Кодифікація як вид систематизації адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження кодифікації як виду систематизації адміністративного права ... 5
1.1. Поняття, предмет та система адміністративного права ... 5
1.2. Поняття та види джерел адміністративного права ... 12
1.3. Сутність систематизації та кодифікації права ... 18
Розділ 2. Особливості кодифікації адміністративного права ... 25
2.1. Адміністративне законодавство і форми його систематизації ... 25
2.2. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства ... 28
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кодифікація як вид систематизації адміністративного права"

Курсова робота "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИЙ СУД - винятковий або надзвичайний військовий суд в буржуазних державах з ще більш спрощеною і прискореною судовою процедурою, чим в загальних військових судах. Він діє на основі особливого положення при повній відсутності процесуальних гарантій для обвинуваченого. В. з. організується не тільки в період війни, але і в мирний час для боротьби з революційним рухом, а також національно-визвольним рухом в колоніях і залежних країнах. В. з. складається з найбільш реакційних офіцерів, що призначаються командуванням. У наст, час імперіалісти США, Англії, Франції використовують В. з. для розправи з народами.
Ліміти на викиди і скиди забруднюючих речовин і мікроорганізмів - обмеження викидів і скидів забруднюючих речовин і мікроорганізмів в довкілля, встановлене на період проведення заходів щодо охорони навколишнього середовища, в тому числі впровадження найкращих існуючих технологій, з метою досягнення нормативів в області охорони навколишнього середовища. У науці позиція про необхідність введення лімітів неоднозначна: з одного боку, визнають встановлення лімітів на викиди і (або) скиди протиправним явищем, оскільки вони знижують відповідальність підприємства за забруднення навколишнього середовища і шкоду здоров'ю людини (Петров В.В.); з іншого боку.
ЦЕНТР ООН ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ - основний підрозділ Секретаріату ООН по виконанню програм в області прав людини. Відповідає за виконавче управління програмою, перетворення в життя намічених заходів в області прав людини, за надання допомоги в діяльності по встановленню фактів в інших процедурах, що стосуються повідомлень про випадки порушення прав людини, і інш. Центр сприяє в заохоченні і захисті прав людини і основних свобод, передбаченому Статутом ООН" іншими міжнародними договорами по правах людини, укладеними під егідою ООН, рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, Поради Безпеки ООН і інших головних органів ООН.
КОЛЕГІЇ - - закриті середні, іноді вищі учбові заклади в 16-18 вв. в Європі. Назва "До." пов'язано з інтернатами при середньовічних університетах. Створювалися переважно єзуїтами (див. Єзуїтське виховання). У К. приймалися виходці з всіх соціальних шарів. Учбово-виховальний процес регламентувався шкільним Статутом 1599. 7-літній термін навчання включав проходження 5 класів: 3 класи (4 року навчання) присвячувалися вивченню латинського і в меншій мірі грецького мов; 4-й клас - вивченню поезії і фрагментів античної історії; 5-й клас (2 року) - риторики і ораторського мистецтва. У старших класах.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОСОБОВО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА - освіта, що забезпечує розвиток і саморазвитие особистості учня, виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей як суб'єкта пізнання і предметної діяльності. У його основі лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоценности кожну людину, його розвиток як індивіда, наділеного свої неповторним субьектним досвідом. Воно базується на визнанні за кожним учнем права вибору власного шляху розвитку через створення альтернативних форм навчання. Освітній процес особово-орієнтованого навчання надає кожному учню, спираючись на його здатності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації.
Макдональд (MACDONALD) Джеймс Рамсей - (1866-1937). Один з фундаторів і лідерів Лейбористської партії Великобританії. У молодості Макдональд був фабіанцем. З моменту організації незалежної робочої партії (в 1893 р.) стає її видним працівником. Бере участь в роботі по створенню робочої партії. Коли в 1900 р. створюється комітет робочого представництва, першооснова робочої партії, Макдональда обирають секретарем комітету, і він висувається в перші ряди діячів робочої партії. У 1906 р. обирається в парламент і відтоді стає одним з лідерів парламентської робочої фракції. Під час війни зайняв пацифістську позицію. У 1920 р. на.
