Конституційні основи правосуддя в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади конституційних основ правосуддя в Україні ... 5
1.1. Поняття і природа судової влади ... 5
1.2. Судова система України та принципи її побудови ... 9
Розділ 2. Конституційні основи правосуддя в Україні ... 19
2.1. Принципи правосуддя ... 19
2.2. Правовий статус суддів ... 24
Розділ 3. Аналіз сучасного етапу судової реформи та перспектив її розвитку ... 29
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Конституційні основи правосуддя в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційні основи правосуддя в Україні"

Курсова робота "Конституційні основи правосуддя в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційні основи правосуддя в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційні основи правосуддя в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційні основи правосуддя в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

АЛТАЙ (Республіка Алтай) - відповідно до Конституції, прийнятої Державними Зборами - Ел Курултаєм А. 7 червня 1997 р., демократична держава з республіканською формою правління, вхідна в склад РФ і невіддільна від неї (ст. 1). Столиця - м. Гірничо-Алтайськ. А. проголошує непорушними основами її конституційного ладу і діяльності принципи демократії, законності, народовладдя, єдності і цілісності території, рівноправності народів, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, гармонії загальнолюдських і національних цінностей. У Конституції говориться, що визнаючи цілісність РФ і рівноправність її суб'єктів, А. у. ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - поняття, що використовується в конституційному праві. Конституція РФ 1993 р. говорить про те, що Президент РФ є В. Г. В. С. РФ (ст. 87). Одними з перших актів, що вводять в Російській Федерації пост В. Г. В. С. РФ, були Укази Президента РФ від 7 травня 1992 р. "Про створення Збройних Сил Російської Федерації" і "Про вступ на посаду Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами Російської Федерації". Потім положення про те, що В. Г. В. С. РФ є Президент РФ, було введене в Закон РФ "Про оборону" від 24 вересня 1992 р. А в Конституцію РФ положення про Президента РФ як Верховного Головнокомандуючого. БАШКОРТОСТАН - Республіка Башкортостан - складається в Російській Федерації. Конституція прийнята 24 грудня 1993 р. Столиця - м. Уфа. Згідно з Конституцією, Нарівні з цим в ст. 69 Конституції говориться, що Б. освічений внаслідок реалізації права башкирської нації на самовизначення і захищає інтереси усього багатонаціонального народу республіки. Державний суверенітет Б. є її невід'ємний якісний стан і розповсюджується на всю її територію в межах існуючих меж. Найменування держави "Республіка Башкортостан" і "Башкортостан" - рівнозначні. Вищим представницьким і єдиним законодавчим органом Б. є Державні. Житлове приміщення - це ізольоване приміщення, яке є нерухомим майном і придатне для постійного мешкання громадян, відповідає встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, інакшим вимогам законодавства (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ). Порядок визнання приміщення житловим приміщенням і вимоги, яким повинно відповідати житлове приміщення, встановлюються Урядом Російської Федерації відповідно до ЖК РФ, іншими федеральними законами. Загальна площа житлового приміщення складається з суми площі всіх частин такого приміщення, включаючи площу приміщень допоміжного використання, призначених для задоволення громадянами побутових і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційні основи правосуддя в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПЕРСОНАЛ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ - персонал, що включає працівників: 1) зайнятих на роботах по будівництву будівель і споруд, в тому числі на будівництві тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, пристосувань і пристроїв, здійснюваному за рахунок накладних витрат; 2) зайнятих на роботах по монтажу обладнання; 3) зайнятих на роботах по капітальному ремонту будівель і споруд; 4) зайнятих на роботах по виготовленню безпосередньо на будівельному майданчику нестандартизованого і котельного-допоміжного обладнання, на роботах по предмонтажной ревізії обладнання і пов'язаному з нею відбудовному ремонту і на пусково-налагоджувальних роботах;. ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ - процесуальний акт, в якому детально відбивається хід судового розгляду у справі. П. з. з. ведеться секретарем судового засідання. Згідно ст. 80 УПК і ст. 110 ГПК, в П. з. з. повинні бути позначені: місце засідання, час його початку і закінчення, найменування і склад суду, сторони, справа, що розглядається, а також всі дії суду в порядку їх здійснення; пояснення, клопотання і заяви сторін і заперечення на них і винесені по них визначення суду. Якщо визначення суду виноситься в дорадчій кімнаті у вигляді окремого документа, воно залучається до протоколу судового засідання, в якому. ГРОШОВИЙ ОБІГ - встановлений законом порядок руху грошової маси. Д.о. в РФ - складова частина грошової системи, відноситься до найбільш важливих функцій держави. Д.о. умовно можна розділити: за формою - обіг готівки грошових коштів і безготівковий грошовий обіг; по об'єкту - звертання валюти національної і валюти іноземних держав. Головний регулюючий орган в області Д.о. - ЦБ. Згідно із законом на нього покладені обов'язки по здійсненню, розробці і проведенню грошово-кредитної політики держави, емісії і організацій обігу грошей. ЦБ встановлює об'єм і структуру загальної грошової маси, необхідної для нормального.
У вступі курсової "Конституційні основи правосуддя в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Примусові заходи медичного характеру - міри державного примушення, передбачені розділом 15 УК і їх тривалість, що призначається судом без визначення, що не є карою і не переслідуюча мета виправлення осіб, що здійснили злочини, а направлені на їх лікування або поліпшення психічного стану і попередження здійснення ними нових діянь, передбачених в УК. Примусові заходи медичного характеру можуть бути призначені судом особам: 1. що здійснив діяння в стані неосудності; 2. у яких після здійснення злочину наступило психічне розладів, що унеможливлює призначення або виконання покарання (у разі лікування особи час примусового лікування в.

