Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конституційних основ організації та діяльності нотаріату в Україні ... 5
1.1. Поняття і функції нотаріату ... 5
1.2. Історія виникнення нотаріату в Україні ... 9
1.3. Поняття нотаріального процесуального права ... 19
Розділ 2. Аналіз конституційних засад організації та діяльності нотаріату в Україні ... 22
2.1. Принципи нотаріату ... 22
2.2. Правове регулювання та організація діяльності нотаріату України ... 25
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні"

Курсова робота "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" і призначений виключно для пошукових систем.

Добродійна організація - неурядова (недержавна і немуніципальна) некомерційна організація, що здійснює добродійну діяльність в інтересах суспільства загалом або окремих категорій осіб. Основи правового регулювання добродійної діяльності, визначення форм її підтримки органами державної влади і органами місцевого самоврядування, особливості створення і діяльність добродійних організацій встановлені Федеральним законом від 11 серпня 1995 року N135-ФЗ "Про добродійну діяльність і добродійні організації". Відповідно до законодавства добродійної признається здійснювана на добровільній основі діяльність громадян і. Аліменти, аліментні зобов'язання - цей зміст, який внаслідок закону або угоди про сплату аліментів зобов'язана особа (боржник) зобов'язано надавати управомоченному особі (кредитору) при умові його неповноліття або непрацездатності і нуждаемости. Аліментне зобов'язання має суворо особистий характер, оскільки його учасниками можуть бути тільки особи, вказані в законі. У аліментному зобов'язанні не може бути передано іншим особам право на отримання аліментів або обов'язок по їх виплаті. Таке зобов'язання припиняється внаслідок смерті управомоченного або зобов'язаної особи. Батьки зобов'язані містити своїх неповнолітніх дітей. МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА - організації і підприємства різних галузей економіки, що мають чисельність персоналу, що не перевищує межі, встановлені законодавством. відповідно до фЗ Рф "про державну підтримку малого підприємництва в Російській федерації" від 14 червня 1995 р. № 88-фЗ під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційні організації, в статутному капіталі яких частка участі Рф, суб'єктів Рф, громадських і релігійних організацій (об'єднань), добродійних і інакших фондів не перевищує 25 %; частка, належна одному або декільком особам, що не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищує 25 %. в Законі м. ТЕХНІКИ - Посадові обов'язки. Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує роботу по проведенню необхідних технічних розрахунків, розробці нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, діючим стандартам і нормативним документам. Здійснює наладку, настройку, регулювання і досвідчену перевірку обладнання і систем в лабораторних умовах і на об'єктах, стежить за його справним станом. Бере участь в проведенні експериментів і випробувань, підключає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри і проводить обробку отриманих результатів. Бере участь в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (ИКАО) - спеціалізована установа ООН, яка займається організацією і координацією міжнародної співпраці держав по всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Засновницьким актом ИКАО є Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., в текст якої були включені положення, що становлять статут ИКАО. Цілі ИКАО: розробка принципів і методів міжнародної аеронавігації, сприяння плануванню і розвитку міжнародного повітряного транспорту, вдосконалення літньо-технічних правил, забезпечення безпеки польотів і інш. Вищим органом ИКАО є Асамблея, що скликається не рідше за один раз в 3 роки. Функції Асамблеї в. КРАДІЖКА - злочин, який полягає в таємному розкраданні чужого майна (ст. 158УК); від інших форм розкрадання відрізняється таємним способом вилучення майна. Таємне вилучення передбачає не тільки відсутність згоди власника або особи, у ведінні якого знаходиться майно, але і те, що така операція здійснюється без ведена потерпілого і при наявності у злочинця упевненості, що він діє непомітно для сторонніх. К. є здійснення розкрадання в присутності власника або власника майна, якщо потерпілий не помічає дій злочинця, що явно відомо злочинцю і він розраховує на це (К. у сплячого, п'яного, що знаходиться в. Позов - заява в суд про захист свого порушеного (оспорюваного) права або інтересу, що охороняється законом. Вимога про захист прав приймається до розгляду судом по місцю проживання відповідача. І. К юридичній особі пред'являється по місцю знаходження органу або майна юридичної особи. І. О відшкодуванні шкоди, заподіяної каліцтвом або інакшим пошкодженням здоров'я, а також смертю годувальника, можуть пред'являтися позивачем по місцю його проживання або по місцю спричинення шкоди. Вибір між декількома судами, яким підсудна справа, належить позивачу. Характер захисту і дослідження справи.
У вступі курсової "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОМПОЗИЦІЯ - (лати. compositio - улажение суперечки) - відшкодування шкоди за заподіяний збиток. К. мала місце ще а умовах розкладання первісно-громадського ладу, коли кревна помста, спочатку нічим не обмежена, була замінена талионом (див.), а пізніше - винагородою потерпілому або його родичам (у разі вбивства). Цю винагороду (в натурі або в грошах) сплачував винний (кривдник) і його родичі. Розмір винагороди звичайно встановлювався по взаємній угоді, пізніше регулювався звичаями. З утворенням класового суспільства і держави система До- стає загальним правилом і закріпляється в законодавстві, причому в.

