Найм (оренда) жилого приміщення

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження найму (оренди) жилого приміщення ... 6
1.1. Житло та його види ... 6
1.2. Поняття договору найму ... 10
1.3. Поняття договору найму (оренди) житла ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей договору найму (оренди) житлових приміщень ... 16
2.1. Правова характеристика договору ... 16
2.2. Права та обов'язки сторін ... 18
2.3. Припинення договору найму житла ... 29
2.4. Договір піднайму житла ... 34
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Найм (оренда) жилого приміщення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Найм (оренда) жилого приміщення"

Курсова робота "Найм (оренда) жилого приміщення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Найм (оренда) жилого приміщення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Найм (оренда) жилого приміщення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Найм (оренда) жилого приміщення" і призначений виключно для пошукових систем.

ФАХІВЕЦЬ З АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (ЕКСПЕРТ-АВТОТЕХНИК) - Посадові обов'язки. Здійснює проведення автотехнічної експертизи, використовуючи фактичні дані про технічний стан транспортних засобів, механізм дорожньо-транспортного випадку, дорожню обстановку і дії учасників руху, а також про обставини, що сприяли виникненню дорожньо-транспортного випадку. У процесі здійснення експертизи проводить дослідження технічного стану транспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (пошкоджень) окремих деталей, вузлів, агрегатів, систем і додаткового обладнання, причин їх що викликали внаслідок дорожньо-транспортного випадку або сторонніх зовнішніх. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - державний орган, що забезпечує діяльність Президента РФ, тобто робочий орган, за допомогою якого глава держави реалізовує конституційні повноваження. Визначення структури і складу А.П. РФ знаходиться цілком в юрисдикції глави держави. Згідно з Положенням "Про Адміністрацію Президента Російської Федерації", затвердженим Указом Президента РФ від 2 жовтня 1996 р. № 1412 (з изм. і доп.), в склад А.П. РФ входили: Керівник Адміністрації, його перший заступник і заступники, помічники Президента, його прес-секретар, повноважні представники Президента, радники і референти Президента, а також. Державна служба - професійна діяльність державних службовців по забезпеченню виконання повноважень державних органів. Державна служба здійснюється на професійній основі і є для службовця основною діяльністю, що вимагає спеціальної професійної підготовки і кваліфікації. У рамках здійснення державної служби відбувається реалізація компетенції державних органів. Законодавством передбачається державна служба в апаратах законодавчих, виконавчих і судових органів. Державна служба здійснюється також і в інакших державних органах: в апаратах виборчих комісій, в органах прокуратури, інших контрольних, ревізійних державних. ШАХРАЙСТВО - в карному праві заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довір'ям (ст. 159 УК РФ). Відноситься до групи злочинів проти власності. Кваліфікуючими ознаками є: здійснення М. неодноразово або групою осіб по попередній змові, особою з використанням свого службового положення, у великих розмірах або організованою групою, або небезпечним рецидивістом. Відповідальність за М. наступає з 16 років. Способи М. різноманітні, залежать від предметів посягання, особистих якостей злочинця, умов посягання, особистості потерпілого. Особливо витонченими способами М. є.
Кожна вагома структурна частина курсової "Найм (оренда) жилого приміщення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Базельська конвенція про контроль за трансграничним перевезенням небезпечних відходів і їх видаленням - прийнята на Конференції в Базеле 22 березня 1989 р. Ратифікована Російською Федерацією - Законом від 25 листопада 1994 р. № 49-ФЗ. В преамбулі Конвенції відмічається зростаюча загроза здоров'ю людини і навколишньому середовищу в зв'язку із збільшенням виробництва і трансграничним перевезенням небезпечних і інших відходів; підкреслюється, що найбільш ефективним способом захисту від цієї загрози є скорочення до мінімуму виробництва відходів з точки зору кількості і/або їх небезпечного потенціалу. Основами конвенційного режиму є: положення про те, що в тій мірі, в якій це відповідає їх. ПРАВО НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - (в старості, у разі хвороби і втрати працездатності) - одне з основних прав громадян СРСР (див. Основні права і обов'язки громадян СРСР), законодавче закріплених Конституцією СРСР (ст. 120). Воно забезпечується широким розвитком соціального страхування (див.) робітників і службовців за рахунок держави, безкоштовною медичною допомогою трудящим, наданням в користування трудящих широкій мережі курортів. Основною формою матеріального забезпечення трудящого СРСР в старості, по інвалідності і у разі смерті годувальника є забезпечення грошовими пенсіями (див.). У СРСР існують пенсії по. АФЕКТИВНІ (ЕМОЦІЙНІ) РОЗЛАДИ - виражаються в хворобливому настрої, в несумірних реакціях на зовнішні подразнення. К А. (е.) р. відносяться: хворобливе збудження у вигляді надмірної веселості, багатомовності, рухливість - маніакальний стан; хворобливе психічне пригноблення - депресивний стан; розлади настрою з тугою і злісністю, надмірна дратівливість, страх, душевна тупість, втрата інтересу до реальності (див. Епілепсія, Травми мозку, Психопатія, Психогенні реакції, Шизофренія). Іногда А. (е.) р. викликаються приступом періодичної душевної хвороби, після якої наступає повне або часткове видужання. У судовій практиці найбільш части.
У вступі курсової "Найм (оренда) жилого приміщення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІНСТРУКЦІЯ - згідно з параграфом 2.7.2 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536, - письмовий документ, в якому викладається порядок здійснення якої-небудь діяльності або порядок застосування положень законодавчих і інакших нормативних актів. Інструкції застосовуються як самостійні правові акти, які підписуються керівником, або як акти, що затверджуються органом виконавчої влади. Затвердження інструкцій оформляється в формі грифа твердження або шляхом видання розпорядливого.

