Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конституційних обов'язків людини та громадянина в Україні.....5
1.1. Поняття та юридична природа конституційних обов'язків людини та громадянина.....5
1.2. Співвідношення понять права, свободи, обов'язки.....8
Розділ 2. Характеристика особливостей конституційних обов'язків людини та громадянина в Україні.....12
2.1. Еволюція конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні.....12
2.2. Загальна характеристика конституційних обов'язків громадян України.....21
Розділ 3. Закріплення обов'язків людини і громадянина в сучасних конституціях держав Європи.....26
Висновки.....31
Література.....33

Для придбання курсової роботи "Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні"

Курсова робота "Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційні обов'язки людини та громадянина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційні обов'язки людини та громадянина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційні обов'язки людини та громадянина" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВНІ КОМІТЕТИ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР - спеціальні центральні органи державного управління СРСР, що здійснюють керівництво найважливішими його галузями. Г. до. С. М. СССР утворяться в складі голови, вхідного до складу Ради Міністрів СРСР (див.), заступників голови і членів, що призначаються Радою Міністрів СРСР. Каждий Г. до. діє на основі спеціального положення про нього, СРСР, що затверджується Радою Міністрів. У наст. час існують наступні Г. до. С. М. СССР: Державний плановий комітет Ради Міністрів СРСР (див. Державний плановий комітет) і Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах будівництва. Утворення цих органів було.
МОВА СУДОЧИНСТВА І ДІЛОВОДСТВА В СУДАХ І ДІЛОВОДСТВА В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ - Згідно з Федеральним законом "Про мови народів Російської Федерації" від 25.10.1991 № 1807-1 судочинство і діловодство в Конституційному Суді Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, інші федеральні арбітражні суди, військові суди, а також діловодство в правоохоронних органах Російської Федерації ведеться на державній мові Російській Федерації. Судочинство і діловодство в інших федеральних судах загальної юрисдикції можуть вестися також на державній мові республіки, на території якої знаходиться відповідний суд.
НОВЕ ВИХОВАННЯ - - течія в педагогіці, виникла в кінці 19 в. в рамках реформаторської педагогіки. Ідеї Н.у. відображали потребу суспільства в підготовці через школу (гл.о. середню) різносторонньо розвинених ініціативних людей, готових до активної діяльності в різних сферах економічного, державного і суспільного життя. Представники Н.в. (А. Ферьер, Ж.О. Декролі, Е. Демолен, Дж. Дьюи, К.Н. Вентцель, І.Н. Горбунов-Посадов і інш.) вважали себе послідовниками Ж.Ж. Руссо, що висунув ідею природного виховання. Перша "нова школа" відкрита в 1889 в Великобританії С. Редді. У 1912 створене "Міжнародне бюро нових.
КОВАЧЕВ Іосиф Антонов - (14.1.1839, Штіп, Македонія, - 31.10.1898, Софія), болг. педагог. Закінчив Київську духовну академію (1868). До 1877 працював вчителем в Габровської школі, в богословско-пед. уч-ще в Штіпе, в Прілен-ської школі. Прихильник активних приро-досообразних методів навчання. Сприяв введенню звукового методу навчання читанню в нач. школі. У 1888 - 98 читав лекції по педагогіці, історії педагогіки і пед. психології в Софійської висш. школі. Автор букваря ("Белгарски буквар по звучната методу за народните школи", 1875) і метод. керівництво до нього ("Реководство за чтене і писане по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційні обов'язки людини та громадянина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ідея - (гр. - бачити) - це думка, що виражає реальну і уявну суть якого-небудь явища або речі, яка спонукає людину до подальшої діяльності, до ініціативного і творчого перетворення. Ідея є "духовна матриця виявленого життя", мета і засіб еволюції світу. Ідея існує як поняття, "саморазвернутое в об'єктивність", тобто вона і ідеальна, і реальна одночасно. Джерелом ідей є дух, духовне життя людини, породжуюче задум життєдіяльності, основне значення існування. Миром правлять ідеї, вони створюють і руйнують держави, перетинають будь-які межі, трансформуються і втілюються в просторі і у.
УЛАНІВ Бадьма Наранович - (дон) - рід. 31 березня 1880 р., ст. Ново-Алексеевской; адвокат, калмицький суспільний діяч. Закінчив Новочеркасськоє реальне училище і Юридичний факультет Петербургського університету. Після цього займався приватною практикою і прийняв обов'язки юрисконсульта всіх калмицьких станиць. У 1912 році делегований від Сальського округу вибірником в Державну Думу. Після революції 1917 р., У. був представником станиці на Донському Військовому З'їзді і на Військових Колах. Як представник дружніх Калмиків обирався там постійно на пост товариша голови. По козачому списку пройшов в депутати Всеросійських.
ЯШИН - (справжнє прізвище Попів) Олександр Яковльович (1913, д. Блудново Вологодської губ. - 1968, Москва), російський письменник. Почав друкуватися в 1928 м. в районних газетах і московському журналі "Колгоспник". Закінчив екстерном Вологодський педагогічний ин-т (1932) і отримав кваліфікацію викладача російської мови і літератури. Перші книги "Пісні Півночі" (1934), "Северянка" (1938). Під час війни працював редактором, политработником, брав участь в бойових діях на Ленінградськом фронті, створив збірники віршів "На Балтіке було" (1942), "Місто.
У вступі курсової "Конституційні обов'язки людини та громадянина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧАНДРАКИРТИ - (санскр. Candia-larti - такий, що Славить місяць) - буддійський мислитель 7 в. з Південної Індії, мадхишик, настоятель університету-монастиря Наланди. Автор релігійно-філософських трактатів, більшість з яких є коментарями на труди Нагарджуни і Арьядеви, в т. ч. і славнозвісна "Прасаннапада". Чандракирти відомий як неперевершений майстер філософського диспуту, який, логічно спростовуючи доводи опонентів, як правило, зводив їх до абсурду (прасанга). Цей метод застосовувався і застосовується буддистами завжди, але саме Чандракирті зробив його мистецтвом, відстоюючи його суворі критерії в полеміці.

