Неподаткові доходи в системі публічних доходів

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження неподаткових доходів в системі публічних доходів ... 5
1.1. Система публічних доходів ... 5
1.2. Сутність неподаткових доходів ... 7
Розділ 2. Характеристика неподаткових доходів в системі публічних доходів ... 10
2.1. Митні платежі ... 10
2.2. Екологічний податок ... 18
2.3. Рентні платежі ... 25
2.4. Плата за користування надрами ... 33
Висновки ... 46
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Неподаткові доходи в системі публічних доходів"

Курсова робота "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Неподаткові доходи в системі публічних доходів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВА ЛЮДИНИ - поняття. що характеризує правовий статус людини по відношенню до держави, його можливості і домагання в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах. Поняття "П.ч." з'явилося ще в епоху буржуазних революцій. П.ч. носять природний і невідчужуваний характер. Вільне і ефективне здійснення П.ч. - одне з основних ознак цивільного суспільства і правової держави. П.ч. прийнято ділити на абсолютні і відносні. Обмеження або тимчасове припинення перших не допускається в демократичній державі ні при яких обставинах. Абсолютними є такі фундаментальні особисті П.ч., як право на життя, право не. ІСПАНІЯ (Королівство Іспанія) - держава на південному заході Європи, на Піренейськом півострові, включає також Балеарськиє острова в середземному море і Канарськиє острова в Атлантичному океані. Столиця - м. Мадрид. Адміністративне ділення: 50 провінцій, об'єднаних в 17 автономних областей. Згідно з Конституцією, автономію в рамках єдиної держави знайшли області: Андалусия (1981), Арагон (1982), Астурія (1981), Балеарськиє острова (1983), Валенсия (1982), Галісия (1981), Канарськиє острова (1982), Кантабрія (1982), Кастілія-Леон (1982), Кастилия-Ла-Манча (1982), Каталонія (1979), Ла-Риоха (1982), місто Мадрид (1983), Мурсия. Справи про стягнення з роботодавців сум аліментів, не втриманих з боржників -  В відповідності зі ст. 64 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" при стягненні періодичних платежів, суми, що не перевищує 2 МРОТ, а також при відсутності або недостатності у боржника майна для повного погашення сум, що стягуються стягнення звертається на заробітну плату боржника.  При стягненні аліментів адміністрація організації по місцю роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на основі виконавчого документа, зобов'язана щомісяця втримувати аліменти із заробітної плати боржника і сплачувати або переводити їх обличчю, одержуючому. КРЕДИТНА РЕФОРМА 1930 р. - реформа системи кредитно-розрахункових відносин, проведена на основі постанови ЦИК і, СНК СРСР від 30 січня 1930 р. "Про кредитну реформу" (СЗ 1930 р. № 8, ст. 98). Сущность К. р. полягала в забороні соціалістичним організаціям т. н. комерційного кредитування (т. з. продаж один одному товарів або надання послуг в кредит) і в заміні комерційного кредитування банківським. Комерційний кредит і пов'язане з ним вексельне звертання утрудняли планування і контроль банку за використанням кредиту. К. р. усунула ці перешкоди. У первинній практиці проведення К. р. виявився ряд перекручень.
Кожна вагома структурна частина курсової "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОГОДЖУВАЛЬНА КОМІСІЯ - така, що створюється двома і більш державами, суб'єктами федерації, адміністративно-територіальними одиницями, органами, палатами представницького органу (парламенту) комісія для пошуку шляху дозволу виниклих між ними розбіжностей. Еслі С. до. приходить до рішення, воно - остаточно. При незгоді однієї з сторін підготовлений С. до. проект рішення передається її компетентним органам, що створили. У разі остаточного дозволу розбіжностей прийняте рішення оформляється вже як рішення компетентних органів. У конституційному праві, як правило, створення С. до. передбачається для двопалатних представницьких. Психологічні чинники в діяльності професіонально-освітньої установи - Професіонально-освітня установа (ПОУ) юридичного профілю, нарівні з іншими характеристиками, може характеризуватися як спільність людей, об'єднаних в професіонально-освітньому процесі для досягненні важливої мети - підготовки висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів. Нарівні з іншими чинниками, що впливають на досягнення цієї мети, належить психологічним чинникам. Є дві основні групи їх: 1) внутрішні - властива спільність людей, працюючих і учнів в ПОУ, і професіонально-освітньому процесу, їх участі в ньому, 2) зовнішні - властиві зовнішній середі функціонування ПОУ. До. СУБВЕНЦІЯ - (лати. subvenire - приходити на допомогу) - сума, що виділяється на певний термін з бюджету вищестоящого рівня на конкретні цілі для вирівнювання соціально-економічного розвитку відповідної національно-державної або адміністративно-територіальної освіти. Порядок і умови надання і використання С. з федерального бюджету і інших бюджетів встановлюються відповідно законодавчими актами РФ, суб'єктів РФ і рішеннями відповідних представницьких органів влади, прийнятими в межах їх компетенції. Детально характеристика видів, порядку надання і контролю за використанням С. з.
У вступі курсової "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Джерела адміністративного права - це нормативні акти, вмісні в собі адміністративно-правові норми, з яких складається ця галузь права. З точки зору правових властивостей джерел адміністративного права вони являють собою стрункий ієрархічний ряд нормативних актів наступних різновидів. Конституція РФ і федеральні конституційні закони. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ. Федеральні кодифікаційні закони. Федеральні системно-инкорпорационні закони. Укази Президента РФ. Постанови Уряду РФ. Статусні закони і інакші нормативні правові акти вищих органів державної влади суб'єктів РФ.

