Міжнародний захист комерційної таємниці

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міжнародного захисту комерційної таємниці ... 5
1.1. Загальна характеристика інституту комерційної таємниці ... 5
1.2. Ознаки комерційної таємниці у національному законодавстві України ... 8
1.3. Мета захисту прав на комерційну таємницю ... 14
Розділ 2. Характеристика особливостей міжнародного захисту комерційної таємниці ... 16
2.1. Міжнародна система захисту комерційної таємниці ... 16
2.2. Законодавство іноземних країн ... 27
2.3. Всесвітня організація інтелектуальної власності ... 33
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Міжнародний захист комерційної таємниці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міжнародний захист комерційної таємниці"

Курсова робота "Міжнародний захист комерційної таємниці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міжнародний захист комерційної таємниці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міжнародний захист комерційної таємниці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міжнародний захист комерційної таємниці" і призначений виключно для пошукових систем.

Підсудність - относимость підвідомчого судам юридичної справи до ведіння певного суду. У процесуальній теорії прийнято виділяти два вигляду підсудності - родову (предметну) і територіальну (просторову, локальну). Родова підсудність дає можливість визначити, якого рівня (ланки) суд має право розглядати ту або інакшу справу (світової суддя, районний суд, суд суб'єкта Федерації або Верховний Суд РФ). Територіальна підсудність дає можливість визначити, якому з судів одного рівня підсудно дана справа. У залежності від способу визначення конкретного суду, який повинен розглядати дану справу, виділяються п'ять.
-Федеральний закон Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятниках історії і культури) народів Російської Федерації - законодавчий акт від 25 червня 2002 р. N 73-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 27 лютого 2003 р. N 29-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ (з изм. від 29 грудня 2004 р.), від 3 червня 2005 р. N 57-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. N 232-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. N 258-ФЗ, від 26 червня 2006 р. N 118-ФЗ, від 18 жовтня 2007 р. N 230-ФЗ, від 8 листопада 2007 р. N 258-ФЗ; регулює відносини в області збереження, використання, популяризації і державної охорони об'єктів культурної спадщини (пам'ятників історії і культури) народів РФ і направлений на реалізацію.
ГРОМАДЯНИН - 1) в конституційному і міжнародному праві - людина, що володіє всією сукупністю прав і обов'язків, передбачених конституцією, що має громадянство даної держави: особа, належна на правовій основі до певної держави. По своєму правовому положенню Г. конкретної держави відрізняються від іноземних Г. і осіб без громадянства, що знаходяться на території цієї держави. Зокрема, тільки Г. належать політичні права і свободи; 2) в цивільному праві - суб'єкт цивільного права, один з видів учасників цивільних правовідносин. Здатність мати цивільні права і нести обов'язки (цивільна правоздатність).
ГАНСБЕРГ Фріц - (9.4.1871, Бремен, - 12.2.1950, там же), ньому. педагог. Закінчив вчительську семінарію. Викладав в нар. школі в Бремені. З нач. 20 в. виступав з різкою критикою традиц. школи з позицій, близьких теорії вільного виховання. Пед. погляди сформувалися під впливом "філософії життя", ідей трудової школи, руху за худож. виховання. Мету виховання бачив в формуванні особистості за допомогою творчого саморазвития. Серед методів навчання перевагу віддавав. живому слову. У пед. практиці застосовував розповідь, пов'язану з конкретною ситуацією, бесіди, твору (гл. обр. на вільні теми). Активний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міжнародний захист комерційної таємниці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОВГОРОДЦЕВ Павло Іванович (1866-1924) - - філософ, правознавець, педагог, політичний діяч. Творець школи філософії має рацію. З 1903 професор Московського університету. З 1906 директор Вищих комерційних курсів, реорганізованих їм в Московський комерційний інститут. Політичні погляди Н. грунтувалися на ідеях побудови держави і суспільства на громадських засадах. З 1904 член "Союзу звільнення", один із засновників партії кадетів, в 1906 вибраний в її ЦК. Член 1-ої Державної думи. У 1911 на знак протесту проти обмежень університетської автономії разом з групою професорів пішов з університету. Гл. праця Н. - "О суспільному ідеалі".
Тарле Євген Вікторович - Тарле (Євген Вікторович) - історик; народився в 1874 році, закінчив курс в Київському університеті. Перша його робота: "Пьетро Помпонацци і його вчення" вийшла в світло в 1899 році. Крім історичних статей в "Російській Думці", "Новому Слові", "Початку", "Мирі Божієм", "Житті", "Вісникові Європи" і справжньому Словнику, випустив окремою книжкою "Історію Італії в середні віки" (1901). У 1901 році отримав міру магістра загальної історії за дисертацію про Томасе Морі і стані Англії в його час. З 1903 року почав читати.
СОТНІ ПОСАДСКИЕ - середньовічні об'єднання торгово-ремісничого населення російських феодальних міст в XI-XVIII вв. Посадские сотні виникли по територіально-професійній ознаці і об'єднували, як правило, ремісників однієї спеціальності, що проживали в одному або декількох сусідніх кварталах. Вони володіли правом самоврядування і вибору на сході сотника (сотского) і сотенного дьячка. У XI-XV вв. посадские сотні були фіскальними і військовими організаціями тяглого населення, що виділяло ратних людей під час воєн. Спираючись на сотенну організацію, міське населення відстоювало свої права в боротьбі з князівською владою і.
У вступі курсової "Міжнародний захист комерційної таємниці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Манштейн, Еріх фон - (Manstein), (наст. ім'я і фам. - Фрідріх фон Левінськи) (1887-1973), генерал- фельдмаршал німецької армії (1942), один з натхненників і провідників блицкрига проти Франції в 1940. Народився 24 листопада 1887 в Берліні в сім'ї генерала. Після смерті батьків його усиновив багатий землевласник Георг фон Манштейн. У армії з 1906, закінчив Військову академію (1914). Учасник 1-й світової війни, після якої служив в рейхсвере. У 1935-38 начальник Оперативного управління і 1-й оберквартирмейстер Генштабу сухопутних військ. 1939 - лютому 1940 начальник штабу групи армій "Південь", а потім групи.

