НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Новий цивільно-процесуальний кодекс ... 6
Розділ 2. Історичний досвід наказного провадження ... 13
Розділ 3. Практика наказного провадження в цивільному процесі іноземних держав ... 16
3.1. Поняття і сутність судового наказу ... 16
3.2. Збудження наказового провадження ... 17
3.3. Видача судового наказу ... 19
Розділ 4. Загальні особливості наказного провадження за новим ЦПК України ... 22
4.1. Порушення наказного провадження ... 24
4.2. Видача судового наказу ... 27
4.3. Повідомлення боржника про видачу судового наказу ... 28
4.4. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу ... 29
Розділ 5. Переваги і недоліки нормативного регулювання наказного провадження ... 31
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Наказне провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Наказне провадження"

Курсова робота "Наказне провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Наказне провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Наказне провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Наказне провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБСТАВИНИ, ОБТЯЖУЮЧІ ПОКАРАННЯ - перераховані в карному законі (ст. 63 УК РФ) обставини, належні, згідно з розпорядженнями загальних початків призначення покарання, обов'язковому обліку при виборі конкретної міри покарання. У ч. 1 ст. 63 УК РФ міститься вичерпний перелік таких обставин. Лише у виняткових випадках суд має право не визнати перераховані обставини обтяжуючим, привівши у вироку основи такого рішення. О., про. н., впливають на вибір міри покарання в межах санкції статті закону, що передбачає відповідальність за даний злочин, але без виходу за верхню межі санкції. При наявності в скоєному О., про. н., і. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ГК) - головний акт цивільного законодавства, норми якого в єдиній системі регулюють всю сукупність цивільно-правових відносин і визначають зміст всіх інших актів цивільного законодавства і цивільно-правових норм, вміщених в інакші законодавчі акти. Як кодекс ГК побудований за певною системою, з виділенням загальних положень, і носить загальний (загальногалузевої) характер, що відрізняє його від міжгалузевих кодифікованих законів приватного характеру (наприклад, ЖК, КТМ і т.п.). Кодифікація цивільного законодавства в формі прийняття єдиного закону - ГК властива європейському континентальному. ЖИТЛОВИЙ СЕРТИФІКАТ - особливий вигляд облігацій з номінальною вартістю, що індексується, що засвідчує право їх власника на: а) придбання власником квартири (квартир) при умові придбання пакету Ж.с.; б) отримання від емітента на першу вимогу номінальної вартості, що індексується Ж.с. Схема індексації номінальної вартості Ж.с. визначається при його випуску і залишається незмінною протягом встановленого терміну дії. Ж.с. засвідчує внесення першим власником (юридичною або фізичною особою, що придбаває Ж.с.) коштів на будівництво певної загальної площі житла, розмір якої не міняється протягом всього терміну дії. ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ - захворювання, викликане дією несприятливих виробниче-професійних чинників (пневмокониози, вібраційний хвороба, інтоксикація і інш.), а також ряд таких захворювань, в розвитку яких встановлений причинний зв'язок з впливом певного виробниче-професійного чинника (бронхіт, алергічні захворювання, катаракта і інш.). Список професійних захворювань і Інструкція по його застосуванню були затверджені Мінздоров'я СРСР ( "Про вдосконалення системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів". Додаток до Наказу Мінздоров'я СРСР від 29 вересня 1989 р. № 555 в ред. Наказу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Наказне провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологічна характеристика слідчої діяльності - Являє собою опис психологічних особливостей труда слідчого, на основі якого визначаються: вимоги, що пред'являються до його професіонально значущих психологічних якостей, критерії професійної придатності до слідчої роботи, а також шляхи і способи оптимізації формування і розвитку професіонально-психологічних якостей слідчого. 1. Детальна правова регламентація діяльності. Діяльність слідчого пов'язана з безперервним виникненням і припиненням багатоманітних правовідносин з різними особами і протікає в передбачених нормами кримінально-процесуального законодавства рамках. Кожна дія спричиняє серйозні. КОНОСАМЕНТ - документ, що видається перевізником вантажовідправнику при перевезенні вантажів морським шляхом. К. має трояке значення: 1) служить доказом укладення договору морського перевезення і його умов; 2) є розпискою, що засвідчує прийняття перевізником вантажу, і 3) служить товаророзпорядчим документом, тобто документом, що надає його правомірному держателю право розпоряджатися вантажем, здійснювати операції купівлі-продажу вантажу, його застави і т. п. Значеніє К. особливо велике у зовнішній торгівлі. К. видається, коли договір морського перевезення вантажів здійснюється без включення в нього. СУДОВА БАЛІСТИКА - галузь криміналістики, що вивчає науково-технічні прийоми виявлення і дослідження: а) ручної вогнепальної зброї; б) боєприпасів - патронів, куль, гільз, дробу, пижів, капсулей; в) слідів від снаряда вогнепальної зброї - пробоїн, вм'ятин і дряпин від куль або дробу; г) додаткових слідів пострілу - порохової кіптяви, несгоревших порошинок, слідів дії полум'я і порохових газів, поясков обтирання і металізації в місцях пробоїн. Судово-балістичні дослідження вирішують наступні основні питання: а) про давність пострілу по продуктах згоряння пороху в каналі стовбура, патроннике зброї і всередині стріляної.
