Ліквідація як форма припинення юридичних осіб

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві.....5
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство)......5
1.2. Види юридичних осіб.....13
Розділ 2. Підстави припинення юридичної особи у законодавстві України.....18
Розділ 3. Особливості ліквідації як форми припинення юридичних осіб.....22
3.1. Поняття та підстави ліквідації суб'єктів господарювання.....22
3.2. Порядок ліквідації суб'єктів господарювання.....27
3.3. Ліквідація суб'єкта господарювання у випадку банкрутства.....35
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ліквідація як форма припинення юридичних осіб"

Курсова робота "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО - частина цивільного права, регулююча особисті немайнові і майнові відносини з приводу використання творів науки, літератури і мистецтва; А.п. встановлює, що обличчя, що створило твір науки, літератури або мистецтва, тобто автор, придбаває на свій твір певні особисті і майнові права. Ці права, подібно праву власності і іншим речовим правам, мають винятковий характер: вони забороняють використати твір будь-якій третій особі (крім автора). Використання твору здійснюється на основі авторських договорів. А.п., належне автору, включає в себе особисті права (вони завжди належать. Ліквідація житлового кооперативу спричиняє його припинення без переходу прав і обов'язків в порядку правонаступництва до інших облич - Основи ліквідації юридичної особи, в тому числі житлового кооперативу, передбачені в ст. 61 ГК РФ. Порядок ліквідації встановлений ГК РФ (ст. 62, 63 ГК РФ), а також статутом кооперативу. Рішення про ліквідацію житлового кооперативу повинно прийматися загальними зборами кооперативу. Житловий кооператив може бути ліквідований: - за рішенням його учасників, в тому числі в зв'язку з витіканням терміну, на який створений житловий кооператив; - за рішенням суду у разі допущених при його створенні грубих порушень закону, якщо ці порушення носять незмінюваний характер, або здійснення діяльності без належного. НАРОДНА ПОЛІТИЧНА КОНСУЛЬТАТИВНА ПОРАДА КИТАЮ (НПКСК) - форма організації створеного з ініціативи Комуністичної партії Китаю Народного демократичного єдиного фронту, що включає робочий клас, селянство, дрібну буржуазію і національну буржуазію, заснованого на союзі робітників і селян і керованого робочим класом. Надалі до скликання Всекитайського зборів народних представників (ом.) сесія НПКСК здійснює його функції; вона виробляє закон про організацію Центрального народного уряду, обирає Центральну народну урядову пораду Китайської Народної Республіки і наділяє його повноваженнями на здійснення державної влади (ст. 3 Закону про організацію Центрального. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ ВИРОКІВ І РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ - відома тільки радянському процесу виняткова форма перегляду вироків, рішень і визначень, що набрав законної чинності. Значення і задачі цього інституту радянського процесу складаються в тому, щоб жоден вирок, рішення або визначення суду не були залишені в сише, якщо вони є неправосудними або неправильними. Разом з цим не можна допустити і такого положення, коли вироки і рішення, зазнаючи багаторазового перегляду, позбавляються стабільності. Цим міркуванням і пояснюється те, що на відміну від множинності судово-наглядових інстанцій, що раніше існувала і осіб, що мали право принесення протестів в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ТРУДА - підзаконні акти, що конкретизують в рамках чинного законодавства окремі положення в області від; встановлюють правила, процедури і критерії, направлені на збереження здоров'я і життя працівників в процесі трудової діяльності. Постановою Уряду Рф від 23 травня 2000 р. № 399 "про нормативні правові акти, вмісні державні нормативні вимоги охорони труда" регулюється порядок розробки і прийняття нормативних правових актів (нПа). відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Рф, затвердженого постановою Уряду Рф від 30.06.04 № 321, до компетенції. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИМІЩЕНЬ І ІНШИХ МІСЦЬ - форма митного контролю, вироблюваного митними органами РФ шляхом накладення пломб, печатей, нанесення цифрової, буквеної і інакшої маркіровки, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, опису товарів і транспортних засобів, складання і виготовлення креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросопроводительной і інакшої документації (ст. 185 ТК). Ідентифікуються належні митному контролю товари, транспортні засоби, місця, де вони знаходяться або можуть знаходитися, а також де здійснюється діяльність, підконтрольна митним. ЗАКОНИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - нормативні правові акти вищої юридичної сили, прийняті законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта РФ по предметах ведіння суб'єкта Федерації і по предметах спільного ведіння Федерації і її суб'єктів або безпосередньо населенням (виборцями), що проживає на території суб'єкта РФ, шляхом референдуму. До основних різновидів З.с. РФ відноситься: конституції республік; статути країв, областей, міст федерального значення; поточні (звичайні) закони, що приймаються по предметах ведіння суб'єктів РФ. Згідно з Федеральним законом від 6 жовтня 1999 р. "Про загальні принципи.