СКАРБНИЦЯ - частина державного або муніципального майна, не закріплена за державними підприємствами і установами. 4 ст. 214 і п. Зет. 215 ГК РФ). До., або фіск (лати. fiscus-грошовий ящик, в римському праві - імператорська, а потім загальнодержавна До.), в деяких правопорядках і в теоретичній літературі іноді ототожнюється з державою як публічно-правовою освітою - самостійним суб'єктом цивільного обороту. З цієї позиції К. розглядається як майново-правова (приватноправова) сторона діяльності держави, протипоставити його публічно-правовій стороні (державі як публічній владі). Чинне законодавство РФ. КАНОНІЧНИЙ ПРОЦЕС - порядок діловодства, що склався в церковних судах середньовічної Західної Європи. У 10-12 вв перше місце в системі доказів К. п. займало випробування холодною водою, яке майже витіснило інші докази при обвинуваченні в єресі. Цей вигляд ордалий (див.) отримав найменування "канонічного очищення". З кінця 12 в. під впливом зростання ересей, в яких відбивався протест закабаленої селянської маси проти феодальних порядків, папська влада вводить допущення дослідження провини запідозреного при відсутності обвинувача. Достатньою основою для початку процесу були або загальновідомість.
Список літератури курсової "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" - більше 20 джерел. Група - чітко обмежена в розмірах сукупність людей, яка вичленяется з широкого социума як деяке окрема психологічно самоценная спільність, об'єднана в логіці яких-небудь значущих основ: специфіка заданої і діяльності, що реалізовується, приналежність, що соціально оцінюється до певної категорії людей, вхідних до групи, структурно-композиційна об'єднаність і т. д. Різноманіття реальних природних груп, життєдіяльність яких, зрештою, і є основним об'єктом дослідження соціально-психологічної науки справді безмежно: сім'я, спортивна команда, дружня компанія, вояцький підрозділ, шкільний. Ідентифікація групова - [від лати. identificare - ототожнювати] - що складається в процесі взаємодії і спілкування форма межличностних відносин, що виявляється в їх емоційній насиченості і спрямованості, що визначається сприйняттям членами співтовариства переживань своїх товаришів по групі як стимулу власної активності для досягнення успіху в рішенні групової задачі. По суті справи, "родовим" по відношенню до терміну "групова ідентифікація" поняттям є поняття "ідентифікація", яке в рамках сучасної соціальної психології виступає як содержательно-интерпретационного.

