КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття громадянського суспільства ... 5
1.1. Основні концепції громадянського суспільства ... 5
1.2. Поняття громадянського суспільства ... 10
1.3. Структура громадянського суспільства ... 12
Розділ 2. Правова держава як необхідна умова існування громадянського суспільства ... 16
Розділ 3. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства ... 22
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційні засади громадянського суспільства в Україні"

Курсова робота "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСКІВ - відпуск працівнику повинен надаватися, у відповідності з КЗоТ, щорічно у встановлений термін (ст. 74). Правило про щорічне надання відпуску означає, що кожний працівник протягом свого робочого року повинен отримати відпуск за цей робочий рік. Робочий рік становить 12 місяців і на відміну від календарного року обчислюється не з 1 січня, а з дати надходження працівника на роботу. Так, якщо працівник поступив на роботу 1 лютого 2000 р., то його перший робочий рік закінчується 31 січня 2001 р. Другий робочий рік - це період з 1 лютого 2001 р. до 1 лютого 2002 р. і т.д. В певних випадках робочий рік. ФАКТИ ЮРИДИЧНІ - передбачені законом життєві обставини, які є основою для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин. Ф.ю. багатоманітні і діляться в залежності від взаємовідношення з волею людей на 3 групи: події, юридичні стану і дії. Події - Ф.ю., виникаючі незалежно від волі учасників правовідношення. Вони можуть бути абсолютними, зовсім не пов'язаними з волею і свідомістю людей (природна смерть людини, повінь або інакше стихійне лихо і т.д.), і відносними, виникаючими по волі суб'єкта, але що згодом протікають і що розвиваються незалежно від його вольової діяльності (народження дитини, смерть. БЛИСКАВКА - гігантський електричний іскряний розряд між зарядженими хмарами або між хмарами і земною поверхнею довжиною декілька км, діаметром десятки см і тривалістю десяті частки секунди. М. ділять на внутриоблачні, тобто виникаючі в самих грозових хмарах, і наземні, тобто що ударяють в землю. виникнення електричних зарядів в хмарах пов'язане з явищем підйому повітря, багатого водяною парою, і інтенсивною його конденсацією. внаслідок фізичних і, зокрема, аеродинамічних процесів в хмарах відбувається розділення електричних зарядів протилежних знаків, зухвалих розряди М. між хмарами, тобто вони заряджаються. Реабілітація психологічна співробітників ПОО що побували в екстремальних ситуаціях - Термін реабілітація (від лати. rehabilitatio - відновлення) використовується широко і застосовується в соціології, юриспруденції. етиці, психології, медицині і інш., наповнюючись кожний раз специфічним змістом. Говорять, наприклад, про політичну реабілітацію, відновлення людини в правах, відновлення доброго імені і колишньої репутації; відновленні працездатності, ліквідації наслідків отриманого каліцтва і хвороби. У практиці діяльності ПОО цей термін набув поширення з 90-х років для позначення цілей і змісту тієї роботи, яку доцільно провести з співробітниками, що побували в екстремальних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Рішення виборчої комісії, комісії референдуму - правовий акт, що приймається виборчою комісією, комісією референдуму з питань, вхідних в їх компетенцію. Рішення приймаються членами виборчих комісій, комісій референдуму з правом вирішального голосу на засіданнях. Засідання виборчих комісій, комісій референдуму признаються правомочними, якщо в них бере участь більшість від встановленого числа їх членів, а Центральної виборчої комісії Російській Федерації, виборчої комісії суб'єкта Російської Федерації - не менш двох третин членів з правом вирішального голосу. Виборча комісія, комісія референдуму на вимогу будь-якого її члена, а також будь-якого. Виправлення осуджених психологічні проблеми - Більшість юристів заперечує можливість корінної зміни психології людини, а психологи і педагоги, навпаки, обгрунтовують реальність можливостей позитивної зміни особистості осуджених (А.Г. Ковальов, 1968; Л.А. Висотіна, 1977; М.П. Стурова, 1991 і інш.). Тому виявлення закономірностей і механізмів виправлення різних категорій осуджених є предметом широких досліджень, що проводяться сьогодні і за рубежем і в Росії. Досвід вітчизняної пенітенціарної практики з неповнолітніми злочинцями служить підтвердженням можливостей їх виправлення в умовах особливим, просоциальним образом організованої пенітенціарної. Виробництво в наглядовій інстанції (наглядове виробництво, перегляд в порядку нагляду) - стадія карного судочинства, в якій вищестоящий суд (суд наглядової інстанції) здійснює перевірку (переважно документальну) законності, обгрунтованості і справедливості судових рішень (вироків, визначень і постанов), що вступили в законну силу, винесеної судами першої, апеляційної, касаційної і нижчестоячої наглядової інстанцій в ході досудебного і судочинства по карній справі, по наглядових жалобі і уявленню, на основі що є в карній справі і додатково представлених матеріалів справи. Внаслідок розгляду карної справи або матеріалів досудебного виробництва суд наглядової інстанції приймає.
