Ліквідація як форма припинення юридичних осіб

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві ... 5
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство) ... .5
1.2. Види юридичних осіб ... 13
Розділ 2. Підстави припинення юридичної особи у законодавстві України ... 18
Розділ 3. Особливості ліквідації як форми припинення юридичних осіб ... 22
3.1. Поняття та підстави ліквідації суб'єктів господарювання ... 22
3.2. Порядок ліквідації суб'єктів господарювання ... 27
3.3. Ліквідація суб'єкта господарювання у випадку банкрутства ... 35
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ліквідація як форма припинення юридичних осіб"

Курсова робота "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО - частина цивільного права, регулююча особисті немайнові і майнові відносини з приводу використання творів науки, літератури і мистецтва; А.п. встановлює, що обличчя, що створило твір науки, літератури або мистецтва, тобто автор, придбаває на свій твір певні особисті і майнові права. Ці права, подібно праву власності і іншим речовим правам, мають винятковий характер: вони забороняють використати твір будь-якій третій особі (крім автора). Використання твору здійснюється на основі авторських договорів. А.п., належне автору, включає в себе особисті права (вони завжди належать. Ліквідація житлового кооперативу спричиняє його припинення без переходу прав і обов'язків в порядку правонаступництва до інших облич - Основи ліквідації юридичної особи, в тому числі житлового кооперативу, передбачені в ст. 61 ГК РФ. Порядок ліквідації встановлений ГК РФ (ст. 62, 63 ГК РФ), а також статутом кооперативу. Рішення про ліквідацію житлового кооперативу повинно прийматися загальними зборами кооперативу. Житловий кооператив може бути ліквідований: - за рішенням його учасників, в тому числі в зв'язку з витіканням терміну, на який створений житловий кооператив; - за рішенням суду у разі допущених при його створенні грубих порушень закону, якщо ці порушення носять незмінюваний характер, або здійснення діяльності без належного. НАРОДНА ПОЛІТИЧНА КОНСУЛЬТАТИВНА ПОРАДА КИТАЮ (НПКСК) - форма організації створеного з ініціативи Комуністичної партії Китаю Народного демократичного єдиного фронту, що включає робочий клас, селянство, дрібну буржуазію і національну буржуазію, заснованого на союзі робітників і селян і керованого робочим класом. Надалі до скликання Всекитайського зборів народних представників (ом.) сесія НПКСК здійснює його функції; вона виробляє закон про організацію Центрального народного уряду, обирає Центральну народну урядову пораду Китайської Народної Республіки і наділяє його повноваженнями на здійснення державної влади (ст. 3 Закону про організацію Центрального. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ ВИРОКІВ І РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ - відома тільки радянському процесу виняткова форма перегляду вироків, рішень і визначень, що набрав законної чинності. Значення і задачі цього інституту радянського процесу складаються в тому, щоб жоден вирок, рішення або визначення суду не були залишені в сише, якщо вони є неправосудними або неправильними. Разом з цим не можна допустити і такого положення, коли вироки і рішення, зазнаючи багаторазового перегляду, позбавляються стабільності. Цим міркуванням і пояснюється те, що на відміну від множинності судово-наглядових інстанцій, що раніше існувала і осіб, що мали право принесення протестів в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ТРУДА - підзаконні акти, що конкретизують в рамках чинного законодавства окремі положення в області від; встановлюють правила, процедури і критерії, направлені на збереження здоров'я і життя працівників в процесі трудової діяльності. Постановою Уряду Рф від 23 травня 2000 р. № 399 "про нормативні правові акти, вмісні державні нормативні вимоги охорони труда" регулюється порядок розробки і прийняття нормативних правових актів (нПа). відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Рф, затвердженого постановою Уряду Рф від 30.06.04 № 321, до компетенції. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИМІЩЕНЬ І ІНШИХ МІСЦЬ - форма митного контролю, вироблюваного митними органами РФ шляхом накладення пломб, печатей, нанесення цифрової, буквеної і інакшої маркіровки, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, опису товарів і транспортних засобів, складання і виготовлення креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросопроводительной і інакшої документації (ст. 185 ТК). Ідентифікуються належні митному контролю товари, транспортні засоби, місця, де вони знаходяться або можуть знаходитися, а також де здійснюється діяльність, підконтрольна митним. ЗАКОНИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - нормативні правові акти вищої юридичної сили, прийняті законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта РФ по предметах ведіння суб'єкта Федерації і по предметах спільного ведіння Федерації і її суб'єктів або безпосередньо населенням (виборцями), що проживає на території суб'єкта РФ, шляхом референдуму. До основних різновидів З.с. РФ відноситься: конституції республік; статути країв, областей, міст федерального значення; поточні (звичайні) закони, що приймаються по предметах ведіння суб'єктів РФ. Згідно з Федеральним законом від 6 жовтня 1999 р. "Про загальні принципи.
