Місце сімейного права у системі права України

(курсова робота з сімейного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження місця сімейного права в системі права України ... 5
1.1. Поняття і структура правової системи ... 5
1.2. Поняття та предмет сімейного права та його особливості ... 7
Розділ 2. Характеристика основних елементів сімейного права ... 24
2.1. Метод сімейного права ... 24
2.2. Функції сімейного права ... 31
2.3. Основні засади (принципи) сімейного права ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Місце сімейного права у системі права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місце сімейного права у системі права України"

Курсова робота "Місце сімейного права у системі права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місце сімейного права у системі права України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місце сімейного права у системі права України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місце сімейного права у системі права України" і призначений виключно для пошукових систем.

МОЛДОВА (Республіка Молдова) - суверенна і незалежна, єдина і неподільна держава відповідно до Конституції, прийнятої парламентом 29 червня 1994 р. Проголошується також принцип розділення і взаємодії влади - законодавчої, виконавчої і судової (ст. 6). Державною мовою є молдавський (на основі латинської графіки). Держава визнає і охороняє право на збереження і функціонування російського і інших мов, що використовуються на території країни. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування (ст. 13 Конституції). Столиця - м. Кишинеу (Кишинів). Ряд положень, включених в Конституцію М., викликані створенням. ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ І ДІТЬМИ - самостійні злочини міжнародного характеру при умові, що торгівля здійснюється без мети звертання в рабство і, отже, не підпадає під дію міжнародних угод про боротьбу з работоргівлею. Серед них ведуче місце займає продаж жінок і дітей для заняття проституцією. З цією метою їх продають і вивозять в інші країни, комплектують будинки терпимості. У 1899 р. в Лондоні відбувся Міжнародний конгрес по боротьбі з торгівлею жінками з метою розпусти. Конференція відмітила страхітливі розміри цього явища, звернулася до держав із закликом укласти багатосторонній договір і повсюдно створити національні. Загальна спадщина людства - міжнародно-правова концепція, закріплена в Конвенції ООН по морському праву. Уперше була висунена послом Мальти А. Пардо на сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1967 р. як основа міжнародно-правового регулювання діяльності держав по освоєнню дна Світового океану і його ресурсів. У 1970 р. Генеральна Асамблея, проголосивши дно Світового океану і його ресурси "загальною спадщиною людства", схвалила Декларацію принципів, що визначають дно морів і океанів і їх надра за межами дії національної юрисдикції (резолюція 2749, XXV). У зв'язку з визначенням вмісту поняття о.н.ч. в рамках III. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КОЛГОСПУ - орган суспільного контролю в колгоспі (див. ст. 25 Зразкового статуту сільськогосподарської артілі). Основна задача Р. до. до. - всебічна перевірка господарсько-фінансової діяльності правління колгоспу і його посадових облич, всіляка охорона суспільної власності колгоспу, як основи колгоспного ладу і добробуту колгоспників. Здійснення суспільного контролю Р. до. до. як виборним органом є однією з форм вияву демократичних основ управління справами колгоспу. Р. до. до. обирається загальними зборами членів артілі. У своїй діяльності Р. до. до. підзвітна тільки загальним зборам членів артілі. Членамі Р.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місце сімейного права у системі права України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Федерація - форма державного пристрою, що передбачає здійснення державної влади як загалом на загальнодержавному рівні, так і на рівні складових частин держави - суб'єктів федерації. На відміну від унітарних держав в федераціях існує два рівні законодавства - федеральне законодавство і законодавство суб'єктів Федерації. Федерації відрізняє від держав, що мають конфедеративний пристрій, наявність общефедеральних органів законодавчої, виконавчої, судової влади, цілісної території, єдиних збройних сил, єдиної грошової системи і інших ознак. За способом утворення прийнято виділяти федерації конституційні. ПІДПРИЄМЕЦЬ - особа, що займається підприємницькою діяльністю, приватним бізнесом. Громадянин Російської Федерації може бути суб'єктом підприємницької діяльності, якщо він досяг віку 18 років і не визнаний судом повністю або частково недієздатним. Статус П. придбавається за допомогою державної реєстрації, здійснення підприємницької діяльності без цього забороняється. Державна реєстрація громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи (далі - підприємці), виготовляється у відповідності з Положенням про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ - суспільно-небезпечні дії, направлені проти виборчої системи СРСР. Радянські виборчі закони повністю забезпечують і гарантують загальне і рівне виборче право, надаючи громадянам СРСР всі можливості для здійснення належного їм найважливішого і найпочеснішого права обирати і бути вибраними у всі Ради депутатів трудящих. Ні в одній капіталістичній країні немає вільних виборів. У країнах капіталу виборча кампанія проходить в умовах підкупу і хабарництва, фальсифікації і шахрайства, прямого насилля-і тероризування виборців. У країні соціалізму вибори в Верховну Пораду СРСР і у всі Ради.
У вступі курсової "Місце сімейного права у системі права України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЛІДЧИЙ - посадова особа органів прокуратури, органів внутрішніх справ, федеральної служби безпеки, податкової поліції, в задачу якого входить виробництво попереднього слідства по карних справах. На С. покладений обов'язок всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин злочину. Всі його рішення у справі повинні засновуватися на зібраних доказах, оцінку яких він проводить по своєму внутрішньому переконанню, заснованому на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. С. незалежно від відомчої приналежності при виробництві.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА - система побудови апарату органів управління, при якій: а) однорідні функції зосереджуються в одному структурному підрозділі: напр., функція обліку - у відділі (групі) обліку, функція планування - у відділі (групі) планування і т. д.; б) керівництво місцевими органами дробиться між багатьма підрозділами апарату, кожне з яких здійснює його тільки в межах однієї якої-небудь функції; у) вирішення якого-небудь питання управління загалом вимагає узгодження численних керівників функціональних ланок апарату; г) кожний функціональний підрозділ самостійно керує місцевими органами. Неминучим слідством. ПРИНЦИП НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МЕЖІ - загальновизнаний принцип міжнародного права, заборонний яку-небудь односторонню зміну лінії межі на місцевості, а т.ж. перетин межі в порушення відповідних міжнародних угод і внутрішніх правил держав. Встановлена на місцевості лінія межі повинна суворо дотримуватися. Вказуючі лінію межі прикордонні знаки не підлягають довільному переміщенню в односторонньому порядку. Як правило, не змінюється положення лінії межі і в тих випадках, коли вона встановлена по прикордонній ріці, а ріка змінює положення свого русла, якщо в угоді суміжних держав не встановлене інакше правило. Норми і правила про державну.
Список літератури курсової "Місце сімейного права у системі права України" - більше 20 джерел. НЕВРОЗИ - (греч. neuron - нерв, -osis - суфікс, вказуючий хворобу). Термін введений W. Cullen [1776]. Психогенні (як правило, конфликтогенні) нервово-психічні розлади, захворювання особистості, виникаючі внаслідок порушення особливо значущих життєвих відносин людини і що виявляються в специфічних клінічних феноменах при відсутності психотических явищ [Карвасарский Б.Д., 1980]. Для них характерні: оборотність патологічних порушень, незалежно від їх тривалості; психогенна природа захворювання, яка визначається існуванням зв'язку між клінічною картиною Н., особливостями системи відносин. Загальна охорона здоров'я - (universal health care) Рівний доступ до адекватної мед. допомоги для всіх американців незалежно від їх социоекономического статусу - це стара ідея, інтерес до до-ой різко пожвавився в 1990-е рр. Вона викликає запеклі спори, що не припиняються протягом шести десятиріч - з 1932 по 1992 рр. Відсутність розв'язання цієї проблеми зробила США останньою індустріально розвиненою країною, в до-ой відсутній гос. система охорони здоров'я. Замість є "клаптева ковдра" вже неск, що реалізовуються. десятків років підряд заходів, к-рі економісти охорони здоров'я не вважають системою. У останньому.

