КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ І. Елементи договору купівлі продажу об'єктів приватизації ... 5
1.1. Суб'єкти договірних відносин купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 5
1.2 Характеристика об'єкта договору купівлі-продажу в процесі приватизації ... 8
1.3. Зміст договору купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 14
Розділ II. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 21
2.1. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації при викупі ... 21
2.2. Особливості укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні ... 26
Розділ III. Визнання недійсним та розірвання договорів купівлі продажу об'єктів приватизації ... 31
3.1. Підстави і порядок визнання недійсними і розірвання договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 31
3.2. Правові наслідки визнання недійсними договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Купівля-продаж об'єктів приватизації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Купівля-продаж об'єктів приватизації"

Курсова робота "Купівля-продаж об'єктів приватизації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Купівля-продаж об'єктів приватизації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Купівля-продаж об'єктів приватизації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Купівля-продаж об'єктів приватизації" і призначений виключно для пошукових систем.

БІРЖА ФОНДОВА - установа, основну діяльність якого складає організація регулярного ринку цінних паперів і інакших фінансових інструментів. Б.ф. виникли в XVI в. Першою біржею зі значним оборотом фондових цінностей була біржа в Амстердаме (заснована в 1608 р.), яка отримала репутацію найбільшого центра біржової торгівлі державними борговими зобов'язаннями (Іспанії, Португалії, Англії і Франції) і муніципальними облігаціями (передусім окремих провінцій і міст Голландії). Крім цього на біржі в Амстердаме зверталися приватні цінні папери, в тому числі голландських Ост- і Вест-індських компаній. Як. Право обмеженого користування чужою земельною дільницею (сервітут) - 1) (для цілей Земельного кодексу Російської Федерації) вигляд правий на земельні дільниці (землю); приватний С. встановлюється відповідно до цивільного законодавства; публічний С. встановлюється законом або інакшим нормативним правовим актом РФ, нормативним правовим актом суб'єкта РФ, нормативним правовим актом органу місцевого самоврядування у випадках, якщо це необхідне для забезпечення інтересів держави, місцевого самоврядування або місцевого населення, без вилучення земельних дільниць; встановлення публічного С. здійснюється з урахуванням результатів громадських слухань; публічні С. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ СРСР - історичний документ, разом з Договором про освіту СРСР (див.) що оформив утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (див.). Декларація про освіту СРСР сповістила про подію всесвітньо історичного значення. Вона проголосила добровільне об'єднання в одну союзну державу різних народів для спільного захисту здобутої в боях свободи і національної незалежності і будівництва спільними зусиллями світлої будівлі безкласового комуністичного суспільства. Проголошене в Декларації створення СРСР з'явилося торжеством ленинско-сталинской національної політики, одним з найбільшого завоювання. ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - Загальна декларація прав людини - перелік прав людини, що набув в світі найбільш широкого поширення і підтримки (див. Додаток 2). Цінності, закріплені в Декларації, лежать в основі роботи МА. Основоположний принцип Декларації складається у визнанні цінності життя кожної людини. Загальна декларація прав людини вже більше за полувека складає основу діяльності ООН по захисту прав людини. Декларація була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року як основний документ по захисту прав людини у всьому світі. Тридцять статей Декларації проголошують цивільні, культурні, економічні, політичні і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Купівля-продаж об'єктів приватизації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РАЙОННА УПРАВА В МІСТІ МОСКВІ - орган влади району, що здійснює функції органу місцевого самоврядування з питань місцевого значення, за винятком питань, віднесених до компетенції міського (місцевого) самоврядування. Правовий статус Р.У. визначається Статутом м. Москви і Законом м. Москви від 11 вересня 1996 р. № 28-91 "Про районну Управу в місті Москві". У склад Р.У. входять районні Збори і адміністрація району, очолювані розділом Р.У. До компетенції Р.У. відноситься: формування, твердження і виконання бюджету району; формування і затвердження програм соціально-економічного розвитку і забудови району; управління власністю міста. АРЕШТ МАЙНА - спосіб звернення стягнення на майно боржника при виконанні судового рішення, а також при забезпеченні позову. А. і. проводиться судовим виконавцем на основі виконавчого листа або інакшого виконавчого документа (див. Виконавчі документи). А. і. складається з трьох моментів: а) складання акту опису і оцінки майна; б) оголошення боржнику заборони відчужувати, знищувати описане майно під страхом карної відповідальності і в) здача арештованого майна на зберігання боржнику або третій особі. Якщо стягнення звертається по виконавчих документах на належну боржнику будову, то, нарівні з накладенням на будову. ПСИХІЧНІ АНОМАЛІЇ - прикордонні психічні стану між нормою і психічною хворобою, що іменуються в законі "психічними недоліками" (ст. 49, 126 УПК РФ). П.а. - тимчасовий розлад душевної діяльності, недоумство або інакший хворобливий стан, хронічна душевна хвороба в фазі стійкої ремісії, що не виключає здатності обвинуваченого усвідомлювати своїх діях і керувати ними, тобто відмінні від психічних розладів, що виключають осудність. До числа П.а. відносять дебільність, психопатію, хронічний алкоголізм, епілепсію, різний реактивний стану, психофизический інфантилізм і інш. Криміналістичне значення виявлених в.
У вступі курсової "Купівля-продаж об'єктів приватизації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВСЕСВІТНЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВМО) - міжурядова організація, встановлена в 1947 р. (замість неурядової Міжнародної метеорологічної організації, що існувала з 1873 р.), функціонуюча з 1951 г і в тому ж році що отримала статус спеціалізованої установи ООН. Членами ВМО є більше за 170 держав (включаючи РФ) і 5 територій (з обмеженим правом голосу). Цілями ВМО є сприяння всесвітній співпраці в створенні мережі станцій для проведення метеонаблюдении, а т.ж. центрів, що забезпечують діяльність метеослужба; сприяючий створенню системи оперативного обміну метеоинформацией, стандартизації метеонаблюдений і забезпеченню одноманітності спостережень, що.

ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ - час, протягом якого обличчя не мало можливості працювати з вини роботодавця даного підприємства, установи, організації. Причини В.п.: а) звільнення або переклад працівника без законної основи або з порушенням встановленого порядку: б) незаконна відмова в прийомі на роботу або невчасне укладення з ним трудового договору(контракту) (ст. 210 КЗоТ); в) затримка виконання рішення про відновлення на роботі незаконно звільненого або перекладеного на іншу роботу (ст. 215 КЗоТ); г) неправильне або не відповідне законодавству формулювання причини звільнення; д) затримка видачі трудової книжки. ОГОЛОШЕННЯ ПОЗА ЗАКОНОМ - одне з древнейших покарань, що не зустрічається вже в сучасних карних кодексах. Ця "правова" міра безпосередньо примикає до такої доправовой міри, як вигнання первісним родом окремих, різко членів, що; будучи позбавленим захисти свого роду, вигнанець виявлявся на положенні дикого звіра: будь-який зустрічний міг його убити без ризику накликати на себе наслідки вбивства - помста родичів убитого. Древнейший тип О.в.з. - т.н. сакрация тяжкого злочинця, т, е. присвячення його богам, з позбавленням правової охорони самого життя його і із забороною кому б те не було давати йому притулок і їжу ( "aquae et.
Список літератури курсової "Купівля-продаж об'єктів приватизації" - більше 20 джерел. Динамічна психологія - (dynamic psychology) Термін "динамічний" відноситься до впливаючих на систему сил. Ці сили охоплюють процеси, що відбуваються як всередині самої системи, так і зовнішні по відношенню до неї. У психології під динамікою прийнято розуміти взаємодію вмотивовуючих або рушійних сил, службовця детерминантой поведінки організму. Т. о., цей термін відображає інтерес до докладного опису мотивів і принципів вмотивованого функціонування. Цей термін тж часто зв'язується з певними теоріями, що роблять упор на взаємодії між свідомими і несвідомими силами - драйвами, мотивами, потребами, інстинктами і бажаннями -. РУБИНШТЕЙН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - Сергій Леонідович Рубінштейн народився 18 червня 1889 р. в Одесі, в сім'ї адвоката. У 1908 р. він закінчив Рішельевськую гімназію із золотою медаллю. Вищу освіту він вирішив отримувати в Європі, куди і відправився відразу по закінченні гімназії. Спочатку Рубінштейн поступив у Фрайбургський університет, але через 2 семестри поїхав в Марбург, де продовжив навчання. Він закінчив факультет філософії Марбургського університету в 1914 р., тоді ж вийшла його перша велика стаття "До проблеми методу", перша частина якої стала його докторською дисертацією. Перша світова війна, що Почалася.

