Нотаріат в Україні: історія та сучасність

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження нотаріату в Україні ... 5
1.1. Історія виникнення нотаріату в Україні ... 5
1.2. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності ... 7
1.3. Норми, що регулюють нотаріальне провадження, у системі права ... 12
Розділ 2. Організаційні особливості нотаріату в Україні ... 16
2.1. Система нотаріату в Україні та повноваження нотаріальних органів ... 16
2.2. Організація і діяльність нотаріату ... 21
Розділ 3. Проблеми створення нотаріату в Україні ... 24
3.1. Порядок набуття статусу нотаріуса ... 24
3.2. Права і обов'язки нотаріуса ... 28
Розділ 4. Проблеми та перспективи розвитку нотаріату в Україні ... 30
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 38

Для придбання курсової роботи "Нотаріат в Україні: історія та сучасність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нотаріат в Україні: історія та сучасність"

Курсова робота "Нотаріат в Україні: історія та сучасність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нотаріат в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нотаріат в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нотаріат в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА ВИБОРІВ - (франц. majoritaire - більшість) - система виборів, при до:рсй вибраними вважаються кандидати, що отримали більшість голосів виборців по виборчому округу (див.), де вони балотуються. Разлічают М. з. в. абсолютної більшості і М. з. в. відносної більшості. Прі М. з. в. абсолютної більшості кандидат вважається вибраним, якщо він отримав по округу більше за половину всіх голосів. Прі М. з. в. відносної більшості кандидату, щоб бути вибраним, досить отримати відносну більшість голосів по округу порівняно з іншими кандидатами. М. з. в. застосовується в більшості буржуазних держав (в США і інш.) і є.
Трудовий кодекс Російської Федерації - основний кодифікований нормативний правовий акт (закон) Російської Федерації, вмісний норми трудового права і направлений на регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин, що становлять предмет трудового права Росії. Трудовий кодекс РФ багато в чому продовжує традиції кодифікованого регулювання труда в 1918, 1922, 1971 рр., зберігає спадкоємність концептуальних ідей і принципів (зокрема, договірну природу трудового правовідношення) трудового права СРСР і РСФСР, а також містить принципово нові ринкові правові рішення. У рамках галузі трудового права Кодекс володіє.
Ломів Борис Федорович - (28.01.1927, Гіркий - 11.07.1989) - вітчизняний психолог. У 1951 м. закінчив психологічне відділення факультету філософії Ленінградського державного університету. У 1954 м. захистив кандидатську дисертацію з проблеми психології політехнічної освіти, в 1963 м. - докторську дисертацію по інженерній психології. У 1959 м. організував першу в країні лабораторію інженерної психології, разом з Б.Г. Ананьевим створював факультет психології Ленінградського державного університету. Працював в Інституті педагогіки Ленінградського філії АПН РСФСР. З 1967 м. - завідуючий відділом науки.
АТАКА - (від франц. attaque - напад) - початок звуку, перехід голосового апарату людини від дихального стану до мовного або певческому. А. може бути твердою (голосові складки щільно змикаються до початку видиху), м'якою (менш щільне змикання складок, співпадаюче з початком фонационного видиху), придихательной (мляві голосові складки як би продуваються струменем повітря). Використання того або інакшого вигляду А. диктується мовними задачами. Так, придихательную А. доречно застосовувати в тому випадку, коли потрібне щось сказати тоном м'яким, задушевним, таємничим. Твердую А. використовують.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нотаріат в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАТАЛИ Володимир Франкович - [29.8(10.9). 1890, Харків, - 6.11.1965, Москва], біолог, педагог, проф. (1934), дер биол. наук (1940), д. ч. АПН РСФСР (1947). Закінчив єств. відділення физ. ф-та Харківського ун-та. З 1913 в Москві (до 1919 працював в лабораторії експерим. біологія і викладав в ср. уч. закладах). У 1919 організував (і до 1930 керував) Моськ. пед. биостанцию, що стала метод. центром, що об'єднав вчителів-біологів. Створив при станції лабораторію, де під його керівництвом проводилися дослідження по експерим. зоології і генетиці. З 1919 викладав у висш. школі: в Калінінськом пед. ин-ті (до 1921), в 1921 - 60 в МГПИ.
Конголезька криза - Конголезька криза (Congo crisis) (1960-65), період политий, безладдя в Республіці Конго (3аир)після отримання незалежності. У янв. 1960 р. Бельгія оголосила про рішення надати незалежність своєї самої великої колонії, розташованої за течією р. Конго. Передбачається створити єдине гос-у зі столицею в Леопольдвіле (Киншаса). У час парлам. виборів в травні того ж року між разл. племенами почалася міжусобна війна, краї продовжувалася і після проголошення незалежності (30 червня). Конголезькі загони нар. сил (поліція) повстали проти білі, офіцерів. Європейці через загрозу физ. розправи стали.
Ієронім Стрідонський - (Sophronius Eusebius Hieronymus) - богослов і перекладач, видатний християнський письменник, один з вчителів Західної Церкви. Народився в 331 р. в християнській сім'ї в місті Стрідон в Далмациї, помер 30 вересня 420 р. в палестинском місті Віфлеєм. Вивчав риторику і філософію в Римі, там же в 366 р. прийняв хрещення від римського єпископа Ліберія. Біля 374 р. поїхав на Схід, де в Сірії і Палестіне вивчав богословие, єврейську мову і брав участь в спорах з єретиками. У 382 - 385 рр. перебував в Римі, служив секретарем римського тата Дамаса, і займався виправленням латинського перекладу текстів Нового.
У вступі курсової "Нотаріат в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Обьект(предмет) - співвідносний з поняттям суб'єкта (належне) означає взагалі то, що дано в пізнанні, або на що направлена пізнавальна діяльність. Противоположение між О. і суб'єктом є чисто відносне і діалектичне, оскільки сам суб'єкт стає О., коли обертає на себе пізнавальну діяльність (в самосвідомості), а з іншого боку те, що є для нас як зовнішній О., може мати суб'єктивне буття для себе. Хоч слово О., крім пізнання вживається також і відносно іншої душевної діяльності, але певний О. дається волі, почуттю і т. д. лише за допомогою пізнання. У середньовічній схоластичній філософії термін суб'єктивний означав.

