Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конституційно-правових норм ... 6
1.1. Поняття та ознаки норми права ... 6
1.2. Структура норми права ... 9
1.3. Сутність та особливості конституційно-правових норм ... 16
Розділ 2. Аналіз структури та механізму дії конституційно-правових норм ... 19
2.1. Класифікація конституційно-правових норм ... 19
2.2. Структура конституційно-правових-норм ... 23
2.3. Форми реалізації конституційно-правових норм ... 26
Розділ 3. Основні чинники, що зумовлюють розвиток конституційно-правових норм на сучасному етапі державотворення ... 30
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії"

Курсова робота "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" і призначений виключно для пошукових систем.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО - сукупність правових норм, регулюючих відносини, виникаючі в зв'язку з створенням творів літератури, науки або мистецтв. А. п. є частиною радянського соціалістичного цивільного права. Відносини, витікаючі з авторства на вказані вище твори, регулюються загальносоюзними "Основами авторського права" (пост. ЦИК і СНК СРСР 16 травня 1928 р. - СЗ 1928 р. № 27, ст. 246) і виданими в їх розвиток республіканськими законами про авторське право. Советськоє А. п. будується на послідовному проведенні принципу - поєднання особистих інтересів з суспільними і має на своєю меті найбільш повну охорону. ЯПОНІЯ - держава в Азії, розташована на групі островів в західній частині Тихого океану, найбільша з яких - Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку. Столиця - м. Токіо. Адміністративне ділення: 47 префектур, включаючи префектури міст Токіо, Осака і Киото, а також префектуру острова Окінава. Особливу адміністративну область представляє про. Хоккайдо. Діюча Конституція була підготовлена групою японських і зарубіжних (в основному - американських) експертів і прийнята парламентом Я. 24 серпня 1946 р. Що Набрала чинності 3 травня 1947 р. Конституція зберігає конституційну монархію, однак на відміну від колишньої. ПЛАНУВАННЯ - діяльність органів соціалістичної держави: а) по встановленню народногосподарських планів, би) по керівництву здійсненням планів, в) по перевірці виконання планів. Государственноє П. являє собою організацію народногосподарських зв'язків в нашому суспільстві в інтересах поступового переходу від соціалізму до комунізму. П'ятий п'ятирічний план розвитку СРСР на 1951 -1955 роки передбачає новий могутній підйом народного господарства і забезпечує подальше значне зростання матеріального добробуту і культурного рівня народу. Його виконання з'явиться великим кроком уперед по шляху. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СХИЛЬНОСТІ ТЕОРІЯ - в кримінології концепція про зв'язок будови тіла з схильністю до злочинної поведінки. У основі теорії лежить вчення німецького професора медицини Е. Кречмера, відповідно до якого між будовою тіла і психологічними рисами особистості, особливо характером, є прямий зв'язок. Звідси соціальна і антисоціальна поведінка жорстко і природжено визначається фізичною конституцією людини. Послідовники Кречмера - дружини Йшов і Елеонора Глюк, маючи 20-літній досвід вивчення злочинців, прийшли до висновку, що "наявність або відсутність певних рис і ознак в конституції і ранньому навколишньому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБСТАВИНИ, ОБТЯЖУЮЧІ ПОКАРАННЯ - по карному праву РФ обставини, що характеризують злочин і особистість злочинця, який суд зобов'язаний врахувати при індивідуалізації покарання. Перелік обставин є в законі (ст. 63 УК) вичерпним і не підлягає расширительному тлумаченню. Нарівні з обтяжуючими обставинами, перерахованими в Загальній частині УК, виділяються обставини, вхідні як кваліфікуюча (обтяжуючого) ознака в склади злочинів, передбачених статтями Особливої частини. При цьому закон встановлює, що, якщо дана обтяжуюча обставина передбачена як ознака конкретного складу злочину, воно не може повторно враховуватися при призначенні. ЗАВІДУЮЧИЙ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНИМ БЮРО - Посадові обов'язки. Забезпечує своєчасне і якісне виконання копіювальних і розмножувальних робіт, в тому числі микрофильмирование технічної документації для всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації. Організує прийом технічної і службової документації для копіювання, розмноження, облік надходження матеріалів від підрозділів. Визначає витрату матеріалів і видачу готової продукції замовникам. Складає графіки виконання копіювальних і розмножувальних робіт. Розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і кваліфікації і інструктує працівників. Визначає. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ - в СРСР бюджети місцевих Рад депутатів трудящих. Конституція СРСР (ст. 97) закріпила за кожною місцевою Радою право на самостійний бюджет. М. би. сприяють здійсненню діяльності місцевих Рад в області розвитку місцевого господарства і культурного будівництва. Система М. би. складається з бюджетів обласних (крайових), районних, міських, селищних і сільських. У великих містах з районним діленням (Москва, Ленінград і інш.) є бюджети внутригородских районів. М. би. є складовою частиною гос. бюджетів союзних республік і гос. бюджету СРСР. Верховна Порада СРСР при твердженні гос. бюджету.
