Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття контрабанди ... 5
Розділ 2. Юридичний аналіз контрабанди (ст. 201 КК) ... 8
2.1 Об'єкт злочину ... 8
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 13
2.3. Суб'єктивна сторона злочину ... 17
2.4. Суб'єкт злочину ... 18
2.5. Кваліфікуючі ознаки злочину ... 18
2.6. Відмежування цього злочину від суміжних ... 20
Розділ 3. Юридичний аналіз контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК) ... 22
3.1. Об'єкт та предмет злочину ... 23
3.2. Об'єктивна сторона злочину ... 25
3.3. Суб'єкт, суб'єктивна сторона та кваліфікуючі ознаки злочину ... 26
Висновки ... 28
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів"

Курсова робота "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" і призначений виключно для пошукових систем.

Кислоти і ангидриди - До і з л об т и - клас хімічних сполук диссоциацией, що характеризуються у водному розчині з утворенням гидратированних іонів h. А н г і д р і д и - хімічні сполуки, похідні органічних і неорганічних кислот, що утворюються при їх дегідратації. К. І а. Часто використовуються в промисловості. Ці ж речовини попадають і в атмосферу населених місць. Сильні до. Відносяться до речовин дратівливої дії, т. Е. Таким, які здатні викликати розвиток запального процесу в тканинах при контакті з ними. Сірчастий ангидрид і хлористий водень - перші речовини, для яких в нашій країні були встановлені пдк. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ, СЕКТОРА) ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ - Посадові обов'язки. Організує розробку і впровадження організаційних і технічних заходів щодо комплексного захисту інформації на підприємствах, ведучих роботи, зміст яких складає державну або комерційну таємницю, забезпечує дотримання режиму робіт, що проводяться і збереження конфіденційності документованої інформації. Очолює розробку проектів перспективних і поточних планів роботи, складання звітів про їх виконання. Керує проведенням робіт по організації, координації, методичному керівництву і контролю їх виконання з питань захисту інформації і розробкою технічних засобів. Призначення референдуму - встановлення наділеним на те правом органом або посадовою особою дати проведення голосування з питань, винесених на референдум, у відповідності з термінами, визначеними Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, статутами муніципальних освіт. Порядок призначення референдуму Російської Федерації визначається Федеральним конституційним законом від 10 жовтня 1995 р. "Про референдум Російській Федерації". Референдум Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації. Президент. БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА (Республіка Боснія і Герцеговина) - колишня республіка в складі Югославії. Незалежність визнана 5 квітня 1992 р., після чого державність фактично була зруйнована війною. Столиця - м. Сараєво. По Конституції, розробленій в листопаді 1995 р. в Дейтоне (США) на переговорах по мирному урегулюванню на Балканах і по Паріжським мирних угодах від 14 грудня 1995 р., Б. і Г. складається з двох "спільності": мусульмано-хорватської Федерації Боснії і Герцеговина, проголошеної 18 березня 1994 р., і Республіки Сербської, створеної 7 квітня 1992 р. Зберігається громадянство кожної з спільності, одинаково як і загальне громадянство.
Кожна вагома структурна частина курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОРДАЛИИ - (судові випробування, "суд божий" ) - один з процесуальних методів виявлення "істини" в звинувачувальному процесі (див.) в деяких рабовласницьких і феодальних державах. О. являли собою випробування, що носять символічний або фізичний характер. До перших відносилися випробування святим дієприкметником (що позиваються, що заприсягнулися в правоті своїх слів, повинні були проковтнути освячений хліб - "тіло Хрістово"). До других відносилися випробування залізом і водою (ті, що позиваються повинні були взяти в руки розжарене залізо або опустити руки в. Представництво - це таке цивільне організаційне правове відношення, внаслідок якого правомірні в межах даних повноважень юридичні дії однієї особи (представника) від імені іншої особи (що представляється) по відношенню до третіх осіб спричиняють за собою виникнення, зміна або припинення прав і обов'язків безпосередня для того, що представляється. При представництві має значення здійснення представником саме юридично значущих дій, а не фактичних внаслідок відповідного повноваження. Субьектний склад представництва: що представляється і представник. Той, що Представляється - це особа, яка дає іншому. БРОКЕР ТОРГОВИЙ - Посадові обов'язки. Здійснює гражданско - правові операції з різного роду товарами від свого імені або за дорученням клієнтів на основі укладеного з ними договору доручення або договору комісії. Виконує доручення клієнтів в порядку їх надходження, на найбільш вигідних для них умовах. Купує і продає партії товарів на аукціонах, ринках готівкового товару або термінового ринку, торгах. Встановлює ділові контакти з покупцями або продавцями товарів для забезпечення вигідного його продажу або купівлі. Повідомляє клієнтам про довершені операції за допомогою складання брокерських записок. Вивчає.
