Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність ліцензування господарської діяльності ... 5
Розділ 2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню ... 10
Розділ 3. Порядок одержання ліцензії ... 16
3.1. Подання документів для одержання ліцензії ... 18
3.2. Прийняття рішення щодо поданих документів в органі ліцензування ... 19
3.3. Розмір та порядок внесення плати за видачу ліцензії ... 22
3.4. Одержання ліцензії ... 24
Розділ 4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов ... 27
Розділ 5. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за провадження діяльності без ліцензії та за порушення ліцензійних умов ... 30
Розділ 6. Особливості ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ... 34
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання"

Курсова робота "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДРЯДНИЙ ДОГОВІР ПО БУДІВНИЦТВУ - укладений на виконання державного плану договір, в силу к-рого одна сторона - підрядчик - зобов'язується виконати будівельні або монтажні роботи (або ті і інші) по створенню і реконструкції основних фондів соціалістичного господарства відповідно точному до затвердженого проекту цих робіт, що представляється іншою стороною - замовником, а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити їх за рахунок коштів, асигнованих для цієї мети Радянською державою. Соціалістичне перевлаштування нашої країни означало, зокрема, величезний розмах будівництва, створення заводів, фабрик. Діяльності позавідомчої охорони психологічне забезпечення - Робота психологів, керівників підрозділів У, направлена на: а) вдосконалення психологічної роботи з кадрами, б) підвищення ефективності службової діяльності співробітників У; в) підвищення престижу професії. ПО покликано вирішувати основні задачі У - охорона майна власників на основі договору; участь в розробці і реалізації державних заходів по упорядкуванню і вдосконаленню охорони матеріальних цінностей; проведення на території РФ єдиної технічної політики в області створення коштів охоронної сигналізації, їх промислового освоєння, контролю за якістю, тактики їх застосування. Основи надання житлового приміщення за договором соціального найма - За договором соціального найма надається житлове приміщення державного або муніципального житлового фонду (ч. 1 ст. 49 ЖК РФ). За договором соціального найма житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення державного житлового фонду або муніципального житлового фонду (діючі від його імені уповноважений державний орган або уповноважений орган місцевого самоврядування) або управомоченное ним особа (наймодатель) зобов'язується передати іншій стороні - громадянинові (наймачу) житлове приміщення у володіння і в користування для мешкання в ньому на умовах, встановлених. Реадаптациї осуджених психологія - Базуючись на процесі виправлення і перевиховання осуджених під час відбування покарання, реадаптация в кінцевому результаті - це етична, психологічна і організаційна підготовка їх до життя на свободі. (І.В. Шмаров). Різні автори розглядають суть РО. в широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні. - це комплекс заходів, що проводиться з осудженими з перших днів перебування у виправній установі, направлених на їх виправлення (виробниче - господарський труд, поліпшення комунально-побутових умов змісту осуджених і т.д.). У вузькому значенні РО. включає роботу з конкретним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Професіонально-психологічна втома персоналу виправних установ - Тимчасове зниження працездатності і інтересу до професійної діяльності співробітників під впливом тривалого впливу чинників, зумовленої специфікою діяльності в ИУ. До них відносяться: 1) жорстка правова (нормативна) регламентація діяльності в ИУ; 2) наявність владних повноважень, постійне використання яких робиться звичним і нівелює почуття міри і самоконтроля; 3) психічні і фізичні перевантаження, пов'язані з тривалим перебуванням в кримінально зараженому середовищі, негативним емоційним напруженням; дефіцитом позитивних вражень, очікуванням небезпеки або, що частіше "за. БАНКРУТСТВО - (від ит. bancorono: banco - лава, банк і rotto - зламаний; ньому. Bankrott. англ. bankruptcy) - боргова неспроможність, відмову громадянина або компанії платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність коштів; фінансовий крах, розорення. Формально Б. наступає після винесення судового рішення про нездатність боржника виконати свої фінансові зобов'язання. Присудження виноситься або на прохання самої компанії (добровільна ліквідація), або на вимогу її кредиторів (примусова ліквідація). Згідно з Законом РФ "Про неспроможність (банкрутстві) підприємств" від 19 листопада 1992 р. під Б. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КОЛГОСПУ - вищий орган управління артілі (ст. 20 Зразкового статуту сільськогосподарської артілі). О. з. ч. до. розглядає і вирішує всі найважливіші питання життя артілі, в тому числі: обирає правління, голову і ревізійну комісію (склад якої затверджується райисполкомом); проводить прийом нових членів і виключення з складу артілі, затверджує річні звіти правління, виробничий план, приходо-витратний кошторис, виробничі завдання бригадам і фермам, норми виробітку і розцінки в трудоднях, кількість продуктів і грошей, належних видачі на трудодень, правила внутрішнього розпорядку; затверджує договір.