У вступі курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПАДКОВЕ МАЙНО - майно, перехідне до спадкоємців в порядку успадкування. Предмети звичайної домашньої обстановки і побуту становлять особливу, окрему частину спадщини. Згідно ст. 533 ГК РСФСР 1964 р. предмети звичайної домашньої обстановки і побуту переходять до спадкоємців згідно із законом незалежно від їх черги і спадкової частки, що проживав спільно з спадкодавцем не менше за один рік до дня його смерті. До прийняття звичайної обстановки і побуту закликаються ті спадкоємці згідно із законом, які проживали з спадкодавцем, наприклад внуки, а не син вмерлого, що не проживав з ним, хоч він і є спадкоємцем.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ - сукупність заходів, здійснюваних митними органами Російської Федерації з метою забезпечення дотримання законодавства РФ про митну справу, а тж. законодавства РФ і міжнародних договорів РФ, контроль за виконанням яких покладений на митні органи РФ. Так як проводиться посадовими особами митних органів РФ шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для митних цілей; митного огляду; обліку товарів і транспортних засобів; усного опиту фізичних і посадових осіб; перевірки системи обліку і звітності; огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних складів, вільних. Примусовий труд - визначається нормами міжнародного трудового права і ТК РФ як виконання роботи під загрозою застосування якого-небудь покарання (насильного впливу). П.т. заборонений, і добровільна незайнятість громадян не може служити основою для залучення їх до якої б те не було відповідальності (ст. 37 Конституції РФ, ст. 2, 4 ТК РФ). Примусовим трудом признається вимога виконання роботи з метою підтримки трудової дисципліни, а також в якості: заходи відповідальності за участь в страйку; кошти мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку; заходи покарання за наявність або вираження.
Список літератури курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" - більше 20 джерел. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ - Метод, створений американським психологом і психотерапевтом Перлсом (Perls F. S.) під впливом ідей гештальт-психології, екзистенціалізму, психоаналізу і, зокрема, теорії Райха (Reich W.) про фізіологічні вияви витісненого психологічного матеріалу. Г. виникла в руслі феноменологічного підходу, що підкреслює необхідність усвідомлення пацієнтом теперішнього часу і важливість безпосереднього емоційного переживання. Інформацію, необхідну для терапевтичної зміни, отримують з безпосередньої поведінки пацієнта. Феноменологічний підхід Г. протиставляється каузальному - традиційному - підходу, при. Відоспецифічноє поведінка - (species-specific behavior) Мн. поведенческие моделі тварин властиві всім представникам вигляду і розвиваються без к. специфічного досвіду навчання. Іноді ці моделі (або паттерни) називають В. п. Однак тих, хто починає вивчати видоспецифичні поведенческие моделі, чекають різноманітні концептуальні пастки, і тому уточнення визначень такої поведінки і прояснення закладеного в них значення цілком виправдане. У широкому значенні В. п. - ця поведінка, до-ой демонструють всі представники вигляду або їх більшість. Нек-рі дослідники використовують цей термін в більш вузькому значенні, обмежуючи.

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Напрям в психотерапії, який займається значенням і впливом культурних чинників. Т. п. в даний момент ще не є самостійною дисципліною, тут доречніше говорити про рух в рамках психотерапії. Схожий підхід є в психіатрії, де спостерігається формування транскультурной психіатрії. Т. п. своїм корінням йде в європейську психіатрію, що займається фізичними хворобами в далеких і "екзотичних" країнах. Там ми можемо знайти відомі і невідомі визначення для поширених у нас сьогодні "душевних хвороб". З точки зору історії медицини сучасний підхід до "порівняльної психіатрії" бере свій.
