Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції ... 5
1.1. Сутність нелегальної міграції ... 5
1.2. Проблема нелегальної міграції в Україні ... 8
Розділ 2. Адміністративно-правовий механізм протидії нелегальній міграції ... 12
2.1. Поняття адміністративно-правового механізму протидії нелегальній міграції ... 12
2.2. Нормативні основи протидії нелегальній міграції ... 15
2.3. Суб'єкти протидії нелегальній міграції на Україні ... 23
2.4. Попередження і припинення в механізмі протидії нелегальній міграції ... 31
2.5. Адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній міграції ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії"

Курсова робота "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНОЗЕМНА РОБОЧА СИЛА - іноземні працівники, що законно в'їдься в РФ з метою здійснення трудової діяльності. Відповідно до законодавства про правове положення іноземних громадян в РФ основами для залучення і використання іноземної робочої сили є наявність вільних робочих місць, на які не претендують громадяни РФ, а також відсутність можливості задовольнити попит на робочу силу за рахунок трудових ресурсів суб'єктів РФ, в тому числі за рахунок підготовки або перепідготовки трудових ресурсів, що є або за рахунок залучення трудових ресурсів інших суб'єктів РФ. Чинне законодавство встановлює порядок залучення і використання. УПОВНОВАЖЕНИЙ ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ (омбудсмен) - посадова особа, що здійснює парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади, уряду і підлеглих йому органів в питаннях дотримання прав людини. Інстітут У. по п.ч. уперше був встановлений в Швеції на початку XX в. і згодом набув широкого поширення в багатьох країнах. У РФ правове положення У. по п.ч. визначається Федеральним конституційним законом від 26 лютого 1997 р. "Про Уповноваженого по правах людини в Російській Федерації". У компетенцію Уповноваженого входить розгляд жалоб на рішення або дії (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб. ПАЙОВА ВЛАСНІСТЬ - різновид загальної власності, в якому для кожного учасника (співвласника) визначена конкретна частка в праві власності на спільне майно (п. 2 ст. 244 ГК РФ). Загальна власність на майно є пайовою, якщо тільки законом не передбачене утворення спільної (бездолевой) власності на дане майно. Частка кожного з співвласників являє собою арифметично виражену частку в суб'єктивному праві власності на спільне майно, а не частку в конкретній речі, яка може бути і юридично неподільної. Розмір часткою співвласників визначається законом або їх угодою, а при відсутності таких вказівок вважається рівним. У. СУДДІ - посадові особи держави, що є носіями судової влади. У РФ - особи, наділені відповідно до Конституції РФ і ФКЗ РФ від 31 грудня 1996 р. № 1 -ФКЗ "Про судову систему Російській Федерації" повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати інакші обов'язки на професійній основі. Все С. судової системи РФ володіють єдиним статусом і розрізнюються тільки повноваженнями і компетенцією. У своїй діяльності по відправленню правосуддя С. незалежне, підкоряються тільки закону і нікому не підзвітні. С. незамінний - він не може бути призначений (вибраний) на іншу посаду або в інший суд без його згоди. Незаконні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ - визнані Європейським співтовариством і закріплені в його документах правові норми (переважно конвенційного характеру), що закріплюють життєво важливі права людини, механізми і гарантії їх реалізації і захисту. Такі стандарти містять численні документи, прийняті в рамках Поради Європи. Це передусім Статут Поради Європи (прийнятий 5 травня 1949 р.) і Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (прийнята в Римі 4 листопада 1950 р.), а також Протоколи до неї, особливо Протокол № 1 (1952), статті 1-3 якого закріплюють гарантії захисту власності, право на освіту і вільні вибори;. ПРАВОПОРЯДОК - стан впорядкованості регульованих правом суспільних відносин внаслідок послідовного здійснення законності, що характеризується реальним забезпеченням прав і свобод особистості, неухильним дотриманням юридичних обов'язків всіма особами, органами і організаціями, правомірною діяльністю всіх індивідуальних і колективних суб'єктів права. Передбачає рішучу боротьбу з будь-якими порушеннями правових норм, застосування заходів державного примушення до правопорушників, відновлення порушених суб'єктивних прав. Це порядок, де взаємовідносини органів, організацій і окремих громадян чітко. ВЕРХОВНИЙ СУД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - вищий судовий орган по цивільних, карних, адміністративних і інакших справах, підсудних судах загальної юрисдикції. B.C. РФ, будучи вищою судовою інстанцією, здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за діяльністю судів загальної юрисдикції. У межах своєї компетенції розглядає справи як суд другої інстанції, в порядку нагляду і по обставинах, що знову відкрилися, а у випадках, передбачених федеральним законом, - і як суд першої інстанції (справи про спростування ненормативних актів Президента РФ, нормативні акти Уряду РФ, Міністерства оборони і інакших.
