Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 5
1.1. Сутність і зміст митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання ... 5
1.2. Зміст і функції митних тарифів ... 11
Розділ 2. Аналіз здійснення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ... 15
2.1. Функціонування системи митно-тарифного регулювання ... 15
2.2. Організаційні засади митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 23
2.3. Наслідки від застосування митно-тарифного регулювання ... 27
Розділ 3. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності"

Курсова робота "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІСОВЕ ПРАВО - самостійна галузь права, регулююча відносини по використанню і охороні лісових ресурсів. Нарівні з іншими природоресурсними галузями входить в комплексну галузь екологічного права. Предметом Л.п. виступає область лісових суспільних відносин. Лісове законодавство регулює відносини в області використання, охорони, захисту і відтворювання лісів, як вхідних, так і не вхідних в лісовий фонд, а також земель лісового фонду, не покритих лісовою рослинністю (лісові відносини). ЛК встановлює співвідношення галузевого регулювання окремих лісових і інакших тісно примикаючих до них. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАТЕНТНОЇ І ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ - Посадові обов'язки. Організує роботу по забезпеченню на підприємстві високого технічного рівня, патентоспроможності і патентної чистоти проектно - конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається, підготовці пропозицій про патентний захист державного пріоритету нових технічних рішень, їх реалізації на ліцензійній основі, по купівлі ліцензій на іноземні науково - технічні розробки, а також по розвитку науково - технічної творчості робітників і службовців, залученню їх до раціоналізаторської діяльності і винахідництва. Забезпечує складання планів. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ - це встановлений в карному законі вичерпний перелік видів покарань, розташованих в певному порядку. Закріплення вичерпного переліку видів покарання в законі (ст. 44 УК РФ) має гарантійну функцію: суд не може призначити осудженому таке покарання, яке не вказане в переліку. Закон передбачає різні по суворості, характеру і заходам впливу на осудженого види покарань. Різноманітність видів покарань дає можливість суду індивідуалізувати карну відповідальність, в т. ч. призначаючи покарання з урахуванням тягаря довершеного злочину, небезпеки особи, його що здійснив, для досягнення цілей покарання. Див. РІШЕННЯ - (судове) - постанова, якою суд внаслідок розгляду справи по суті вирішує суперечку про право цивільне - задовольняє позов (повністю або частково) або відмовляє в позові. Р. з. відрізняється від інших видів судових постанов- визначень (див.). Р. з. не обмежується декларацією існуючих між сторонами правовідносин, а на основі закону і інших норм права охороняє порушене або оспорюване право, гармонічно поєднуючи захист інтересів держави і прав громадян СРСР. Р. з. має велике значення. Що Проголошується ім'ям республіки і забезпечене примусовою силою держави, воно стають актом самої держави.
Кожна вагома структурна частина курсової "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ - правові відносини, засновані на трудовому договорі між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату трудової функції (роботи по посаді у відповідності з штатним розкладом, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного вигляду роботи, що доручається працівнику ), підкоренні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем ут, передбачених трудовим законодавством і інакшими нормативними правовими актами, вмісним норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим. ДВАНАДЦЯТИ ТАБЛИЦЬ ЗАКОНИ - (лати. Leges duodecim tabularum) - зведення законів Древнього Рима. створений, згідно з традицією, особливо вибраними колегіями децемвиров в 451-450 рр. до н.е. Являв собою запис звичайного права римської общини. Були записані на 12 дошках, виставлених на міській площі. Справжній і повний текст Д.т.з. не зберігся, існує дещо більш або менш переконливих спроб їх реконструкції і систематизації на основі цитат з інших римських юридичних джерел класичної епохи. Справжніми визнані приблизно 140 правоположений, систематизованих по розділах: "Про виклик в суд" (табл. I), "Про вершення. МОВА ДЕРЖАВНА - мова, на якій здійснюється робота органів даної держави, установ, підприємств і організації, ведеться судочинство, навчання в школах, середніх спеціальних і вищих учбових закладах і т.д. Відповідно до Конституції РФ (ст. 68) Я.г. РФ на всій її території є російська мова. Конституція РФ передбачає, що республіки в складі РФ мають право встановлювати свої Я.г. У органах державної влади, місцевого самоврядування, державних установах республік вони вживаються поряд з Я.г. РФ (але не замість нього). РФ гарантує всім її народам право на збереження рідної мови, створення умов для його вивчення і.