F23 Гострі і скороминущі психотические розлади - Систематичних клінічних даних, які могли б дати певні рекомендації по класифікації гострих психотических розладів, поки немає. Ті ж клінічні відомості і традиції, якими ми вимушені користуватися, не дають можливості скласти концепцію і чітко визначити і відмежувати ці стану. У відсутності випробуваної многоосевой системи метод, що пропонується тут є спробою уникнути діагностичної плутанини і створити діагностичну послідовність, яка відображала б пріоритетні характеристики розладу. Послідовність пріоритетів наступна: а) гострий початок (протягом 2-х тижнів), як визначальна межа всієї групи; би).
Посилання в тексті роботи "Неподаткові доходи в системі публічних доходів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЛАСТИЧНІСТЬ ЛІБІДО - вільна рухливість, здатність сексуальних влечений, сексуальній енергії міняти свій об'єкт, мета і спосіб задоволення.    Говорячи про лібідо як статеву потребу, сексуальний потяг, сексуальну енергію, кількісну силу, З. Фрейд виходив з того, що лібідо жваве, здатне не тільки фіксуватися на певних об'єктах, але і залишати їх, перейти на інші об'єкти. Сексуальні потяга можуть характеризуватися спрямованістю на різнорідні цілі і орієнтацією на попередню або остаточну сексуальну мету. У залежності від доступного і прийнятного способу задоволення вони можуть затримуватися, нагромаджуватися, отримувати. "F05" Делірій, не викликаний алкоголем або іншими психоактивними речовинами - Етіологичеськи неспецифічний синдром, що характеризується сочетанним розладом свідомості і уваги, сприйняття, мислення, пам'яті, психомоторного поведінки, емоцій і ритму сон-пильнування. Він може виникнути в будь-якому віці, але частіше після 60 років. Делириозное стан є скороминущим і колеблющимся по інтенсивності. Звичайно видужання наступає протягом 4 тижнів або менше. Однак що протікає з коливаннями делирий тривалістю до 6 місяців не є рідким, особливо, якщо він виникає протягом хронічного захворювання печінки, карциноми або подострого бактерійного ендокардиту. Відмінності, які іноді робляться між. ІНТУЇЦІЯ - (англ. intuition від лати. intueri - пильно, уважно дивитися) - мислительний процес, що перебуває в знаходженні рішення задачі на основі орієнтирів пошуку, не пов'язаних логічно або недостатніх для отримання логічного висновку. Для И. характерна швидкість (іноді моментальность) формулювання гіпотез і прийняття рішення, а також недостатня осознанность його логічних основ (ср. Інсайт). І. виявляється в умовах суб'єктивно і/або об'єктивно неповної інформації і органічно входить у властиву мисленню людини здатність екстраполяції (поповнення що є і передбачення ще невідомої інформації). Тому так велика.

Культурні норми в спілкуванні - Культура О. являє собою систему норм і правил О., вироблених людством з метою попередження межличностних і межгруппових конфліктів, оптимізації і ефективності коммуникативного взаємодії. Культура О. передбачає знання, розуміння і дотримання норм О., к-рі відповідають гуманистическому підходу до інтересів, правам і свободам особистості; прийняті в опр. співтоваристві як керівництво до дії; не суперечать переконанням самої особистості або групи людей; передбачають особову готовність і уміння дотримувати ці норми. Рівень культури О. тісним образом пов'язаний з етичними установками, цінностями. Спілкування: майстерність - Можна виділити 2 близьких, але різних типу, в к-рих виявляється майстерність 1. Геній (лати. genius - у древніх римлян дух-заступник кожної людини, супроводжуючий його від самого народження) - людина, що володіє вищою мірою природної обдарованості в коммуникативной сфері, унікальною творчою здатністю до ефективному О. в разл. життєвих ситуаціях. У основі геніальності в сфері О. лежить пластичність людини, його уміння адекватно підстроюватися до разл. співрозмовникам і аудиторіям. Геніальність в сфері О. базується не стільки на коммуникативной компетентності, сформованій внаслідок. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ - (ANALYZING INSTRUMENT) Поняття, введене Отто Ісаковером (1963) для позначення спільної участі що аналізується і аналітика в аналітичній ситуації;таке об'єднання розглядається як унікальний інструмент або робоче знаряддя, що використовується для підтримки аналітичного процесу. Від кожного учасника потрібно певний внесок в спільну активність по створенню тимчасової терапевтичної формації, що володіє особливою аналітичною функцією. Той, що Аналізується погоджується настирливо і пильно вдивлятися у власні думки, почуття і сприйняття і виражати їх вербально, незалежно від неоднозначних. ПРОВОДНИКОВАЯ АФАЗІЯ - Самостійне, але порушення мови, що дуже рідко зустрічається. Основний дефект характеризується вираженим розладом повторення при відносно підлягаючої зберіганню експресивної мови. Відтворення більшості мовних звуків, складів і простих коротких слів в основному можливо. Грубі литеральні і в меншій мірі вербальні парафазии, схильність до багатомовності у вигляді доповнення зайвих звуків до закінчень слів, виступають при повторенні складних і багатоскладових слів, серій голосних звуків, складів, слів, 2-3 складних пропозицій. Нерідко відтворюються тільки перші склади в словах. Помилки.