РЕЖИМ ДЕРЖАВНИЙ - сукупність методів і способів здійснення державної влади, що використовуються стоячими при владі групами, класами або шарами. Державний режим є найбільш динамічною складовою частиною форми держави, чуйно реагуючи на найбільш важливі процеси, що відбуваються в навколишньому економічному і соціально-політичному середовищі і зміни, зокрема, в співвідношенні соціально-класових сил. Державний режим в значній мірі індивідуалізував форму держави. Він виступає як найважливіша складова частина політичного режиму, що охоплює не тільки державу, але і всі інші елементи політичної системи суспільства. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - один з видів федеральних органів виконавчої влади. Відповідно до Указу Президента РФ "Про систему федеральних органів виконавчої влади" від 14 серпня 1996 р. (із зміною від 6 вересня 1996 р.) в систему цих органів входять міністерства РФ (федеральні міністерства) і інакші федеральні органи виконавчої влади: державні комітети РФ, федеральні комісії Росії, федеральні служби Росії, російські агентства, федеральний нагляд Росії. Г. до. РФ - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює на колегіальній основі міжгалузеву координацію з питань, віднесених до його ведіння, а також функціональне.
Список літератури курсової "Найм (оренда) жилого приміщення" - більше 20 джерел. ОБМЕЖЕНА У ЧАСІ ДИНАМІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Созданіє О. в. в. д. п. пов'язано з ім'ям Страппа (Strupp Н.), професори психології університету Вандербілта (Wanderbilt University), США. Її застосування розширює можливості використання короткострокової психодинамической психотерапії. Модифікуючи традиційну теорію і техніку психодинамической психотерапії, представники О. в. в. д. п. роблять акцент на межличностних проблемах, які виявляються в процесі психотерапевтичних взаємовідносин, здійснюють динамічне фокусування в цій сфері. Наступні положення відображають відносну схожість О. в. в. д. п. з іншими методами короткострокової динамічної. ОСНОВНЕ ПРАВИЛО - важливе і істотне правило психоаналитической техніки, відповідно до якого пацієнту пропонується як обов'язкова умова лікування гранично відверто говорити буквально про все, нічого не приховуючи і не затаюючи від аналітика. Говорити все, значить дійсно говорити все - таке значення основного технічного правила психоаналізу.    З цим, заснованим на методі вільних асоціацій, технічним правилом аналітик повинен познайомити пацієнта з самого початку його лікування. Мова йде про роз'яснення пацієнту того, що його розповідь повинна відрізнятися від звичайної розмови в одному істотному пункті. Як.