У вступі курсової "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ (СУВЕРЕНІТЕТ НАРОДУ) - в РФ принцип конституційного ладу, що характеризує повновладність багатонаціонального народу, визнання його єдиним джерелом влади в РФ, а також вільне здійснення ним цієї влади відповідно до його суверенної волі і корінних інтересів. Н.с, або повновладність народу, є володіння ним політичними і соціально-економічними коштами, всебічно і що повно забезпечують реальну участь народу в управлінні справами суспільства і держави. Суверенітет народу є вираження юридичної і фактичної приналежності всієї влади народу. Народ - єдине джерело влади і володіє винятковим правом розпорядження нею. Народ на.

ПІЗНАВАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ОПАСНИх ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ - спеціальне забарвлення кузовів транспортних засобів, автоцистерн, причеп і напівпричепів-цистерн, постійно зайнятих на перевезеннях небезпечних вантажів у встановлені для цих вантажів кольори з відповідними написами, напр.: при перевезенні метанола транспортний засіб (цистерну) забарвлюють в оранжевий колір з чорною смугою і роблять оранжевою фарбою напис по обичайці "Метанол - отрута"; при перевезенні аміаку колір транспортного засобу будь-якої; напис "аміачна вода. вогненебезпечно"; при перевезенні речовин, що виділяють при взаємодії з водою легкозаймисті гази, транспортний. СТАВКА МИТНОГО ЗБОРУ - грошові суми у російській або іноземній валюті, що встановлюються в певному співвідношенні до митної вартості переміщуваного через митну межу товару; один з елементів митних, мита. Зведення С.т.п., вживаних до товарів, складає митний тариф. С.т.п. згідно з Законом РФ від 21 травня 1993 р. № 5003-1 "Про митний тариф" встановлюються Урядом РФ і періодично змінюються. Вони застосовуються на день прийняття митної декларації митним органом. С.т.п. залежать від походження товарів. До товарів, що увозяться з країн, у зовнішньоекономічних відносинах з якою РФ не надає режим найбільш благоприятствуемой.
Список літератури курсової "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" - більше 20 джерел. НЕОПСИХОАНАЛИЗ - Вивчення історії психоаналізу, що наближається до кінця першого віку свого існування, показує, що це не статична і монолітна теорія, а динамічна, з постійно і системою, що розширяється поглядів, що змінюється на людську психіку. У той час як певні основоположні елементи залишаються у вигляді міцного підмурівка, соціальні і культурні умови, що змінюються приводять до утворення нових концепцій про людську психіку. Розвиток психоаналізу після Фрейд (Freud S.) складає зміст Н., що включає ряд концепцій, реформуючих класичну психоаналитическую теорію. 1. Концепції Его-захистів і адаптивній функції. Нав'язливі стану - Обсессиї - нав'язливі стану, переживання, при яких у людини без його волі розвиваються якіте думки, страхи, сумніви, дії, потяга. Незважаючи на критичне відношення до даних виявів, позбутися них людина не в силі. Нав'язливі стану не обов'язково служать виявом хвороби, часто зустрічаючись і у здорових людей. Розділяють відвернену нав'язливість і образні, що супроводяться емоційними переживаннями: тривогою, страхом, емоційним напруженням. Відвернені нав'язливість: нав'язливі думки, нав'язливий рахунок, нав'язливі спогади непотрібних подій, деталей, нав'язливі дії. Нав'язливі ідеї полягають в.

ТРИВОЖНИЙ ХАРАКТЕР - (ANXIETY CHARACTER) Сучасне психіатричне позначення симптоматичних освіт, в яких центральним чинником є тривога, будь те що усвідомлюється або що неусвідомлюється. Тривожні стану не включають в себе шизофренію, первинні афективні розлади і органічну дисфункція мозку. Загалом нозологическая класифікація враховує психоаналитическую концепцію тривоги як сигнального афекту, виникаючого з конфлікту сил психіки і що виявляється у вигляді різних компромісних утворень або симптомів. Пацієнт не завжди може переживати тривогу, а аналітик її спостерігати; в інших випадках тривога виражається.