ВІДСТАЛІСТЬ - моральна якість, що характеризує рабську прихильність людини віджилим звичкам і традиціям, нездатність сприймати і підтримувати нове, прогресивне. що диктується актуальними потребами сучасності (ср. Почуття нового). У моральному відношенні К. виражається в етичному догматизмі і абсолютизмі. Відстала людина слідує укоріненим в його свідомості догмам і забобонам і вороже відноситься до всього того, що суперечить укладу його життя і уявленням, що устоялися. Як індивідуальна якість тієї або інакшої людини К. може бути частково пояснена особливостями його психіки, його нездатністю легко.
МАКОВЕЛЬСКИЙ Олександр Осипович - (10/22 липня 1884, Гродно - 16 грудня 1969, Баку) - філософ, член-кореспондент АН СРСР (з 1946). Закінчив історико-філологічний факультет Казанського університету, був залишений на кафедрі філософії, з 1912 - доцент, з 1918 - професор. Сформувався в найбільшого фахівця в області історії античної філософії, історії філософії народів Ближнього Сходу, логіки і психологій. У 1920 поїхав в Баку, де в 1921 захистив докторську дисертацію "Досократовська філософія: Историко-критичний огляд джерел". До 1960 - професор Бакинського університету, а в 1945 - 50 - директор Інституту.
Список літератури курсової "Нотаріат в Україні" - більше 20 джерел. Суммовая різниця - Фактичні витрати на придбання матеріально - виробничих запасів визначаються (меншають або збільшуються) з урахуванням суммових різниць, виникаючих до прийняття матеріально - виробничих запасів до бухгалтерського обліку у випадках, коли оплата виготовляється в рублях в сумі, еквівалентній сумі у іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під суммовой різницею розуміється різниця між рублевой оцінкою фактично зробленої оплати, вираженою у іноземній валюті (умовних грошових одиницях), кредиторській заборгованості по оплаті запасів, обчисленій по офіційному або інакшому узгодженому.
ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА - (англ. shadow economy) - неформальна частина національної економіки, що не враховується офіційною статистикою. Термін Е.т. охоплює види неврахованої діяльності, незафіксовані офіційно: економічні операції, не заборонені законом ("сірий" ринок); кримінальний, тобто заборонений законом бізнес ("чорний" ринок). [У широкому значенні слова в Е.т. входить також позаринкова діяльність, краї здійснюється в домашніх господарствах, в сфері бартерного обміну послугами і у всіх випадках, коли її продукти не виходять на ринок.] Е.т. існує в кожній національній економіці. Звичайно.