У вступі курсової "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Міністерства труда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - фахівець, що виконує технічні функції по забезпеченню і обслуговуванню роботи керівника підприємства або його підрозділів. Отримує необхідні керівнику зведення від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників. Організує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в його відсутність прийняті повідомлення і доводить до відома керівника їх зміст. Здійснює роботу по.

Орган державної виконавчої влади - Це некомерційна державна організація, частина державного апарату, освічена в системі інших органів виконавчої влади і що здійснює у встановлених законом межах публічну владу держави для забезпечення цілей, принципів, режиму повсякденного управління справами суспільства на основі реалізації свого індивідуального правового статусу шляхом організації виконання і безпосереднього виконання правових актів, що приймається як самостійно, так і іншими державними органами. Таким чином, орган державної виконавчої влади (орган державного управління) являє собою державну організацію, наділену компетенцією і що. АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ - Посадові обов'язки. Бере участь в роботі по встановленню необхідних ділових контактів між покупцями і продавцями товарів, включаючи технічну і іншу продукцію (обладнання, сировина, напівфабрикати і інш.), а також наданню різних комерційних послуг. Сприяє купівлі і продажу партій товарів (опт), а також театральної, музичної і інших видів творчої продукції (постановка уявлень, виступ артистів, спортсменів, видання книг, запис музичних творів і інш.). Забезпечує належне оформлення договорів, що укладаються і контрактів, інших необхідних документів, в тому числі страхових і експортних.
Список літератури курсової "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" - більше 20 джерел. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРІЄНТОВАНА (РЕКОНСТРУКТИВНО-КОНДУКТИВНАЯ) ПСИХОТЕРАПІЯ ШЕВЧЕНКО. - Найбільш розроблені в нашій країні концепції емоційно-стресової психотерапії Рожнова і особово-орієнтованої (реконструктивной) психотерапії Карвасарського, Ісуріной, Ташликова не можуть бути механистически перенесені на дитяче-підлітковий вік хоч би внаслідок того, що інтенсивно зростаючий дитячий організм дитини і так знаходиться в стані перманентного психофізіологічного стресу, що залишає не так уже багато сил для додаткової мобілізації. З іншого боку, особова орієнтація психотерапевтичних впливів можлива не раніше 3-літнього віку, коли дитина починає користуватися. СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ЗГОРЯННЯ - Специфічний вигляд професійної деформації осіб, працюючих в тісному емоційному контакті з клієнтами і пацієнтами, при наданні професійною допомоги. Термін "burnout" ("емоційне згоряння") був запропонований американським психіатром Фрейденбергом (Freidenberg H. G.) в 1974 р. При перекладі англійського терміну "burnout" на російську мову вітчизняними авторами використовувалися два варіанти перекладу: "емоційне перегорання" і "емоційне згоряння". В. В. Бойко вказує, що С. е. з. - це вироблений особистістю механізм психологічного захисту в формі повного.

АНАЛІЗ ДИДАКТИЧНИЙ - учбовий аналіз, який проходить кандидат в психоаналітик в процесі професійної підготовки. Він є однією з трьох складових частин психоаналитического навчання, що включає в себе освоєння теоретичного курсу по психоаналізу, проходження учбового аналізу і супервизии, тобто розбір клінічних випадків з досвідченим психоаналітик.    На початку своєї дослідницької і терапевтичної діяльності на питання, як можна стати аналітиком, З. Фрейд відповідав: "за допомогою аналізу власних сновидінь". Однак така підготовка не могла вважатися достатньою для всіх бажаючих вивчати аналіз, оскільки далеко не.