ВИРОК - рішення, винесене судом з питання про винність або невинність підсудного і про застосування або незастосування до нього покарання. Згідно із законом можливі два вигляду Той, що Набрав законної чинності звинувачувальний П. є єдиним офіційним документом, що дає підставу вважати людину винною в здійсненні злочину і застосувати до нього ту або інакшу міру карного покарання. Він не може бути заснований на припущеннях і постановляється лише при умові, якщо в ході судового розгляду винність підсудного в здійсненні злочину доведена. Суд виносить такий П. без призначення покарання, якщо до моменту. КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - вища форма колгоспного руху. Комуни стали виникати в перші ж роки існування Радянської влади. Виниклі в умовах слабо розвиненої техніки і недостатнього виробництва продуктів харчування і предметів споживання, К. з. практикували дрібнобуржуазну зрівнялівку і мало вважалися з особистими побутовими інтересами своїх членів. Це було самої слабою стороною К. з. Цим і пояснюється, що комуни не набули широкого поширення. У період суцільної колективізації, коли сільськогосподарська артіль, що правильно поєднує суспільні і особисті інтереси, стала основною формою колгоспного руху, К.
Список літератури курсової "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" - більше 20 джерел. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМИ ПРИ ПОРАЗЦІ ЛОБНИХ ВІДДІЛІВ МОЗКУ - Лобні відділи мозку забезпечують саморегулювання психічної діяльності в таких її складових, як целеполагание в зв'язки з мотивами і намірами, формування програми (вибір коштів) реалізації мети, контроль за здійсненням програми і її корекція, звірення отриманого результату діяльності з початковою задачею. Роль лобних часткою в організації рухів і дій зумовлена прямими зв'язками передніх її відділів з руховою корою (моторними і премоторними зонами). Клінічні варіанти порушень психічних функцій при локальній патології лобних часткою: а) заднелобний (премоторнии) синдром; б) префронтальний синдром;. Оцінювання людини: зовнішні і внутрішні еталони - Оцінювання - це думка про відповідність чого-небудь тому, що явно має цінність. Оцінювання в загальному випадку - це співвіднесення з ціннісно-навантаженим еталоном. Еталони мають внеш. і внутр. форми існування, постійно перехідні один в одну: як формування психич. образу того, що використовується на практиці в кач. об'єктивної міри (интериоризация), і як матеріальне втілення суб'єктивних уявлень про відповідні заходи (екстериоризация). Внеш. еталони отримують тілесне і/або символічне вираження і тому називаються об'єктивними. Їх найбільш поширена форма це форма шкали, або осі, або.

