Механізм адміністративно-правового регулювання

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та форми реалізації норм права ... 5
Розділ 2. Процедури реалізації норм права ... 15
Розділ 3. Основні проблеми реалізації норм права, та шляхи їх подолання ... 27
Висновки ... 38
Список використаних джерел ... 40

Для придбання курсової роботи "Механізм адміністративно-правового регулювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Механізм адміністративно-правового регулювання"

Курсова робота "Механізм адміністративно-правового регулювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Механізм адміністративно-правового регулювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Механізм адміністративно-правового регулювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Механізм адміністративно-правового регулювання" і призначений виключно для пошукових систем.

Звернення стягнення і реалізація житлового приміщення - Якщо позичальник не виконує своїх зобов'язань за договором, то заставодержатель має право здійснити звернення стягнення на житлове приміщення з подальшою його реалізацією. Процедура реалізації здійснюється для погашення кредитної заборгованості позичальника перед кредитором. Способи реалізації - продаж з публічних торгів і продаж на аукціоні (ст. 56, 57 Федеральних закони "Про іпотеку (заставі нерухомості)", ст. 447-449 ГК РФ). Майно, закладене за договором про іпотеку, на яке за рішенням суду звернене стягнення, реалізовується шляхом продажу з публічних торгів. Порядок проведення публічних. ГАЛУЗЬ ПРАВА - найбільш великий, основний підрозділ системи права; сукупність взаємопов'язаних норм права, регулюючих самостійну, якісно своєрідну сферу суспільних відносин, що вимагають особливої, юридично автономної регламентації. Наприклад, така О.п., як фінансове право, регулює порядок збору і розподіли грошових коштів, цивільне право - майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, сімейне - всі відносини, пов'язані з браком і приналежністю людини до сім'ї. О.п. містить вичерпну систему специфічних юридичних коштів, прийомів правового впливу, необхідних для регулювання відповідної сфери. Справи про визнання обміну житловими приміщеннями, наданими за договором соціального найма, недійсним -  Згідно з ст. 75 ЖК РФ обмін житловими приміщеннями, наданими за договором соціального найма, може бути визнаний судом недійсним по основах, встановлених цивільним законодавством для визнання операції недійсної, в тому числі якщо такий обмін зроблений з порушенням вимог, передбачених ЖК РФ. У разі визнання обміну житловими приміщеннями, наданими за договорами соціального найма, недійсними сторони відповідного договору про обмін житловими приміщеннями підлягають переселенню в раніше займані ними житлові приміщення. У відповідності з ч. 3 ст. 75 ЖК РФ, якщо обмін житловими приміщеннями, наданими за. ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ - встановлення справжнього значення змісту міжнародного договору або окремих його положень і з'ясування волі сторін, що викликається необхідністю практичного застосування даного договору. Т. м. д. є однією з форм вияву суверенітету держав, що підписали договір. Тому, як правило, Т. м. д. проводиться за допомогою дипломатичних переговорів зацікавлених держав. У ряді випадків порядок Т. м. д. передбачається в самому тексті договору або в додатках до нього. При підписанні договору сторони можуть видати спеціальну декларацію або укласти особливу додаткову угоду, де вказувалося б тлумачення окремих.
Кожна вагома структурна частина курсової "Механізм адміністративно-правового регулювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДДАННЯ під СУДУ - процесуальна дія, що перетворює обвинуваченого в підсудного і що зобов'язує відповідний суд розглянути справу про нього по суті. У радянському процесі, побудованому на початках справжнього демократизму,-П. з має своєю задачею залучення до карної відповідальності осіб, відносно яких обвинувачення досить обгрунтоване, і обгороджування прав громадян, необгрунтовано притягнутих до відповідальності органами розслідування. Згідно з Законом про судоустрій, органом П. з. є суд, що розглядає справу в закритому, т. н. підготовчому засіданні (див.). У підготовчому засіданні суду прокурор. ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ - право, що є однією з гарантій права на труд, що реалізовується виконанням роботи по найму або самостійно, закріплене в ч. 3 ст. 37 Конституції РФ. Це право потрібно розуміти в двох аспектах: по-перше, як неможливість необгрунтованого звільнення працівника; по-друге, як систему захисних заходів для людини з боку держави і підприємців: підбір іншої роботи, працевлаштування, безкоштовне навчання нової професії, підвищення кваліфікації, виплата посібників по безробіттю і інш. Детально ці питання регулюються Законом "Про зайнятість населення в Російській Федерації" від 19 квітня 1991 р. (в редакції. ПРАВОПОРУШЕННЯ - будь-яка дія (бездіяльність), що порушує к. норми права. Найбільш небезпечним виглядом П. є злочин. П. спричиняє за собою застосування до правопорушника заходів державного впливу. За П. законом передбачається відповідно цивільна, адміністративна, дисциплінарна і карна відповідальність. П. поділяються на два вигляду: злочини і проступки. Злочини є самим небезпечним виглядом П., манливим за собою застосування заходів карного покарання. Проступки - це такі П., які характеризуються меншою мірою суспільної небезпеки в порівнянні із злочинами. До них відносяться дисциплінарні.
У вступі курсової "Механізм адміністративно-правового регулювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК - 1) дослідний зразок нового виробу, створення якого свідчить про можливість його промислового виробництва; 2) в цивільному праві - опис зовнішнього вигляду нового виробу, його форми, малюнка. Автор П.о. після його офіційної реєстрації отримує патент, що дає виняткове право на виробництво товару саме в цьому зовнішньому виконанні. П.о. може бути об'ємним (модель), площинним (малюнок) або комбінованим. По російському законодавству підлягає правовій охороні, якщо по сукупності істотних ознак є новим, оригінальним і промислово застосовним. "Новий" означає, що один або комбінація цих ознак невідома в.