Посилання в тексті роботи "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗМІЩЕННЯ (ЗСУВ) -  - процес відділення і переміщення енергії з одного уявлення на інше.    Для З. Фрейда зміщення означало здатність внутрішньої енергії до зміни, переходу від одних уявлень до інших. Таке розуміння зміщення знайшло відображення в його роздумах про нейрони, первинних енергетичних процесах, розподілі енергії, що мало місць, зокрема, в неопублікованій за житті роботі "Проект наукової психології" (1895).    У "Тлумаченні сновидінь" (1900) З. Фрейд розглянув зміщення як один з несвідомих процесів, завдяки яким здійснюється робота сновидіння, тобто переклад прихованих думок. Учбові потоки (разбиение учнів на групи за академічними здібностями) - (academic ability grouping) Практика об'єднання уч-ця в рамках класу або предметній області в підгрупи у відповідності зі здібностями виникла в 1920-х рр. і відтоді носить назва "разбиение на групи за здібностями" (ability grouping). Поширенню цієї практики багато в чому сприяли розробки в тестуванні інтелекту і повсюдне використання тестів здібностей. Переваги і нестачі разбиения на групи за здібностями з часу свого виникнення були предметом численних дискусій. До 1926 р. майже 90% початкових шкіл у великих містах з населенням понад 100 тис жителів використали ту або інакшу форму разбиения на. Процедура виявлення кола референтних осіб. О. Б. Крушельніцкая - Є адаптацією аналогічної методики для цілей дослідження відносин межличностной значущості в системі соціальної взаємодії підлітка з його найближчим оточенням. Найважливіші компоненти цієї системи - відносини "підліток-підліток", "підліток-вчитель" і "підліток-родитель". Процедура дозволяє отримати інформацію про вибір підлітками кола референтних осіб не тільки в рамках шкільного класу, але і за його межами. Інструкція опросника складена таким чином, щоб не тільки максимально доступно викласти респондентам їх задачу, але і зацікавити їх у виконанні завдання, а також.

Припадки епилептичесие генерализованні тонико-клонические - Син.: Припадки великі судорожні. Припадки епілептичні типу grand mal. Після можливих передвісників (див.) і аури (див.) виявляються гострою втратою свідомості, розширенням зіниць і мишечной атонией. Падаючи, хворий може отримати травму. Через мить виникають тонічні судоми. Вони продовжуються до 30 секунд. При цьому мишечний тонус спочатку підвищується в мишцах-сгибателях, але потім судоми охоплюють всю скелетну мускулатуру і особливо вираженим виявляється тонус разгибателей. Очі в цей час широко розкриті, зіниці широкі, на світло не реагують, очні яблука іноді злегка дивергируют і повернені. Вчення - процес придбання і закріплення (або зміни готівки) способів діяльності індивіда. Результати У. - елементи індивідуального досвіду (знання, уміння, навики). Будь-яка взаємодія з миром не тільки задовольняє потреби індивіда, але і приводить до більш повного відображення ним умов діяльності, що і забезпечує вдосконалення способів її здійснення. Таким чином, У. є необхідним компонентом будь-якої діяльності і являє собою процес зміни її суб'єкта, зумовлений її предметним змістом. Етім У. відрізняється від змін діяльності, викликаних фізіологічними властивостями організму (його дозріванням. ПОТЯГ ДО ЖИТТЯ - одне з основних понять в психоаналитической теорії влечений, використане З. Фрейдом для позначення внутрішньо властивого живому організму прагнення до зміни і розвитку. Потяг до життя пов'язаний з прагненням сексуальних влечений з'єднати частині органічного в деяку єдність. Воно протистоїть руйнівним тенденціям, існуючим і діючим в живому організмі.    Поняття "потяг до життя" було введено З. Фрейдом в роботі "По той бік принципу задоволення" (1920). У ранній теорії влечений він протиставляв потяга Я сексуальним. У даній роботі З. Фрейд зробив крок у бік розгляду. ТЕКСТ - закінчене, цілісне змістовно і структурно мовний твір; продукт породження (виробництва) мови, відчужений від суб'єкта мови (говорячого); в свою чергу, є основним об'єктом її сприйняття і розуміння. Нерідко під текстом розуміється тільки текст письмовий - продукт мови письмової; але і структурні - зокрема, язикові (лінгвістичні) - закономірності побудови тексту, і закономірності його соціального функціонування принципове общи для мови усної і письмової. Будь-який текст, що сприймається як "нормальний", володіє ознаками цілісності і связности. Під связностью розуміється семантична.