Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження місцевих господарських судів ... 5
1.1. Історичні аспекти розвитку господарського судочинства ... 5
1.2. Сутність господарського суду ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності місцевого господарського суду як першої інстанції у господарському судочинстві ... 15
2.1. Організаційно-правові засади діяльності місцевих господарських судів ... 15
2.2. Структура місцевого господарського суду ... 18
2.3. Правовий статус судді місцевого господарського суду ... 19
Розділ 3. Реалії та перспективи розвитку господарських судів ... 24
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві"

Курсова робота "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІДПУСК ДОДАТКОВИЙ - оплачувані відпуски, що надаються працівникам при наявності певних обставин додатково до основного відпуску і зверх нього. У основі права на додатковий відпуск лежать: робота по певній спеціальності, професії, посаді, в певних умовах труда, в понаднормовий час, підвищене навантаження, відповідальний характер роботи, незручний режим труда, робота у важких і несприятливих природно-кліматичних умовах, тривалий стаж роботи і інші обставини. Призначення додаткових відпусків різне. Одні з них покликані компенсувати вплив несприятливих чинників на здоров'ї працівника в процесі труда, інші - стимулювати і. БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ СУДОЧИНСТВА - (в радянському карному і цивільному процесі) - ознайомлення суддів, вирішальних справу по суті, з всіма доказами шляхом особистого сприйняття. Н. з. є демократичним принципом, що забезпечує здійснення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону. У силу Н. з. висувається ряд процесуальних вимог відносно сторін, доказів і самого суду. 1) Сторони повинні, за загальним правилом, бути присутній при судовому розгляді, щоб сприяти з'ясуванню справи. УПК, вимагаючи явку підсудного в суд, допускає виключення для справ менш серйозних, але і в цьому випадку надає суду право визнати явку обов'язковою (ст. ЗАКОН США ВІД 10 ЖОВТНЯ 1951 р. - об т. н. "взаємному забезпеченні безпеки" має на своєю меті фінансування і вербування окремих осіб і цілих груп з числа військових злочинців (див.), зрадників і зрадників і освіту з них військових з'єднань і озброєних груп для використання як шпигуни, диверсантів, розвідників, терористів проти Радянського Союзу і країн народної демократії. На здійснення цих цілей конгресом США асигноване 100 млн. долл. Цей закон є недопустимим втручанням Сполучених Штатів Америки у внутрішні справи інших країн, порушенням загальновизнаних норм міжнародного права. Прийняттям цього закону США порушили. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННОГО СПІВТОВАРИСТВА - особливо тяжкий злочин, відповідальність за яке встановлена в ст. 210 УК. У ч. 1 ст. 210 УК передбачена відповідальність за створення злочинного співтовариства (злочинної організації) для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, керівництво таким співтовариством (організацією) або вхідними в нього структурними підрозділами, а також за створення об'єднання організаторів, керівників або інакших представників організованих груп з метою розробки планів і умов для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів. Злочинне співтовариство характеризується більш високою мірою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЛОЧИНИ ЕКОЛОГІЧНІ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, передбачений гл. 26 УК РФ. Даний інститут відноситься до субинституту "Злочину проти суспільної безпеки і громадського порядку". Як самостійний інститут дана група злочинів уперше у вітчизняному карному праві виділена в УК РФ 1996 р. Закон РФ від 19 грудня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості РФ. 1992. 10. Ст. 457) в ст. 85 дає визначення екологічного злочину. Під ним розуміється суспільно небезпечне віяння, що посягає на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку. ФОРМА ПРАВЛІННЯ - порядок організації державної влади, включаючий в себе спосіб утворення вищих і місцевих державних органів і порядок їх взаємовідносин між собою і з населенням. Форми правління в значній мірі розрізнюються в залежності від того, здійснюється влада однією особою або колективним виборним органом. У першому випадку має місце монархічна форма правління, у другому - республіканська. При монархічної Ф. п. джерелом державної влади, згідно з чинними законами, є монарх. При республіканській - виборний державний орган. Історія і сучасність знають різні види монархій і республік. Вони значною мірою залежать від. ПОБОЇ - Нанесеніє П. або здійснення інакших насильних дій, що заподіяли фізичний біль, але наслідків, що не призвели у вигляді короткочасного розладу здоров'я або незначної стійкої втрати загальної працездатності розглядається як злочин проти безпеки здоров'я громадян, передбачене ст. 116 УК РФ. Удари при цьому наносяться твердим тупим предметом багато разів (три рази і більш). У відповідності з п. 50 Правив судово-медичної експертизи тягаря шкоди здоров'ю (затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я РФ від 10 грудня 1996 р. 407) побої - це дії, що характеризуються багаторазовим нанесенням ударів. У.