КОМЕРЦІЙНІ ПРАВА ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТАХ - такі, що надаються державами іноземним авіапідприємствам, повітряні судна яких в належному порядку зареєстровані в якій-небудь країні, права на здійснення над своєю територією перевезень пасажирів, багажу, вантажів і пошти на комерційній основі (за плату). Наділення такими правами проводиться на умовах взаємності і детально регламентується відповідними двосторонніми угодами, що укладаються державами по проформі, прикладеній до Заключного акту Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. про обмін комерційними правами в регулярному міжнародному повітряному повідомленні. Конфіскація знаряддя здійснення або предмета адміністративного правопорушення - міра адміністративної відповідальності, що перебуває в примусовому безвідплатному звертанні в федеральну власність або у власність суб'єкта РФ не вилучених з обороту речей. К. може встановлюватися і застосовуватися в якості як основного, так і додаткового адміністративного покарання. К. призначається суддею. Конфіскація мисливської зброї, бойових запасів і інших дозволених знарядь полювання або рибальства не може застосовуватися до осіб, для яких полювання або рибальство є основним законним джерелом коштів для існуванню. Не є до. вилучення з незаконного володіння особи, що здійснило адміністративне.
Список літератури курсової "Механізм адміністративно-правового регулювання" - більше 20 джерел. НАРЦИССИЗМ - любов до власного образу, до самій собі, хвороблива самозакоханості.    Поняття "нарциссизм" було введене в наукову літературу англійським вченим Х. Еллісом, який в роботі "Аутоеротізм: психологічне дослідження" (1898) описав одну з форм перекрученої поведінки, співвіднесену ним з міфом про Нарцис. Згідно з цим міфом, юнак, що відрізнявся незвичайною красою Нарцис відкидав всіх жінок, що домагалися його розташування і любові. Коли одна із знехтуваних ним (німфа Луна) померла від розбитого серця, богиня правосуддя Немезіда вирішила покарати Нарциса: побачивши своє відображення. ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА - У основі захворювання лежать глибокі порушення регуляции судинного тонусу, зумовлені змінами в нервовій системі, ендокринних залозах і бруньках, що приводять до підвищення кров'яного тиску. Гіпертонічна хвороба - одна з найбільш частих захворювань органів кровообігу. Гіпертонічна хвороба є неврогенним стражданням, зумовленим травматизацией і перенапруженням вищої нервової діяльності. Порушення коркової регуляции апарату кров'яного тиску характеру неврозу створюють стійке збудження в підкоркових і бульбарних сосудодвигательних центрах. На початку розвитку гіпертонічна хвороба є типовим.

