Касаційне провадження в адміністративному процесі

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження касаційного провадження в адміністративному процесі ... 5
1.1. Поняття адміністративного судочинства ... 5
1.2. Сутність касаційного провадження в адміністративному процесі ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей касаційного оскарження в адміністративному процесі ... 19
2.1. Касаційне оскарження ... 19
2.2. Прийняття касаційної скарги ... 22
2.3. Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду ... 23
2.4. Касаційний розгляд справи ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Касаційне провадження в адміністративному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Касаційне провадження в адміністративному процесі"

Курсова робота "Касаційне провадження в адміністративному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Касаційне провадження в адміністративному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Касаційне провадження в адміністративному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, УЧНІВ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД РОБОТИ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ) - працівникам, допущеним до вступних екзаменів в освітні установи середньої і вищої професійної освіти, надається відпуск без збереження заробітної плати. Допущеним до вступних екзаменів в установи вищої професійної освіти ( в тому числі в заводи-втузи) надається відпуск на 15 календарних днів, а в освітні установи середньої професійної освіти - 10 календарних днів, не вважаючи часу на проїзд до місця знаходження освітньої установи і зворотно. Додаткові відпуски без збереження заробітної плати по місцю роботи надаються також: слухачам підготовчих відділень при освітніх установах вищого професійного. Постанова вироку (психологічна характеристика) - Заверщающая частина судового розгляду, призначена для формування істинного і обгрунтованого колективного рішення суду, в якій нарівні з прийняттям суддівського рішення враховується весь комплекс соціально-психологічних явищ, що мали місце безпосередньо в судовому розгляді - позиція прокурора і оборонців, поведінку потерпілого, окремих свідків і підсудного, настрій всіх присутніх в залі судового засідання. Процесуальний порядок ПП чітко регламентований. Вирок є єдиним процесуальним актом про визнання особи винним (невинним) в здійсненні злочину і призначенні йому карного покарання або. ЧИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ - розгляд, що завершується прийняттям або відхиленням законопроектів на пленарних засіданнях (палати) парламенту. Термін "читання" з'явився в парламентській практиці разом з виникненням законодавчої процедури в зв'язку з тим, що текст проекту акту зачитувався парламентаріям. Наприклад, досі в Великобританії парламентарії не можуть познайомитися з текстом парламенту законопроекту, що вноситься на розгляд до першого читання. Іноді замість "Ч.п." вживаються інакші терміни, наприклад "обговорення" - в Колумбія, "голосування" - в Болгарії. У різних країнах Ч.п. мають свою специфіку і їх число. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - одна з функцій парламенту. що полягає в перевірці і коректуванні діяльності виконавчої влади і. можливо, глави держави. інакших державних органів і посадових осіб в межах наданих парламенту повноважень. Основними об'єктами П.к. можуть бути державні фінанси і власність, виконання конституційних і інших встановлених законом повноважень (головним чином в сфері політичної і нормотворческой діяльності), державна кадрова політика і кадрові призначення на ключові державні посади, дотримання прав людини і громадянина. Форми П.к. вельми різноманітні. Найбільш поширені: участь в призначенні на посаду.
Кожна вагома структурна частина курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМУШЕННЯ ДО ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ - злочин проти безпеки здоров'я людини, передбачене ст. 120 УК РФ і представляюче собою примушення до вилучення органів або тканин людини для трансплантації, довершене із застосуванням фізичного насилля або із загрозою його застосування. У медицині під трансплантацією органів і (або) тканин розуміється пересадка органів і (або) тканин від організму того ж вигляду. Як метод лікування вона являє собою двуединую операцію, при якій життя або здоров'я хворого-реципієнта врятовується за рахунок спричинення шкоди здоровому людині-донору. При операції трансплантації органів і (або) тканин. НАГЛЯД ПРОКУРОРСЬКИЙ - один з найважливіших видів правоохоронної діяльності держави; встановлюється з метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів суспільства, що охороняються законом і держави. Реалізовується Генеральним прокурором РФ і підлеглими йому прокурорами шляхом особливої нормативно закріпленої процедури контролю за виконанням законів федеральними міністерствами і відомствами, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, військового управління, а також за. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ - цивільно-правовий договір, внаслідок якого одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання певних договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Уперше в законодавстві РФ врегульований як самостійний вигляд договору в гл. 41 ГК РФ. Правила про експедирування містяться також в транспортних статутах і кодексах і інакших правових актах. Функція експедирування безпосередньо пов'язана з перевезенням, носить допоміжний характер по відношенню до транспортної діяльності. Обов'язки по експедируванню можуть виконувати створені.
У вступі курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТРУДА - звання, що є вищою мірою відмінності за заслуги перед державою в області господарського і культурного будівництва. Привласнюється Президією Верховної Поради СРСР особам, які своєю особливо видатною новаторською діяльністю в області промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі, наукових відкриттів і технічних винаходів виявили виняткові заслуги перед державою, сприяли підйому народного господарства, культури, науки, зростанню могутності і слави Радянського Союзу. У нашій країні чесний труд високо оцінюється і охоче заохочується. Партія і Уряд широко застосовують систему.

