Митнi процедури: поняття, види, структура

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження митних процедур ... 5
1.1. Поняття, структура і зміст митних процедур ... 5
1.2. Види митних процедур ... 12
Розділ 2. Характеристика митних процедур ... 20
2.1. Загальні засади виконання митних процедур ... 20
2.2. Митні формальності на морському і річковому транспорті ... 23
2.3. Митні формальності на авіатранспорті (ст. 215-217 МК) ... 25
2.4. Митні формальності на залізничному, автомобільному, трубопровідному транспорті та лініях електропередачі ... 26
2.5. Митні формальності щодо припасів ... 30
2.6. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (глава 36 МК) ... 33
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Митнi процедури: поняття, види, структура" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Митнi процедури: поняття, види, структура"

Курсова робота "Митнi процедури: поняття, види, структура" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Митнi процедури: поняття, види, структура", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Митнi процедури: поняття, види, структура" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Митнi процедури: поняття, види, структура" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦЕХ - складова частина промислового підприємства (державного або кооперативного), виділена в особливу адміністративно-виробничу одиницю для виконання однієї з стадій загального виробничого процесу (напр., изготовительний, механічного і збірного Ц. машинобудівного заводу) або для здійснення закінченого виробничого процесу, що має звичайно лише підсобне значення в даному підприємстві. Організаційна структура Ц. так само різноманітна, як і їх найменування: цех, майстерня, відділення, відділ і навіть завод [напр., ремонтно-механический завод в складі комбінату (див.)]. Характерною.
СЛОВЕСНИЙ ПОРТРЕТ - система опису зовнішності людини з метою його розшуку і ідентифікації по зовнішніх ознаках. Уперше була розроблена Бертільоном, істотно вдосконалена і спрощена Рейссом. Застосовується в криміналістичній реєстрації, для розшуку злочинців, що сховалися і осіб, що зникли без звістки, в ході експертного ототожнення живих осіб і трупів. Опис ведеться в певній послідовності з використанням уніфікованої термінології, заснованій на даних анатомії і антропології, з підрозділом ознак, що описуються на дві групи: анатомічні (зростання, статура, форма голови, риси обличчя, особливості будови вушної раковини.
МІЖНАРОДНЕ БЮРО ОСВІТИ, МБП - - засновано в 1925 в Женеві як приватна організація при Інституті педагогічних наук ім. Ж.Ж. Руссо. З 1929 перша міжурядова організація в області освіти. З 1947 співробітничає з ЮНЕСКО. СРСР, БССР і УССР стали членами МБП з 1954. З 1969 МБП стало складовою частиною ЮНЕСКО і обслуговує всі держави - члени цієї організації. Бюро має Раду, що складається з 24 держав, що обираються Генеральною конференцією. МБП організує (1 разів в 2 роки) тематичні сесії Міжнародної конференції за освітою, проводить педагогічні дослідження, зокрема в області порівняльного аналізу систем освіти, і.
Парадигма - (гр. - зразок, приклад) - це ті ідеї, правила, теорії або цілісні вчення, які приймаються співтовариством як достовірні і на які спираються люди при організації своєї діяльності, її аналізі і оцінці результатів. Парадигма - це теоретична основа формування поглядів людей, сприяюча їх стійкості. У педагогіці парадигми задають деякий стандарт рішення певного класу педагогічних задач. Так, упевненість в тому, що знання є силою і основою соціального благополуччя людей і механізмом розвитку цивілізації примушує вчителя наполегливо підтримувати знаниевий, тобто просвещенческий підхід до навчання і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Митнi процедури: поняття, види, структура" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УСНА РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЯ - оповідання про подію, зрозумілу в широкому значенні слова. Усна розповідь вчителя існує в мовній ситуації спілкування, пов'язаній з рішенням певних учбово-виховальних задач, має конкретного адресата (учасника даної ситуації спілкування) і певну риторичну задачу. По мірі достовірності подій, що описуються можна виділити наступні види У. р. у.: 1) невигадані розповіді: - про події, що відбулися безпосередньо з самим рас сказчиком (т. е. з вчителем); - про реальні події, свідком яких з'явився оповідач; 2) вигадані розповіді (вимишлені, складені): - створені на основі побаченого, почутого.
ЧЖОУ ПІВНІЧНА - Династія, що правила в 557-581 рр. в северокитайской імперії Північна Чжоу. Фактичним фундатором династії Північна Чжоу був окитаившийся сяньбийский аристократ з Гуаньчжуна Юйвень Тай. У 534 р. з Лояна під його захист біг імператор Північної Вей Сяо-у-ді. На наступний рік Юйвень Тао убив його і звів в Чан'ане на трон іншого принца з будинку Юань (Тоба). Таким чином, в Північно-Західному Китаї виникла імперія Західна Вей. У наступні двадцять років тут змінилися три імператори. У 557 р. Юйвень Цзяо, син Юйвень Таячи, захопив престол і поклав початок династії Північна Чжоу (це був імператор Мінь-ді). У.
Машуков Олександр Іларіонович - (до хрещення Хажімет Асланбекович) (18.02.1857, по інш. даним 22.01.1859-1918), військової старшина (до 1913), ротмистр (до 1917), крещений кабардинець станиці Новоосетінської, Моздокського відділу. Закінчив 4 класи Володимирського реального училища і Ставропольськоє юнкерське училище. У нижньому чині - з 05.11.1875. Учасник російсько-турецької війни 1877-1878. У чині портупей-юнкера - з 1879, зроблений в хорунжие 03.12.1880, в сотники - 01.12.1885 (за іншими даними з 31.12.1888). Начальник 3-го дільниці Грозненського округу - з 01.07.1888. Зроблений в подьесаули Горско-Моздокского полку Терського.
У вступі курсової "Митнi процедури: поняття, види, структура" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАРТИЦИПАЦИЯ - діяльне сопричастие, протилежність відпаданню, складова з нею дуальную опозицію, полюси якої знаходяться в стані амбивалентности. д., зрозумілих через призму традиционализма; необхідна умова, основа комфортного стану особистості. П. традиційної цивілізації лежить в основі інтеграції суспільства, вона включає психологічне ототожнення, особистості з тотемом, розгляд його як реального суб'єкта, а себе - як його об'єкта, навіть якщо мова йде про власну активність. П. у великому суспільстві може існувати також і в модернизированних формах. Наприклад, прагнення до П. придбало масовий характер.