Подружнє консультування - (marriage counseling) С. до. відноситься до області систематичного застосування методик модифікації дисфункциональних відносин. Його появі сприяло руйнування інституту сім'ї внаслідок Першої і Другої світових воєн. Історично склалися три різних клінічних підходу. Перший відображав модну тоді орієнтацію на психоаналіз, з акцентом на індивідуальній динаміці кожного з чоловіків. Процес полягав в тому, щоб узагальнити індивідуальну динаміку чоловіків до прийнятного для обох вирішення подружнього конфлікту, не ослабляючи, однак, трансферентную динаміку індивідуальної психотер. Прихильники другого.
Посилання в тексті роботи "Механізм адміністративно-правового регулювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. неВИНЕСЕННЯ ВАГІТНОСТІ - мимовільне переривання вагітності в терміни до 37 повних тижнів, вважаючи з першого дня останньої менструації. Мимовільне переривання вагітності в терміни до 28 нед називають мимовільним абортом, від 28 до 37 повних тижнів - передчасними родами. Частота невинашиваемости коливається від 10 до 25 %, в першому триместре досягає 50 %, у другому - 20 % і в третьому - 30 %. Звичним невинесенням називають переривання вагітності підряд два і більше за рази. На частоту невинесення впливають такі чинники, як вік матері (молодше за 20 і старше за 35 років), інтервал між вагітністю (не менше. Психічні порушення при гіпертонічній хворобі Клінічна картина - Нарівні із захворюваннями серця і бруньок для гіпертонічної хвороби дуже характерні церебральні розлади. Виражаються вони в різних типах порушень мозкового кровообігу, починаючи від легких гіпертонічних кризов і кінчаючи самим важкою поразкою - інсультом. Серед летальних виходів при гіпертонічній хворобі кількість випадків смерті внаслідок розладу мозкового кровообігу стоїть на другому місці після випадків смерті від поразок серця. Крім численних неврологічних порушень, пов'язаних з тим або інакшим типом розладу мозкового кровообігу (більш або менш стійкі осередкові поразки у. НАВІЮВАННЯ - (лати. suggestio). Подача інформації, що сприймається без критичної оцінки і що впливає на течію нервово-психічних і соматичних процесів. Путем В. викликаються відчуття, уявлення, емоційні стану і вольові спонуки, а також виявляється вплив на вегетативні функції без активної участі особистості, без логічної переробки що сприймається. Основним засобом В. є слово, мова суггестора (людини, виробляючої В.). Немовні чинники (жести, міміка, дії) звичайно впливають додатковий чином. Пропонуються різні класифікації В.: В. і самонавіяння; В. пряме або відкрите, непряме або закрите; В. контактне і.

ЖІНОЧА ПСИХОЛОГІЯ - (FEMALE PSYCHOLOGY) Фрейд називав жіночу психологію темним континентом" (1926, з. 212). Його первинне уявлення, засноване насамперед на реконструктивних даних, отриманих в ході психоаналізу дорослих, полягало в тому, що чоловічий і жіночий розвиток ідентичний до моменту, коли дитина виявляє аналітичну відмінність полови. Але протязі фалічної фази кок хлопчики, так і дівчинки поводяться так, неначе існує єдиний тип статевих органів - пеніс. Зрештою дівчинці доводиться перенести домінуючу еротогенную зону з клитора в область вагини; однак в фалічній фазі ні хлопчики, ні дівчинки не мають. Духовність в освіті - Духовність розглядається в осн. як здатність людини розрізнювати і вибирати істинні етичні цінності і підпорядковувати їм свої вчинки і поведінку. У освітньому процесі поняття "духовність" визначається як здатність і уміння в педагогічній взаємодії правильно вибирати етичні цінності і відповідно до них визначати і здійснювати свої вчинки, О., поведінка. Компонентамі Д. в обр. є: обращенность до вищих і вічних цінностей буття; любов до себе, ближнього, вихованцю, всього людства, природи; спрямованість до пізнання і спонукання до нього воспитуемих; прагнення самого педагога і. НАЙКАН-ТЕРАПІЯ - "Найкан" (японск.) - саморефлексия, самоспостерігання. Медитативная форма психотерапії, розроблена в Японії Ішимом Йошимото, священиком і колишнім комерсантом. Мета її - викликати екзистенциальное свідомість провини і одночасно відчуття того, що людина може отримати любов і турботу про себе, незважаючи на власну недосконалість. Від "найканша" (пацієнта) вимагають в основному поразмишлять про власне минуле і повідомити свої думки психотерапевту ("сенсей"). Після прибуття в найкан-центр пацієнт отримує від психотерапевта коротку інформацію про свою участь в. ЕНЦЕФАЛОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) - стан з рядом клінічних особливостей, виникаючий внаслідок органічних змін в головному мозку. Енцефалопатический синдром може розвиватися як віддалені наслідки травм, внаслідок інтоксикацій, хронічних соматичних захворювань, інфекцій і інших органічних захворювань головного мозку. У більш легких випадках спостерігається психопатоподобное стан (зниження рівня особистості), що характеризується звуженням кола інтересів, деякою пасивністю, афективною лабильностью, іноді експлозивностью, грубістю. Астенічні розлади виражені виразно: підвищена стомлюваність, дратівлива слабість. Нерідко хворі.