Посилання в тексті роботи "Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психологічне обстеження - Психологічне обстеження проводиться фахівцями - клінічними психологами або лікарями, що отримали спеціалізовану підготовку по медичній психології. Головною задачею є виявлення порушень психічних процесів - пам'яті, сприйняття, уваги, мислення, оцінка особливостей інтелекту і особових властивостей загалом. Важливі ті первинні, маловираженні порушення, які можуть ще не виявлятися при клінічному обстеженні. Наприклад, за допомогою спеціальних прийомів, коли на початку шизофренії ще не виявилися порушення мислення, можуть бути встановлені характерні спотворення процесу узагальнення. При. РОРШАХ - (Rorschach) Герман (1884-1922) - швейцарський психолог і психіатр. Творець проективного тесту чорнильних плям. Після закінчення гімназії дістав медичну освіту в Нейбурге, Цюріхе (д-р медицини, 1912), Берліні і Берні. Спеціалізувався по психіатрії під керівництвом Е. Блейле-ра, К.Г. Юнга в цюрихской університетській клініці, де до душевнохворих пацієнтів застосовували Юнговський тест асоціативних слів в поєднанні з новими психоаналитическими концепціями 3. Фрейд. У 1911 р. початків дослідження сприйняття аморфних (структурованих) об'єктів. Розробив початки проективного підходу до дослідження. ОБРАЗ - суб'єктивна картина світу або його фрагментів, суб'єктивна представленность предметів зовнішнього світу, зумовлена як ознаками, що почуттєво сприймаються, так і гіпотетичними конструктами. Включає в себе самого суб'єкта, інших людей, просторове оточення і тимчасову послідовність подій. Будучи основою для реалізації практичних дій по оволодінню зовнішнім світом, образ визначається також характером цих дій, в ході яких початковий образ видозмінюється, все більш задовольняючи практичним потребам. Одна з важливих властивостей образу - його цілісність (=> гештальт). Цілісність образу.

ЙЕРКС - (Yerkes) Роберт Мірнс (1876- 1956) - американський психолог, фахівець в області обший психології, методів оцінки і вимірювання, психофізіологічної і порівняльної психології, військової психології. Вважається одним з фундаторів порівняльної психології. Освіту отримав в Гарвардськом ун-ті (бакалавр, 1898; магістр, 1899; д-р 1902). Починав професійну діяльність викладачем порівняльної психології в Гарвардськом у-ті (1902-1917), далі був професором психології Міннесотського ун-та (1917-1919); був вибраний Президентом АРА (1916-1917); начальником відділення психології Управління. ДЕПРЕСИВНА ПОЗИЦІЯ (DEPRESSIVE POSITION) - Один з основних етапів розвитку, наступаючий услід за паранояйльно-шизоидной позицією. У рамках депресивної позиції відбувається інтеграція почуттів любові і ненависті до об'єкта, його хороших і поганих аспектів, інших їх парциальних репрезентацій (наприклад, оральний і генитальная мати), про також зовнішню реальність з интрапсихической реальністю або фантазією. Подібно паранояйльно-шизоидной позиції, депресивна позиція відображає конфігурацію об'єктних відносин, тривог і захистів, і вона не еквівалентна жодній з постулированних Фрейд фаз психосексуольного розвитку. Обидві позиції виникають. Садистична ритуальна жорстокість - ритуализированное насилля або сатанинські ритуали. Розрізнюють, по Синанді, чотири рівні сатанизма. 1. Молоді люди (9-28 років), що займаються дилетантським експериментуванням. Можуть використати ролеві гри в стилі fantasy, музику з стилі heary-metal, кінофільми для посилення привабливості ритуалів. Ритуали можуть супроводитися випиванням крові, вина і сеч, окремо або в суміші, вживанням наркотиків, а також катуванням або вбивством тварин. Ритуали можуть посилюватися до вбивства людей. 2. Нетрадиційні сатанисти власного стилю - "індивідууми з психотическими розладами особистості..одержимі темою. Розладу характеру - (character disorders) Робак визначив характер як схильність (disposition) до гальмування спонук і обмеженого переслідування своїх особистих вигід в світлі деякого ціннісного принципу. Це тлумачення характеру враховує поняття емоційного контролю, аффилиативной орієнтації і емоційної цінності (investment) віддалених цілей. З цього традиційного визначення розвинулася концепція Р. х., що включає чотири досить різних паттерна анормальної поведінки. Це - алкоголізм, наркоманія, статеві девіації і психопатія. Ці поведенческие паттерни звичайно виявляють собою порушення кодексів норм і.