ВЕРБЕНА - рослина - трави і полукустарники,  - символізуюче любов. Є однією з 12 магічних рослин розенкрейцеров. Як трава любові, вербена допомагає проти гніву, гасить емоції, приводить у веселий настрій. Інша її назва - "голубина трава" - вказує на її сакральний характер. Пали, що відправляються на переговори з ворогами, брали з собою вербену. Рослина використовувалася з метою очищення житла. Вважалося, що трава здатна виконати будь-яке бажання, для чого досить нею натертися. У галлов вербена використовувалася в мантической практиці. Вважалася травою, астрологічно підлеглою Венері.
CАMHEP Уїльям Грем - (30.10.1840, Патернсон, шт. Нью-Джерсе - 12.4.1910, Інглвуд, шт. Нью-Джерсе), амер. соціолог, представник соціального дарвінізму. Концепция С. формувалася гл. обр. під впливом ідей Спенсера. С. відстоював два осн. принципу: універсальність єств. відбору і боротьба за існування; автоматич. і неухильний характер соціальної еволюції. Виходячи з цього С. розглядав соціальну нерівність як єств. і необхідна умова існування цивілізації, будучи стороннником стихійності в соціальному розвитку і противнинком гос. регулювання, реформ і тим більше революц. перетворення суспільств. життя. Воззренія С.
Список літератури курсової "Конституційні обов'язки людини та громадянина" - більше 20 джерел. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS) (Банк міжнародних розрахунків (БМР)) - Міжнародний банк, спочатку встановлений в 1930 р. для координування платежів військових репарацій між європейськими центральними банками. З БМР, штаб-квартира якого знаходиться в Базеле, зв'язувалися надії на перетворення його в Європейський центральний банк, однак після Другої світової війни багато які з його функцій перейшли до Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund). Відтоді БМР діяв як опікун і агент різних міжнародних організацій, такий, як ОЕСР, Європейська валютна угода і т.д. Часті збори директорів БМР стали ефективним засобом співпраці центральних.
призначати, визначати, доручати, закріплювати, передавати - Підписувати документ про передачу права володіння від однієї сторони іншої. Володіння може бути в різних формах, включаючи матеріальну власність, права (що звичайно є результатом контракту), а також право на передачу прав власності після деякого часу. Особа, що передає права, називається цедент ( assignor), а особа, якій передаються права, - цессионарий ( assignee). Процедура передачі акцій і зареєстрованих облігацій відбувається шляхом заповнення і підписання форми, надрукованої на обороті сертифіката, або оформлення особливого документа, званого "поручительством окремо від сертифіката.