КУЛЬТУРА - організація життя людей, представлена в продуктах матеріальної і духовної діяльності, в системі соціальних інститутів, етичних норм і цінностей, що зумовлюють відносини людини до навколишнього світу, інших індивідів і самому собі.    Психоаналитические уявлення про культуру знайшли відображення в трудах З. Фрейда, включаючи його статтю "Культурна" сексуальна мораль і сучасна нервозність" (1908), а також роботи "Майбутнє однієї ілюзії" (1927), "Невдоволення культурою" (1930). Під культурою він розумів "всю суму досягнень і.
Посилання в тексті роботи "Найм (оренда) жилого приміщення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЕРЕНЦИ (Френкель) Шандор - (1873-1933) - угорський психоаналітик, один з найближчих соратників З. Фрейда. Народився 7 липня 1873 року в невеликому містечку Мішкольце, розташованому в північній частині Угорщини. Дістав медичну освіту в Віні, де вчився в період з 1890 по 1896 рік. У подальші роки (1897-1907) працював в Будапешті, займаючи посаду асистента лікаря в госпіталі Св. Роха, помічника лікаря в притулку Св. Елизаввети, керівника неврологічної амбулаторія в міській клінічній лікарні. У 1907 році був призначений головним фахівцем з неврології в судовій палаті Будапешта. Надалі виявив цікавість до психоаналитическим. УЯВА - (фантазія) (англ. imagination) - універсальна людська здібність до побудови нових цілісних образів дійсності шляхом переробки змісту чого склався практичного, почуттєвого, інтелектуального і емоційно-смислового досвіду. Будучи психологічною основою творчості, В. забезпечує як історичне створення форм культури, так і їх освоєння в онтогенезе. У психології існує традиція розглядати В. як окремий психічний процес нарівні з сприйняттям, пам'яттю, увагою і інш. Останнім часом все більше поширення отримує розуміння В. як загальної властивості свідомості (що йде від І. Канта). При цьому. MAX - (Mach) Ернст (1838-1916) -австрійський фізик, філософ, психолог. Представник емпириокритицизма. Професор, дійсний член Венської академії наук. Освіту отримав в Венськом університеті, де з 1855 р. навчався фізиці, філософії, математиці. У 1860 р. захистив дисертацію (Ober elektrische Entladung und Induktion), з 1861 р. Був в близьких дружніх відносини з Й. Брейе-ром, разом з яким вивчав функції вестибулярний апарату. Після ряду безуспішних спроб поміститися вакантну професора М. переїжджає в Грац на кафедру математики, з 1864 р. він - професор математики, з 1866 р. - професор фізики, з 1867 р. -.

Мислітельний процес - При розв'язанні складної проблеми звичайно намічається шлях вирішення, який усвідомлюється як гіпотеза. Усвідомлення гіпотези породжує потребу в перевірці. Критичність - ознака зрілого розуму. Некритичний розум легко приймає будь-який збіг за пояснення, перше рішення, що підвернулося за остаточне. Коли закінчується перевірка, мислительний процес переходить до остаточної фази - думці з даного питання. Таким чином, мислительний процес - це процес, якому передує усвідомлення початкової ситуації (умови задачі), який є свідомим і цілеспрямованим, оперує поняттями і образами і який завершується. КАПТЕРЕВ - Петро Федорович (1849-1922) - російський психолог і педагог. Закінчив Московську духовну академію (1872), викладав філософію в Петербургської духовній семінарії (до 1878), потім - на педагогічних курсах при Петербургських жіночих гімназіях Ма-ріїнського відомства (звільнений в зв'язку з обвинуваченням в матеріалізмі і безбожии) і на курсах Фребельовського суспільства. Був активним учасником з'їздів по сімейному вихованню, педагогічній психології, експериментальній педагогіці. Під його редакцією вийшло 57 випусків Енциклопедії сімейного виховання і навчання. У роботах. Гиперкинез - (греч. hyper kinesis - рух) - мимовільні скорочення м'язів при неврологічній патології. Розрізнюють такі гиперкинези (Боголепов, 1956; Давиденков, 1958): 1 атетоз - повільні червоподібні, звичайно двосторонні рухи пальців і кистей, рідше - в дистальних відділах ніг, пов'язані з тонічним напруженням відповідних м'язів і нерідко виникаючі після енцефаліту або в зв'язку з енцефалопатией різного генеза (асфіксія, резус-конфлікт і інш.) Геміатетоз зустрічається рідше; 2 блефароспазм - тонічні судоми м'язів змикання повік, 3 гемибаллизм - швидкі "броскові", розмашисті і неконтрольовані рухи. Виготський Лев Семенович - (5.11.1896, Орша - 11.06.1934, Москва) - вітчизняний психолог, творець культурно-історичної концепції розвитку вищих психічних функцій. Біографія. У 1917 р. закінчив юридичний факультет Московського університету, одночасно - історико-філософський факультет університету Шанявського. З 1924 р. працював в Московському державному інституті експериментальної психології, потім в заснованому ним Інституті дефектології. Читав курси в ряді вузів Москви, Ленінграда, Харкова. Професор Інституту психології в Москві. Дослідження. До другої половини 20-х рр. займався проблемою сприйняття.