На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правової природи конституційних прав, свобод обов'язків людини і громадянина ... 5
1.1. Сутність та соціальна природа прав людини ... 5
1.2. Особливості співвідношення прав людини і громадянина ... 13
1.3. Соціальні та конституційні права особи та громадянина ... 17
Розділ 2. Класифікація прав людини з різними критеріями ... 20
2.1. Класифікація прав людини за хронологією виникнення ... 20
2.2. Класифікація прав людини за способом реалізації ... 24
2.3. Класифікація прав людини за змістом і соціальним призначенням ... 27
2.4. Класифікація обов'язків людини і громадянина ... 29
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина"

Курсова робота "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" і призначений виключно для пошукових систем.

ОХОРОНА ТРУДА ЖІНОК - система збереження життя і здоров'я жінок в процесі трудової діяльності переважно шляхом встановлення заборон і обмежень в залученні жінок до певних видів робіт, професій і спеціальностей, з якими може бути зв'язаний шкода для організму жінки. Правове регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин вийде із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і здійснюється відповідно до Конституції Рф, законодавства Рф і суб'єктів Рф. Метою такого регулювання є створення сприятливих і справедливих умов труда, що забезпечують рівність прав і можливостей працівників, в т. ч. право. ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - юридичні документи, які нарівні із законодавством є правовою основою діяльності юридичних осіб, їх участі в цивільному обороті. У.д.ю.л. - необхідна передумова їх виникнення. У якості У.д.ю.л. можуть виступати статут, засновницький договір, а у випадках, передбачених законом,- загальне положення про організації даного вигляду (тільки для некомерційних, організацій). Склад засновницьких документів для різних видів юридичних осіб розрізнений. Пункт 1 ст. 52 ГК РФ виділяє в зв'язку з цим три категорії таких осіб, діючих на основі: а) статуту (статутні юридичні особи); б) засновницького договору. ЗРАДА БАТЬКІВЩИНІ - діяння, довершене громадянином СРСР в збиток військової потужності СРСР, його державної незалежності або недоторканості його території, якось: шпигунство, видача військової або державної таємниці, перехід на сторону ворога, втеча або переліт за межу (ст. 581а УК ) І. Р. є найтяжчим контрреволюційним злочином, направленим проти зовнішньої безпеки СРСР, і являє собою акт прямої зради по відношенню до радянської вітчизни, по відношенню до радянського народу. Ст. 133 Конституції СРСР свідчить: "Захист вітчизни є священний обов'язок кожного громадянина СРСР. Зрада батьківщині: порушення присяги. Основні принципи розгляду звертань громадян до державних органів, органи місцевого самоврядування або до посадової особи  - 1)кожне подане звертання підлягає обов'язковому розгляду; 2)   розгляд звертань громадян здійснюється безкоштовно; 3)   письмове звертання розглядаються протягом 30 днів від дня реєстрації такого звертання (у виняткових випадках цей термін може бути продовжений ще на 30 днів з обов'язковим повідомленням про це громадянина, що подав звертання ); 4) якщо подане звертання не входить в компетенцію органу або посадової особи, до якого воно поступило, то таке звертання протягом семи днів від дня його реєстрації підлягає напряму по підвідомчості з обов'язковим письмовим повідомленням громадянина про.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІСЬКІ КОМУНИ - особлива форма організації самоврядування міст в середньовічній Західній Європі, виникла в процесі боротьби міст з феодалами, що почалася в 11 в. Рух проти влади феодалів почався в найбільш багатолюдних, багатих і сильних містах, де швидко розвивалися буржуазні відносини. Такими містами були средиземноморские італійські міста, купецьке населення яких мало особливо пожвавлені торгові зв'язки з Малою Азією і іншими східними країнами. Купці, організовані в гільдії (див.) і міста, що знаходилися в переважному положенні перед іншими жителями, стали у розділі управління містом і почали в своїх. КОНКУРС - метод підбору кадрів на певні посади відповідно до рішення колегіального органу (наприклад, вченої поради, конкурсної (державної конкурсної) комісії і інш.). Рішення колегіального органу про обрання на посаду обов'язкове для адміністрації. Воно є основою для укладення трудового договору (контракту) і видання наказу про призначення на посаду. У обов'язковому порядку конкурс проводиться на заміщення всіх старших, головних, ведучих і вищих державних посад федеральної державної служби, що засновуються державними органами державної влади, їх апаратами, інакшими державними органами, освіченими. ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ НЕЗАКОННЕ - злочин проти особистої (фізичної) свободи людини, передбачене ст. 127 УК РФ і що полягає в незаконному позбавленні людини свободи, не пов'язаному з його викраденням. Л. з. н. може виразитися в обмеженні свободи пересування, вибору людиною місця знаходження, спілкування з іншими людьми. Наприклад, насильне утримання потерпілого в якому-небудь приміщенні. Потерпілим від Злочину може бути будь-яка особа. Л. з. н. не пов'язано з викраденням людини. Способом здійснення злочину є фізичне або психічне насилля або те і інше одночасно, а також обман. Психічне насилля являє собою загрозу застосування.
У вступі курсової "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Порядок прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування - система наступних послідовних дій: а) фізична особа, юридична особа, зацікавлена в отриманні водного об'єкта або його частини, що знаходиться в федеральній власності, власності суб'єкта РФ, власність муніципальної освіти, в користування у випадках, передбачених справжнім Кодексом, звертається до виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбаченого справжнім Кодексом, із заявою про надання такого водного об'єкта або такої його частини в користування з обгрунтуванням мети, вигляду і терміну водокористування; б) протягом 30 днів від дня отримання заяви про.

ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ - час, протягом якого роботодавець зобов'язаний зробити з працівником повний і остаточний розрахунок, тобто виплатити всі суми, належні звільненому з організації. Згідно із законом (ст. 98 КЗоТ) такі виплати повинні призначуватися днем звільнення. Вдень звільнення працівника вважається останній день його роботи. У наказі (розпорядженні) про звільнення вказується останній день його роботи в організації. Датою звільнення по п.1 ст. 33 КЗоТ, тобто при ліквідації організації, вважається саме день припинення трудового правовідношення, а не число, з якого ліквідована організація. Ця дата і. Двійчаста ізоляція - ізоляція в електроустановках напруженням до 1 кв, що складається з основної і додаткової ізоляцій. Основна ізоляція - ізоляція токоведущих частин, що забезпечує захист від прямого дотику. Додаткова ізоляція - незалежна ізоляція, що виконується додатково до основної. З д. І. Ізготовляают, напр., ручні світильники, ручні електричні машини (електроинструмент), що розділяють трансформатори. Часто як додаткова ізоляція використовується корпус електроприемника, виконаний з ізоляційного матеріалу. Такий корпус захищає від поразки електричним струмом не тільки при пробої ізоляції.
Список літератури курсової "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" - більше 20 джерел. ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКА - Більшість пухлин яєчника є епителиальними. З інших пухлин частіше зустрічаються герминогенні і пухлини строми статевого тяжа, що володіють гормональною активністю. Нерідко в яєчнику розвиваються метастатические пухлини. Доброякісні епителиальні пухлини найбільш поширені пухлини яєчника. Особливо часто зустрічаються серозні і муцпнозні епителиальні пухлини, які в клінічній практиці називають кистомами. Розрізнюють гладкостенні і папілярні кистоми. Гладкостенная серозная кистома (серозная цистаденома, цилиоепителиальная кистома) являє собою кулясту одну- або багатокамерну освіту з. ОХОРОВИЧ ЮЛИАН ЛЕОПОЛЬД - Відомий в Європі український і польський вчений, дійсний член Російського психологічного суспільства, ініціатор Першого Міжнародного психологічного конгресу, один з фундаторів Міжнародного інституту психології в Парижі в 1900 р., приват-доцент психології Львівського університету Юліан Леопольд Охорович народився в 1850 р. Займатися науковою діяльністю Ю. Охорович початків, будучи студентом Варшавського університету. У 1868 р. за представлену на конкурс студентську роботу "Про методи психологічних досліджень" він отримав срібну медаль. Унікальність цієї роботи полягала в новаторському погляді.