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ - одна з приватних криміналістичних теорій, вмісна сукупність принципів формування криміналістичних прогнозів, в т.ч. шляхів, коштів і методів боротьби із злочинністю з урахуванням її можливої кількісної і якісної зміни. Об'єктами К.п. є способи здійснення і приховання злочинів, сліди злочинної діяльності, предмети злочинного посягання, просторово - тимчасові умови здійснення злочинів, особливості поведінки минаючих у справі осіб, технико - криміналістичні кошти і тактичні прийоми, слідчі ситуації, методики розслідування злочинів. Методи К.п.: абстрагування, аналогія, порівняння, екстраполяція. САБОТАЖ - (контрреволюційний) - свідоме невиконання будь-ким певних обов'язків або умисно недбале їх виконання зі спеціальною метою ослаблення влади уряду і діяльності державного апарату (ст. 5814 УК). Цей злочин був одній з найбільш поширених форм контрреволюції в перші роки Радянської влади. У грудні 1917 р. В. І. Ленін в записці Ф. Е. Дзержінському писав: "Прихильники буржуазії, особливо з вищих службовців, з банківських чиновників і т. п., саботують роботу, організують страйки, щоб підірвати уряд в його заходах, направлених до здійснення соціалістичних перетворень. Дійде справу навіть до.
Список літератури курсової "Конституційні основи правосуддя в Україні" - більше 20 джерел. БІЛЬ В ПОЯСНИЦІ І НИЖНІХ КІНЦІВКАХ - По поширеності виділяють люмбалгию (біль в поясничном або пояснично-крестцовом відділі) і люмбоишиалгию (біль в спині, иррадиирующая в ноги). При гострому інтенсивному болі в поясниці використовують також термін "люмбаго" (поперековий простріл). Люмбалгия. Гостра люмбалгия може бути спровокована травмою, підйомом тягаря, ніяковим рухом, тривалим перебуванням в нефізіологічній позі, переохолодженням. Біль, що локалізується в спині, виключає поразку корінця і може бути пов'язана як з поразкою хребта, так і з поразкою м'яких тканин (наприклад, розтягненням м'язів або зв'язок). ПСИХОЛОГІЯ САМОСТИ - один з напрямів психоаналитической психології і терапії, орієнтований на дослідження проблем нарциссизма і лікування нарциссических розладів особистості, прикордонних станів, порушень Самості.    Один з видних представників психології Самості - американський психоаналітик Хайнц Кохут (1897-1985). Ідеї, що послужили формуванню психології Самості, знайшли відображення в його роботах, включаючи статті "Інтроспекція, емпатия і психоаналіз" (1959), "Психоаналітічеськоє лікування нарциссических розладів особистості" (1968), "Розлади Самості і їх.

