Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні положення нагляду прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері ... 5
1.1. Роль прокуратури в системі нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування ... 5
1.2. Особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ... 9
Розділ 2. Предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство ... 20
2.1. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства ... 20
2.2. Особливості здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у транспортній сфері ... 24
Висновки ... 31
Список використаної літератури ... 32

Для придбання курсової роботи "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері"

Курсова робота "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕНЕСУЕЛА (Республіка Венесуела) - держава в Південній Америці. Незалежно з 5 липня 1811 р. Столиця - м. Каракас. Федеративна держава, складається з 20 штатів, одного федерального округу, двох федеральних територій і федеральних володінь (острови в Карібському морі). Кожний штат має губернатора і однопалатний парламент - Законодавчу асамблею. Діє Конституція від 23 січня 1961 р. Форма правління - республіка. Глава держави - Президент, обирається на 5 років прямим загальним голосуванням відносною більшістю отриманих голосів. Він може бути повторно переобраний тільки 10 років опісля після закінчення терміну його попередніх повноважень.
МИРНИЙ ДОГОВІР - вигляд міжнародного договору, яким юридично закріпляється припинення стану війни і відновлення мирних відносин між воюючими державами. Як правило, М.д. містить постанови про припинення військових дій і стану війни, урегулюванні територіальних питань, відшкодуванні збитку, заподіяного війною, поверненні військовополонених, відповідальності військових злочинців, долі укладених до війни договорів і угод і т.д. Заключні постанови М.д. стосуються його виконання і тлумачення, порядку ратифікації і вступу в силу. М.д. може бути прелімінарним (попереднім) або остаточним; загальним (коли його.
ВИХОВАННЯ - 1) в широкому значенні - процес систематичного і цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток індивіда з метою його підготовки до виробничої, суспільної і культурної діяльності, становлення і розвитку його як особистості протягом всього життя в ході власної активності і під впливом природного, соціального і культурного середовища, в тому числі спеціально організованої цілеспрямованої діяльності батьків і педагогів; 2) пед. діяльність педагогічних працівників, направлена на формування якостей, що визначають етично-етичну позицію людини, його соціальну поведінку.
КУНДЕР Юхан - [14(26).12.1852, хутір Ковалі, нині в Вільяндіськом повіті Естонії, - 14(24).4.1888, Петербург], ест. письменник, педагог, суспільств. діяч. Закінчив Тартуськую вчительську семінарію. Був вчителем в Тарту і Раквере (1876 - 86). З 1886 вчився в Казанськом ун-ті, а з 1887 - в Петерб. вчительському ин-ті. Прихильник пед. ідей Ф. Р. Крейцваледа і K. P. Якобсона, прогресивних русявий. педагогів 60-х рр. 19 в. Активно брав участь в суспільств. русі за створення ест. нац. школи і перебудову уч. процесу на основі нац. уч. матеріалу. Віце-през. (з 1882) Об-ва ест. літераторів, що організував.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Віра - одна з головної християнської доброчесності; в філософії - модус духовності людини; в психології - вигляд духовної потреби, що підіймає людину над земними предметними і тому скороминущими потребами. Віра виражається як здатність людини підійматися над собою внутрішньою силою душі. Віра - це упевненість в існуванні того, що не може бути безпосередньо доведено і підтверджено фактами. Віра в православ'ї - це сверхразумная Божественна предопределенность і обумовленість. Віра потрібна як затвердження можливості певних явищ як дійсність, вона як би доповнює розум. У православній педагогіці.
Турпілій, Секст - II в. до н. е., римський комедіограф. Точні дані про життя Т. у нас відсутні. Помер в 104 - 103 рр. до н. е. в Синессе на півдні Лациума, доживши до преклонного віку. Ймовірно, товаришував з Теренциєм. Збереглося понад 200 віршів з 13 комедій Т., які носили виключно грецькі назви, що свідчило про процес, що швидко розвивався еллинизации паллиати. Першоджерелом для п'єс Т. був передусім Менандр в комедіях Жриця (Canephoros), Ремісник (Demiurgus), Спадкоємиця (Epicleros), Білий камінь (Leukadia), Фрасилеон. Алексису він наслідував в Деметрії, п'єсі, яка користувалася великим успіхом. Заслуговують уваги:.
Баженов Микола Кирилович - Баженов (Микола Кирилович) - лікар і історик; народився в 1804 році, відбувався з дрібномаєтних дворян Тульської губернії, вчився в тульской гімназії і Московському університеті. Служив в московському військовому госпіталі, потім займав різні медичні посади в губерніях Тульської, Олонецкой, Новгородської, Томської і Симбірської. У 1844 помістився в Казані військового лікаря на пороховому заводі. У 1847 році він видав свою "Казанськую історію", яку бажав піднести генерал-фельдцейхмейстеру великому князю Михайлу Павловичу. Але безпосередній начальник Би., генерал Я.П. Тебеньков.
У вступі курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІДЕЯ - поняття, що широко використовується в різних філософських системах для позначення найбільш розвинених форм духа (пізніше - знання). Понятіє И. є одним з центральних у Платона, означаючи трансцендентний мир істинного буття, за зразком якого існують речі почуттєвої реальності. Це вчення отримує розвиток в неоплатонизме і середньовічної філософії, які трактують І. як ідеальні форми, за зразком яких божественний розум, а потім і сам Бог творять речі. Таким чином, від античності до Возрожденія И. трактуються чисто онтологически. У Нове Время И. розглядається переважно гносеологічно, як одна з основних.