У вступі курсової "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дворівнева (американська) модель іпотечного житлового кредитування - (див.: Іпотека, Моделі іпотечного житлового кредитування). Суть моделі полягає в наступному. Банк видає іпотечний кредит позичальнику в обмін на зобов'язання протягом певного терміну щомісяця переводити в банк фіксовану суму. Це зобов'язання позичальника забезпечене заставою житла, що придбавається. Банк продає кредит одному з агентств іпотечного кредитування, передаючи при цьому і зобов'язання по забезпеченню. Агентства негайно відшкодовують банку виплачені позичальнику кошти, а в замін просять переводити щомісячні виплати, що отримуються від нього за вирахуванням прибутку (маржі) банку в агентство.

КОМЕРЦІЙНІ ПРАВА ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТАХ - такі, що надаються державами іноземним авіапідприємствам, повітряні судна яких в належному порядку зареєстровані в якій-небудь країні, права на здійснення над своєю територією перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти на комерційній основі. Наділення такими правами проводиться на умовах взаємності і детально регламентується відповідними двосторонніми угодами, що укладаються державами по проформі, прикладеній до Заключного акту Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. про обмін комерційними правами в регулярному міжнародному повітряному повідомленні. Перелік таких прав (. ГОЛОВНА РІЧ І ПРИНАЛЕЖНІСТЬ - одна з основних класифікацій речей в цивільному праві. Головною вважається річ. для ефективного використання якої за її призначенням служить інша річ (приналежність). Приналежність покликана обслуговувати головну річ і пов'язана з нею єдиним (загальним) призначенням. Тому приналежність за загальним правилом слідує долі головної речі, якщо тільки інакше прямо не встановлене договором (ст. 135 ГК РФ). При цьому не має значення відносна вартість цих речей (наприклад, дорога рама, що містить в собі копію картини, все одно залишається приналежністю). Приналежність не можна розглядати як складову частину.
Список літератури курсової "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" - більше 20 джерел. СТЕНОКАРДИЯ - симптом гострої ішемії міокарда, що виражається приступом загрудинной болю. У переважній більшості випадків стенокардия відноситься до виявів ішемічної хвороби серця і виділяється як одна з її клінічних форм. Використовується класифікація стенокардии, заснована на особливостях її течії. Уперше виникла стенокардия. До цієї форми умовно відносять стенокардию протягом 6 нед з моменту виникнення першого приступу. При цьому перший приступ може виявитися єдиним або протягом цього терміну приступи повторюються і до виходу 6-й тижня стенокардию можна оцінити як стабільну або що прогресує. Стабільна. Методи емпіричного дослідження - (empirical research methods) Слово "емпіричний" буквально означає "те, що сприймається органами чуття". Коли цей прикметник вживається по відношенню до методів наукового исслед., воно служить для позначення методик і методів, пов'язаних з сенсорним (почуттєвим) досвідом. Тому говорять, що емпіричні методи засновуються на т. н. "твердих (неспростовних) даних" ( "hard data"). Крім того, емпіричне исслед. твердо дотримується наукового методу в протилежність інш. дослідницьким методологіям, таким як натуралістичне спостереження, архівні дослідження і інш. Найважливіша і необхідна передумова, лежача.

ГОМОСЕКСУАЛІЗМ - (від греч. homoios -подібний лати. sexualis - половою) - сексуальний потяг до осіб своєї підлоги, а також сексуальні зв'язки між ними. Син. гомоеротизм, гомофилия, сексуальна інверсія, екви- і амбисексуальность, гермафродитизм; крім того, в кожній країні є жаргонні назви (напр., у нас чоловіків-гомосексуалістів називають "блакитними"). Термін "Г." ввів в кінці XIX в. угорський лікар Карою Марія Бенкерт (псевдонім: Картебі). Розрізнюють чоловічий і жіночий Г. К першому відносять ефебофилию - потяг до юнаків, підлітків і андрофилию (андроманию) - до дорослих чоловіків.
