Класифікація господарських зобов'язань

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження господарських зобов'язань ... 5
1.1. Поняття та підстави виникнення господарських зобов'язань ... 5
1.2. Класифікація господарських зобов'язань ... 6
1.3. Договір як господарське зобов'язання ... 10
Розділ 2. Система господарських договорів ... 17
2.1. Поняття системи господарських договорів ... 17
2.2. Класифікація системи господарських договорів ... 19
Розділ 3. Виконання господарських зобов'язань ... 24
3.1. Загальні умови виконання господарських зобов'язань ... 24
3.2. Виконання господарського зобов'язання третьою особою ... 28
3.3. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях ... 29
3.4. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів ... 31
3.5. Місце виконання господарського зобов'язання ... 32
3.6. Виконання грошових зобов'язань ... 33
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Класифікація господарських зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класифікація господарських зобов'язань"

Курсова робота "Класифікація господарських зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класифікація господарських зобов'язань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класифікація господарських зобов'язань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класифікація господарських зобов'язань" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника і поручителя -  В предмет доведення в справах про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника і поручителя входять наступні факти:  1) укладення договору позики (ст. ст. 807, 808 ГК РФ). У відповідності зі ст. 808 ГК РФ договір позики між громадянами повинен бути укладений в письмовій формі, якщо його сума перевищує не менш ніж в 10 раз встановлений законом МРОТ, а у випадку, коли займодавцем є юридична особа,  - незалежно від суми. У підтвердження договору позики і його умов може бути представлена розписка позичальника або інакший документ, що засвідчує передачу йому займодавцем певної грошової. ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОЇ СЕРЕДИ - екологічний злочин, передбачений ст. 252 УК РФ, являє собою забруднення морської середи з джерел, що знаходяться на суші або внаслідок порушення правил захоронення або скидання з транспортних засобів або із зведених в море штучних споруд речовин і матеріалів, шкідливих для здоров'я людини і живих ресурсів моря або перешкоджаючих правомірному використанню морської середи. Предмет злочину - морська середа, тобто внутрішні морські води, територіальні морські води, відкрите море, а також живі ресурси моря, нерозривно пов'язані зі середовищем мешкання. До внутрішніх морських вод відносяться морські. Виборча дільниця - частина виборчого округу (територія, на якій проживають виборці), що утворюється для проведення голосування і підрахунку голосів виборців. Виборчі дільниці утворяться розділом муніципальної освіти по узгодженню з виборчими комісіями на основі даних про чисельність зареєстрованих виборців на території дільниці. Число виборців на одній дільниці не повинне перевищувати 3 тисячі виборців. При формуванні виборчих дільниць повинно дотримуватися правило цілісності виборчого округу. Межі виборчих дільниць не повинні перетинати межі виборчих округів. Виборчі дільниці повинні бути освічені не пізніше ніж. Адвокат (психологічні аспекти діяльності в карному процесі) - Учасник судового розгляду (застосовно до карного судочинства - оборонець), покликаний надати допомогу підсудному більш повно використати свої процесуальні права, активно брати участь в дослідженні зібраних у справі матеріалів, здійснити глибокий аналіз дійсних причин випадку, об'єктивно оцінити ситуацію і справедливо індивідуалізувати міру відповідальності і провини. Захист інтересів обвинуваченого являє собою важливу частину діяльності по здійсненню правосуддя. Захисній діяльності властиві наступні психологічні компоненти: пізнавальний - збагнення головним чином реабілітуючих або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класифікація господарських зобов'язань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Культура судового процесу (психологічні аспекти) - Сукупність виробничих, суспільних і духовних чинників, сприяючих формуванню правової свідомості, вихованню шанобливого відношення до правоприменительним органів. У психологічному відношенні істотна сама атмосфера ритуальної урочистості, соціальної значності судового засідання. Історично що склався процесуальний ритуал несе в собі психологічний ефект соціальної традиції. Всі учасники процесу і присутні в залі судового засідання встають при входженні суду і беззаперечність підкоряються всім його розпорядженням і свідчать стоячи. Суворе дотримання судового ритуалу емоційно впливає на присутніх. СУДОВІ ВИТРАТИ - витрати, які несуть сторони по ведінню справи (ст. ст. 34-48 ГПК). У капіталістичних країнах С. р. по своїх розмірах звичайно перешкоджають трудящим звертатися до суду за захистом їх порушених цивільних прав. У СССР С. р. доступні для всіх трудящих. Вони невелики по розмірах, побудовані за принципом прогресивності, в залежності від ціни позову. У ряді випадків позивачі, а іноді і відповідачі звільняються згідно із законом від сплати державного мита і витрат по виробництву справи (ст. 43 ГПК). Крім того, суд по клопотанню сторони має право звільнити її від сплати державного мита по недостатності. Внутрішні функції Російської держави - це основні напрями його діяльності по управлінню внутрішнім життям суспільства. Кожна функція реалізовується за допомогою рішення державою ряду конкретних задач. До них відносяться наступні. Економічна функція як основні напрями передбачає структурну перебудову російської економіки; підтримку стратегічних і соціально значущих виробництв; централізовану інвестиційну політику; приватизацію; управління державною власністю; створення умов для іноземних інвестицій; створення правових основ організації (управління) економіки шляхом прийняття відповідних законів і інакших.
У вступі курсової "Класифікація господарських зобов'язань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Здатності оперативного співробітника - До якостей, умінням і здібностям оперативного співробітника відносяться: 1) здатність вирішувати професійні задачі в ситуаціях, що супроводяться високою мірою особистого ризику і небезпеки для життя; 2) готовність до ситуацій озброєного єдиноборства із злочинцями; 3) здібність до інтенсивної межличностной комунікації з кримінальними елементами; 4) висока психофізіологічна витривалість, необхідність якої зумовлена відсутністю фіксованого робочого часу (середня тривалість робочого дня становить 10 - 12 годин, часто буває 7 денний робочий тиждень, різні оперативні заходи в нічний час після.