Посилання в тексті роботи "Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Когнітівние структури в міжкультурному спілкуванні - від когнитивні (від лати. cognitio - знання, пізнання) і структури - инварианти людського сприйняття, к-рі відображають зміст і структуру знань людини про дійсний і можливий світи і визначають їх категоризацию. Понятіє К. з. в м. про. з нерозривно пов'язано з поняттям ментальної репрезентації - гіпотетичного об'єкта, існування к-рого непрямо виводиться з спостережень за поведінкою індивіда, в т. ч. і мовним. Причина поведінки індивіда, що спостерігається - недоступні для спостереження внутр. стану - ментальні репрезентації. Когнитивная система індивіда як ієрархічна сукупність. Формування понять - (concept learning) Поняття - спосіб категоризации елементів і демонстрації характеру існуючих між ними взаємозв'язків. У задачі на Ф. п. (concept learning task) певні ознаки стимулів зв'язуються один з одним у відповідності зі специфічним правилом. Нек-рі задачі на Ф. п. вимагають від випробуваних виявлення ознак, нек-рі - виявлення правила, а нек-рі - і того і іншого. Під ознакою в задачах на Ф. п. розуміється характеристика стимулу, краю може змінюватися від одного пред'явлення до інш. Напр., в исслед. Ф. п. можуть використовуватися такі стимули, як квадрати або кола, к-рі можуть бути. ХАЛЛ - (Hull) Кларк Леонард (1884-1952) - американський психолог, представник необихевиоризма, автор гипотети-до-дедуктивної концепції поведінки. Закінчив Мічиганський ун-т (бакалавр, 1913) і Віськонсинський ун-т (д-р філософії, 1918). Докт. дис. писав з проблеми утворення понять. Професійну викладацьку діяльність початків в Віськонсинськом ун-ті (ст. викладач, 1920-1922; доцент, 1922-1925; професор, 1925-1929), де вів курс медичної і експериментальної психології, а також тестологии. З 1929 р. - професор Йельського ун-та і керівник Інституту психології, на базі якого невдовзі був створений.

Поняття про відчуття і його фізіологічну основу - Відчуття, сприйняття, мислення служать нерозривними частинами єдиного процесу відображення дійсності. Почуттєве наочне пізнання предметів і явищ навколишнього світу є початкове. Однак відчуваючи, сприймаючи, наочно уявляючи собі будь-який предмет, будь-яке явище, людина повинна якось аналізувати, узагальнювати, конкретизувати, іншими словами, мислити про те, що відбивається у відчуттях і сприйняттях. Відчуття, сприйняття, уявлення, мислення складають пізнавальні процеси. Відчуття є відображення конкретних, окремих властивостей, якостей, сторін предметів і явищ матеріальної дійсності, впливаючих на. Депресія - При незначних депресивних розладах у хворого іноді з'являються помітно сумний вираз обличчя, сумні інтонації в бесіді, але при цьому міміка досить різноманітна, мова модульована, хворого вдається відвернути, розвеселити. Є жалоби на "відчуття смутку" або "відсутність бадьорості" і "нудьгу". Частіше за все усвідомлюється зв'язок свого стану з психотравмирующими впливами. Песимістичні переживання звичайно обмежені конфліктною ситуацією. Є деяка переоцінка реальних труднощів, однак хворий сподівається на сприятливий дозвіл ситуації. Збережені критичне відношення і прагнення до боротьби з "хворобливим. АНТИДЕПРЕССАНТИ - (греч. anti - проти, лати. deprimo, depressum - пригноблювати). Клас психотропних препаратів, що володіють здатністю усувати патологічно знижений настрій - депресію. Терапевтичну дію А. зв'язують з їх впливом на обмін медиатров, що беруть участь в передачі нервових імпульсів. накопичення в деяких дільницях мозку нейромедиаторов грає важливу роль в механізмі антидепресивного ефекту. Стимулювання адренергических процесів в мозку при лікуванні трициклическими антидепрессантами досягається за рахунок блокування зворотного захвата медіатора з синаптической щілини, внаслідок чого продовжується і. Заохочення і покарання - методи впливу на партнера по О., направлені, передусім, на стимулювання і корекцію його поведінки. Найчастіше застосовуються в управлінні персоналом і педагогіці. Заохочення (П.) умовно розділяють на матеріальні (грошові винагороди, подарунки, привілеї і задоволення) і психол. (похвала, визнання заслуг). Дієвість П., особливо матеріальних, була поставлена під сумнів когнитивними психологами, що описали "ефект сверхоправдания" - зміна мотивації людей з внутр. на зовнішню при отриманні ними матеріальних винагород за те, що вони і так із задоволенням роблять: "Я роблю це.