ЛОТОСОВАЯ СУТРА - (санскр. Саддхармапундарика-сутра - букв. "Сутра Лотоса благого Закону") - одна з якби. відомих і популярних сутр махаяни. Написана ок. 125, автор невідомий. Проголошувалася остаточним і повним викладом вчення Будда. Зайняла цент. місце в багатьох махаянских школах, гл. обр. Китаю і Японії: в Індії шанувалася в школі "ідентичності різних шляхів до порятунку" (екаяна), або саддхармапундарика; в Китаї - в школі Тяньтай-цзун, в Японії - Тендай-цю, Нітірен-цю і дзен. Уперше переведена на кит. мова з санскр. в 5 в. Кумараджівой. Гл. мета Л. з. - обгрунтування єдності трьох названих Будда.
ХАОС - 1) звичайно трактується як протилежність космосу або те, що за його межами, то, в чому неможливо виявити внутрішню впорядкованість, закономірність, свідомість. Реакцією на хаос часто стає прагнення його привести в порядок, "космизировать". У древніх дохристиянських релігіях це означало "освятити", наприклад, землі, бувші раніше в хаосі чужими людині. 2) Хаос нерідко розглядають як результат втрати організації і її розпаду на елементи; іноді в хаосі бачать активний деструктивний початок без всяких позитивних ознак. Але не можна ототожнювати хаос з чистої деструктивностью. У теоріях.
Список літератури курсової "Міжнародний захист комерційної таємниці" - більше 20 джерел. ЗАКОН ПРО ШАХРАЙСТВО - STATUTE OF FRAUDS Закон, що вимагає, щоб певні контракти були представлені в письмовій формі і підписані стороною, що платить. Письмовий контракт - це свідчення, що сторони контракту добровільно уклали угоду, до-ой має ясні і певні умови. Закон може використовуватися як аргумент захисту в тяжбах про порушення умов контракту, оскільки невідповідність даному закону робить контракт такою, що не має законної сили. Спочатку Закон був прийнятий в 1677 р. в АнгліїОбично угоду про продаж землі або будь-якого інтересу, що відноситься до землі, повинно полягати в письмовій формі. Такі угоди включають.
Графік зростання $10000 - Такий графік показує результати фонду, оцінені по тому, наскільки кожні $10000, інвестовані в фонд, могли вирости за певний період часу. Прибутковість, що використовується при побудові графіка, не скорректирована з урахуванням навантаження. Графік будується на основі показників фонду або з моменту його створення, або з якого-небудь вибраного року. Поруч з кривою результатів фонду на графіку розташовується крива, яка відображає "зростання $10000" або для індексу S&Р 500 (для фондів акцій і "гібридних" фондів), або для індексу Lehman Brothers Aggregate Index (для фондів облігацій). Третя.