Приватизація житла - це безкоштовна передача у власність громадян на добровільній основі займаних ними житлових приміщень в державному і муніципальному житловому фонді, а для громадян, що забронювали займані житлові приміщення, - по місцю бронювання житлових приміщень; це процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. Приватизація здійснюється за допомогою продажу або безвідплатної передачі об'єктів державної і муніципальної власності в руки колективів і приватних осіб з утворенням на цій основі корпоративної, акціонерної, приватної власності. Приватизація може мати. Правовідношення - врегульоване нормою права суспільне відношення, учасники якого виступають носіями суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, юридичної відповідальності і юридичних повноважень. Таким чином, суспільні відносини тільки тоді придбавають якість правовідносин, коли вони передбачені (змоделювати) в нормі права. Розрізнюються загальні, абсолютні, конкретні правовідносини. Однією з ознак будь-якого правовідношення є те, що його учасники мають можливість розраховувати на державну підтримку в своїх законних домаганнях. Правовідношення складається з: а) змісту, що складається з взаємопов'язаних.
Список літератури курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" - більше 20 джерел. СИФІЛІС - хронічна венерична хвороба, що викликається блідої трепонемой. Збуджувач - бліда трепонема, що має вигляд тонкої спиралеобразной нитки довжиною від 4 до 14 мкм з дрібними рівномірними завитками. Поза організмом трепонеми живуть і зберігають вірулентність у вологій середі протягом декількох годин; вони швидко гинуть при висиханні, нагріванні (при t 55 °З протягом 15 мін), під дією дезинфікуючих коштів, кислот, лугів. До охолоджування мало чутливі: при заморожуванні зберігають життєздатність протягом 2 - 3 днів, чим пояснюються випадки зараження сифілісом від трупа. Зараження сифілісом. Психічні хвороби: рання історія - (mental illness: early history) Гиппократ Гиппократ (ок. 460-377 до н. е.), фігура древньої медицини, що підноситься над всіма, уперше ввів в мед. літературу тему психич. відхилень. Його труди, присвячені психопатології, були так же полемічними, як і оригінальними. Гиппократ привертає до себе увагу передусім точністю своїх клінічних спостережень, своїм раціональним біомедичним підходом, прямотою і стоїчним представленням своїх поглядів. Він вважав, що хвороба яв-ця слідством порушення рівноваги гуморальних рідин організму - ідея, що уперше зустрічається в трудах Емпедокла. Лайонс і.