У вступі курсової "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Недостовірна реклама - Недостовірної є реклама, в якій присутня не відповідна дійсність зведення у відношенні: 1. таких характеристик товару, як природа, склад, спосіб і дата виготовлення, призначення, споживчі властивості, умови застосування, наявність сертифіката відповідності, сертификационних знаків і знаків відповідності державним стандартам, кількість, місце походження; 2. наявності товарів на ринку, можливості його придбання у вказаних об'ємі, періоді часу і місці; 3. вартості (ціни) товару на момент поширення реклами; 4. додаткових умов оплати; 5. доставки, обміну, повернення, ремонту і обслуговування товару; 6.

ЛИВИЯ (Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахирія. До 1969 р. - королівство Лівія, потім до 1977 р. - Лівійська Арабська Республіка) - держава в Північній Африці. Незалежність проголошена 24 грудня 1951 р. Столиця - м. Тріполі. Адміністративне ділення: 13 муніципалітетів. 1 вересня 1969 р. ліквідована монархія і проголошена республіка. 3 березня 1977 р. сесія законодавчого органу - Вищого народного конгресу - прийняла декрет оо встановленні "режиму народної влади" і "прямої народної демократії". Згідно з декретом 1977 р., главою держави є полковник Муаммар Каддафі, що отримав офіційний титул Керівника ливийской революції, розділу Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахирії (СНЛАД). Рішенням надзвичайної сесії. ПРЕЗИДЕНТ - (від лати. praesidens - такий, що сидить попереду) - в державах з республіканською формою правління глава держави. Конституційний статус і повноваження П. істотно розрізнюються в залежності від типу республіки. У президентській республіці, класичним зразком якої є США, е. глава адміністрації (в США, країнах Латинської Америки) або уряду (в Замбії, Білорусі, Казахстані, Узбекистані). Пост прем'єр-міністра, як правило, відсутній. П. обирається позапарламентським шляхом, тобто народом (прямо або непрямо). У парламентарній республіці (ФРН, Італія) Реальна виконавча влада належить очолюваному.
Список літератури курсової "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" - більше 20 джерел. ПУХЛИНИ ШКІРИ - Серед пухлин шкіри розрізнюють доброякісні пухлини, предзлокачественні (предракові) захворювання шкіри, пухлини з местнодеструирующим зростанням і злоякісні пухлини. За походженням виділяють епителиальні, пігментні і соединительнотканні пухлини шкіри. Доброякісні пухлини. Епителиальні доброякісні пухлини шкіри виходять з епидермиса і додатків шкіри. Папиллома розвивається у облич середнього і немолодого віку. Може локалізуватися на будь-якій дільниці шкіри. Являє собою одиночне новоутворення або множинні вогнища, що підноситься над поверхнею шкіри, жваве, з широкою. НАРЦИССИЗМ - Дане поняття до цього часу є навряд чи не самим туманним в психоаналитической психології. Думки дослідників розходяться як відносно категорії, меж і статусу явища що означається цим терміном, так і відносно його природи, механізмів виникнення і конкретних форм вияву. У концепції динамічної психіатрії нарциссизм розглядається як одна з центральних Мене-функцій, що спочатку виконує конструктивну роль, як регулятор процесів енерго-інформаційного обміну між тим, що відособляється Я і социумом, а також що представляє початковий потенціал розвитку індивіда, на основі якого відбувається формування інших.

НАРКОМАНІЇ - загальна назва ряду важких захворювань, що характеризуються непереборним потягом до вживання наркотиків з розвитком психічної і фізичної залежності. Види наркоманії розрізнюються по наркотику, що приймається. Термін "наркотичний засіб" включає 3 обов'язкових критерію: медичний (специфічна дія засобу на ЦНС, що приводить до його повторного прийому), соціальний (масштаби немедичного споживання даного засобу придбавають соціальну значущість) і юридичний (офіційне включення речовини в список наркотичних коштів). Зловживання іншими психоактивними речовинами відноситься до токсикоманиям.
