Правове регулювання митного контролю

(курсова робота з митного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Організація митного контролю.....5
Розділ 2. Здійснення митного контролю.....14
2.1. Зони митного контролю.....14
2.2. Здійснення митного контролю згідно чинного законодавства.....15
Розділ 3. Особливі режими митного контролю.....24
Висновки.....30
Література.....32

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання митного контролю" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання митного контролю"

Курсова робота "Правове регулювання митного контролю" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання митного контролю", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання митного контролю" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання митного контролю" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА - в РФ професійна діяльність по забезпеченню виконання повноважень державних органів. До Г.с. відноситься виконання посадових обов'язків тільки особами, що заміняють державні посади категорій "Б" і "В". Посади категорії "А" називаються державними посадами, а категорій "Б" і "В" - державними посадами Г.с. На посадових облич. що займають посади категорії "А", не розповсюджується ряд обмежень, що накладаються ФЗ від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ "Про основи державної служби Російської Федерації" на облич, що перебувають на Г.с., тобто. ПІДПРИЄМСТВО - 1) об'єкт державної або кооперативно-колгоспної власності, тобто комплекс знарядь і засобів виробництва, призначених для виконання певних господарських задач - виробничих, транспортних, торгових, кредитних і т. п. О П. у вказаному значенні говориться в ст. ст. 6-7 Конституції СРСР, в ст. ст. 57, 22 ГК, в постанові ЦИК і СНК СРСР від 29 квітня 1935 р. (СЗ 1935 р. № 28, ст. 221) і в інакших розвиваючу вказану постанову нормативних актах (напр., в пост. СНК СРСР від 15 лютого 1936 р. - СЗ 1936 р. № 11, ст. 93). 2) Державна або кооперативно-колгоспна організація, в управлінні або у власності якої. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - припинення юридичної особи без ліквідації справ і майна. Р. ю. л. є основною і головною формою припинення юридичної особи по радянському цивільному праву. Р. ю. л. пов'язана із здійсненням задачі правильної організації управління соціалістичним господарством, а також управління в соціально-культурній області. Виникнення нових галузей промисловості, організаційна перебудова форм управління державними соціалістичними підприємствами відповідно до цілей і задач, визначуваних народногосподарським планом, розвиток і зміцнення колгоспного виробництва і інакших форм кооперації в СРСР. Права людини - це певні можливості (свободи) людини, необхідні для його існування і розвитку в конкретно-історичних умовах, об'єктивно визначувані досягнутим рівнем розвитку людства і закріплені як міжнародні стандарти. Термін права людини вживається у вузькому і широкому значенні. У вузькому - це тільки ті права, які властиві кожній людині від народження, не надаються державою, а лише охороняються і гарантуються їм і діють незалежно від їх конституційно-правового закріплення і державних меж, від ресурсів держави і рівня його соціально-економічного розвитку. До них відносяться: право на життя і тілесну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання митного контролю" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ШВЕЦІЯ (Королівство Швеція) - держава в Північній Європі. Член Європейського Союзу (з 1995 р.). Столиця - м. Стокгольм. Адміністративне ділення: 25 губерній (ленов), включаючи столицю, прирівняну по статусу до льону. Форма правління - конституційна монархія. Конституція (набрала чинності 1 січня 1975 р.) складається з трьох законів: Закону про форму державного правління, Закону про престолонаслідування і Закону про свободу друку (в 1979 р. прийнята поправка до Закону про престолонаслідування, в 1994 р. - до Закону про форму державного правління). Лютеранська церква не відділена від держави. Глава держави - король. Престол. ЗБРОЯ ВОГНЕПАЛЬНА - зброя, призначена для стрільби за допомогою запалення пороху або інших вибухових речовин. О. про. нерідко є важливим речовим доказом у справах про бандитизм, розбій, вбивство і інш. Ісследованіє О. о., боєприпасів і слідів пострілу складає зміст спеціальної галузі криміналістики - судової балістики (див.). Основними видами ручного О. про. є: а) револьвери - короткоствольное зброя, в якій запас патронів вміщується у барабані, що обертається, напр., револьвер зразка 1895 р. ("наган"); б) автоматичні пістолети - короткоствольное зброя, в якій запас патронів розміщений в плоскому. Професіонально-психологічний відбір в ПОО - ПО - являє собою - спеціалізовану процедуру вивчення і ймовірностний оцінки готовності людей до оволодіння спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності і успішного виконання професійних обов'язків в типових і специфічно утруднених умовах. Обор в ПОО включає соціально-правовий (вік, освіта, громадянство і т.п.), медичний (придатність за станом здоров'я), психологічний (наявність відповідних психологічних якостей і здібностей) аспекти. Психологічний відбір як складовий елемент ПО може бути ефективним, якщо він будується на основі діагностики здібностей.
У вступі курсової "Правове регулювання митного контролю" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ УСТАНОВИ ООН - міжнародні міжурядові організації, що здійснюють діяльність в економічній, соціальній, культурній і інших областях. Згідно ст. 63 Статуту ООН С.у. СОН пов'язані з ООН, що практично виражається в наявності угод між ООН і спеціалізованими установами, а т.ж. в певних встановлених формах їх зв'язку з іншими органами ООН. Связь С. у. ООН з ООН потрібно розглядати як чинник, покликаний визначати такий напрям діяльності даної установи, який відповідає основоположним цілям і принципам ООН. Проте, С.у. ООН є самостійними міжнародними організаціями. Структура, компетенція і інші питання організації С.у. ООН.