ЕЛЕКТРОТРАВМА - пошкодження, виникаючі внаслідок впливу електричного струму великої сили або розряду атмосферної електрики (блискавки). Основною причиною нещасних випадків, зумовлених дією електричного струму, є порушення правил техніки безпеки при роботі з побутовими електроприладами і промисловими електроустановками. Велика частина поразок викликається змінним струмом промислової частоти (50 Гц). Електротравма виникає не тільки при безпосередньому зіткненні тіла людини з джерелом струму, але і при дуговому контакті, коли людина знаходиться поблизу установки з напруженням більше за 1000 В, особливо в.
Посилання в тексті роботи "Касаційне провадження в адміністративному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Опросник "Підлітки про батьків" (ПоР). Л. І. Вассерман, Е. Е. Роміцина - Направлений на виявлення відношення підлітків до виховальної практики батьків. У результатах опросника, що моделює опр. "виховальні" ситуації, виявляється суб'єктивне розуміння і відношення підлітків до гіпотетичної практики прийняття виховальних рішень батьками, або, інакше говорячи, створюється образ, к-рий складається в сприйнятті підлітка відносно цих відносин і виховальної практики під впливом і чинників, що неусвідомлюються, що усвідомлюються. Т. о., методика ПоР як психодиагностический інструмент дає досить об'єктивну інформацію про своєрідність сприйнять підлітком своїх. САМОСТЬ - (Self; Selbst) - архетип цілісності - найповнішого людського потенціалу і єдності особистості як цілого; регулюючий центр психічного. Самость як об'єднуючий принцип в області людської психіки поміщається центральну в управлінні психічним життям і тому є вищою владою в долі індивіда. "Як емпіричне поняття, самость означає цілісний спектр психічних явищ у людини. Вона виражає єдність особистості як цілого. Але в тій мірі, в якій цілісна особистість внаслідок своєї несвідомої складової може бути свідомою лише частково, поняття самости є частково лише потенційно емпіричним і до цієї міри. ЯВОРСКИЙ - Болеслав Леопольдович (1877-1942) - музикознавець, композитор, піаніст, педагог, музично-суспільний діяч, творець оригінальної теорії музичного мислення, що намагалася знайти місце суб'єктивно-психологічним чинникам в об'єктивних законах музичної мови. Д-р мистецтвознавства (1941), професор Київської (1916) і Московської консерваторій (1938). У 1895-1897 рр. вчився на математичному відділенні Київського ун-та. У 1889 р. закінчив Київське музичне училище по класу фортепиано В.В. Пухальського. У 1903 р. - Московську консерваторію по класу фортепиано Н.Е. Шишкина. По теоретичних дисциплінах вчився в.

Конфлікт міжнаціональний - будь-яка форма цивільного, политий. або озброєного противоборства, в до-ром сторони, або одна з сторін, мобілізуються, діють або страждають по ознаці национ. відмінностей. К. м. супроводиться напруженістю в межнацион. відносинах. Ця напруженість - одна з характерних рис кризово-катастрофічного стану суспільства. Соціальна неоднорідність суспільства, відмінність в рівні доходів, власті, престижі і т. д. нерідко приводять до конфліктів. Як і будь-який конфлікт, К. м. - це важко вирішувана суперечність, пов'язана з гострими емоційними переживаннями. К. м. є суспільств. явищем, в до-ой. Гумору розладу - (англ. humor - добродушно-глумливе відношення, уміння представляти або сприймати щось неприємне в смішному, комічному вигляді) - відсутність, зниження або втрата почуття гумору, зумовлена психічним розладом або порушенням психічного розвитку. Перші ознаки гумору з'являються у дітей у віці біля 2-років. Так, їм здаються смішними деякі слова, словосполучення, діти повторюють їх по многу раз і при цьому веселяться. Гумор - складне почуття, воно передбачає дотепність, здатність бачити, адекватно оцінювати різні, в тому числі і негативні аспекти життя, уміння або дар вміщувати. Навчання через наслідування - (imitative learning) Наслідування звичайно признається природженою схильністю копіювати або переймати щось від інших. Однак наявність назви для усього лише передбачуваного феномена ще не є доказом існування самого цього феномена, і цілком можлива, що є більш відповідні пояснення "подражательного" поведінки. Наслідування виявляється не тільки в тих шаблонних діях, к-рі можна спостерігати в дитячій грі, але тж грає певну роль в процесі навчання. О. X. Маурер запропонував відповідне пояснення такої моделюючої поведінки. Приваблива для спостерігача модель включається в певну поведінку, напр. ВИГОДА ПОВТОРНА - Прагнення, що Несвідомо вмотивовується витягнути вигоду з невротичних симптомів або хвороби. Первинна /паранозическоя) вигода відноситься до мотивів, ведучих до освіти і першого вияву симптомів. Вона має два компоненти. Внутрішній компонент відноситься до вигід від симптому кок компромісної освіти між конфліктуючими інстинктивними влечениями і силами витиснення (Сверх-Я). Фрейд (1905) описав цей внутрішній елемент як "зберігання психічних зусиль... найбільш прийнятний в економічному значенні дозвіл ситуацій, де має місце психічний конфлікт (з. 43). (Ми говоримо про "втечу в хворобу.).