У вступі курсової "Наказне провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕКВЕСТР - 1) С. цивільно-правовий: спеціальний вигляд зберігання речей, що є предметом суперечки. С. як особливий вигляд зберігання (поклажі) був відомий вже римському праву. За договором об С. двоє або декілька осіб, між якими виникла суперечка про право на річ, передають цю річ третій особі, що приймає на себе обов'язок по дозволі суперечки повернути річ тій особі, якій вона буде присуджена за рішенням суду або по угоді сторін, що позиваються (договірний З.). Річ, що є предметом суперечки, може бути передана на зберігання в порядку С. за рішенням суду (судовий З.). Охоронцем по судовому С.

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА - члени персоналу дипломатичного представництва, що виконують обов'язки по обслуговуванню представництва (шофери, кухарі і інш.). Нерідко члени О.п.д.п. призначаються з числа громадян акредитуючої держави. Однак Венська конвенція про дипломатичні стосунки 1961 р. передбачає можливість призначення членів обслуговуючого персоналу з числа громадян держави перебування. Міністерство іноземних справ держави перебування або інше міністерство, відносно якого є домовленість, повідомляється про призначення членів О.п.д.п., їх прибуття і остаточний від'їзд або припинення їх функцій в представництві, якщо мова йде про. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬНИХ ОБ'ЄДНАНЬ - положення закону, відповідно до якого забороняються створення і діяльність об'єднань, цілі і дії яких направлені на насильне повалення основ конституційного ладу, порушення цілісності РФ, підрив безпеки держави, створення озброєних формувань, розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Законодавством встановлюється також обмеження права на об'єднання для суддів, працівників правоохоронних органів і військовослужбовців. Згідно з Законом РФ від 26 червня 1992 р. "Про статус суддів в Російській Федерації" (з изм. і доп.) судді не повинні належати до політичних партій і рухів. У.
Список літератури курсової "Наказне провадження" - більше 20 джерел. Класичне зумовлення - (classical conditioning) К. про. називають тж зумовленою реакцією, зумовленим рефлексом, умовною реакцією і умовним рефлексом. І. П. Павлов був першим, хто широко досліджував його особливості. Величезна робота, проведена в лабораторії Павлова, показала, що зумовлення характеризується мн. несподіваними властивостями, к-рі привели до разраб. загальної теорії умовних рефлексів і в кінцевому результаті - до застосування принципів зумовлення для пояснення поведінки загалом. Зумовлення як форма навчання являє собою поєднання пари подразників, кожний з к-рих первонач. викликає різні реакції. Як. Поведінка експресивне - Експресія - виразність, яскравий вияв почуттів, настроїв. Експрессивность - міра вираженість того або інакшого почуття, настрою, стану, відношення і т. д. Дані терміни використовуються не тільки психологами, але і мистецтвознавцями, театрознавець, коли необхідно підкреслити міру вираженість духовного світу людини або указати на кошти його вираження, напр., в музиці, живописі, архітектурі. У психології П. е. існує неск. трактування поняття "вираження або експресія особистості": 1) широке трактування - все "максимальне буття" людини, представлене за допомогою всіх.

Етичні принципи психологів і кодекс поведінки (редакція 1992 р.) - (The ethical principles of psychologists and code of conduct (1992 revision)) Історія. Етичний кодекс Американської психол. ассоц. (АРА), прийнятий в 1953 р., став одним з перших такого роду кодексів професійної поведінки. Відгукнувшись на потребу, що неухильно зростала в офіційному етичному кодексі, Н. Хобс прийняв на себе керівництво Комісією з етичних норм невдовзі після закінчення II світової війни і очолив роботу над цим проектом. Ця комісія працювала протягом 5 років, зібравши від членів АРА 1000 коротких епізодів, в к-рих описувалися ситуації етичного і неетичної поведінки. Зрештою вона.
