Конституційно-правовий статус Президента України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Конституційний статус Президента України як глави держави ... 5
Розділ 2. Поняття глави держави та його місце в механізм державної влади ... 10
Розділ 3. Компетенція Президента України ... 14
Розділ 4. Порядок обрання Президента України ... 22
Розділ 5. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України ... 35
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Конституційно-правовий статус Президента України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційно-правовий статус Президента України"

Курсова робота "Конституційно-правовий статус Президента України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційно-правовий статус Президента України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційно-правовий статус Президента України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційно-правовий статус Президента України" і призначений виключно для пошукових систем.

РІВНОПРАВНІСТЬ - "право на рівне політичне і - відповідно - соціальне значення всіх людей або, принаймні, всіх громадян даної держави або всіх членів даного суспільства" (Енгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стор. 97). Р. означає рівність перед законом, рівність в політичній і цивільній правоздатності, незалежно від расової і національної приналежності, підлоги, віросповідання, утворення, соціального походження, майнового положення і минулої діяльності. У трудах Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна исчерпивающе освітлена історія виникнення принципу політичного Р., глибока принципова відмінність змісту і. АБСОЛЮТИЗМ - (необмежена монархія, самодержавство) - така форма правління, при якій верховна влада належить цілком і нероздільно (необмежено) монарху (царю, королю, імператору), який ".. издает. закони, призначає чиновників, збирає і витрачає народні гроші без всякої участі народу в законодавстві і в контролі за управлінням. Самодержавство є тому самовладдя чиновників і поліції і безправ'я народу" (Ленін В. І., Соч., т. 4, стор. 243). Юридична необмеженість абсолютного монарха створювала видимість надклассовости його влади. Це було використане апологетами А. для створення легенди про те, що. МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ-ДЕМОКРАТІВ - прогресивна, демократична, антифашистська організація, створена в 1946 р. на міжнародному конгресі юристів-демократів в Парижі з ініціативи французьких юристів, учасників руху опору проти немецко-фашистських окупантів. Основна ідея, якою служить М. а. ю. д. і якою визначається вся її діяльність, виражена в лозунгу: "Право на службу світу". М. а. ю. д. покликана сприяти встановленню контакту між юристами і науковими юридичними організаціями всіх країн, сприяти прогресу юридичної науки і розвитку міжнародної законності. Задачамі М. а. ю. д. є боротьба за подальший розвиток і зміцнення. Глобальна програма по безпеці і охороні труда і навколишньому середовищу - програма "за безпечний труд" (safe work), розроблена міжнародною організацією труда (марнотратник) і направлена на підвищення рівня безпеки труда і культури труда у всьому світі (далі - програма). Складається з 5 основних елементів: гігієна труда і навколишнього середовища, безпека труда, сприяння здоров'ю трудящих і здоровим умовам труда, розвиток інспекції труда і діяльність міжнародного інформаційного центра по безпеці і гігієні труда (cis). Цілі. Марнотратник переслідує 4 головні цілі: Розробити політику і програми профілактики для захисту трудящих в небезпечних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційно-правовий статус Президента України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ (ГТД) - основний документ. що використовується для декларування товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митну межу РФ відповідно до зовнішньоторгівельних операцій, укладених юридичними і фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю: зміни митного режиму. ГТД введена в практику митного оформлення з 1 квітня 1989 р. У ній заявляються точні відомості про товари, їх митний режим і інші відомості, необхідні для рішення задач, покладених на митні органи. ГТД складається при митному оформленні: а) товарів, належних стягуванню митних зборів і податків; б) товарів, до яких. ПУНКТИ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНУ МЕЖУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - територія в межах залізничного, автомобільного вокзалу, станції, морського, річкового порту, аеропорту, аеродрому, відкритого для міжнародних польотів, а також інакше спеціально обладнане місце, де здійснюється прикордонний, інакші (при необхідності) види контролю і пропуск через межу осіб, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин. Особливим виглядом П.п.ч Г.г. РФ є зал офіційних делегацій. Правовою основою освіти П.п.ч Г.г. РФ, встановлення правового режиму їх діяльності є прийняте відповідно до чинного законодавства РФ і міжнародно-правових актів Положення об П.п.ч Г.г. РФ, затверджене. ДОГОВІР ВІДШКОДУВАЛЬНОГО НАДАННЯ ПОСЛУГ - в цивільному праві договір, згідно з яким виконавець зобов'язується по завданню замовника зробити послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується сплатити ці послуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Предметом договору є послуги зв'язку, медичні, ветеринарні, аудиторські, консультаційні, інформаційні послуги, послуги по навчанню, туристичному обслуговуванню, а також будь-які інші, крім тих, які виявляються за договорами, передбаченими окремими розділами ГК РФ. При цьому послуги розглядаються як самостійний об'єкт цивільного права. При їх наданні продається не сам.
У вступі курсової "Конституційно-правовий статус Президента України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИКРАДЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ, ПРИХОВАННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ - злочин, направлений проти порядку управління. Згідно ч. 1 ст. 78 УК, признається суспільно-небезпечним викрадення, пошкодження, приховане, знищення офіційних або приватних документів з державних установ з метою перешкодження правильному дозволу справ або взагалі діяльність установи. Ст. 78 УК повинна розповсюджуватися і на аналогічні дії відносно документів, що знаходяться в громадських організаціях. Викрадення, пошкодження, приховання, знищення документів використовуються злочинними елементами для полегшення здійснення злочину, для приховання його слідів, для обману посадових осіб державних.