У вступі курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПАДКОВЕ МАЙНО - майно, перехідне до спадкоємців в порядку успадкування. Предмети звичайної домашньої обстановки і побуту становлять особливу, окрему частину спадщини. Згідно ст. 533 ГК РСФСР 1964 р. предмети звичайної домашньої обстановки і побуту переходять до спадкоємців згідно із законом незалежно від їх черги і спадкової частки, що проживав спільно з спадкодавцем не менше за один рік до дня його смерті. До прийняття звичайної обстановки і побуту закликаються ті спадкоємці згідно із законом, які проживали з спадкодавцем, наприклад внуки, а не син вмерлого, що не проживав з ним, хоч він і є спадкоємцем.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ - сукупність заходів, здійснюваних митними органами Російської Федерації з метою забезпечення дотримання законодавства РФ про митну справу, а тж. законодавства РФ і міжнародних договорів РФ, контроль за виконанням яких покладений на митні органи РФ. Так як проводиться посадовими особами митних органів РФ шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для митних цілей; митного огляду; обліку товарів і транспортних засобів; усного опиту фізичних і посадових осіб; перевірки системи обліку і звітності; огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних складів, вільних. Примусовий труд - визначається нормами міжнародного трудового права і ТК РФ як виконання роботи під загрозою застосування якого-небудь покарання (насильного впливу). П.т. заборонений, і добровільна незайнятість громадян не може служити основою для залучення їх до якої б те не було відповідальності (ст. 37 Конституції РФ, ст. 2, 4 ТК РФ). Примусовим трудом признається вимога виконання роботи з метою підтримки трудової дисципліни, а також в якості: заходи відповідальності за участь в страйку; кошти мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку; заходи покарання за наявність або вираження.
Список літератури курсової "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" - більше 20 джерел. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ - Метод, створений американським психологом і психотерапевтом Перлсом (Perls F. S.) під впливом ідей гештальт-психології, екзистенціалізму, психоаналізу і, зокрема, теорії Райха (Reich W.) про фізіологічні вияви витісненого психологічного матеріалу. Г. виникла в руслі феноменологічного підходу, що підкреслює необхідність усвідомлення пацієнтом теперішнього часу і важливість безпосереднього емоційного переживання. Інформацію, необхідну для терапевтичної зміни, отримують з безпосередньої поведінки пацієнта. Феноменологічний підхід Г. протиставляється каузальному - традиційному - підходу, при. Відоспецифічноє поведінка - (species-specific behavior) Мн. поведенческие моделі тварин властиві всім представникам вигляду і розвиваються без к. специфічного досвіду навчання. Іноді ці моделі (або паттерни) називають В. п. Однак тих, хто починає вивчати видоспецифичні поведенческие моделі, чекають різноманітні концептуальні пастки, і тому уточнення визначень такої поведінки і прояснення закладеного в них значення цілком виправдане. У широкому значенні В. п. - ця поведінка, до-ой демонструють всі представники вигляду або їх більшість. Нек-рі дослідники використовують цей термін в більш вузькому значенні, обмежуючи.

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Напрям в психотерапії, який займається значенням і впливом культурних чинників. Т. п. в даний момент ще не є самостійною дисципліною, тут доречніше говорити про рух в рамках психотерапії. Схожий підхід є в психіатрії, де спостерігається формування транскультурной психіатрії. Т. п. своїм корінням йде в європейську психіатрію, що займається фізичними хворобами в далеких і "екзотичних" країнах. Там ми можемо знайти відомі і невідомі визначення для поширених у нас сьогодні "душевних хвороб". З точки зору історії медицини сучасний підхід до "порівняльної психіатрії" бере свій.