ПОЗИТИВІЗМ - (від лати. positivus - позитивний). Термін "П." уперше використав К.А. де Сен-Симон для позначення методу науки, який повинен розповсюдитися і на філософію. О. Конт розвинув і популяризував П., що перетворило його в численний і інтернаціональний рух в філософії другої половини XIX і початки XX віків. Найбільші його представники в XIX в. - Дж.Мілль (1806-1873), Спенсер (1820-1903), Е. Ренан (1823-1892), І. Тен (1828-1893). Ядро П. складають положення про те, що справжнє знання повинно спиратися на емпіричні факти, що таке знання дає тільки наука, тому і філософія повинна використати науковий.
СИНТЕЛЛЕКТ - (стяжение префікса "син-" (зі-) і кореня "інтелект") я соборний розум, соразум, який утвориться інтеграцією індивідуальної свідомості через мережу електронних комунікацій;)( вищий рівень в створенні всечеловеческого нейро-квантового мозку.)( По мірі еволюції життя мозок з крихітного додатку організму (ганглии у беспозвоночних) перетворюється до центрального органу.)( Така ж еволюція відбувається і в історії цивілізації:)( збільшується "мислячий пласт" в природі, геосфера і біосфера переростають в ноосферу.)( Видимо, майбутнє людства я це ноократия (від греч.)( noos.
Список літератури курсової "Митнi процедури: поняття, види, структура" - більше 20 джерел. податковий стреддл, антиподатковий стелаж, безризикова ставка з пільговим оподаткуванням - Техніка комбінації опціонів (option) або ф'ючерсних контрактів (futures contracts) для економічного ризику, що створює одночасно можливості для пільгового оподаткування. У найбільш поширеному випадку інвестор, одержуючий прибуток на капітал ( capital gain), займає позицію, де "штучні" збитки в поточному податковому році компенсуються, а прибуток "переноситься" (переходить) на наступний податковий рік. Закон про податки для стимулювання економічного відродження 1981 р. (Economic Recovery Tax Act of 1981) обмежив цю практику, але не зажадав, щоб трейдери проводили переоцінку термінових біржових.
Паблік Рілейшнз, PR - (public relations - суспільні зв'язки) - організація сприятливої громадської думки по відношенню до фірми (або окремій особі) - продуценту або продавцю інновації - з боку не тільки потенційних клієнтів, але і широкої маси публіки. Для цього створюються і підтримуються доброзичливі відносини і забезпечується взаєморозуміння між організаціями, здійснюються програми дій в інтересах і організації, і громадськості. Основними напрямами діяльності в області PR є: вивчення громадської думки; встановлення і підтримка двостороннього спілкування, заснованого на правді і повній інформованості;.