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - один з напрямів в сучасній філософській і психоаналитической думці. У рамках цього напряму спостерігається переплетення ідей, висунених в свій час фундатором психоаналізу З. Фрейдом і видним представником екзистенціалізму М. Хайдеггером.    Родоначальником екзистенциального психоаналізу був французький філософ, драматург і письменник Жан-Поль Сартр (1905-1980). У роботах "Нарис теорії емоцій" (1939) і "Буття і ніщо" (1943) він критично переусвідомити фрейдовское вчення про внутрипсихической діяльність особистості і хайдеггеровские уявлення про буття людини в світі. На.
Посилання в тексті роботи "Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійне спілкування: види - Ефективність рішення професійних задач в ході професійної взаємодії багато в чому забезпечується релевантностью О. суб'єктів діяльності. Релевантним (англ. relevant - істотний, доречний, що відноситься до справи) називають О., в до-ром спостерігається смислова відповідність між інформаційним запитом і отриманим повідомленням і до-ой приводить до формування у суб'єктів О. єдиного понятійного поля, що забезпечує ефективну совмест. діяльність. Щоб визначити, які характеристики роблять О. в конкретній професійній системі релевантним, необхідно визначити його місце серед видів О., к-рі виділяються. Сприйняття межгрупповое - процеси соціальної перцепции, в яких як суб'єктом, так і об'єктом сприйняття виступають соціальні групи. В. м. - взаємне сприйняття груп, а не окремих їх членів, груповий процес, що володіє характерстиками, що відрізняють його від сприйняття межличностного. Серед них виділяють такі структурні характеристики, як узгодженість - високу міру збігу представлень членів якої-небудь групи про неї саму або чуже співтовариство і унифицированность - високу міру поширення уявлень про групу на її окремих членів, динамічну характеристику - велику стійкість, ригидность і консервативність межгруппових. Помилки (I і II роду) - (errors (type I and II)) Коли статистичний аналіз використовується для перевірки гіпотез, експериментатори звичайно ще до початку збору даних формулюють ймовірностний припущення особливого роду, зване нульовою гіпотезою (H0). Такий попередній постульований передбачає оцінку результатів исслед. на основі теорії вибіркового розподілу і нормального закону розподілу імовірностей. Нульова гіпотеза відображає зв'язок між змінними і формулюється таким чином, щоб вона сама або її заперечення приводили до информ., к-рую можна було б використовувати для підвищення рангу дослідницьких гіпотез. Після того як дані.

Спілкування як засіб дистанційної неінструментальної психодиагностики - А. Ю. Панасюк. Серед безлічі функцій О. виділяється і психодиагностическая. Дистанційні неінструментальні методи психодиагностики, як клас методів, досі не виділялися, хоч окремі методи використовуються і мають досить суворе науч. обгрунтування. Суть цього вигляду психодиагностики полягає в тому, що дослідник, в ролі к-рого може виступити будь-яка людина, вступаюча в О. з будь-ким, для отримання в процесі О. діагностичної інформації про психіку свого співрозмовника (візаві), не створюючи спеціальних умов для діагностики, лише спостерігає (дивиться), слухає (що і як говорить. ПРИЩЕПЛЮВАНІСТЬ - міра або міра сприйнятливості до навіювання, - підвищена податливість по відношенню до спонук, спровокованих іншими людьми, визначувана і що обмежується рядом чинників, в основному суб'єктивною готовністю зазнати і підкоритися вселяючому впливу. Некритичне прийняття чужої точки зору і готовність підкоритися (коритися), коли людина змінює свою поведінку відповідно до прямої вказівки законного авторитету. Схильність заражатися чужими настроями і переймати чужі звички. Характеристика індивіда, що залежить від ситуативних і особових чинників. Нормальна властивість людської психіки, але при. РИТИМИНГ - (reteaming) являє собою серію решениеориентированних програм, призначених допомогти людям вирішити свої проблеми, поліпшити якість життя і досягнути певної мети. Ці програми засновуються на решениеориентированной концепції зміни і відповідають ідеї, що зміна - не тільки психологічне, але і соціальне явище (див. Короткострокова позитивна психотерапія, Решенієфокусированная психотерапія). Різні програми Р. розробили і удосконалили психіатр Фурман (Furman В.) і соціальний психолог Ахола (Ahola Т.) в Інституті короткострокової психотерапії в Хельсінкі, Фінляндія. Термін "Р." спочатку. Альтруїзм - (altruism) На спеціальній мові еволюційних біологів альтруистическое поведінка - це така поведінка одного організму, до-ой зменшує шанси на виживання його самого або його потомства на користь інш. особнів того ж вигляду. Нормативна інтерпретація такої поведінки складається в тому, що воно корисне для генофонду популяції, що захищається адаптивною поведінкою, але не для окремого особня. Тому альтруистическое поведінка зустрічається тим частіше, ніж вище загальна спадковість; близькі родичі демонструють більший альтруїзм, ніж дальні, а сім'ї більш альтруистични, ніж групи несімейного.