Посилання в тексті роботи "Наказне провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕОФРЕЙДИЗМ (ПОСТФРЕЙДИЗМ) - Використання психоаналитической теорії і фрейдизму в різних областях знань: медицині, психології, соціології, філософії, лінгвістиці, художній творчості на основі концепції про вирішальну роль социокультурних чинників в етіології неврозу. Психоаналіз Фрейд (Freud S.) вплинув великий чином на розвиток сучасної філософії. Психоаналітика підхід до дослідження внутрішнього світу людини використаний в екзистенциальной філософії. Свій метод феноменологічного аналізу людської діяльності, виявлення значення, мотивів поведінки індивіда Сартр (Sartre J.-P.) назвав екзистенциальним психоаналізом. На. ПРИНЦИП КІЛЬЦЯ РЕФЛЕКТОРНОГО - схема безпосередньо витікає з принципу кільця рефлекторного. У спрощеному варіанті схеми є моторний центр, з якого поступають еффекторні команди в м'яз (є у вигляду і робоча точка рухомого органу). Від робочої точки йдуть сигнали зв'язку зворотного - чутливі, або афферентні сигнали - в сенсорний центр. У системі нервовій центральній інформація, що поступила переробляється - перешифруется на моторні сигнали корекції, кои знов поступають в м'яз. Процес управління замикається в кільце. Схема зрозуміло при розгляді її у часі. Нехай сказане відноситься до моменту 1; нові еффекторні сигнали приводять. КОНФЛІКТ РОСІЙСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКИЙ - складний, багаторівневий конфлікт між федеральною владою Росії і представниками чеченського етноса. Деякі джерела К. р.- ч. йдуть в ХVIII в. Має економічні, історичні, релігійні, ідеологічні і етносоциальні причини. Сучасне загострення К. р.- ч. і якісна трансформація його в нові форми сталися в періоди 1991-1992, 1994-1996 і 1999-2002 рр. Загострення даного конфлікту в 1991 м. було викликано об'єктивними причинами, серед них можна виділити общесоциальні (криза Російської держави і структурна перебудова його суспільних відносин), економічні (зацікавленість в чеченських нафтових родовищах Росії.

МИЛЛЬ - (Mill) Джон Стюарт (1806-1873) - англійський філософ, економіст і суспільний діяч. З 1823 по 1858 р. служив в Ост-Индской компанії. У 1865-1868 рр. чл. палати общин, де підтримував ліберальні і демократичні реформи, Міровоззреніє М. складалося під впливом політекономії Д. Рікардо, утилитаристской етичної доктрини І. Бентама, філософії Дж. Беркли і Д. Юма і асоціативної психології Д. Гартлі і Джеймса Мілля. (Огляд філософії сера Вільяма Гамільтона..., 1865, в русявий. пер. 1869). Був, як і його батько Джеймс Мілль, одним з володарів дум своєї епохи не тільки в Англії, але і в континентальній. ТУЛЯРЕМІЯ - (хвороба Охара, хвороба Френсиса) - широко поширена гостра природно-осередкова інфекційна хвороба. Назва - по озеру Туляре (США, штат Каліфорнія), де в 1911 американський бактеріолог Мак-Кой (G. W. McCoy, 1876-1952) виявив у земляних білок (каліфорнійський ховрах - Citellus beecheyi) чумоподобное захворювання. У 1912 він, спільно з Чепіним (CH. W. Chapin, рід. в 1877), виділив збуджувач (названий ними Bact. tularense; по сучасній номенклатурі - Francisella tularense). У процесі вивчення збуджувача захворіли Чепін і його співробітники, і тим самим була доведена небезпека збуджувача для людини. Пізнє. Інтерв'ю полоролевой ідентифікації. А. А. Чекаліна - Призначено для вивчення особливостей полоролевого самосвідомості і ідентифікації старших дошкільнята - молодших школярів (для дітей 5-7-літнього віку). Теорет. базою для розробки психол. інструментарію в дослідженні полоролевой ідентифікації послужили положення про смислову структуру особистості, положення про субьектности особистість, теорію О., социол. і психол. трактування гендера як соціальний конструкта. Полоролевая ідентифікація - ототожнення себе з представниками опр. підлоги, емоційно-ціннісному відношення до своєї підлоги і іншому, самооцінка телесности, сексуальності. ПСИХОСОЦИАЛЬНИЙ МОРАТОРІЙ - період в розвитку між дитинством і взрослостью, що характеризується затримкою реалізації молодою людиною його психосексуальной здібності до близькості і родительству.    Поняття психосоциального мораторію було введене Е. Еріксоном (1902-1994) для опису періоду отроцтва, протягом якого молоді люди шляхом вільного ролевого експериментування можуть знаходити свою нішу в суспільстві. У роботі "Ідентичність: юність і криза" (1967) він виходив з того, що "психоаналіз визнає певний тип психосоциального мораторію в розвитку людини - період затримки, який дозволяє майбутнім.