Посилання в тексті роботи "Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Когнітівние здібності в спілкуванні: формування - Розвиток когнитивних здібностей відбувається під впливом генетики, середи, а також генно-средового взаємодії. Средовой компонент багатогранний: на інтелект впливаєш соціально-економ. статус сім'ї, її склад, отримана освіта і мн. інш. чинники. Загалом різноманіття средових чинників можна віднести або до предметної і символічної сторони середи, або до О. з людьми. Хоч роль досвіду предметних взаємодій, а також дій з символічними системами (текстами, матем. задачами) в розвитку інтелекту безперечна, дослідження показують, що О. має, принаймні, не менше значення. Відомо, що системи, розроблені. РОДЖЕРС Карл Ренсом - (1902-1987) - американський психолог, авт. що набула поширення у всьому світі недирективної, клієнт- або человекоцентрированной психотерапії. Один з основоположників і лідерів гуманистической психології. Освіту отримав в Віськонсинськом ун-ті (бакалавр, 1924), Теол. семінарії і Вчительському коледжі Колумбійського ун-та (магістр, 1928; докт. філософії, 1931). Почесний докт. наук мн. ун-тов і коледжів. Президент Амер. асоціації прикладної психології (1944-1945), президент APA (1946-1947), потім Амер. академії психотерапевтів (1956-1958). Професійну діяльність початків в кач. сотр. Рефлектівноє слухання - (reflective listening) Термін "Р. з." відноситься до способу реагування на інш. чол. як засобу викликання емпатии. Згідно широке распростр. уявленню, емпатия - важливий елемент психотерапевтичної взаємодії. Роджерс вважає емпатию складним способом сприйняття, сопереживания і комунікації з інш. чол. Кларк виражає переконання в тому, що емпатия яв-ця челов. здатністю, осн. на новітніх (в еволюційному значенні) структурах головного мозку і протидіючої впливу егоцентричних драйвов. Др. автори вказують на те, що велика частина присвячених емпатии исслед. спиралася на вербальное вираження.

НЕСВІДОМИЙ - (UNCONSCIOUS) Пріл. Що Відноситься до психічних процесів, які суб'єкт не усвідомлює. "Вважається загальноприйнятим, що свідомі процеси не утворять безперервного самодостаточного ряду" - Freud (1940). Психоаналіз передбачає, що процеси, що заповнюють розриви в цьому ряду, можна визначити "психічними", на відміну від теорій, що затверджують, що ідея про несвідомі психічні процеси внутрішньо суперечлива, а процеси, що заповнюють розриви, є чисто фізичними. Іншими словами, психоаналіз передбачає, що між психічними процесами існує якісна відмінність: деякі з них. ПСИХОДРАМА - (социодрама) - 1. Як підхід до корекції психологічної - пов'язана з ім'ям Дж. Морено, якого багато які вважають фундатором психотерапії групової. Він трактував цей метод і як засіб розв'язання соціальних проблем. За рубежем використовується також термін "социодрама". Один з перших видів групової психотерапії (=> психоаналіз груповий). Проводиться як подібність імпровізованої театральної постановки по сюжету історії, що розказується одним з учасників групи, де клієнти навперемінно виступають як актори і глядачі, причому їх ролі направлені на моделювання життєвих. Методика Вільного Самоопісанія (МСС) - А. В. Візгина. Відноситься як до класу проективних методик, так і до вербальним самоотчетам, і виявляє в різній мірі усвідомлені аспекти самосвідомості і самоотношения, в т. ч. і їх процесуальної складової - внутр. діалогу. Респонденту пропонується описати себе таким чином, щоб було зрозуміло, що він за людина, що являє собою як особистість. Використання Методики Вільного Самоопісанія (МСС) є адекватним інструментом виявлення спонтанного винесеного зовні діалогу з самим собою. Спонтанність отриманих діалогів забезпечується тим, що суб'єкт прямо не спонукається актуализировать свій внутр. ВИРАЗНІ РУХИ - (англ. expressive movements) - зовнішній вияв переживань людини (його прагнень, оцінок, відношення до явищ життя) в міміці (усмішці, спохмурніти брів, зосередженості погляду), пантомимике (русі тіла, поставі, ході, жестах), інтонації мови (голосовій міміці). В. д. супроводяться змінами в роботі внутрішніх органів, кровоносних судин, залоз внутрішньої секреції. В. д. властиві і вищою твариною - вираження люті, страху, прихильності до детенишу і т. д. Ч. Дарвін вважав, що В. д. - рудименти (залишки) інстинктивних рухів, виниклих в діяльності живої істоти в зв'язку з боротьбою, нападом, захистом.