ДИФТЕРІЯ - гостра інфекційна хвороба з повітряно-краплинним механізмом передачі збуджувача; характеризується фибринозним запаленням в ротоглотке, дихальних шляхах, рідше в інших органах, токсичною поразкою серця і нервової системи. У останні роки на території Росії в зв'язку з неповною вакцинацією спостерігається зростання захворюваності дифтерією. Збуджувач - токсигенная дифтерійна паличка (Corynebacterium diphtheriae). Джерелом збуджувача інфекції є хворою дифтерією або носій токсигенной коринебактерии дифтерії. Збуджувачі інфекції передаються при кашлі, чханні, розмові разом з капельками слини.
Посилання в тексті роботи "Конституційні основи організації та діяльності нотаріату" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Язиковий розвиток - (language development) Процес оволодіння рідною мовою починається в перші місяці життя і продовжується протягом всієї взрослости. Найбільш швидкими темпами навчання мові відбувається в ранньому дитинстві, коли до б рокам діти опановують вимовою основних звуків, базовою граматикою і майже всією (понад 90%) базовою лексикою рідної мови. Теорії язикового розвитку. Для пояснення челов. здібності до оволодіння мовою було запропоновано дві абсолютно різних теорії. Одна, сформульована Б. Ф. Скиннером і уперше викладена в його книзі Verbal behavior ( "Вербальное поведінка"), передбачає, що. ВІДМОВА ВІД ЇДИ ПСИХІЧНО ХВОРИХ І БОРОТЬБА З НИМ - У психіатричній практиці душевнохворі нерідко відмовляються від їжі, що може мати в своїй основі різні психопатологические порушення. Розрізнюють відмову від їжі, пов'язану з притупленням влечений, відсутністю апетиту. Такі стану зниженого апетиту або відсутність його спостерігаються часто в дитячій психіатричній практиці, при депресивних станах і старечих психозах внаслідок згасання условнорефлекторних навиків. У дитячій практиці анорексия зустрічається дуже часто і є іноді однією з ознак психічного захворювання загалом. При депресивних станах необхідно застосовувати антидепресивні. Пошесті і мода - (fads and fashions) П. і м. являють собою добре помітні зміни в певних аспектах соц. поведінки, які можуть спостерігатися протягом різних періодів часу і охоплювати значні частини населення. Пошесті відрізняються від моди в неск. аспектах. Виразників пошесті можна знайти в будь-якій частині об-ва, тоді мода зароджується в социоекономических крайнощах (extremes) і підтримує сталу ієрархію социоекономических статусів. Пошесті практично ніколи не пов'язані з минулим, тоді як мода нерідко відображає певну періодичність. Пошесті можуть бути відсутнім в певні періоди часу, але мода існує завжди.

Прикордонна особистість - (borderline personality) Виходячи з того, що мн. пацієнти демонструють змішані симптоми невизначеної міри тягаря і змінного характеру, деякі теоретики запропонували офіційно використати поняття П. л. для характеристики середнього рівня інтеграції особистості або тягаря прогнозу. Найбільш вираженим симптомом, що приписується П. л., є глибина і мінливість їх настрою. П. л. звичайно випробовують тривалі періоди пригніченості і розчарування, часами що перемежаються короткими епізодами ейфории і значно більш частими епізодами дратівливості з саморазрушающим поведінкою і імпульсивними спалахами. Ковальова концепція психічного дизонтогенеза - (лат.dis, греч.dys - префікс, означає розділення, відділення, заперечення; ontos - суще, genesis - розвиток, походження) - психічний компонент загального дизонтогенеза (Ковалев, 1979). Основні типи психічного дизонтогенеза, згідно теоии В.В.Ковальова, такі: 1. ретардация (лати. retardo - затримувати) - затримка або уповільнення розвитку всіх сторін або окремих компонентів психічної активності (наприклад, розумова відсталість, затримка розвитку мови, затримка розвитку навиків охайності, шкільних навиків, а також інфантилізм і ювенилизм); 2. асинхрония (а греч. synchronos - одночасний) -. Методика "Словник". І. Г. Кокуріна - Призначена для діагностики трудової мотивації. У теорет. моделі автора трудова мотивація визначається як процес наповнення значеннями найбільш значущих стимулів трудової діяльності, в результаті к-рого виникають стійкі смислові уявлення, здатні впливати зворотний чином на трудову поведінку людини. При створенні опросника використовувався прийом, к-рий можна назвати контент-синтезом змісту, коли дослідник на основі спеціальних правил створює текст у вигляді "життєвих визначень" таких понять як "гроші", "колектив", "труд". Виділяються 6. МІКРОСТРУКТУРНИЙ ПІДХІД - (від греч. mikros - малий і лати. struktura - будова, розташування) - один з теоретико-експериментальних напрямів сучасної психології і ергономіки. Задача М. п.- вивчення координації дій і операцій, створюючих фактуру ("мікроструктуру") різних видів пізнавальної і виконавчої діяльності людини. Велика увага приділяється при цьому використанню становлення ("микрогенеза") сприйняття, запам'ятовування, мислення, рухів. Розроблені в рамках М. п. експериментальні методи доповнюють методи формування внутрішніх психічних дій і аналізу мікроструктури діяльності.