Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Українське козацтво в системі міжнародних відносин на зламі XVI-XVII ст ... .5
1.1. Виникнення українського козацтва ... 5
1.2. Запорозька Січ ... 7
1.3. Зовнішня політика Запорізької Січі ... 12
1.4. Українське козацтво в міжнародних відносинах на зламі XVI-XVII ст ... .14
Розділ 2. Характеристика міжнародного становища козацтва 1648-1654 рр ... .18
2.1. Українська дипломатія на початку Визвольної війни ... 18
2.2. Зборівський та Білоцерківський договори з Польщею ... 23
2.3. Битва під Батогом. Москва обіцяє дипломатичну підтримку ... 26
2.3. Переяславська угода ... 30
2.4. Організація дипломатичної служби ... 33
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр."

Курсова робота "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИРОДНО ПРАВОВА ТЕОРІЯ - походження держави і права, або теорія природного права, одна з найстаріших і найбільш поширених правових доктрин, що убачає головне джерело правових норм в самій природі (речей, людини, суспільства), а не у волі законодавця (як вважають представники позитивізму юридичного); тому право і закон можуть не тільки не співпадати, але в деяких випадках навіть суперечити один одному. Варіанти теорії природного права в різні періоди історії і у різних мислителів придбавали неоднаковий зміст і ідеологічну спрямованість. Окремі положення природно-правової теорії розвивалися ще в V- IV вв. до н.е. ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР - Посадові обов'язки. Керує створенням нових і модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень, конкуренто- і патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики і найбільш економічній технології виробництва. Вживає заходів по прискоренню освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, широкому впровадженню науково - технічних досягнень. Організує розробку проектів нових дослідних і промислових установок. АНТИРАДЯНСЬКА АГІТАЦІЯ І ПРОПАГАНДА - контрреволюційна діяльність, вмісна заклик до повалення, підриву або ослаблення Радянської влади або до здійснення окремих контрреволюційних злочинів, а рівне поширення, або виготовлення, або зберігання літератури того ж змісту (ст. 5810 УК). А. а. і п. - одна з найнебезпечніших форм боротьби імперіалістичної буржуазії і її агентури проти Радянської держави. Форми і зміст антирадянської агітації і пропаганди мінялися в зв'язку із змінами форми класової боротьби. У наст, час імперіалісти і їх агентура всіма коштами намагаються отруїти свідомість трудящої маси своїх країн отрутою буржуазної. СТИГМИ ТЕОРІЯ - (греч. stigma - знак, клеймо) - концепція, згідно з якою жодна дія не злочинна саме по собі, а є таким внаслідок закону. Визначення акту як злочинне залежить виключно від реакції суспільства. Людина стає злочинцем спочатку тому. що його поведінка визнана злочинною в результаті стигматизации, здійсненою системою карної юстиції. Держава, таким чином, нав'язує особі, що здійснив суспільне небезпечне діяння, статус злочинця. Тому ж, хто одного разу був заклеймен як злочинець, важко надалі позбутися цього клейма і відновити своє колишнє положення в суспільстві. Основоположник теорії - вчений.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДЕРАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ - державні органи, створені для забезпечення захисту об'єктів державної охорони. Згідно з Федеральним законом від 27 травня 1996 р. "Про державну охорону" до об'єктів державної охорони відносяться: 1) Президент РФ; 2) Голова Уряду РФ, Голови палат Федеральних Зборів, Голови Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ, Вищого Арбітражного Суду РФ, Генеральний прокурор РФ, а також інакші федеральні державні службовці за рішенням Президента РФ; 3) глави іноземних держави і урядів, члени їх сімей і інакші обличчя іноземних держав під час перебування на території РФ. До об'єктів, що. ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР - Посадові обов'язки. Очолює підготовку пропозицій по зведених перспективних і річних планах наукових досліджень і розробок, а також здійснює координацію тематичних планів науково - дослідницьких робіт, що виконуються структурними підрозділами установи (організації), а також іншими установами, організаціями і підприємствами при спільному їх проведенні. Організує контроль за своєчасним і якісним виконанням встановлених тематичних планів і підготовку зведених звітів про діяльність установи (організації). Забезпечує координацію при розробці основних напрямів роботи установи (організації). Підвідомчість - 1) относимость потребуючих державно-владного дозволу суперечок про право і інакших юридичних справ до ведіння різних державних, суспільних, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів; 2) властивість юридичних справ, внаслідок якого вони підлягають дозволу певними юрисдикционними органами; 3) коло справ, віднесених до компетенції певного юрисдикционного органу, тобто його предметна компетенція. Класифікація підвідомчості проводиться, передусім, по кількості юрисдикционних органів, правомочних згідно із законом розглядати та або інакша суперечка. Розрізнюються виняткова і.