САМОКОНТРОЛЬ - Це процеси, за допомогою якого чоловік виявляється спроможний управляти своєю поведінкою в умовах суперечливого впливу соціального оточення або власних біологічних механізмів, зокрема при схильності до нав'язливим влечениям, подверженности імпульсивним поривам і сильній залежності від зовнішніх впливів. Дослідники останніх років поняття С. застосовують до ситуацій, в якого чоловік намагається змінити первинні мотиви своєї поведінки (контрольована поведінка), що призводить до конфліктних або небажаних наслідків, при цьому прагнуть трансформувати ті змінні, від яких функціонально залежить ця.
Посилання в тексті роботи "Місце сімейного права у системі права України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Тривога - (anxiety) Т. буде освітлена з двох головних психол. т. зр., психодинамической і поведенческой. Фрейд описував ранні джерела Т. в наступній хронологічній послідовності: а) відсутність матері; б) покарання, що приводять до страху втратити батьківську любов; в) страх кастрації або його жіночий еквівалент під час едипова періоду; г) несхвалення зі сторони Сверх-Я або покарання себе за дії, к-рі індивідуума вважає неприйнятними, несправедливими або аморальними. У цих випадках Я дитини може реагувати тривогою. Дитина може злякатися своїх інстинктивних бажань і почати турбуватися, що дозволяє йому. СТРЕССОПСИХОТЕРАПІЯ АЛКОГОЛІЗМУ ("КОДИРОВАНИЕ") ДОВЖЕНКО - Суггестія метод лікування хворих алкоголізмом, суть якого полягає в створенні стійкої психологічної установки на те, що тривале утримується від алкоголю. Така установка створюється шляхом застосування комплексу психотерапевтичних прийомів і підходів "материализованних за допомогою фізіогенних (стресових) дій, направлених на активізацію емоциогенних механізмів мозга" і інстинкту самозбереження (Довженко А. Р., 1982). Застосування методу передбачає певну етапність. На першому, ввідному етапі формується і зміцнюється установка на лікування; довіра до методу; переконаність хворого в. НАЦІОНАЛ-ЕКСТРЕМІЗМ - ідеологія і практика використання сили як самого ефективного засобу розв'язання національного питання. Він характеризується нетерпимістю до інших націй і рас, вірою в національну виключність, догматизмом, нетерпінням, максималізмом, відсутністю почуття реальності. Діяльність націонал-екстремістів пов'язана з великими матеріальними і духовними витратами. Вона викликає серйозні жертви серед мирного населення, надає дегуманизирующее вплив на суспільство загалом. Насилля породжує відчуження між етнічною спільністю, сприяє появі і активному функціонуванню взаємної ненависті і.

ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ВІТЧИЗНЯНІЙ СОЦІОЛОГІЇ І ЕТНОЛОГІЇ - сукупність напрямів розвитку етнопсихологических поглядів і кросскультурних досліджень, зроблених російськими соціологами і етнологами (етнографами). Соціологія має свій, більш масштабний підхід до етнічної спільності і психології їх представників. Вона розглядає цю спільність як певну єдність, об'єднану схожістю життя і інтересів їх членів. Разом з тим в розумінні етнічної свідомості, його динаміки в соціології і етнопсихологии багато загального, особливо в методах дослідження. У свою чергу етнологія (етнографія) і етнопсихология мають один об'єкт - це національна спільність, але перша. ТРУД - свідома діяльність людей, направлена на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб суспільства і особистості. Т. включає в себе прості моменти: 1) доцільну діяльність, або саму Т., 2) предмет Т., 3) кошти Т., 4) результат . Звідси витікають основні риси Т. людини: його опосредствующая роль в процесі обміну речовин між людиною і природою; його доцільність; значення ідеально представленого результату, який передує трудовий акт. Важливо також підкреслити, що, впливаючи за допомогою коштів Т. на його предмет, людина змінює цей предмет згідно поставленої мети. ПОВЕДІНКА СЕКСУАЛЬНА - форми взаємодії індивідів, особнів, вмотивовані статевою потребою (-> життя статеве); явище, що представляє важливу сферу суспільного, сімейного і особистого життя. Біологічна складова поведінки сексуальної містить параметри конституції статевої, статури, темпераменту, гормонального балансу, діяльності системи нервової центральної, генетичні детермінанти. Поведінка сексуальна людини виконує три функції: репродуктивную, гедоническую (направлену на отримання насолоди) і коммуникативную. У залежності від переваження конкретної функції виділяються різні види відношення до сексуальності. Чим. ЗАНКОВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ - (1901-1977) - сов. психолог, педагог, дефектолог, учень Л. С. Виготського. Ділення трудів 3. на "педагогічні" і "психологічні" вельми умовно. У його творчості чітко виділяються 4 домінанти: пам'ять, мова, мислення, навчання і розвиток, і в їх аналізі 3. вдалося досягнути рідкої психолого-педагогічної интегративности. 3. одним з перших у вітчизняній психології висунув ідею включення в педагогічний експеримент психологічних методів вивчення загального розвитку учнів. Він також розробляв ідею про необхідність забезпечення в школі індивідуальних варіантів розвитку школярів. У області.