У вступі курсової "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ПОЖЕЖОГАСІННЯ - автоматична установка водяного і пінного пожежогасіння, обладнана нормально закритими спринклерними зрошувач, що розкриваються при досягненні нормативно зумовленої температури, руйнування теплового замка (57-67; 68-79; 93; 141; 182 або 240 °З). С. у. п. призначена для виявлення і локального гасіння пожежі розпиляною водою або низкократной піною з одночасним виконанням функцій автоматичної пожежної сигналізації, видачею сигналу з вказівкою адреси вогнища горіння, а також включенням систем сповіщення про пожежу і управління евакуацією, систем противодимной захисту. Разлічают С. у. п.:.

Категорії приміщень і будівель - класифікаційна характеристика взривопожарной і пожежної небезпеки об'єктів, визначувана кількістю і взривопожароопасними властивостями речовин (матеріалів), що знаходяться (обіговій) в них з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених в них виробництв. К. П. І з. Визначаються у відповідності з нпб 105. Розрізнюють категорії а, б (взривопожароопасні), в1 (пожароопасні), г і д. При виборі і обгрунтуванні розрахункового варіанту до. П. І з. Розглядають різні сценарії пожежі (аварії) і вибирають самий несприятливий з них. При визначенні до. П. І з., в яких можуть. ПРОГРАМИ З ОХОРОНИ ТРУДА - розроблені фахівцями, відповідальними за діяльність системи управління охороною труда, і затверджені керівництвом організації цільові установки по поліпшенню умов труда і забезпеченню безпеки персоналу, директиви по їх виконанню і довгострокові, поточні і оперативні плани проведення робіт, направлених на досягнення поставлених цілей. П. по від - найважливіша складова частина Суот в організації, тому вимоги до них визначаються вітчизняними і міжнародними стандартами, що регламентують діяльність Суот (див. ГоСт Р 12.0.006-2002 "загальні вимоги до управління охороною труда в.
Список літератури курсової "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" - більше 20 джерел. Символ - Поняття символа суворо відрізняється в моєму розумінні від поняття простого знака. Символічне і семиотическое значення - дві речі абсолютно різні. Ферреро /120/ пише в своїй книзі, суворо говорячи, не про символи, а про знаки. Наприклад, старий звичай передавати шматок дерну при продажу землі можна було б, вульгарно говорячи, назвати "символічним", але, по своїй суті, він цілком семиотичен. Шматок дерну є знак, взятий замість всієї дільниці землі. Крилате колесо у залізничного службовця не є символ залізниці, а знак, вказуючий на причетність до залізничної служби. Навпаки, символ завжди передбачає. Суспільна психологія - (community psychology) Термін О. п. увійшов в лексикон більшості психологів в 1965 р., після конференції, організованої в США з метою визначити роль психології в місцевому русі за суспільну систему психич. здоров'я. У підсумкових матеріалах цієї конференції містився заклик до психологів активно включитися в розв'язання проблем об-ва, прийнявши роль агента соц. змін і "участника-концептуализатора". Термін "суспільна система психічного здоров'я" (community mental health) відноситься до широкого спектра програм надання послуг в сфері психич. здоров'я, і часто витлумачується расширительно - як національна.

ГАНС, МАЛЕНЬКИЙ - пацієнт, історія хвороби і лікування якого описані З. Фрейдом в роботі "Аналіз фобії п'ятирічного хлопчика" (1909). Фундатор психоаналізу керував лікуванням маленького Ганса і один раз особисто брав участь в розмові з хлопчиком. Встановлений в основу його публікації матеріал був черпнуть з відповідних спостережень і записів батька хлопчика.    Дослідження виникнення, розвитку і зміни фобії (страху конкретного змісту) маленького Ганса, що виражається в боязні бути вкушеним білим конем, здійснювалося З. Фрейдом з трьох точок зору. У плані можливого підтвердження положень про.