У вступі курсової "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ - передбачені в законі обставини, які складають основу для виникнення (зміни, припинення) конкретних правовідносин. Ю.ф. діляться на події (Ю.ф., настання яких не залежить від волі людей, наприклад, смерть людини, досягнення певного віку) і дії (Ю.ф., настання яких залежить від волі і свідомості людей). Дії бувають правомірними і неправомірними (правопорушення). Правомірні дії - це такі Ю.ф., які спричиняють за собою виникнення у облич юридичних прав і обов'язків, передбачених нормами права. Вони діляться на юридичні акти і юридичні вчинки. Юридичні акти - це такі правомірні дії, які спеціально.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА - згідно з Трудовим кодексом Російській Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ, повинна здійснюватися роботодавцем з дотриманням наступних вимог: 1) не повідомляти персональні дані працівника третій стороні без письмової згоди працівника, за винятком випадків, коли це необхідне з метою попередження загрози життя і здоров'ю працівника; 2) не повідомляти персональні дані працівника в комерційних цілях без його письмової згоди; 3) попередити осіб, одержуючих персональні дані працівника, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагати від цих осіб. Справи про визнання недійсним удаваного договору -  Внаслідок ст. 170 ГК РФ удавана операція, тобто операція, яка довершена з метою прикрити іншу операцію, нікчемна.  До операції, яку сторони дійсно мали на увазі, з урахуванням істоти операції, застосовуються правила, що відносяться до неї.  У предмет доведення в справах про визнання недійсним удаваного договору у відповідності зі ст. 170 ГК РФ входять наступні факти:  1) укладення оспорюваного договору;  2) дійсне волевиявлення сторін договору;  3) обставини, що свідчать про укладення сторонами договору, не відповідного їх дійсному волевиявленню.  Розподіл обов'язків по доведенню. Обов'язок.
Список літератури курсової "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." - більше 20 джерел. ТРАНСАКТНИЙ АНАЛІЗ - Создателем Т. а. є американський психіатр Берн (Berne Е.). Згідно з його концепцією, людина запрограмована "ранніми рішеннями" відносно життєвої позиції. Він проживає своє життя по "сценарію", написаному за самому активною участю його близьких, передусім батьків, приймає рішення в теперішньому часі, засновані на стереотипах, які колись були необхідні для його психологічного виживання, але тепер частіше за все некорисні. Основна мета психотерапевтичного процесу - реконструкція особистості на основі перегляду життєвих позицій, усвідомлення непродуктивних стереотипів поведінки, що. ЗОБ ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ - (син: базедова хвороба) - захворювання, що характеризується, як правило, невеликим дифузним збільшенням щитовидної залози і стійкою надлишковою секрецією тиреоидних гормонів, зухвалої порушення всіх видів обміну речовин і енергії, а також функцій різних органів і систем. Часто нарівні з терміном "дифузний токсичний зоб" використовують як його синоніми терміни "гипертиреоз" і "тиреотоксикоз". Однак гипертиреоз - це фізіологічне підвищення функції щитовидної залози, наприклад гипертиреоз вагітних викликаний підвищенням утворення сивороточних білків крові.

Я-ЗАДОВОЛЕННЯ -Я-РЕАЛЬНІСТЬ - Німий.: Lust-Ich - Real-Ich. - Франц.: moi-plaisir - moi-r. - Англ.: pleasure-ego - reality-ego. - Ісп.: yo placer - yo realidad. - Італ.: io-piacere - io realt. - Португ.: ego-prazer - ego-realidade. * Терміни, якими Фрейд означає становлення відносин суб'єкта до зовнішнього світу і його доступу до реальності. Ці терміни завжди протиставляються один одному, але розуміються при цьому так по-різному, що дати їх однозначне визначення не представляється можливим, причому через перехрещення значень неможливо вичленить і декількох різних визначень. * Зіставлення між Мною-задоволенням і.