Державний моніторинг стану надр - 1) складова частина системи державного моніторинга навколишнього середовища; 2) система регулярних спостережень, збору, накопичення, обробки і аналізу інформації, оцінки стану геологічної середи і прогнозу її змін під впливом природних природних чинників, недропользования і інших видів господарської діяльності; метою Г.м. є інформаційне забезпечення управління державним фондом надр і раціонального недропользования в частині, витікаючій із задач Г.м.; основними задачами Г.м. є: отримання, обробка і аналіз даних про стан надр; оцінка стану надр і прогнозування його змін; своєчасне виявлення і. ВИХІД З ГРОМАДЯНСТВА - передбачене законом право громадянина у встановленому порядку припинити відносини громадянства з даною державою. Вихід з громадянства РФ здійснюється на основі його добровільного волевиявлення. Законодавство РФ про громадянство встановлює, що В. з м. РФ можливий: а) по клопотанню громадянина. У цьому випадку рішення про вихід по клопотанню особи розглядається Президентом РФ; б) в спрощеному пільговому порядку, якщо у особи, що має намір вийти з громадянства, хоч би один з батьків, чоловік або дитина має інакше громадянство або якщо особа виїхало на постійне проживання в іншу державу. В. з м. РФ не.
Список літератури курсової "Конституційно-правовий статус Президента України" - більше 20 джерел. АБОРТ - переривання вагітності в терміни до 28 нед, вважаючи з першого дня останньої менструації. Розрізнюють мимовільний і штучний аборт. Мимовільний аборт (викидень, спонтанний аборт) - мимовільне переривання вагітності до 28 нед. У залежності від терміну переривання вагітності умовно розрізнюють ранній (до 12 нед) і пізній (з 12 до 28 нед) мимовільний аборт. Переривання вагітності після 28 нед звичайно називають передчасними родами. Мимовільний аборт, що повторюється при наступних одна за іншою вагітності (більш 2 разів), називають звичним викиднем. Його причинами можуть бути дисфункція. СОНДИ ЛЕОПОЛЬД - Відомий психолог, творець оригінальної теорії судьбоанализа народився 11 березня 1893 г в єврейській сім'ї в місті Нітра, яке нині розташоване в Словаччині, а в ті часи належав Австро-Угорській імперії. На рубежі віків сім'я перебралася в Будапешт, де Леопольд Сонді прожив майже полвека, на основі чого багато які дослідники його творчості називають його угорським психологом В Будапешті Леопольд вчився в гімназії. Отримавши атестат зрілості, Сонді вирішив стати лікарем, оскільки, будучи євреєм за національністю, він був обмежений у виборі професії, а медицина в той час була для євреї.