Посилання в тексті роботи "Конституційні засади громадянського суспільства в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕПРА - (син.: проказа) - малоконтагиозная хронічна інфекційна хвороба, що характеризується поразкою шкіри, видимих слизових оболонок, периферичної нервової системи і внутрішніх органів. Збуджувач - кислотоустойчивая микобактерия (Mycobacterium leprae) - грамположительная паличка, вельми схожа із збуджувачем туберкульозу, облигатний внутрішньоклітинний паразит. Джерело збуджувача інфекції - хвора людина. Зараження відбувається при тривалому і тісному контакті з хворим лепрой. Найбільш сприйнятливі діти. Клінічна картина. Інкубаційний період - 3 - 7, іноді до 20 років. Хвороба продовжується багато. Гостра реакція на стрес - скороминущий і короткочасний (години, дні) психотическое розлад, виникаючий у відповідь на винятковий по силі фізичний і/або психологічний стрес з очевидної урозой для життя у осіб без того, що є до цього психічного розладу. Приклади такого стресу: природна або техногенна катастрофа, участь в кровопролитной бойовій операції, терористичний акт з багатьма людськими жертвами, нещасний випадок з надто трагічними наслідками, згвалтування, особливо групова і безмежно жорстоке; втрата дітей; і інш. Індивідуальна чутливість до стресу дуже вариабельна: те, що для однієї людини є черговим серйозним. ГАЙМОРИТ - запалення слизової оболонки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. Гострий гайморит часто розвивається як ускладнення гострого ринита, грипу, кору, скарлатини і інших інфекційних хвороб, а також внаслідок запальних захворювань зубів (одонтогенний гайморит). Відмічаються відчуття напруження або болю в області ураженої пазухи, порушення носового дихання, виділення з носа, розлад нюху на ураженій стороні, світлобоязнь і слезотечение. Біль часто розлитий, невизначений або локалізується в області лоба, в скроневій області; виникає в один і той же час дня. Може відмічатися припухлість щоки і.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ТД) - В психологічній літературі діяльність класифікують на трудову, учбову і ігрову. Трудова діяльність або труд є основним видом діяльності. У чому ж суть трудової діяльності? Визначаючи суть труда, К. Маркс писав: "Труд є передусім процес, що здійснюється між людиною і природою, процес, в якому людина своєю власною діяльністю опосередкує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою". У процесі труда "люди, озброєні коштами труда, своєю доцільною діяльністю змінюють предмети природи, пристосовуючи їх для задоволення своїх потреб". Розглядаючи фізіологічну суть труда, К. Социогенез - [лати. societas - суспільство греч. genesis- походження] - походження і розвиток свідомості, особистості, межличностних відносин, зумовлене особливостями социализации в різних культурах і суспільно-економічних формаціях. Основна ідея С. була сформульована В. Вундтом і полягала в тому, що психолог має справу не з абстрактною людиною, а з людиною певної країни і епохи, взаємодіючою в социокультурном контексті з людьми. Закономерності С. є предметом історичної психології, що вивчає психологічні особливості становлення пізнання, мировосприятия, ладу особистості, засвоєння звичаїв і ритуалів в різні. БОЛЕВИЕ ВІДЧУТТЯ - (англ. pain, pain sensations) - відчуття, які сигналізують про зміни, що відбуваються в організмі і що можуть привести до пошкодження органів і тканин (див. Ноцицептівная чутливість). Б. про. характеризуються вираженим емоційним забарвленням і супроводяться вегетативними зсувами - учащенним серцебиттям, розширенням зіниці і т. д. Від відчуттів інш. видів Б. про. відрізняються практично відсутністю адаптації (див. Адаптація сенсорна). Питання про існування специфічних рецепторов болевой чутливості до цього часу залишається предметом дискусій. Наявність спеціальних рецепторов і доцентрових провідників. ЄДНОСТІ СВІДОМОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРИНЦИП - сформульований С.Л.Рубінштейном на початку тридцятих років на основі розкриття методологічної ролі в психології філософської категорії діяльності. Е. з. д. п. уперше представив отримані у всієї світової психології численні дані, проблеми, напрями досліджень як узагальнені і внутрішні взаємопов'язані. На основі цього принципу дається визначення психіки і свідомості як єдності знання і переживання, відображення і відносин, ідеальної і екзистенциально-онтологічного. Однак єдність свідомості і діяльності не є їх тотожністю, їх взаємозв'язок реалізовується на основі їх якісної.