У вступі курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУМІЖНІ ПРАВА - різновид виняткових прав, що є похідними від авторських прав, але повністю з ними не співпадаючих. Норми об С.п. містяться в Законі РФ "Про авторське право і суміжні права" від 9 липня 1993 р. Необхідність правової охорони С.п. зумовлена тим, що розвиток науково-технічного прогресу зачіпає не тільки авторів і інших володарів авторського права, але і тих осіб, чия діяльність пов'язана з використанням творів, що охороняються авторським правом. Після того як можливість репродуцирования твору перестала бути пов'язаною з повторенням всього процесу виробництва, і стало можливим виготовляти.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В ВІДКРИТОМУ МОРІ - право на таке переслідування ( "по гарячих слідах") виникає у випадку, якщо прибережна держава має достатні основи вважати, що іноземне судно, що не володіє повним імунітетом від юрисдикції інших держав, порушило закони або правила даної прибережної держави. Це право виникає т.ж. у разі порушень в економічній зоні або на континентальному шельфі, включаючи зони безпеки навколо установок на континентальному шельфі, законів або правил прибережної держави, застосовних до економічної зони або континентального шельфу, в т. ч. до зон безпеки. Переслідування повинно починатися, коли судно або. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ - суспільне відношення, що охороняється радянським соціалістичним карним законодавством, на яке направлене злочинне посягання. О. п. - одна з ознак складу злочину (див.). Кожний злочин, починаючи від самого тяжкого і кінчаючи самим незначним, заподіює той або інакший, більший або менший збиток соціалістичним суспільним відносинам, встановленим в нашій країні. Об цю загальну О. п. говорить ст. 6 УК, вказуюча, що злочин посягає на радянський лад або правопорядок, встановлений Робоче-Селянською владою на перехідний до комуністичного ладу період часу. Тому всім злочинам властивий єдиний.
Список літератури курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" - більше 20 джерел. Психотерапія: загальні чинники - (psychotherapy: common factors) Загальні чинники П. вказують на ефективні аспекти лікування, к-рі властиві самим різноманітним формам П. Нек-рие автори затверджують, що вони можуть бути більш важливими, ніж ті чинники, к-рі властиві тільки к. специфічним методам лікування і к-рі прихильники цих методів вважають найбільш важливим засобом досягнення змін. Цей аргумент підкріпляється однією важливою обставиною, а саме: хоч і було показано, що П. веде до позитивних результатів, жоден к. її метод достовірно не перевершує інші по своїй ефективності. Т. о., якщо безліч різних систем може легітимно. Ефект сплячого - (sleeper effect) Е. з. в області формування переконань називають відстрочене посилення впливу переконливого повідомлення. Це відбувається в ситуації, коли повідомлення спочатку не виявляє переконливих ефектів, однак згодом, після певного періоду часу, реципієнт починає виражати більш сприятливе відношення до позиції, що міститься в цьому повідомленні. По своєму характеру Е. з. противоположен результатам, що звичайно отримуються в експерим. исслед., коли зміна думки, що викликається спочатку зникає згодом. Перші документальні підтвердження Е. з. - хоч вони і не називалися так в той час -.

Припадок фокальний або парциальний - виявляються пароксизмами ізольованого порушення якої-небудь функції. Свідомість при цьому може бути оглушена ("складний парциальний припадок"), але нерідко або навіть переважно воно зберігається більш або менш ясним. Деякі фокальні припадки практично завжди переростають у великій, з іншими це відбувається по-різному часто або генерализации припадку не буває зовсім. Відповідно до клінічних ознак розрізнюють чотири групи фокальних припадків: 1. припадки з руховими порушеннями (моторні припадки); 2. припадки з вегетативними порушенням (вегетативні припадки); 3. припадки з.