УКАЗ - згідно з статтею 90 Конституції Російської Федерації - нормативний правовий акт, що видається Президентом Російської Федерації. Підготовка і оформлення проектів указів Президента Російської Федерації проводиться відповідно до параграфа 2.2 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536. Проекти указів Президента Російської Федерації і додатку до них друкуються на стандартних листах паперу А4 шрифтом № 15. Проекти указів Президента Російської Федерації мають наступні. ЛОМБАРД - спеціалізована кредитна установа, що видає позики під заставу рухомого майна, речей, що передається йому на зберігання. Оцінка вартості віщої проводиться по угоді сторін. Власнику речі видається іменний ломбардний квиток (розписка). У разі невозврата позики, невикупа майна його власником воно переходить у власність Л. і може бути їм продано. Іноді майно здають в Л. не з метою отримання кредиту, а як в надійне сховище. Кредити під заставу майна встановлені уперше в XV в. у Франції лихварями, виходцями з Ломбардії, звідки і сталося слово "Л.". Деятельность Л. в РФ здійснюється на основі ліцензії. У.
Список літератури курсової "Правове регулювання митного контролю" - більше 20 джерел. Феміністська терапія II - (feminist therapy II) Ф. т. почала розвиватися з кінця 60-х рр. XX в. Вона заснована на филос. принципах фемінізму, визначуваного в словнику Вебстера як "теорія політичного, економічного і соц. рівність полови". Ф. т. не має свого фундатора, к. специфічних технічних прийомів і єдиної теорет. основи. Однак, між феминистскими психотерапевтами є достатня згода з питання филос. цінностей і феминистских принципів, що становлять базисну систему їх переконань. Ф. т. витікає з політичної ідеї про те, що жінки являють собою гноблену групу в зап. культурі. Феминистский лозунг "особисте має політичний. КІР - гостра інфекційна хвороба вірусної етіології з повітряно-краплинним механізмом передачі, що характеризується лихоманкою, катаральним запаленням слизових оболонок очей, носоглотки і верхніх дихальних шляхів, енантемой і пятнисто-папулезной висипом. Збуджувачем є РНК-вмісний парамиксовирус, який швидко гине під дією сонячного світла, ультрафіолетового випромінювання. Джерелом збуджувача інфекції є хворим кором чоловік. Він заразливий для навколишніх з останніх 1 - 2 днів інкубаційного періоду до 4-го дня після появи висипу. Передача збуджувача інфекції відбувається повітряно-краплинним.

УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - (англ. learning activity) 1. У широкому вживанні У. д. - досить неоднозначне поняття. Іноді У. д. розглядається як син. "научения", "учения", "обучения". Як основна нормативна діяльність в установах освіти (і як провідна діяльність в молодшому шкільному віці) У. д. - особлива форма активності особи, направлена на засвоєння (привласнення) соціального досвіду пізнання і перетворення миру, що включає оволодіння культурними способами зовнішніх наочних і розумових дій. 2. У теоретичній концепції розвиваючого навчання (у школі Ельконіна-давидова. - Ред.) У. д. - один.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання митного контролю" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діськурс сучасного актуального мистецтва - являє собою форму обьективации змісту свідомості, що реалізовується художніми (зображальними) коштами (мовою мистецтва) в руслі постмодернистской социально-культурологической концепції, що розширює рамки мистецтва і розмиваючої межі між художньою і внехудожественной діяльністю, між мистецтвом і життям. Своїм походженням поняття Д. з. а. і. зобов'язано поширенню ідей постструктурализма і деконструктивизма (Ж. Дерріда, Ю. Крістева, М. Фуко і інш.), згідно крим під терміном "дискурс" спочатку малися на увазі специфічні способи і правила організації мовної діяльності, напр., при. НІМЦІ - представники древнейшей європейської нації, жителі сучасної Німеччини. Акуратність, практичність, сумлінність, передбачливість, пунктуальність, точність, працьовитість - ці кращі національні якості німців відомі всьому світу. Вони наділені технічним складом розуму, люблять спорт, музику, набожні. Вони сповідають і заохочують моральність в сімейному житті і побуті. Їх мислення відрізняється здібністю до відвернених побудов, глибиною абстрагування, філософською широтою. У відомому значенні ця їх національно-психологічна особливість з'явилася слідством відходу від німецької дійсності з її. Стрес і фрустрация - Одним з найбільш поширених в наші дні видів афектів є стрес. Він являє собою стан понадміру сильного і тривалого психологічного напруження, яке виникає у людини, коли його нервова система отримує емоційне перевантаження. Стрес дезорганізує діяльність людини, порушує нормальний хід його поведінки. Стреси, особливо якщо вони части і тривалі, впливають негативний чином не тільки на психологічний стан, але і на фізичне здоров'я людини. Вони являють собою головні "чинники ризику" при вияві і загостренні таких захворювань, як сердечно-судинні, і захворювання шлунково-кишкового тракту.

Нейропсихологичеська батарея Лурії-Небраска - (Luria-Nebraska neuropsychological battery) Н. би. Л-Н. яв-ця стандартизованою версією комплексу психол. методик, розроблених російським нейропсихологом А. Р. Лурія і згодом реорганізованих Ч. Голденом і його колегами в стандартизовану батарею, призначену для клінічної нейродиагностики. Лурия розглядав поведінку як результат взаємодії всіх областей головного мозку і віддавав перевагу використанню простих тестових методик, к-рі відображають порівняно нескладні паттерни мозкових взаємодій, щоб можна було більш точно дослідити функціональні системи мозку. Розроблені Лурієй методи тестування. Самотність - (loneliness) О. являє собою деструктивну форму самовосприятия. Самотній чол. відчуває себе покиненим, забутим і непотрібним. Мабуть, думки, що стосуються втрати минулого і людей з цього минулого, а також високий рівень значущості інш. людей, як про це свідчать нелогічні припущення, пред'являють чол. непомірно високі вимоги. Такі вимоги звичайно стають нездійсненними, примушуючи людей відчувати себе ізольованими з власної вини і інтерпретувати своє існуюче положення як катастрофу. Джерела Про.: імперативи. Неврологічний імператив наказує оптимальний діапазон стимуляції в физ., культурній і. ПОВЧАЛЬНА МАШИНА - технічний засіб, призначений для автоматизації процесу навчання людей. О. м. реалізовує, як правило, задану їй програму автоматичного навчання шляхом безперервної взаємодії з тим, що навчається. У основі цієї взаємодії лежить розчленовування учбового матеріалу на невеликі порції, кожна з яких містить контрольне питання. Задавши чергове питання (за допомогою магнітофона, диапроектора, дисплея і т. п.), О. м. переходить в режим очікування відповіді що навчається. Він відповідає машині, користуючись, напр., клавіатурою або світловим пером. Порівнявши отриману відповідь з еталоном, що зберігається в. Хода - поза і характер телодвижений під час ходьби. Деякі види ходи мають діагностичне значення, назви їх вказують на природу зухвалого їх розладу або психологічного стану індивіда: 1. атактична ("п'яна" або що штампує) хода; 2. гемиплегическая або косяча хода (потерпіла нога відводиться в сторону і, не згинаючись, робить півколо); 3. паркинсоническая ("лялькова") хода - дрібними кроками, з несгибающимся тулубом і без синергических рухів рук; 4. півняча хода (степпаж) при поразці малоберцового нерва (нога високо підіймається, а потім шльопає по підлозі; 5. лобна.