ДІЯ ПЕРЦЕПТИВНОЕ - основні структурні одиниці процесу сприйняття. Забезпечують свідоме виділення деякого аспекту почуттєво заданої ситуації, а також перетворення інформації, сенсорної, що приводить до побудови образи, адекватного миру предметному і задачам діяльності. Уперше поняття дій перцептивних було висунене у вітчизняній психології; близькі погляди розвивали і зарубіжні психологи. Генетичний зв'язок дій перцептивних з практичними діями виявляється в їх розгорненому внешнедвигательном характері. У обмацуючих рухах руки, в рухах очей, що простежують видимий контур, відбувається.
Посилання в тексті роботи "Конституційні обов'язки людини та громадянина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АВІАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає психологічні закономірності трудової діяльності авіаційних фахівців. Предмет А. п. - психіка людини, керуючої складними авіаційними системами. Об'ект А. п.- діяльність льотного і інженерно-технічного складу, фахівців УВД і інш. А. п. як науково-практичний напрям зародилася на рубежі XIX і XX вв. в зв'язку з винаходом літальних апаратів і зростаючою роллю людського чинника в ефективному і безпечному управлінні ними. Основи А. п. формирова лись під впливом теоретичних і методологічних положень фізіології. Основними проблемами сучасної А. п. є вивчення психологічної.
НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ - один з основних компонентів социализации в умовах багатонаціонального регіону. Процес формування Н. з. як окремого індивіда, так і національної свідомості представників різних національностей загалом, включає наступні етапи (Л. С. Рубан, 1997): 1) національну самоидентификацию (усвідомлення індивідом своєї національної приналежності); 2) розвиток національного і інтернаціонального компонентів: а) формування патріотичної свідомості індивіда - усвідомлення відношення до Батьківщини, свого народу, засвоєння певної шкали цінностей і установок, становлення ціннісних орієнтацій, розвиток.
"F06.0" Органічний галлюциноз - Цей розлад з постійними або рецидивирующими галюцинаціями, звичайно зоровими або слуховими, що з'являються при ясній свідомості і що можуть чи ні розглядатися хворим як такі. Може виникнути маревне трактування галюцинацій, але звичайно критика збережена. Діагностичні вказівки: У доповнення до загальних критеріїв, приведених у введенні до F06, необхідна присутність постійних або рецидивирующих галюцинацій будь-якого вигляду; відсутність помрачненного свідомості; відсутність вираженого інтелектуального зниження; відсутність домінуючого розладу настрою; відсутність домінуючих маревних розладів.

СВІДОМОСТІ ПАТОЛОГІЯ - (англ. pathology of consciousness) - розлад свідомості, що приводить до порушення адекватного відображення об'єктивної реальності. Розрізнюють слід. види розладів свідомості: 1) оглушення - підвищення порога чутливості для всіх зовнішніх подразнень; сприйняття і переробка інформації утруднені, хворі байдужі до навколишнього, звичайно нерухомі; 2) аменция - повне припинення орієнтування в навколишньому, втрата усвідомлення своєї особистості, відсутність запам'ятовування; 3) онейроид (сновидное розлад свідомості) - яскраві фантастичні переживання, що переплітаються з частковим сприйняттям.
Дипломатична мова - Мова(і), на якій(их) відповідно до встановлених правил дипломатичних процедур здійснюються офіційні дипломатичні стосунки і складаються дипломатичні документи. Термін використовується в дипломатії, де означає певний правовий статус мови(ов) у відповідності прийнятим міжнародним законодавством, таким чином, застосування мов в міжнародній сфері діяльності відноситься до регульованих коммуникативним сфер. До Д.я. відносяться мови, що мають правовий статус 1) офіційних і 2) робітників. Всі дипломатичні документи, протоколи і заключні акти повинні бути відредаговані і представлені на всіх мовах.
ГОЛОД Сергій Ісайович - (р. 1935) - російський соціолог, фахівець в області соціології сім'ї, гендерних і сексуальних досліджень. Закінчив Ленінградський педагогічний інститут (1961). Доктор філософських наук (1987). У 1963-1965 - молодший науковий співробітник кафедри філософії АН СРСР; в 1969-1975 - молодший науковий співробітник Ленінградського філії Інституту філософії АН СРСР, в 1975-1989 - науковий співробітник ИСЕП, з 1989 - ведучий, головний науковий співробітник Ленінградського філії Інституту соціології РАН. З 1996 - директор Санкт-Петербургского інституту соціології РАН. У роботах Г. досліджуються основні напрями.
Жорстоке поводження з дітьми - (child abuse and neglect), физ. і моральний збиток, що заподіюється дорослими дітям. Що вважати Ж.о. з д., залежить від норм, прийнятих в об-ве (в одних прийнято бити дитину за погану поведінку, в інш. - немає). Діти можуть страждати від физ. або душевних травм (напр., викликаних тривалою ізоляцією), від неуважного відношення, що приводить до недоїдання, хвороб і нещасних випадків. Ж.о. з д. частіше за все зустрічається в неблагополучних сім'ях, де панує нездорова обстановка, що пояснюється, як правило, бідняцтвом або внутр. конфліктами. Існують разл. шляхи вирішення цієї проблеми - від превентивних.