Касаційне провадження в адміністративному процесі

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження касаційного провадження в адміністративному процесі.....5
1.1. Поняття адміністративного судочинства.....5
1.2. Сутність касаційного провадження в адміністративному процесі.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей касаційного оскарження в адміністративному процесі.....19
2.1. Касаційне оскарження.....19
2.2. Прийняття касаційної скарги.....22
2.3. Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду.....23
2.4. Касаційний розгляд справи.....29
Висновки.....33
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Касаційне провадження в адміністративному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Касаційне провадження в адміністративному процесі"

Курсова робота "Касаційне провадження в адміністративному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Касаційне провадження в адміністративному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Касаційне провадження в адміністративному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, УЧНІВ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД РОБОТИ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДНІХ І ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ) - працівникам, допущеним до вступних екзаменів в освітні установи середньої і вищої професійної освіти, надається відпуск без збереження заробітної плати. Допущеним до вступних екзаменів в установи вищої професійної освіти ( в тому числі в заводи-втузи) надається відпуск на 15 календарних днів, а в освітні установи середньої професійної освіти - 10 календарних днів, не вважаючи часу на проїзд до місця знаходження освітньої установи і зворотно. Додаткові відпуски без збереження заробітної плати по місцю роботи надаються також: слухачам підготовчих відділень при освітніх установах вищого професійного. Постанова вироку (психологічна характеристика) - Заверщающая частина судового розгляду, призначена для формування істинного і обгрунтованого колективного рішення суду, в якій нарівні з прийняттям суддівського рішення враховується весь комплекс соціально-психологічних явищ, що мали місце безпосередньо в судовому розгляді - позиція прокурора і оборонців, поведінку потерпілого, окремих свідків і підсудного, настрій всіх присутніх в залі судового засідання. Процесуальний порядок ПП чітко регламентований. Вирок є єдиним процесуальним актом про визнання особи винним (невинним) в здійсненні злочину і призначенні йому карного покарання або. ЧИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ - розгляд, що завершується прийняттям або відхиленням законопроектів на пленарних засіданнях (палати) парламенту. Термін "читання" з'явився в парламентській практиці разом з виникненням законодавчої процедури в зв'язку з тим, що текст проекту акту зачитувався парламентаріям. Наприклад, досі в Великобританії парламентарії не можуть познайомитися з текстом парламенту законопроекту, що вноситься на розгляд до першого читання. Іноді замість "Ч.п." вживаються інакші терміни, наприклад "обговорення" - в Колумбія, "голосування" - в Болгарії. У різних країнах Ч.п. мають свою специфіку і їх число. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - одна з функцій парламенту. що полягає в перевірці і коректуванні діяльності виконавчої влади і. можливо, глави держави. інакших державних органів і посадових осіб в межах наданих парламенту повноважень. Основними об'єктами П.к. можуть бути державні фінанси і власність, виконання конституційних і інших встановлених законом повноважень (головним чином в сфері політичної і нормотворческой діяльності), державна кадрова політика і кадрові призначення на ключові державні посади, дотримання прав людини і громадянина. Форми П.к. вельми різноманітні. Найбільш поширені: участь в призначенні на посаду.
Кожна вагома структурна частина курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМУШЕННЯ ДО ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ - злочин проти безпеки здоров'я людини, передбачене ст. 120 УК РФ і представляюче собою примушення до вилучення органів або тканин людини для трансплантації, довершене із застосуванням фізичного насилля або із загрозою його застосування. У медицині під трансплантацією органів і (або) тканин розуміється пересадка органів і (або) тканин від організму того ж вигляду. Як метод лікування вона являє собою двуединую операцію, при якій життя або здоров'я хворого-реципієнта врятовується за рахунок спричинення шкоди здоровому людині-донору. При операції трансплантації органів і (або) тканин. НАГЛЯД ПРОКУРОРСЬКИЙ - один з найважливіших видів правоохоронної діяльності держави; встановлюється з метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів суспільства, що охороняються законом і держави. Реалізовується Генеральним прокурором РФ і підлеглими йому прокурорами шляхом особливої нормативно закріпленої процедури контролю за виконанням законів федеральними міністерствами і відомствами, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, військового управління, а також за. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ - цивільно-правовий договір, внаслідок якого одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання певних договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Уперше в законодавстві РФ врегульований як самостійний вигляд договору в гл. 41 ГК РФ. Правила про експедирування містяться також в транспортних статутах і кодексах і інакших правових актах. Функція експедирування безпосередньо пов'язана з перевезенням, носить допоміжний характер по відношенню до транспортної діяльності. Обов'язки по експедируванню можуть виконувати створені.
У вступі курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТРУДА - звання, що є вищою мірою відмінності за заслуги перед державою в області господарського і культурного будівництва. Привласнюється Президією Верховної Поради СРСР особам, які своєю особливо видатною новаторською діяльністю в області промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі, наукових відкриттів і технічних винаходів виявили виняткові заслуги перед державою, сприяли підйому народного господарства, культури, науки, зростанню могутності і слави Радянського Союзу. У нашій країні чесний труд високо оцінюється і охоче заохочується. Партія і Уряд широко застосовують систему.

