційних дій, висловлювання про емоційні стани, що випробовуються, в формі опр. відносини до навколишнього. У нач. ХХ в. Зовнішній вигляд привабливий - це сукупність индивидно-конституциональних характеристик, к-рі вважаються наближеними до "ідеалу краси" - стереотипу, існуючому в опр. суспільстві в опр. час. У совр. мирі спостерігається підвищений інтерес до вивчення разл. аспектів В. про. п., зумовлений розвитком індустрії краси, пластичної хірургії, популяризацією здорового образу життя і дієтичного живлення, фитнеса і т. д. Існує неск. напрямів вивчення В. про. п.: медичні/ физиол. характеристики; антропометричні характеристики; соціально-демографічні показники; социальнопсихол. параметри. Всі дослідження В. про. п. в. Коммуникатівной потреби розвиток - [лати. communicatio - повідомлення, передача] - послідовна зміна форм і збагачення вмісту потреби в спілкуванні. К. п. - це потреба в іншій людині: в його вираженому емоційному відношенні і через нього - в самопознании і самооценке. К. п. не врожденна. Вона виникає в перші два місяці життя на основі первинних органічних потреб дітей і їх потребі в нових враженнях. Вирішальним чинником служить поведінка дорослої людини, його відношення до дитини як до особистості, суб'єкта. Спочатку потреба в емоційному спілкуванні з дорослим виявляє себе в комплексі пожвавлення немовляти. Потреба в спілкуванні.