У вступі курсової "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АУДИТОР - (лати. auditor - слухач) -1) кваліфікований фахівець з перевірки бухгалтерських балансів юридичних осіб (підприємств, банків, акціонерних компаній), одержуючий від держави відповідні повноваження, підтверджуючі його права і кваліфікацію. Заключеніє А. обов'язкове при публікації балансу і представленні його податковим органам. У багатьох країнах є асоціації А., великі фірми, що роблять аудиторські послуги. Аудиторські фірми створюються спеціально для проведення аудиту, дістають офіційні права на аудиторську діяльність. А. виступають не тільки в ролі перевіряючих, але і як аналітики-консультанти.

ВЕЛИКІ ДЕРЖАВИ - держави, які завдяки своєму військово-політичному потенціалу впливають визначальний чином на систему міжнародних і міжнародно-правових відносин. Після Другої світової війни В д. формально вважаються постійні члени Поради Безпеки ООН: РФ (до 25 грудня 1991 р. - СРСР), США, Великобританія, Франція і Китай. Сучасний статус В.д. не суперечить принципу суверенної рівності держав, а являє собою политико-правове відображення реальної ролі В.д. в міжнародному житті. Особливе положення В.д., закріплене в Статуті ООН, пояснюється формально лежачою на В д головною відповідальністю за підтримку світу і. Відповідальність в інформаційній сфері - Юридична відповідальність реалізовується з урахуванням специфічних методів інформаційного права при виникненні конфліктних протиправних ситуацій. Дисциплінарна відповідальність наступає за протиправні дії, що здійснюються суб'єктами інформаційного права в зв'язку з виконанням своїх прав і обов'язків (п. 6 ст. 9 Закони "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем", ст. 46 Конституції РФ - відповідальність службовців за представлення недоброякісної інформації). Адміністративна відповідальність встановлюється в гл. 13 КоАП РФ - за використання несертифікованих послуг зв'язку.
Список літератури курсової "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" - більше 20 джерел. СПІВТОВАРИСТВО АНОНІМНИХ АЛКОГОЛІКІВ (АА) І ЙОГО ПРОГРАМА "12 КРОКІВ" - Співтовариство АА виникло після зустрічі в м. Акроне, штат Огайо (США), двох "безнадійних" - біржового маклера Білла (Уильям Гріффіт Вільсон, 1895-1971) і хірурга Боба (Роберт Хальбрук Сміт, 1879-1950). Билл пройшов курс лікування вже в десятках наркологічних закладів, а Біб не міг більше оперувати. Завдяки Співтовариству АА обидва вони відмовилися від алкоголю до кінця життя. Датою народження Співтовариства АА прийнято вважати 10 червня 1935 р. Основи руху АА були закладені дещо раніше членами науково-релігійної Оксфордської групи. Одним з ідеологів цієї групи був Юнг (Jung С. G.). Галюцинації - (hallucinations) Г. традиційно визначається як помилкове сенсорне враження. Слово "помилкове" в цьому визначенні вказує на відсутність зовнішнього набору референтів, к-рі пояснювали і підтверджували б сторонньому спостерігачу опис події індивідуумом. Сновидіння розглядається нек-рими як загальновідомий приклад галлюцинаторного досвіду, що супроводиться при засинанні у нек-рих людей гипнагогическими Г., а при пробудженні - гипнопомпическими Це явище виявляється тим частіше, ніж ширше воно досліджується, причому тактильні Г. реєструються значно частіше, ніж слухові. Налічиє Г. зовсім не обов'язково.

ОТМОРОЖЕНИЕ - поразка тканин, викликана впливом низьких температур. До чинників, сприяючих отморожению, відносять підвищену вогкість повітря, сильний вітер, тісне взуття і одяг, алкогольне сп'яніння, зниження опірності організму внаслідок травми, кровопотери, авітаміноз, голоду і інш. Отморожениям звичайно зазнають периферичні дільниці тіла: пальці стоп і кистей, вушні раковини, ніс. Часто отморожения розвиваються на фоні загального охолоджування організму. У залежності від умов впливу холоди виділяють отморожения, викликану морозом; контактні отморожения, зумовлені безпосередньою дією на шкіру.