МУЗИЛЬ - (Musil) Роберт (1880, Клагенфурт, Австрія - 1942, Женева), австрійський письменник. Діставши естественнонаучное освіту, працював інженером, став доктором філософії; але, зайнявшись літературою, відмовився від інших видів діяльності. Перший роман "Паніка вихованця Терлеса" (1906), багато в чому автобіографічний, присвячений проблемам школи як установи, переважної і що розбещує юнацтво. Між 1-й і 2-й світовими війнами публікує збірники новел "Об'єднання" (1911) і "Три жінки" (1924), драму "Мрійники" (1921). У 1938 м. емігрував в Швейцарію. Традиційні жанри не.
У вступі курсової "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кошероков Хатакшуко - (він же Кошроков Атажуко, Хатажуко) (1829-не раніше 1886), ротмистр (31.05.1857, зі старшинством з 25.06.1856), з кабардинських узденей. Виховувався в Дворянському полку (пізніше перейменованому в Константіновський кадетський корпус). Прикомандирований до Сибірського уланскому полку у вересні 1847, зроблений в корнети 14.08.1847, поручики - 27.12.1850. З нагоди расформирования Сибірського уланского полку прикомандирований 03.04.1852 до Екатерінославському кирасирскому Її Імператорської Вищості Великої княгині Марії Миколаївни полицю. Прикомандирований до Ново-Архангельскому уланскому полку.

ВИЗНАЧЕННЯ (або дефініція) - логічний прийом, що дозволяє відрізняти, відшукувати, будувати к. об'єкт, формулювати значення що знову вводиться або уточнювати значення вже існуючого в науці терміну. Різноманіття видів О. зумовлене тим, що визначається, задачами, логічною структурою О. і т. п. З допомогою реальних О. предмети виділяються за їх специфічними характеристиками (властивостям і відносинам). Часто вони приймають форму О. через рід і видову відмінність (напр., "Кисень є елемент (рід), атомна вага к-рого рівна 16 (видова відмінність) ). З допомогою номінальних О. вводяться нові терміни в науці як скорочення для більш.
раби мемов - Ідея в тому, що меми - це деякі сутності людської культури, самовоспроизводящиеся - подібно тому, як самовоспроизводятся гени в біологічному організмі. Як затверджує матеріалістичний редукционизм, "культури - це машини виживання, сліпо запрограмовані зберігати себе за допомогою егоїстичних сутностей, відомих як меми". Вважається, що меми - це мислительні ланцюги, що розмножуються і культури, що борються за виживання в середовищі. Не тільки метафорично, але і технічно вони описуються як живі - як паразити, що харчуються мозками, так само, як віруси харчуються генетикою клітки.
Список літератури курсової "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" - більше 20 джерел. Закон об дерегулировании депозитних установ і грошово-кредитному контролі, 1980 р. - Згідно з Законом був створений спеціальний Комітет дерегулирования депозитних установ (Depository Institutions Deregulation Committee, DIDC), в який увійшли п'ять членів з правом голосу - Міністр фінансів США, Голова ради керівників Федеральної резервної системи, представники Федеральної ради банків житлового кредиту, Федеральної корпорації страхування депозитів і Національної адміністрації кредитних союзів, а також один член, що не володіє правом голосу, - Контролер грошового обігу. Комітет розробив графік дерегулирования процентних ставок по депозитах протягом шести років (обмеження на.
Конгломерація - об'єднання під єдиним фінансовим контролем фірм, що не мають виробничих і функціональних зв'язків (т. е. відсутня технологічна залежність). Вони можуть належати не тільки до різних видів виробництва, але і до різних сфер економіки. У основі К. лежить об'єктивний процес централізації капіталу (див. Централізація капіталу). Можливість появи конгломератів викликана накопиченням капіталів, прискоренням НТП, який створює нові сфери додатку капіталів. К. може привести до зміни сфери діяльності компанії. Так, англійська автомобільна компанія "Роллс-Ройс" перемкнулася в основному на.

Політика в області конкуренції - Competition policy - в широкому значенні сукупність заходів і дій, що стосуються конкуренції на ринку. У вузькому значенні даний термін розуміється як державна політика регулювання антиконкурентної практики підприємств (див. статтю "Обмежувальна ділова практика"). У останні роки в рамках ВТО питання політики в області конкуренції (аспект взаємозв'язку з торгівлею) стали викликати зростаючий інтерес. З урахуванням цього в ВТО за рішенням Конференції міністрів країн-членів Організації в Сингапуре (1996 рік) була освічена Робоча група з питань взаємозв'язку між торгівлею і.