Посилання в тексті роботи "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми (межличностное Про.) і групами (межгрупповое Про.), що породжується потребами спільної діяльності і що включає в себе як мінімум 3 разл. процесу: комунікацію (обмін інформацією), интеракцию (обмін діями) і соціальну перцепцию (сприйняття і розуміння партнера). Термін О. є специфічним терміном, що використовується в отеч. соціальної психології для підкреслення органічного зв'язку між О. і діяльністю, хоч і передбачаються разл. трактування характеру цього зв'язку. При аналізі межгруппового О. розкривається його соціальне. Депрівация - [позднелат. deprivatio - втрата, позбавлення] (в психології) - психічний стан, виникнення якого зумовлене життєдіяльністю особистості в умовах тривалого позбавлення або істотного обмеження можливостей задоволення життєво важливих її потреб. Понятіє Д. в змістовно психологічному плані є родинним, але не тотожним поняттю "фрустрация". У порівнянні з останньої Д. істотно більш важкий, хворобливий і іноді особово руйнуючий стан, відмінне якісне більш високим рівнем жорсткості і стійкості в порівнянні з фрустрационной реакцією. У різних обставинах депривированними можуть виявитися різні. Альтруїстічеськоє самогубство - (altruistic suicide) Соціолог Еміль Дюркгейм в своїй класичній роботі "Самогубство" визначив А. з. як таку форму самознищення, при до-ой чол. обриває своє життя, слідуючи інтересам групи і її системі переконань. Дюркгейм посилався на його широку поширеність в різних культурах, характеризуючи ті з них, де А. з. виявляється типовим явищем, як "примітивні". "Оскільки такі об-ва можуть існувати лише при відсутності у індивідуума всяких особистих інтересів, - писав він, - те необхідне, щоб цей останній був вихований в дусі повного самозречення і самоотвержения". Дюркгейм поділяв А. з. на 3 типи:.

Обман в межличностной комунікації - Як свідчать многочисл. дослідження, обман є постійною складовою людських взаємовідносин. За нек-рим оцінками, обман "присутній" в 25-30 % наших розмов. Відомо також, що людська здатність розрізнювати обман в різних ситуаціях не особливо висока. У процесі взаємодії потрібно розрізнювати 2 взаємопов'язані сторони: обдурення і розпізнавання обману. Обман (Обм.) - це повідомлення, що посилається з метою створити у коммуникативного партнера помилкове, спотворене розуміння ситуації. Помилковість, искаженность може досягатися різними шляхами: те, що повідомляється може не відповідати фактичному. ДІАБЕТ неЦУКРОВИЙ - (син.: нецукрове мочеизнурение) - захворювання, що характеризується різким збільшенням кількості сечі, що виділяється, постійною спрагою і обезводненням організму. Виникає при зниженій секреції і недостатньому вмісті в крові гормону вазопрессина, або антидиуретического гормону (АДГ) - центральний нецукровий діабет, а також при нечутливості до цього гормону рецепторов канальцевого апарату бруньок - ниркоподібний нецукровий діабет. Захворювання може розвинутися внаслідок гипоталамо-гипофизарной недостатності, інфекційної хвороби (грипу, скарлатини, туберкульозу, сифілісу і інш.). ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Сукупність методів психотерапії, вживаних в умовах місць позбавлення свободи. Вказані умови (пенітенціарна середа), по-перше, характеризуються надзвичайною насиченістю стрессогенними чинниками (матеріальні поневіряння, обмеження в задоволенні сексуальних і інших потреб, розрив особових зв'язків, що устоялися, обмеження свободи, постійні і сильні впливи на індивіда з боку антисоціально настроєних осіб, що часто займають ведуче положення в умовах позбавлення свободи). По-друге, для місць позбавлення свободи характерна велика кількість людей з різними психічними аномаліями (олігофренія. Аутізм - Словотворення. Відбувається від греч. auto - сам. Автор. Е.Блейлер (1911 р.) Категорія. Теоретичний конструкт, службовець для пояснення генезису шизофренії. Специфіка. Стан погруженности в мир внутрішніх представлень і переживань, нездатність до контакту з навколишнім світом. Індивід з соціального миру йде в мир самоти, самотності, при цьому зовнішній світ втрачає свою побудительность. Предметний зв'язок зберігається, але при домінуванні емоційної пустоти. Мислення стає нелогічним, мало контрольованим, імпульсивним, придбаває сноподобную форму. Для зовнішнього спостерігача створюється.