Приватизація житла - це безкоштовна передача у власність громадян на добровільній основі займаних ними житлових приміщень в державному і муніципальному житловому фонді, а для громадян, що забронювали займані житлові приміщення, - по місцю бронювання житлових приміщень; це процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. Приватизація здійснюється за допомогою продажу або безвідплатної передачі об'єктів державної і муніципальної власності в руки колективів і приватних осіб з утворенням на цій основі корпоративної, акціонерної, приватної власності. Приватизація може мати. Правовідношення - врегульоване нормою права суспільне відношення, учасники якого виступають носіями суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, юридичної відповідальності і юридичних повноважень. Таким чином, суспільні відносини тільки тоді придбавають якість правовідносин, коли вони передбачені (змоделювати) в нормі права. Розрізнюються загальні, абсолютні, конкретні правовідносини. Однією з ознак будь-якого правовідношення є те, що його учасники мають можливість розраховувати на державну підтримку в своїх законних домаганнях. Правовідношення складається з: а) змісту, що складається з взаємопов'язаних.
Список літератури курсової "Касаційне провадження в адміністративному процесі" - більше 20 джерел. СИФІЛІС - хронічна венерична хвороба, що викликається блідої трепонемой. Збуджувач - бліда трепонема, що має вигляд тонкої спиралеобразной нитки довжиною від 4 до 14 мкм з дрібними рівномірними завитками. Поза організмом трепонеми живуть і зберігають вірулентність у вологій середі протягом декількох годин; вони швидко гинуть при висиханні, нагріванні (при t 55 °З протягом 15 мін), під дією дезинфікуючих коштів, кислот, лугів. До охолоджування мало чутливі: при заморожуванні зберігають життєздатність протягом 2 - 3 днів, чим пояснюються випадки зараження сифілісом від трупа. Зараження сифілісом. Психічні хвороби: рання історія - (mental illness: early history) Гиппократ Гиппократ (ок. 460-377 до н. е.), фігура древньої медицини, що підноситься над всіма, уперше ввів в мед. літературу тему психич. відхилень. Його труди, присвячені психопатології, були так же полемічними, як і оригінальними. Гиппократ привертає до себе увагу передусім точністю своїх клінічних спостережень, своїм раціональним біомедичним підходом, прямотою і стоїчним представленням своїх поглядів. Він вважав, що хвороба яв-ця слідством порушення рівноваги гуморальних рідин організму - ідея, що уперше зустрічається в трудах Емпедокла. Лайонс і.