ГАЛЮЦИНАЦІЇ - (лати. hallutinatio - марення, видіння). Розлади сприйняття, при яких уявні образи виникають без реальних об'єктів, що, однак, не виключає можливості мимовільного, опосередкованого відображення в Г. колишнього життєвого досвіду хворого. Г. АБСТРАКТНИЕ - див. Г. психічні. Г. АДЕЛОМОРФНИЕ (греч. adelos - неясний, невідомий, morphe - форма, образ) - зорові Г., що характеризуються нечіткістю, розпливчатістю образів, позбавлених чітких форм. Галлюцинаторні образи туманні, розмиті, "примарні". Г. АКУСТИЧЕСКИЕ. - див. Г. слухові. Іноді спостерігається в структурі констрастних Г. Г.
Посилання в тексті роботи "Конституційно-правовий статус Президента України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "F43.2" Розлад приспособительних реакцій - Стану суб'єктивного дистресса і емоційного розладу, звичайно перешкоджаючі соціальному функціонуванню і продуктивність і виникаючі в період адаптації до значної зміни в життю або стресовій життєвій події (включаючи наявність або можливість серйозної фізичної хвороби). Стресовий чинник може вражати интегральность соціальної мережі хворого (втрата близьких, переживання розлуки), більш широку систему соціальної підтримки і соціальних цінностей (міграція, положення біженця). Стрессор (стрес-чинник) може зачіпати індивідуума або також його микросоциальное оточення. Більш важливу, ніж при інших. ГЕМОРОЙ - захворювання, в основі якого лежить патологічний стан кавернозних сплетень прямої кишки, що супроводиться застоєм в них кров. Розвитку гемороя сприяє порушення стоку крові від кавернозних сплетень, розташованих в стінці прямої кишки, в зв'язку з хронічними замками, сидячим образом життя, порушенням кровоснабжения органів малого таза, наприклад під час вагітності. Розрізнюють внутрішній геморой, коли розширяються кавернозні сплетення, розташовані на стінках прямої кишки, і зовнішні гемороїдальний вузли, що утворюються з венозно-артеріального сплетення нижніх гемороїдальний судин, що розподіляються під. Гендер - Поняттям гендер сучасна соціальна наука означає сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство наказує виконувати людям в залежності від їх біологічної підлоги. Не біологічна підлога, а социокультурні норми визначають, зрештою, психологічні якості, моделі поведінки, види діяльності, професії жінок і чоловіків. Бути в суспільстві чоловіком або жінкою означає не просто володіти тими або інакшими анатомічними особливостями - це означає виконувати ті або інакші наказані нам гендерні ролі. Антропологи, етнографи і історики давно встановили відносність уявлень про "типово чоловіче".

АЙЗЕНК ГАНС - (Eysenck H. J., рід. 1916). Відомий психолог і психотерапевт. Народився і дістав освіту в Берліні, однак залишив Німеччину по політичних мотивах, через опозицію гитлеровскому режиму. Вчився в Діжоне (Франція) і Екзетере (Англія), а в 1935 р. поступив на факультет психології Лондонського університету. У щойно сформованому інституті він організував кафедру психології, суміщаючи роботу професора університету і психолога в Королівських госпіталях Моделі і Беттлхем. Однією з своїх основних задач вважав виділення клінічної психології в самостійну дисципліну. Створена ним кафедра була першою, що почала. МОТИВАЦІЯ - Найбільш типовий спосіб вживання цього надзвичайно важливого, але дефиниционно невловимого терміну пов'язаний з розумінням його як процесу втручання або як внутрішнього стану організму, спонукаючого або ведучого його до дії. У цьому значенні мотивація - побудитель поведінки. Однак є деякі варіації цієї теми. Деякі теоретики розглядають стан мотивації як стан загального збудження без якої-небудь певної мети або спрямованості, але як те, що відомо як загальне спонукання або загальний потяг. Фактично виникає така поведінка, як вони затверджують, яке є домінуючим в цій конкретній ситуації. Діагностіка агресивності і ворожості - Опросник А. Басса-А. Дарки (BDHI). Адаптація С. Н. Ениколопова. Призначений для діагностики агресивності і ворожості. Опросник створювався як самоотчет про схильність до агресивних форм поведінки і складається з 75 тверджень, на к-рі респондент відповідає "так" чи "ні". Кожне твердження відноситься до однієї з 8 шкал що виявляють слід. форми агресивних і ворожих реакцій: 1) Фізіч. агресія - використання физич. сили проти інш. особи; 2) Непряма агресія - агресія, краї обхідним шляхом направлена на інш. обличчя (злобні жарти, плітки, доноси) і агресія без спрямованості (вибух. Аудиторія телевізійна: психологічний портрет - На відміну від социол. характеристик телеаудитории, що виявляються за допомогою социол. опитів, психол. портрет аудиторії дає можливість відповісти на питання "як дивляться?" і "чому (з якою метою) дивляться?", а також "з яким ефектом?". Такий портрет складається з урахуванням аналізу коммуникативного поведінки глядачів, до-ой виявляється в 2 планах: зовнішньому (вибірковість, частота, періодичність телесмотрения, що віддається перевагу часу перегляду телепрограмм) і внутрішньому (наявність або відсутність інтересу, емоційне прийняття/відторгнення самої ситуації.