Посилання в тексті роботи "Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Основи особово-центрованого підходу - (person-centered approach foundations) [З скороченнями з: Rogers, С. R. Foundations of the person-centered approach. In А way of being. Boston: Houghton Mifflin, 1980.] Центральну гіпотезу особово-центрованого підходу можна сформулювати так: будь-який індивідуум має в своєму розпорядженні широкі можливості для розуміння себе, зміни Мене-концепції і базових аттитюдов, а тж для самоуправляемого поведінки; він може скористатися цими можливостями лише при умові забезпечення визначного клімату допомагаючих психол. аттитюдов. Три умови створюють цей сприяючий зростанню клімат. Першим яв-ця. Національні особливості переговорів - специфіка ділового О., зумовлена участю носіїв опр. етнич. культури. Знання национ. особливостей в організації і проведенні переговорів необхідно для взаєморозуміння і вияву поваги до культури партнерів по комунікації. Осн. компетенції переговорщиков, крім суто професійних, включають коммуникабельность (бажання О. з людьми, грамотна і добре поставлена мова, уміння швидко встановлювати контакт з незнайомими людьми, уміння вести ввічливу, розташовуючу бесіду, уміння переконувати, уміння публічно виступати), толерантність (терпимість і розуміння відмінностей одного народу від іншого) і міжкультурну. РОЗКАЯННЯ - глибоке переживання, зухвале у людини не тільки жаль з приводу скоєного, але і прагнення не допускати подібне в подальшому житті.    З психоаналитической точки зору розкаяння зв'язане з противонравственними діяннями. Воно передбачає наявність почуттів провини і совісті. Тому розуміння розкаяння неможливе без звернення до емоційних переживань людини, пов'язаним з несвідомим почуттям провини.    Уявлення про розкаяння містилися в роботі З. Фрейда "Тотем і табу" (1913). Засновуючись на дослідженнях Ч. Дарвіна, Р. Сміта, Еткинсона, він висунув гіпотезу, згідно якою на зорі становлення.

ФИБРОЕЛАСТОЗ СУБЕНДОКАРДИАЛЬНИЙ - (син: фиброеластоз ендокарда, ендокардиальний склероз) - хвороба серця, що характеризується значним потовщенням ендокарда і субендокардиальних шарів міокарда внаслідок розростання волокнистої з'єднувальної тканини і еластичних волокон. Часто відмічається залучення в патологічний процес сосочкових м'язів, сухожильних ниток, клапанів (митрального, рідше аортального), коронарних судин і провідної системи серця. Маса серця збільшується в 2 - 4 рази, порожнини його розширяються. Частіше здивовується лівий шлуночок, але можливо і тотальна поразка серця. Потовщений ригидний ендокард. Діагностіка психічних розладів при загальних і мозкових інфекціях - Діагноз інфекційного психозу може бути встановлений лише при наявності інфекційного захворювання, а клінічна картина психозу відповідає ендогенному типу реакцій - гострих і пролонгованих. Гострі психози з синдромами порушеної свідомості розвиваються на фоні гострих інфекційних захворювань. Протрагированні психози характерні для подострого течії. Диференціальний діагноз. Інфекційні психічні порушення необхідно відрізняти від інших психічних захворювань. Передусім інфекційні хвороби можуть стати умовою розвитку або загострення ендогенних психозів (шизофренія, маніакальнодепресивний. Множинна особистість - (multiple personality) Расстройство М. л. визначається як стан, що характеризується "існуванням всередині індивідуума двох і більш окремих особи, кожна з яких домінує в певний час". Кожна особистість незалежна, автономна і зовні представляє окреме і повне Я. Переход від однієї особистості до іншої звичайно відбувається раптово. У той час, коли повторна особистість виявляє себе, будучи "виконавцем", первинна або первинна особистість не усвідомлюється; після повернення її те, що відбулося стирається з пам'яті. Суть синдрому М. л. складає психол. процес диссоциации, при до-ром один сегмент. Розщеплення - (англ. split - розщеплення, міжгір'я, розкол) - в психоаналізі - захисний механізм, за допомогою якого індивід преодолеает свої конфлікти і стреси, розділяючи ("розщеплюючи") позитивні і негативні аспекти як самого себе, так і інші об'єкти або, точніше, їх представництво в своїй свідомості. Тим самим травмуюча психологічна структура втрачає свою цілісність, утворюючи замість дві або більше за подструктури. Описано в двох варіантах: а) як розщеплення Его, так і б) розщеплення об'єкта. Після розщеплення Его звичайно лише одне з часткових Его, що утворилися відчувається як самость, інше.