ДЕННИ-БРАУНА СИНДРОМИ - два клінічних синдроми, описані британським неврологом D. E. Denny-Brown (1901-1981). 1. Carotis-синдром - неврологічний симптомокомплекс у хворих зі стенозом або окклюзией внутрішньої сонної артерії. Виявляється раптовим одностороннім амаврозом або іншими симптомами в залежності від міри звуження просвіту артерії (контралатеральний гемипарез, іноді - контралатеральная гомонимная гемианопсия; часто - афазія, аграфія, акалькулия, алексия, аутотопагнозия і інш.). 2. Сенсорна нейропатия Денни-Брауна (паранеопластическая полирадикулоневропатия, метакарциноматозная нейромиопатия) - комплекс.
Посилання в тексті роботи "Митнi процедури: поняття, види, структура" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕРЖЕ СИНДРОМ - (виділений як самостійна клінічна форма французькими нефрологами J. Berger і N. Hinglais; синонім - IgA-гломерулонефрит) - гематурическая форма гломерулонефрита, відмінна відкладенням в ниркоподібних клубочках імунних комплексів з участю імуноглобуліну А (IgA). Частіше боліють чоловіки у віці 20-40 років. Може розвиватися при цирозі печінки, целиакии, хвороби Крона, аденокарциноме шлунка, товстої кишки, синдромі Шегрена і інш., однак в більшості випадків причина захворювання залишається невідомою. Звичайно через 1-2 дні після гострої респіраторної або кишкової інфекції, охолоджування виникає.
Роздратування (роздратованість) - (від дражати "дратувати") - стан досади, гніву, невдоволення. Ср. вираження виводити з рівноваги. Роздратування може бути неприхованим (поєднуючись, наприклад, з іронічність мови) і що подавляється (що поєднується зі стриманістю). Можливі вияви - похмурі брови, різкий голос (пригнічено-напружена вимова) або гучний голос, примружені очі; ср. відмахнутися від кого-л. в роздратуванні. Може поєднуватися з нетерпінням. Типова реакція співрозмовника - невдоволення, незручність, роздратування у відповідь. Може бути слідством неприємного повідомлення, очікування, особливо.
ГОТОВНІСТЬ ДО МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І СПІЛКУВАННЯ - стан, що випробовується представником конкретної етнічної спільності, що дозволяє йому здійснювати ефективні контакти з людьми інших націй і народів і сприяючий пониженню ворожості, зменшенню міри вираженість негативних стереотипів між людьми. Вона формується в процесі тривалої підготовки, яка включає в себе декілька етапів. Перший етап - освіта, в ході якого людей знайомлять з історією, державним пристроєм, звичаями і традиціями конкретних народів. Другий етап - орієнтування, мета якого ознайомлення з новим для людини етнічним оточенням, його основними національними і моральними цінностями, що дозволяє.

Шизофренія кататоническая - (шизофренія греч. kata - вдовж, tonos - напруження) - характеризується переважанням не менш 2-х тижнів кататонических порушень (див. Кататонія, Кататонічеськиє симптоми). Починається у віці 20-30 років або декілька раніше, звичайно гостро, з явищ ступора або придуркуватого і імпульсивного збудження, чому, як правило, передує період швидко наростаючої дефицитарной симптоматики. У подальшому симптоми ступора і збудження часто зміняються або комбінуються, свідомість пацієнтів частіше не порушується ("люцидная кататония"), але іноді виникають онейроидні стану (такі випадки можуть виявлятися.
Альтруїзм - (altruism), безкорисна турбота про благо інш. людей або допомога, в т.ч. при стихійних лихах або нещасних випадках. Історично відомі форми А. дуже різноманітні: від простої ради до допомоги в небезпечних ситуаціях. Більшість вчених розглядають А. як форму прихованого егоїзму, бо природний відбір (Дарвін) повинен заохочувати поведінку, до-ой направлено на пристосовність і виживаемость організму в дарвиновском значенні. А. тварин звичайно пояснюють існуванням різного типу механізмів, к-рі зрештою допомагають або самому альтруїсту, або його нащадкам - носіям його генів. Один з таких механізмів.
ЧАС РОБОЧИЙ - форма буття труда. Цей час, протягом к-рого працівник затрачує свої физич. і духовні сили і здатне для виробництва споживних вартостей в тій або інакшій формі. По своєму економич. змісту В.р. являє собою сукупність необхідного і додаткового робочого часу. В.р. - також міра тривалості (нормативної і фактич.) участі працівників в суспільств. виробництві, міра індивідуальної участі виробників в сукупному труді, а отже, і в індивідуально споживаній частині всього продукту. Одиницями В.р. є робоча година, робочий день, робочий тиждень, робочий місяць, робочий рік. Встановлена.
ВИСНАЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - (environmental depletion) - процес, в ході якого запаси доступних фізичних у економічних ресурсів мають тенденцію скорочуватися або гіршати. До цього приводять інтенсифікація сільського господарства, горнодобивающая промисловість, індустріальне забруднення ере ди, перенаселення і т.д. Ідея про те, що мир досяг такої ситуації, коли він повинен приділити серйозну увагу відносному або навіть абсолютному зниженню продуктивності фізичного і соціального навколишнього середовища, лише недавно здобула визнання (див. Рух зелених; Підтримуючий розвиток; Престижні товари і престижність). Однак деякі.