АСТРОНОМ - (Греч.) Титул, що дається Присвяченому на Сьомому Рівні прийняття Містерій. У древні часи Астрономія була синонімом Астрології; велике Астрологічне Присвячення відбувалося в Єгипті в Фівах, де жреці удосконалили, якщо і не повністю винайшли, цю науку. Пройшовши рівні Пастофора, Неокора, Меланофора, Кистофора і Балахала ( рівень Зіркової Хімії), неофіти вчили містичним знакам Зодіаку, у вигляді хороводу, що представляє шлях планет (нец Крішни і гопи, до цього дня що святкується в Раджпутане); після чого він отримував хрест, Тау (і Тат), і ставав Астрономом і Цілителем. (Див. "Раз. Изида".
АПОКАЛІПСИЧНІ ВЕРШНИКИ - символічна фігура з розділу 6 "Прозріння Іоанна Богослова", а також їх зображення у А. Дюрера. У книзі пророка Ісайі описані образи вершників-носіїв бича Божія, грози Божієй. У пророка Захарії - це вершники-посланники доль Божіїх. А. В. - символ катастроф, які осягнуть мир, зображення самих важких, перехідних епох (схема Мене). Перший, на білому коні - це Імперія (у Іоанна - Римська), освіта ворожа істинно людському в людині. Другої, на рудому коні - це війна. Третій вершник на вороному коні - голод. Завершують цю процесію у Іоанна два демони (в ханаанском пантеоні були два жахливих божества -.
Список літератури курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" - більше 20 джерел. STOCKHOLDING/INVENTORY COSTS. Витрати зберігання матеріально-виробничих запасів - Витрати компанії, пов'язані із зберіганням готових виробів, сировини і продукцій незавершеного виробництва. Витрати зберігання включають вартість складських приміщень, страхування, фізичного і морального зносу, а також відсотки на вкладений капітал і розподіляються пропорціонально вартості запасів. Для того щоб ці витрати не зростали, компанія повинна тримати мінімально розумну кількість запасів. Компанія також витрачає кошти на замовлення і доставку товарів на склад: встановлення зв'язків з виробниками, бухгалтерські операції, транспортування, розвантаження і перевірку товару. У основному.
ПОМИЛКА СУМАРНА - (англ. composite error) - один з чинників, що приймаються при оцінці аудитором матеріальності (істотність) неточностей в звітності. Матеріальність - максимально допустимий розмір помилкової суми, краю може бути показана в звітності і розглядатися як неістотна, тобто що не вводить користувачів звітності в помилку. Неточності можуть бути викликані помилками в розрахунках (напр., допущені арифметичні помилки при підрахунку суми амортизації, невірно показана сума заборгованості покупця) і тим, що отд. показники є оцінними. До оцінних відносять такі показники, як термін корисного.