Соціальна фобія - (social phobia) С. ф. уперше була офіційно визнана діагностичною категорією в третьому виданні DSM-III АПА в 1980 р., коли цей розлад був включений в групу тривожних розладів. У перегляненому виданні DSM-III-R, опублікованому в 1987 р., діагностичні критерії описують С. ф. як "стійку боязнь однієї або більше за ситуації (соц. фобических ситуацій), в к-рих індивідуума зазнає можливого уважного спостереження з боку навколишніх і випробовує страх зробити що-небудь, що викличе у нього почуття приниження або замішання". Прі С. ф. людина боїться однією або неск. різних ситуацій. При генерализованной С.
Посилання в тексті роботи "Конституційні основи правосуддя в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФРЕЙДИЗМ - філософсько-психологічне вчення австрійського психолога З. Фрейда і його послідовників, пояснюючий розвиток і структуру особистості ірраціональними, антагоністичними свідомості психічними чинниками і що використовує засновану на цих уявленнях техніку психотерапії. Засновано на комплексі психоаналитических ідей і їх розвитку. Процедура лікування станів невротичних полягає в доведенні до свідомості клієнта істинних причин його хворобливих переживань і станів. Іноді термін застосовується для позначення всього комплексу ідей і трудів Фрейд, а також всієї психоаналитической традиції - синонимично психоаналізу. Мотивація - Мотив - це спонукання до здійснення поведенческого акту, породжене системою потреб людини і з різною мірою що усвідомлюється або що не усвідомлюється ним взагалі. У процесі здійснення поведенческих актів мотиви, будучи динамічними освітами, можуть трансформуватися (змінюватися), що можливо на всіх фазах здійснення вчинку, і поведенческий акт нерідко завершується не по первинній, а по перетвореній мотивації. Терміном "мотивація" в сучасній психології означаються як мінімум два психічних явища: 1) сукупність спонук, зухвалих активність індивіда і визначальну її активність, тобто система. РЕВМАТОИДНИЙ АРТРИТ - хронічне системне запальне захворювання з переважною поразкою суглобів по типу прогресуючого ерозивно-деструктивного полиартрита. Відноситься до дифузних захворювань з'єднувальної тканини (раніше їх називали коллагенозами). У основі захворювання лежить утворення під впливом невідомого етиологического чинника антитіл, у відповідь на які виробляються аутоантитела (ревматоидний чинник). Імунологічний процес приводить до пошкодження синовиальной тканини. Клінічна картина. Початок захворювання частіше поступовий, виявляється симетричною поразкою як дрібних, так і великих суглобів, переважне.

Заїкання (STUTTERING STARMMERING) - клінічно значуще порушення плавності мови у вигляді частого повторення і подовження звуків мови (фонем, складів, слів), нерішучістю артикуляції, що іноді супроводиться супутніми рухами особи і/або інших частин тіла (Каплан, Седок, 1994). Існує ряд гіпотез походження заїкання (спадкова, пов'язана, в частости, з синдромом ламкої Х-хромосоми; семантогенная, що тобто розглядає його як вивчену патологічну реакцію на неправильне повторення складів і слів в ранньому дитинстві; конституциональная, органічна і інш.; основною є психогенна модель заїкання, тобто викликаного гострим або хронічним. ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ - важка гостра респіраторна інфекційна хвороба, що викликається легионеллами. У кінці липня 1976 серед учасників з'їзду - ветеранів організації Американський легіон в готелі "Белью-Стредфорд" в Філадельфії, службовців готелю, жителів найближчого кварталу виникла спалах важкої пневмонії: захворіли 211 чоловік, 34 з них померло. Через 5 місяців Дж. Мак-Дейд (J. E. McDade) виділив з легких загиблих від хвороби невідому раніше бактерію, а в крові хворих виявив антитіла проти неї. Були прийняті назви "хвороба легіонерів" і Legionella pneumophila (збуджувач). При вивченні властивостей нового. ЗАЛЕЖНІСТЬ - (DEPENDENCE) Прагнення покладатися на іншого з метою отримання задоволення і/або адаптації. Хоч залежність може впливати нормативний чином на розвиток і переживається кок потреба, загалом воно має принизливе значення, що передбачає надмірну або невідповідну віку потреба покладатися але іншого. Надмірна залежність частіше за все зустрічається у осіб з оральний залежним характером і токсикомонов. Деякі найбільш гострі розлади багато в чому засновані на дефектах нормальної залежності, Аутістічеськиє, шизоидні і деякі прикордонні стану виникають внаслідок катастрофічно недостатньої прихильності. Моделі СМК - На совр. етапі розвитку науч. думки теорії масової комунікації (М. до.) існують рядоположенно або соподчиненно в багатьох галузях знання, починаючи з теорії інформації і кібернетики і кінчаючи культурологией, антропологією і лінгвістикою. Понятійний апарат запозичається, перетворюється, терміни переходять з однієї області знань в іншу без змін, однак при цьому часто міняється їх змістовне наповнення. Такі поняття, як "інформація", "мова", "символ", "комунікація", "Про.", "система", "вплив".