ВІЛЬНИЙ СКЛАД - в митному праві -1) митний режим, при якому іноземні товари розміщуються і використовуються у відповідних приміщеннях (місцях) без стягування митних зборів, податків, а т.ж. без застосування до вказаних товарів заходів економічної політики, а російські товари розміщуються і використовуються на умовах, вживаних до вивозу відповідно до митного режиму експорту, в порядку, визначуваному Митним кодексом Російської Федерації; 2) приміщення або інакше місце, де діє митний режим С.с.; засновується при наявності відповідної ліцензії (ліцензії на установу вільного складу). Облаштування приміщення (місця). ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО - адміністративне правопорушення, що посягає на громадський порядок і спокій громадян, що виражається в ігноруванні правил пристойності і благопристойности, в зневазі інтересами і правами навколишніх осіб і суспільства загалом. У відповідності зі ст. 158 КоАП М.х. признається нецензурна лайка в суспільних місцях, образливе докучання до громадян і інші подібні дії. Перелік таких дій в законі не дається, і під інакшими діями по розсуду уповноважених органів і посадових осіб розуміється широке коло проступків, що порушують громадський порядок на виробництві, в побуті, в культурно-освітніх установах, на.
Список літератури курсової "Класифікація господарських зобов'язань" - більше 20 джерел. Лідерство - [від англ. leader - ведучий] - відносини домінування і підкорення, впливу і проходження в системі межличностних відносин в групі. У ході вивчення лідерства виділені різні стилі лідерства, розроблений ряд теорій походження лідерства. Останні умовно можна поділити на чотири основних напрями. Перше з них являє собою сукупність концепцій, заснованих на уявленні про лідерство як про функцію індивідуально-психологічних особливостей лідера. Найбільш послідовне відображення ця позиція знайшла в теорії "рис лідерства" (Е. Богардус і інш.). Прихильники цієї теорії вважають передумовою визнання. Спілкування: вікові типи - Вікові типи спілкування (В. т. про.) - сукупність характеристик відносно постійних для О. людей, належних до опр. віковій групі: коло О. і диференціація вхідних в нього людей по мірі емоційної близькості; зміст О. і співвідношення діалогів разл. типу з партнерами разл. віку, підлоги, міри емоційної близькості і функц. характеру взаємодії; місця, яким віддається перевага О. з разл. партнерами т. д. В. т. про. відображають лише найбільш загальні характеристики О. людей на тому або інакшому етапі життєвого циклу. Вони не включають в себе етноконфессиональних., социокультурних, субкультурних.