Посилання в тексті роботи "Ліквідація як форма припинення юридичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗМІЩЕННЯ (ЗСУВ) -  - процес відділення і переміщення енергії з одного уявлення на інше.    Для З. Фрейда зміщення означало здатність внутрішньої енергії до зміни, переходу від одних уявлень до інших. Таке розуміння зміщення знайшло відображення в його роздумах про нейрони, первинних енергетичних процесах, розподілі енергії, що мало місць, зокрема, в неопублікованій за житті роботі "Проект наукової психології" (1895).    У "Тлумаченні сновидінь" (1900) З. Фрейд розглянув зміщення як один з несвідомих процесів, завдяки яким здійснюється робота сновидіння, тобто переклад прихованих думок. Учбові потоки (разбиение учнів на групи за академічними здібностями) - (academic ability grouping) Практика об'єднання уч-ця в рамках класу або предметній області в підгрупи у відповідності зі здібностями виникла в 1920-х рр. і відтоді носить назва "разбиение на групи за здібностями" (ability grouping). Поширенню цієї практики багато в чому сприяли розробки в тестуванні інтелекту і повсюдне використання тестів здібностей. Переваги і нестачі разбиения на групи за здібностями з часу свого виникнення були предметом численних дискусій. До 1926 р. майже 90% початкових шкіл у великих містах з населенням понад 100 тис жителів використали ту або інакшу форму разбиения на. Процедура виявлення кола референтних осіб. О. Б. Крушельніцкая - Є адаптацією аналогічної методики для цілей дослідження відносин межличностной значущості в системі соціальної взаємодії підлітка з його найближчим оточенням. Найважливіші компоненти цієї системи - відносини "підліток-підліток", "підліток-вчитель" і "підліток-родитель". Процедура дозволяє отримати інформацію про вибір підлітками кола референтних осіб не тільки в рамках шкільного класу, але і за його межами. Інструкція опросника складена таким чином, щоб не тільки максимально доступно викласти респондентам їх задачу, але і зацікавити їх у виконанні завдання, а також.

Припадки епилептичесие генерализованні тонико-клонические - Син.: Припадки великі судорожні. Припадки епілептичні типу grand mal. Після можливих передвісників (див.) і аури (див.) виявляються гострою втратою свідомості, розширенням зіниць і мишечной атонией. Падаючи, хворий може отримати травму. Через мить виникають тонічні судоми. Вони продовжуються до 30 секунд. При цьому мишечний тонус спочатку підвищується в мишцах-сгибателях, але потім судоми охоплюють всю скелетну мускулатуру і особливо вираженим виявляється тонус разгибателей. Очі в цей час широко розкриті, зіниці широкі, на світло не реагують, очні яблука іноді злегка дивергируют і повернені. Вчення - процес придбання і закріплення (або зміни готівки) способів діяльності індивіда. Результати У. - елементи індивідуального досвіду (знання, уміння, навики). Будь-яка взаємодія з миром не тільки задовольняє потреби індивіда, але і приводить до більш повного відображення ним умов діяльності, що і забезпечує вдосконалення способів її здійснення. Таким чином, У. є необхідним компонентом будь-якої діяльності і являє собою процес зміни її суб'єкта, зумовлений її предметним змістом. Етім У. відрізняється від змін діяльності, викликаних фізіологічними властивостями організму (його дозріванням. ПОТЯГ ДО ЖИТТЯ - одне з основних понять в психоаналитической теорії влечений, використане З. Фрейдом для позначення внутрішньо властивого живому організму прагнення до зміни і розвитку. Потяг до життя пов'язаний з прагненням сексуальних влечений з'єднати частині органічного в деяку єдність. Воно протистоїть руйнівним тенденціям, існуючим і діючим в живому організмі.    Поняття "потяг до життя" було введено З. Фрейдом в роботі "По той бік принципу задоволення" (1920). У ранній теорії влечений він протиставляв потяга Я сексуальним. У даній роботі З. Фрейд зробив крок у бік розгляду. ТЕКСТ - закінчене, цілісне змістовно і структурно мовний твір; продукт породження (виробництва) мови, відчужений від суб'єкта мови (говорячого); в свою чергу, є основним об'єктом її сприйняття і розуміння. Нерідко під текстом розуміється тільки текст письмовий - продукт мови письмової; але і структурні - зокрема, язикові (лінгвістичні) - закономірності побудови тексту, і закономірності його соціального функціонування принципове общи для мови усної і письмової. Будь-який текст, що сприймається як "нормальний", володіє ознаками цілісності і связности. Під связностью розуміється семантична.