ЕЛЕКТРОТРАВМА - пошкодження, виникаючі внаслідок впливу електричного струму великої сили або розряду атмосферної електрики (блискавки). Основною причиною нещасних випадків, зумовлених дією електричного струму, є порушення правил техніки безпеки при роботі з побутовими електроприладами і промисловими електроустановками. Велика частина поразок викликається змінним струмом промислової частоти (50 Гц). Електротравма виникає не тільки при безпосередньому зіткненні тіла людини з джерелом струму, але і при дуговому контакті, коли людина знаходиться поблизу установки з напруженням більше за 1000 В, особливо в.
Посилання в тексті роботи "Касаційне провадження в адміністративному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Опросник "Підлітки про батьків" (ПоР). Л. І. Вассерман, Е. Е. Роміцина - Направлений на виявлення відношення підлітків до виховальної практики батьків. У результатах опросника, що моделює опр. "виховальні" ситуації, виявляється суб'єктивне розуміння і відношення підлітків до гіпотетичної практики прийняття виховальних рішень батьками, або, інакше говорячи, створюється образ, к-рий складається в сприйнятті підлітка відносно цих відносин і виховальної практики під впливом і чинників, що неусвідомлюються, що усвідомлюються. Т. о., методика ПоР як психодиагностический інструмент дає досить об'єктивну інформацію про своєрідність сприйнять підлітком своїх. САМОСТЬ - (Self; Selbst) - архетип цілісності - найповнішого людського потенціалу і єдності особистості як цілого; регулюючий центр психічного. Самость як об'єднуючий принцип в області людської психіки поміщається центральну в управлінні психічним життям і тому є вищою владою в долі індивіда. "Як емпіричне поняття, самость означає цілісний спектр психічних явищ у людини. Вона виражає єдність особистості як цілого. Але в тій мірі, в якій цілісна особистість внаслідок своєї несвідомої складової може бути свідомою лише частково, поняття самости є частково лише потенційно емпіричним і до цієї міри. ЯВОРСКИЙ - Болеслав Леопольдович (1877-1942) - музикознавець, композитор, піаніст, педагог, музично-суспільний діяч, творець оригінальної теорії музичного мислення, що намагалася знайти місце суб'єктивно-психологічним чинникам в об'єктивних законах музичної мови. Д-р мистецтвознавства (1941), професор Київської (1916) і Московської консерваторій (1938). У 1895-1897 рр. вчився на математичному відділенні Київського ун-та. У 1889 р. закінчив Київське музичне училище по класу фортепиано В.В. Пухальського. У 1903 р. - Московську консерваторію по класу фортепиано Н.Е. Шишкина. По теоретичних дисциплінах вчився в.

Конфлікт міжнаціональний - будь-яка форма цивільного, политий. або озброєного противоборства, в до-ром сторони, або одна з сторін, мобілізуються, діють або страждають по ознаці национ. відмінностей. К. м. супроводиться напруженістю в межнацион. відносинах. Ця напруженість - одна з характерних рис кризово-катастрофічного стану суспільства. Соціальна неоднорідність суспільства, відмінність в рівні доходів, власті, престижі і т. д. нерідко приводять до конфліктів. Як і будь-який конфлікт, К. м. - це важко вирішувана суперечність, пов'язана з гострими емоційними переживаннями. К. м. є суспільств. явищем, в до-ой. Гумору розладу - (англ. humor - добродушно-глумливе відношення, уміння представляти або сприймати щось неприємне в смішному, комічному вигляді) - відсутність, зниження або втрата почуття гумору, зумовлена психічним розладом або порушенням психічного розвитку. Перші ознаки гумору з'являються у дітей у віці біля 2-років. Так, їм здаються смішними деякі слова, словосполучення, діти повторюють їх по многу раз і при цьому веселяться. Гумор - складне почуття, воно передбачає дотепність, здатність бачити, адекватно оцінювати різні, в тому числі і негативні аспекти життя, уміння або дар вміщувати. Навчання через наслідування - (imitative learning) Наслідування звичайно признається природженою схильністю копіювати або переймати щось від інших. Однак наявність назви для усього лише передбачуваного феномена ще не є доказом існування самого цього феномена, і цілком можлива, що є більш відповідні пояснення "подражательного" поведінки. Наслідування виявляється не тільки в тих шаблонних діях, к-рі можна спостерігати в дитячій грі, але тж грає певну роль в процесі навчання. О. X. Маурер запропонував відповідне пояснення такої моделюючої поведінки. Приваблива для спостерігача модель включається в певну поведінку, напр. ВИГОДА ПОВТОРНА - Прагнення, що Несвідомо вмотивовується витягнути вигоду з невротичних симптомів або хвороби. Первинна /паранозическоя) вигода відноситься до мотивів, ведучих до освіти і першого вияву симптомів. Вона має два компоненти. Внутрішній компонент відноситься до вигід від симптому кок компромісної освіти між конфліктуючими інстинктивними влечениями і силами витиснення (Сверх-Я). Фрейд (1905) описав цей внутрішній елемент як "зберігання психічних зусиль... найбільш прийнятний в економічному значенні дозвіл ситуацій, де має місце психічний конфлікт (з. 43). (Ми говоримо про "втечу в хворобу.).