Посилання в тексті роботи "Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ) - (від лати. functio - виконання, здійснення) - це системні властивості різних виявів психіки представників етнічної спільності, які детерминируют їх діяльність. Найважливішої з таких функцій є обьективизация етнічної специфіки. Діяльність - "дзеркало психіки людини", в якому не можуть не виявлятися і національно-психологічні особливості. З іншого боку, останні, як і всі інші психологічні явища, включаються в причинний взаємозв'язок буття одночасно і як зумовлені і як що зумовлюють. Під впливом обьективизации національної специфіки здійснюється вияв в діяльності і поведінці представників тієї. КОН - Ігор Семенович (р. 1928) - російський філософ, соціолог і психолог. Один з фундаторів радянської соціології, фахівець в області психології особистості, психології розвитку, психології підлоги і сексуальності. Д-р філософських наук (1960), професор (1963). Д. чл. РАО (1989), почесний професор Корнельського ун-та (1989), д-р honoris causa ун-та Серрей (1992). Чл. міжнародної академії сексологических досліджень (1979). Є чл. редколегій ряду міжнародних наукових журналів. Закінчив історичний факт Ленінградського педагогічного ин-та ім. А.І.Герцена (1947) і аспірантуру цього ж інституту, захистивши в. РІШЕ - (Richet) Шарль Робер (1850- 1935) - французький фізіолог і психолог. Професор фізіології Паризького університету (1887). Чл. Національній академії медицини (1898). Чл. Паризькою АН (з 1914). Віце-президент (1932), президент (1933) Національної академії медицини. Лауреат Нобелівської премії по медицині (1913). Удостоєний ордена Почесного легіону (1926). Закінчив медичну школу по анатомії і хірургії, в 1873 р. став інтерном в жіночій палаті госпіталю, де спостерігав гіпнотичні експерименти з пацієнтками і почав гіпнотизувати сам. У 1875 р. опублікував результати цих досліджень в статті Викликаний.

Інформаційно-психологічна безпека в дитячому телесмотрении - Телесмотреніє як особлива діяльність сприйняття дітьми телепередач придбаває все більше значення в кач. особливого каналу социализации дитини. Можливості цілеспрямованого впливу суспільства на хід особового і пізнавального розвитку дітей і підлітків через ЗМІ важко переоцінити. Однак використання цих можливостей здійснюється часто стихійно, без контролю і обліку результатів такого впливу, його позитивних і негативних наслідків для психол. благополуччя дітей. Проектування і створення телепередач для дітей вимагає ретельного прогнозування короткострокових і довгострокових ефектів їх впливу на. АРТЕМЬЕВА - Олена Юріївна (1940-1987) - російський психолог і математик, фахівець в області психології суб'єктивної семантики в нормі і патології, статистичних задач психофізіології, математичної психології.Д-р психологічних наук (1987). Закінчила механико-математичний факт МГУ ім. М.В. Ломоносова (1963). Інтерес до психології виник не випадково. У студентські роки працювала в науковому семінарі Л.Д. Мешалкина по застосуванню ймовірностний методів в біології, цікавилася математичною логікою і кібернетикою. У психології її вчителями були А.Р. Лурія, Е.Д. Хомська. З 1963 працювала в МГУ, в 1965 захистила. ГИМЕНОЛЕПИДОЗ - гельминтоз з групи цестодозов, що викликається стрічковими гельминтами Hymenolepis nana (цепень карликовий) і Н. diminuta (цепень пацючий). Поширений повсюдно, переважно на півдні. Частіше боліють діти. Найбільше клінічне і епідеміологічне значення має гименолепидоз, збуджувачем якого є карликовий цепень (довжина гельминта 0,5 - 5 см, його тіло складається з 160 - 1000 члеників і головки з чотирма присосками і крючьями). Джерело инвазии - хвора людина, з фекалиями якого виділяються зрілі яйця гельминта. Передача гельминтов відбувається через забруднені предмети побуту, іграшки, їжу. ПІДХІД ДЕЯТЕЛЬНОСТНИЙ - 1. Підхід деятельностний до корекції психологічної - формувався переважно у вітчизняній психологічній школі; передбачає корекцію за рахунок організації спеціального навчання, в ході якого клієнт опановує психологічними коштами, що дозволяють на новому рівні реалізувати контроль і управління внутрішньою і зовнішньою активністю. Часто практикується оволодіння зовнішньою дією і подальшою його интериоризация - перехід у внутрішній, ідеальний план. Цей підхід альтернативен підходу поведенческому, орієнтуючись не на позбавлення від симптому як такого, а на побудову нових внутрішніх систем. Підхід.