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE; RETURN ON IMPUTED CAPITAL) (прибуток на инвестированньй капітал (прибуток на задіяний капітал)) - Прибуток організації, виражений у відсотках від інвестованого капіталу (Capital). Прибуток на інвестований капітал є важливим показником ефективності використання активів організації; вона дозволяє зіставити результати діяльності компаній однієї галузі і дає можливість інвестору порівняти прибутковість різних галузей промисловості. Однак важливо уточнити, яке значення вкладається в поняття "капітал". Часто прибуток на капітал розраховується шляхом зіставлення прибутку з балансовою вартістю (book value) чистих активів. При такому методі вартість активів може занижуватися, тому більш.
Посилання в тексті роботи "Міжнародний захист комерційної таємниці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Соціально значущі дослідження - Термін відображає визнання того факту, що психологічне дослідження стосується не тільки людей, що беруть безпосередню участь в ньому, але також може мати широкий суспільний резонанс. Наприклад, не вважається етично прийнятним робити твердження, засновані на сумнівних результатах експериментальних досліджень в зв'язку з генетичною неповноцінністю тієї або інакшої расової групи (див. Теорії "поганих генів"). Дослідження вважається соціально значущим, якщо воно має прямі суспільні наслідки або зачіпає інтереси широкої громади, що мають до нього відношення. Наприклад, експериментальні.
СЕКТОРНАЯ ТЕРАПІЯ ДОЙЧА - Основним принципом запропонованої Дойчем (Deutsch F., 1949) моделі психотерапії з обмеженими цілями є робота над чинниками, що неусвідомлюються, що впливають на реальні аспекти, а не на саму ситуацію. Психотерапія фокусується на обмежених аспектах всієї проблеми з метою досягнення адаптації пацієнта в тих сферах життя, з якими він до цього не міг совладать. Використовуються штучно викликане позитивне перенесення і асоціативний анамнез замість вільних асоціацій. Психотерапевт, розмовляючи з хворим, зосереджується переважно на симптомах і конфліктах, виділяє ключові слова і фрази.
ПРОСТІР: СПРИЙНЯТТЯ - образне відображення просторових характеристик зовнішнього світу - сприйняття величини і форми предметів, їх взаємного розташування. Особливо істотну участь приймають аналізатори зоровий, руховий, шкіряний і вестибулярний. У основі сприйняття простору лежать вимірювання відстаней і кутів, що реалізовуються активними рухами при контролі за допомогою органів чуття. Для почуттєвого розрізнення напрямів вгору-вниз, уперед-назад, вправо-вліво, мабуть, необхідна асиметрія людського тіла, бо в ролі відправної точки при сприйнятті простору виступає тіло самого індивіда. Зокрема, відчуття, що поступають від апарату.

ХРОНОМЕТРАЖ - (від греч. chronos - час, metreo - вимірюю) - реєстрація змін під часі яких-небудь параметрів трудового процесу. X. дозволяє визначити різні тимчасові характеристики трудового процесу, на основі яких можна встановити розподіл витрат часу на виконання різних виробничих операцій і на усунення перешкод, фактичні витрати часу на виготовлення одиниці продукції і змінної норми, втрати часу на дії, що опосередковано впливають на трудову діяльність (відхід з робочого місця, відсутність матеріалу і т. п.), визначити динаміку рухової і сенсорної активності людини і інших показників його працездатності. X. не.
Вербалізм - [лати. verbalis - словесний) - психологічний синдром, що складається в дошкільному віці і що характеризується різким переважанням розвитку вербальной сфери (усної, а іноді і письмовій мові, словесної пам'яті) над іншими сторонами психічного розвитку дитини. В. був уперше описаний Л.С. Виготським на матеріалі мислено відсталих дітей, компенсаторное навчання яких будувалося цілком в мовній формі. Однако В. може сформуватися і у нормальної дитини, якщо дорослі, стурбовані його розумовим розвитком, зосереджують свої зусилля виключно на вербальной сфері (вчать з дитиною велику кількість віршів.
КУЛЬТУРА НОРМАТИВНА - (від лати. norma - правило, зразок) - сфера культури, що охоплює весь спектр поведенческих норм: право, мораль, що включає в себе також і етичні розпорядження релігії, етикет, правила, пов'язані з приналежністю до различн. асоціаціям. Всередині К.н., в свою чергу, виділяються субкультури: правова (юридич.), етична (етич.), спілкування, або поведінки. У різні историч. епохи К.н. має не тільки різний зміст, але і різну міру диференціації становлячих її субкультур. У первісному об-ве з його відносною нерасчлененностью діяльності поведенческие норми в значній мірі злиті. З диференціацією.
індикаторні змінні - Бінарні змінні, які застосовуються для представлення дискретних змінних, коли їх треба використати в регресних моделях. Дискретна змінна з k градаціями кодується (k-1)-й індикаторної змінної. Існують дві стандартних схеми кодування значень дискретних змінних: 1. маргинальное кодування (відхилення від середнього), при якому значення індикаторної змінної завжди дорівнює -1 для останнього рівня дискретної змінної, 1 для j-й індикаторної змінної, якщо дискретна змінна на j-м рівні, і 0 у всіх інших випадках. Наприклад, змінна регіон з чотирма категоріями (північний схід, південний схід, центр, захід) може.