Ананьев Борис Герасимович - (14.08.1907, Орджоникидзе - 18.05.1972) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1928 р. закінчив Горський педагогічний інститут, в 1930 р. - аспірантуру Ленінградського державного інституту по вивченню мозку ім. В.М.Бехтерева, потім працював там з 1931 по 1942 р. Професор Інституту удосконалення вчителів і філії Ленінградського педагогічного інституту (1943-44), директор Ленінградського науково-дослідного інституту педагогіки АПН РСФСР (1951-60), завідуючий кафедрою факультету Ленінградського державного університету (1960-67) і декан цього факультету (з 1967). Дійсний член АН СРСР. Дослідження.
Посилання в тексті роботи "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦЕНТРАЦИЯ - 1. Ефект, виявлений в гештальт-психології німецькими психологами В. Келером і М. Вертхаймером при дослідженні ілюзій зорових; складається в тому, що елементи, на яких фіксується погляд, переоцінюються в порівнянні з іншими: поле сприйняття як би розширяється в зоні фокуса уваги - при одночасному стисненні і неяким спотворенні периферійної частини поля. Слідство центрации - часткова деформація об'єкта, що сприймається, можливість появи "систематичних помилок" в оперуванні з його образом і практичній діяльності з ним. 2. Поняття генетичної теорії Ж. Піаже, що виражає ускладнення в переході на.
Альтруїзм (біологічний) - У буквальному значенні, будь-яка дія одного організму, що збільшує шанси на виживання іншого організму при одночасному зменшенні власних шансів. Самиці, що затуляють своє потомство від хижаків, і летучі миші-вампіри, які діляться їжею з голодними представниками свого вигляду, можуть служити прикладами альтруистического поведінки у тварин. Той факт, що деякі тварини можуть йти на самопожертвування або інакшим способом наражати себе на небезпеку, представляє очевидну загрозу дарвиновской теорії еволюції шляхом природного відбору. Згідно з цією теорією, в процесі природного відбору перевага.
АПРАКСИЯ (АПРАКТОАГНОЗИЯ) - порушення довільних цілеспрямованих рухів і дій, неможливість здійснювати цілеспрямовані рухи при нормальному функціонуванні інтелекту і систем рухової і сенсорної. Не є слідством елементарних розладів рухів (парезов, паралічів і пр.), але відноситься до розладів вищого рівня організації рухових актів. Форма апраксии залежить від мозкової локалізації поразки. Виділяються такі основні форми: 1) апраксия кинестетическая - розпад потрібного набору рухів (особливо при відсутності зорової опори) в зв'язку з порушенням кинестетического - пов'язаного з відчуттям положення і руху свого тіла;.

Гистріонічеська особистість - (histrionic personality) Термін "гистрионический" (акторський, театральний) для DSM-IV є відносно новим, він замінив собою термін "істеричний". Концептуальне классиф. істерії сходить до античного миру (Древня Греція і Рим). У 40-е рр. XIX в. симптоматична картина клінічної істерії була розширена до типу особистості, що зустрічається преим., якщо не виключно, серед жінок. Теодор Міллон перерахував осн. критерії для діагностики Г. л.: 1. Мінливість афекту: демонструє нетривалий, награний і поверхневий афект, легко збуджується і так же легко пересичується. 2. Социабельний образ Я: вважає себе.
Шкільна система освіти - (school system), система навчання, її закони і принципи, що становить офиц. освіта в країні. Більшість шкіл світу організовані за зразком системи, прийнятої в розвинених країнах Заходу. Паралельно з гос. школами, де навчаються 9 з 10 дітей, у мн. країнах існує система незалежної освіти. Як правило, хлопчики і дівчинки вчаться разом, але в мусульм. країнах зростає числ. традиц. шкіл з роздільним навчанням. Іноді управління системою освіти сильно централізоване, як в Японії або бив. СРСР. У США і Австралії школи знаходяться у ведінні влади штатів. Швейцарці говорять, що у них стільки ж Ш.с.о..
ФОРДИЗМ І ПОСТФОРДИЗМ - дві системи виробництва і управління, а також пов'язані з ними соціальні і політичні наслідки. Фордизм - це розроблена Генрі Фордом модель масового виробництва стандартизованих товарів на складальних конвейєрах, з використанням некваліфікованих або полуквалифицированних працівників, зайнятих простими операціями і об'єднаних на великих фабриках. Таке виробництво володіє "ефектом масштабу" і відрізняється низькою собівартістю одиниці продукції, доступною масовому споживачу. Воно у великих і стабільних ринках збуту, а значить - в державній підтримці високої купівельної здатності.
ВИЩА ОСВІТА - (higher education) - самий високий рівень послешкольного освіти (див. Двійкова система; Університет; Політехнікум; Новий університет). Незважаючи на великі відмінності між системами вищої освіти, існуючими в світі, є також деякі важливі загальні тенденції. Розширення вищої освіти характерне для більшості країн в останні десятиріччя, а перехід від "елітного" до масової вищої освіти став загальним явищем в найбільш розвинених і в багатьох країнах, що розвиваються, бо в нього включається все більша частка відповідної вікової групи. Основні відмінності між системами існують в мірі "унитарности" або.