Комунікація тваринних - (animal communication) К. же. має місце в тих випадках, якщо показано, що одна тварина вплинула на поведінку інш. Як правило, вплив, що підпадає під категорію "комунікації", опосредуется сигналами, к-рі тварина отримує від органів чуття. Ситуація, коли одна тварина відгукується на заклик іншого, яв-ця прикладом комунікації, тоді як ситуація, при до-ой тварина змінює поведінку інш. особня, наносячи рани, не має відношення до комунікації. Системи комунікації Система комунікації передбачає взаємодія неск. елементів. Передусім повинен бути сигнал - звичайне поведенческий паттерн, що породжується.
Посилання в тексті роботи "Купівля-продаж об'єктів приватизації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАТОГРАФИЯ - засноване на біографічних даних дослідження життя і творчості історичної особистості, розглянутого з точки зору її психічного розвитку, нормальних і патологічних рис вдачі, оцінці її досягнень, виходячи із знання її інтимних сторін життєдіяльності.    Психоаналитические патографические дослідження включають в себе головним чином аналіз дитинства історичної особистості і її переживань, пов'язаного з інфантильним психосексуальним розвитком, взаємовідносинами між дитиною і батьками, внутрипсихическими конфліктами, особливостями формування характеру, а також їх наслідками, що. Філософські проблеми психології - (philosophical problems in psychology) Проблема природи чол. і проблема філософії науки - дві филос. проблеми психології, навколо к-рих групуються всі інші проблеми. Спроби окремих вчених створити теорію людства не можна визнати вдалими, незважаючи на вражаючу ерудицію, до-ой відмічені зусилля цих одинаків. Ця проблема так складна і багатогранна, що її рішення зажадає величезної команди вчених-теоретиків, що представляють всі науки, починаючи від фізики, біології, соц. наук і кінчаючи гуманітарними науками. Якщо дивитися на чол. як на машину, чим нерідко грішать природні науки, то слідством. КАТАТИМНИЕ ОБРАЗНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПО ЛЕЙНЕРУ - Автором цієї методики, що іменується також "Symboldrama" і що являє собою одну з найбільш вдалих спроб упорядкування і систематизації "марення наяву", є Лейнер (Leuner Н., 1980). Концептуально в її основі лежить модель аналітичної психодинамики. Методика була уперше опублікована автором в 1954 р. і поступово допрацьовувалася і розвивалася. При неврозах (в тому числі затяжних їх формах) і психосоматичних розладах проводиться 15-50 сеансів 1-2 разу в тиждень. У стані релаксації пацієнтам пред'являються і вселяються певні образи, які служать стимулом для проекції.

Межлічностние відношення - М. про. формуються в процесі тривалого О. і взаємодії людей. Відносини - цілісна система індивідуальних виборчих свідомих зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивної дійсності, включаюча 3 пов'язаних компонента: відношення людини до людей; до себе; відносини до предметів внеш. миру. Так визначав відносини В. Н. Мясищев, включаючи в поняття відносини крім зв'язків між людьми, відношення до об'єктивної дійсності у всьому її різноманітті. Потрібно указати на нек-рую співзвучність цього поняття з установкою, зокрема трехкомпонентний характер відносин і установок - когнитивний. КАРВАСАРСКИЙ - Борис Дмитрович (р. 1931) - відомий російський медичний психолог і психотерапевт, учень В.Н. Мясищева, д-р медичних наук (1967), професор (1971), засл. діяч науки РФ. Є президентом створеної ним Російської Психотерапевтичної Асоціації і гл. психотерапевтом МЗ РФ (1986). Нагороджений Орденом Знак Пошани. (1981). Закінчив в 1954 р. Військово-морську медичну Академію в м. Ленінграде. Професійну наукову діяльність початків в 1957 р. в Ленінградськом науково-дослідному психоневрологічному ин-ті (ЛНИПИ) ім. В.М. Бехтерева (де продовжує працювати досі ). У 1969 р. - очолив там як науковий. СНОВИДІННЯ - уявлення, що суб'єктивно переживаються, переважно зорової модальності, регулярно виникаючі під час сну - переважно в фазі сну швидкого (парадоксального); психічний процес в періоді сну, що супроводиться зоровими образами. Зміст і емоційне забарвлення сновидінь, міра участі у власних сновидіннях пов'язані з інтенсивністю фізичних зсувів в сні швидкому. Характерна для сну швидкого активація кори мозку головного відносно більше виражена в півкулі правій, що відповідає переважанню в сновидіннях просторово-образного мислення (-> асиметрія межполушарная). Це тісно пов'язано зі своєрідною. Хейманс (HEYMANS) Герардус - (17.4.1857, Ферверд, Фрісландія - 18.2.1930, Гронінген) - нідерландський філософ, психолог. Біографія. Закінчив реальну гімназію в Леувардене, вивчав політичні науки в Лейдене і філософію у В.Віндельбанда і ван Ланда у Фрейбурге (доктор наукової політики, доктор філософії). З 1890 р. він - професор філософії і психології в університеті Гронінгена, член Суспільства експериментальної психології. Дослідження. Намагався удосконалити кантіанську ідеалістичну метафізику на основі психологічного монізму. Працював над проблемами сприйняття, описав закон гальмування, відповідно до якого величина порога.