Посилання в тексті роботи "Кодифікація як вид систематизації адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕРАПІЯ ПРЯМОГО АНАЛІЗУ ГРИНВАЛЬДА - Психотерапевтична система здорового глузду, розроблена Грінвальдом (Greenwald Н., 1967), головою програми гуманистической клінічної психології Інтернаціонального університету США, бувшим президентом Національної психологічної асоціації. У сфері його інтересів головним чином активні форми психотерапії, вивчення і застосування гумору в терапевтичних ситуаціях, створення і синтез різних форм психотерапії. Найбільш відомий як автор Т. п. а. Ця психотерапевтична система включає в себе елементи психоаналізу, різні модифікації бихевиоральной терапії і інших наукових напрямів, будучи, таким.
ФРЕЙ СИНДРОМ - (синдром Люси Фрей, синдром Байярже; уперше описаний французьким лікарем L. E. Dupuy, пізніше - французьким неврологом і психіатром J. G. F. Baillarge, 1815-1890, детальний опис дала польський лікар Lucja Frey-Gottesman, 1889-1942; синоніми - аурикулотемпоральний гипергидроз, синдром вушно-скроневого нерва) - приступообразно виникаючий біль в області скроні, вуха, височно-нижнечелюстного суглоба, нижньої щелепи, гиперемией шкіри, що супроводиться і посиленого потоотделением в околоушно-скроневій області. Приступи провокуються гарячою їжею, фізичним навантаженням, перегріванням, емоційним стресом.
ПОЛІТИКИ - (від греч. politika - державні або суспільні справи, від polis - держава) - сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, націями і інш. соціальними групами, ядром якої є проблема завоювання, утримання і використання державної влади. Головне питання П. володіє великою мірою самостійності і впливає сильний чином на економіку і інш. сфери суспільства. Виділяють внутрішню і зовнішню П. Структурние елементи П.: корінні інтереси суб'єктів П.; політичні відносини; політична свідомість; політична організація суспільства; практична діяльність політичних суб'єктів. У політичній науці є.

ТЮРКСКИЕ НАРОДИ РОСІЇ - представники тюркской групи народів Росії (татари, чуваши, башкири, тувинци, хакаси, алтайци), що проживають сьогодні переважно на території Поволжья, Уралу, Південного Сибіру і Алтайського краю і представляюча собою досить самобутня, згуртована національна спільність, внаслідок особливостей історичного минулого за своїми етнопсихологическим характеристиками не так різко відмінні один від одного і мають набагато більше схожості між собою в порівнянні, наприклад, з корінними народами Кавказу. Найбільш загальними національно-психологічними особливостями їх представників, що впливають.
ВИЛЛЕБРАНДА СИНДРОМ - (описаний фінським лікарем E. A. Willebrand, 1870-1949; синоніми - ангиогемофилия; псевдогемофілія; спадковий геморагічний діатез) - спадкове захворювання: порушення згортання крові внаслідок недостатньої активності чинника Віллебранда (тромбопластического чинника плазми, або VIII чинника згортання крові). При легкій формі захворювання відмічаються внутрикожні крововиливу і рідкі носові кровотечі; у важких випадках - схильність до утворення синців, рясні маткові кровотечі під час менструації (меноррагии), часті носові і посттравматические (при хірургічних втручаннях.
СПОНТАННЕ В СУСПІЛЬСТВІ - мимовільні, не інспіровані свідомо соц. явища. Спонтанні явища широко поширені як в об-ве загалом, так і в окремих соц. системах. Такі, напр., багато які массовндні самосовершающиеся процеси: міграція населення, ринкові відносини, формування различн. спільності (рід, плем'я, нація) і т. д. У сфері суспільств. свідомості продуктами спонтанного розвитку є мораль, традиції, суспільств. думка і інш. Можна сказати, що спонтанність характеризує значну частину людської історії, де вона співпадає зі стихійністю. Однак в ході соц. розвитку С. в о., певною мірою, поступається місцем свідомому початку (мета.
ФУКО (FOUCAULT) Мішель Поль - (1926- 1985) - один з основоположників франц. структурализма в сучасному варіанті. Випробував вплив З. Фрейда, Ф. Ніцше, Ж. Іпполіта, Т. Куна, Г. Башляра, а також К. Маркса і інш. Основним внеском Ф. в соціологію є його историко-культурна концепція, методологічно родинна структурній антропології К. Леви-Стросса. Ф. ставив перед собою задачу подолання суб'єктивістської обмеженості західної историч. думки і можливо більш об'єктивного відтворення соц. феноменів минулого. Ф. цікавили найбільш слабо вивчені сфери людського буття. Його перші роботи присвячені социологич. дослідженню душевних і.