МУЖНІСТЬ-ЖІНОЧНІСТЬ - сукупність характерних ознак, вказуючих приналежність до конкретної підлоги.    У психоаналізі поняття мужності-жіночності не зводиться до опису анатомічних ознак і фізіологічних особливостей біологічної підлоги. Дана полярність розглядається передусім з точки психосексуального розвитку дитини і психологічного сприйняття ним своєї підлоги.    У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд описав прегенитальную і генитальную сексуальні організації, що дають уявлення про становлення мужності-жіночності. На першій прегенитальной сексуальній організації.
Посилання в тексті роботи "Класифікація господарських зобов'язань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДІТОВБИВСТВО - реальна або уявна подія, пов'язана з переживаннями, викликаними до життя незадовільними відносинами між батьками і дітьми.    З. Фрейд приділяв основну увагу феномену батьковбивства, розглянутому з точки зору филогенетического і онтогенетического розвитку людини. Осмислення даного феномена сприяло висуненню гіпотези про едиповом комплекс, яка лягла в основу психоаналитических уявлень про виникнення неврозів, а також становлення релігії, моральності, людської цивілізації. Проблематика дітовбивства не зачіпалася їм в прямій формі. Однак сформульовані ним в роботі "Гальмування, симптом і. ШОРОХОВА - Катерина Василівна (р. 1922) - російський психолог, філософ, фахівець в області проблем марксистської психології. Основні області досліджень: методологія психології, історія психології, філософські проблеми психології і фізіології ВНД, психологія особистості, соціальна психологія. Д-р філософських наук (1962), професор (1963), засл. діяч науки РСФСР (1986). Віце-президент Суспільства психологів СРСР (з 1963). Чл. ред. журналів: Питання психології (до 1989), Психологічного журналу (1980-2002). Нагороджена медалями (1961, 1970) і двома орденами Знак Пошани (1971, 1975). Закінчила психологічне. ЗАПОРОЖЕЦЬ - Олександр Володимирович (1905-1981) -російський психолог, українського походження. Фахівець в області психології розвитку і педагогічній психології, зокрема психології дітей дошкільного віку. Д-р психологічних наук (1959), професор (1960), д. чл. АПН СРСР (1968), академік-секретар відділення психології і вікової фізіології (1965- 1967), чл. президії АПН, творець і директор Інституту дошкільного виховання АПН СРСР. Після закінчення педагогічного факту 2-го МГУ (1930) працював лаборантом, а потім асистентом кафедри психології Академії комуністичного виховання ім. Н. К. Крупської. У 1931 р.

Фобія соціальна - наполеглива невмотивована боязнь виконання яких-небудь суспільств. дій (напр., публічних виступів), а також дій, що супроводяться увагою з боку сторонніх осіб (боязнь користуватися місцями общепита, суспільств. туалетом, неможливість займатися чим-небудь при спостереженні зі сторони і т. п.), або навіть просто О. з незнайомими людьми і обличчями протилежної підлоги. Ф. з. визначається як стан, що виражається, гл. о., в боязні оцінки (критики, думки) з боку інш. людей у відносно малих групах (але не в натовпі). Суб'єкт починає усвідомлено уникати лякаючі його ситуації, при цьому розуміючи. Основи функції психіки. Особливості психічного відображення - Етимологічно слово "психіка" (греч. душа) має подвійне значення. Одне значення несе смислове навантаження суті якої-небудь речі. Психіка - це суть, де внеположность і різноманіття природи збирається до своєї єдності, це віртуальне стиснення природи, це відображення об'єктивного світу в його зв'язках і відносинах. Психічне відображення не є дзеркальним, механічно пасивним копіюванням світу (як дзеркало або фотоапарат), воно зв'язане з пошуком, вибором, в психічному відображенні поступаюча інформація зазнає специфічної обробки, тобто психічне відображення - це активне відображення світу. КОНФЛІКТ - (Conflict; Konflikt) - стан нерішучості, невпевненості, що супроводиться внутрішнім напруженням. (Див. також протилежності і трансцендентна функція). "Явно нестерпний конфлікт є доказ правоти нашого життя. Життя без внутрішньої суперечності - це або тільки півжиття або ж життя загробне, те, яке призначене тільки ангелам. Але Господь любить людей більше, ніж ангелів" (С. G. Jung. Letters, vol. 1, р. 375). "Самость виявляється в протилежностях і в конфліктах між ними - це coincidentia oppositorum - збіг протилежностей. Отже, шлях до самости починається з конфлікту (CW 12, par. ІНТЕРФЕЙС - (від англ. interface - поверхня розділу) - система уніфікованих зв'язків і сигналів, за допомогою яких пристрої обчислювальної системи сполучаються один з одним. Розрізнюють різні види І. С инженернопсихологической точки зору найбільше значення має операторський , під яким розуміють всі ті аспекти обчислювальної автоматизованої системи, з которойнепосредственно стикається користувач (оператор). Основною задачею операторського І. є забезпечення користувачу зручності роботи з ЕОМ, яка багато в чому визначається виконанням інженерно-психологічних вимог. Це важливий чинник, що.