Посилання в тексті роботи "Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САДОМАЗОХИЗМ - наявність у людини садистських і мазохистских фантазій і бажань, взаимодополнительное поєднання в ньому обох типів влечений, попеременное або одночасний вияв у нього садистських і мазохистских схильностей.  Уявлення об садомазохизме, як взаємозв'язки між садизмом і мазохізмом, містилися в роботах Р. Крафта-Ебинга (1840-1902), в яких цей феномен сприймався в плані сексуального перекручення. У "Трьох нарисах по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд також співвідніс поєднання садизму і мазохізму до вияву перекручення, що визначає форму сексуальної активності. Він виходив з того, що. АКМЕОЛОГИЯ - знання теоретико-практичного типу, сучасна комплексна наука, взаємодіюча з гуманітарними, природними, соціальними, технічними науками, вивчає специфічні закономірності психічного розвитку людини на етапі зрілості: поступальний і прогресивно висхідний характер розвитку, спрямованість на вищі рівні оптимум розвитку, зворотний вплив особистості на діяльність, зростання цілісності і інтегрованості особистості на етапі зрілості, роль феномена "акме" як багатомірного психічного стану людини в поступальному розвитку, становлення здатності зрілої особистості діяти в змінних і. Порушення, пов'язані з їжею - загальна назва порушень живлення у дітей. Розрізнюють наступні розлади. 1. Невротична анорексия. Основний симптом - первинне зниження апетиту. Розлад зустрічається у 20-22% учнів перших класів і у 14% дітей у віці 10 років. Ще частіше воно спостерігається у дітей ранего і дошкільного віку. Головну роль в його розвитку грають різні психотравмирующие чинники (розлука з матір'ю, приміщення в дитячу установу, часта зміна вихователів, обстановки і вимог, недостатня увага до дитини, фізичні покарання, шокові і субшокові психічні травми, народження сестри або брата), привертають до захворювання.

ЖУРАВЛЕВ - Анатолій Лактіонович (р. 1948) - російський психолог, фахівець в області соціальної, організаційної і економічної психології. Учень Б.Ф.Ломова, В.Ф.Рубахина, Е.В. Шорохо-завивання. Д-р психол. наук (1999), професор (2001), чл.-корр. РАО (2004). Директор ИП РАН (з 2002). Член Президії ОП РФ (з 2002), член Науково-методичної ради по психології УМО ун-тов РФ (з 2003). Гл. ред. Психологічного журналу РАН (з 2003). Чл. редакційної поради журнальної серії Соціальний психолог (з 2004), журналу Особистість. Культура. Суспільство (з 2001). Нагороджений медаллю СРСР За трудову відмінність (1986). Закінчивши. ПЕЧІЯ - хворобливе відчуття жару або печіння за грудиною по ходу стравоходу. Є симптомом езофагита і особливо рефлюкс-езофагита, часто виникає при виразковій хворобі шлунка і двенадцатиперстной кишки, гастриті (переважно з підвищеною секреторною функцією шлунка), хронічному холециститі, желчнокаменной хвороби, а також у оперованих хворих після накладення ним пищеводно-шлункового анастомоза, при вагітності. У більшості випадків печія зумовлена дією шлункового соку на слизову оболонку стравоходу при желудочно-пищеводном рефлюксе, який часто спостерігається у хворих з недостатністю сфинктера в. Межлічностние ритуали - Ритуали - це регулярні, що повторюються, чітко позначені, маючу стійку послідовність дії людей, що створюють можливість спільного колективного існування, прогнозируемости соціальних подій. Ритуальні правила є різновидом регулятивних правил, тобто примусових дій, к-рі звичайно мають форму імператива: "роби Х" або "якщо У, то роби Х" (напр., "у верхньому одягу не входити", "стукоти, коли входиш"). Соціальні правила, управляючи нашою поведінкою, одновр. регулюють і конституюють структуру соціальної взаємодії, звичайно виступаючи в кач. фонових допущень. У. Опросник особових переваг - А. Едвардс. Адаптація Т. В. Корнілової. Методика є одним з коштів діагностики мотивационной сфери особистості і націлена на діагностику "социогенних потреб" в класифікації Г. Мюррея. Опросник побудований по ипсативному формату і включає 225 пунктів, в кожному з к-рих респондент повинен зробити вибір між 2 висловлюванням (як в більшій мірі що характеризують його). Поєднання висловлювання дають перехресне порівняння і сумарний бал респондента по 15 шкалах (в повному варіанті). Включений також підрахунок шкали брехні. "Мотивационні тенденції", одержуючі кількісні.