АНАРХІЗМ - (від греч. anarchia - безвладдя, безвладдя) - філософсько-політична течія, що закликає до протидії институциональности суспільства, повній відмові від всіх форм державності. Ідеї А. були запропоновані ще в античності, отримали свій розвиток в Середні віки. Однак теоретично оформлені основи А. з'явилися в кінці XVIII в. як наслідки затяжної кризи епохи Освіти, загострення протиріч капіталістичного суспільства, що розвивається. Серед найбільш яскравих представників Ключові ідеї: основна причина соціальної несправедливості - держава і його политико-правові інститути; заперечення будь-якої форми.
Посилання в тексті роботи "Нотаріат в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Смуток - (від русявий. пече, палить; англ. grief) - 1. смуток, туга, траурний стан, настрій, виникаючий в процесі прийняття важкої втрати кого-, чого-небудь або визнанням ненадійності певних джерел задоволення. Характеризується поглощенностью відчуттям власного нещастя, уявним чимсь винятковим, нікому незрозумілим або навіть несправедливим ("Вам не зрозуміти мого смутку..." - слова з російського романсу). Нерідко смуток доповнюється декілька запізнілим почуттям власної провини в нещасті, що відбулося. Можливо, що саме тому термін "смуток" іноді сприймається з коннотацией.
Сепарація - (лати. separatio - відділення) - 1. в психології - відділення дитини від матері. За останні десятиріччя, особливо завдяки роботам Боулбі і Вінникота (1951, 1961), широко розповсюдилася ідея про те, що багато які психічні розлади зумовлені відділенням дитини від матері в дитячому віці, до 2-3 років, в той критичний період розвитку, коли формується базова прихильність (особливо сепарація торкається етіології тривожних розладів у дітей, психопатії, фобії і депресій); 2. в психоаналізі - передбачається, що сепарація: а) викликає почуття незахищеності; б) збільшує ворожість і амбивалентность;.
АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - система поглядів швейцарського психолога К. Юнга, названа ним так з метою відмежувати її від родинного напряму - психоаналізу З. Фрейда. Додаючи, як і З. Фрейд, вирішальне значення в регуляции поведінки несвідомому, К. Юнг виділив нарівні з його індивідуальною (особистої) формою колективну, яка не може стати змістом свідомості. Колективне несвідоме утворить автономний психічний фонд, в якому запечатлен досвід попередніх поколінь, що передається по спадщині. Вхідні в цей фонд первинні освіти - архетипи (загальнолюдські прототипи) - лежать в основі символіки творчості, ритуалів, сновидінь і.

БУЛЛИНГ (ЦЬКУВАННЯ ШКІЛЬНЕ) - (англ. bulling) - тип соціальної агресії, тривале фізичне або психічне насилля з боку індивіда або групи відносно індивіда, який не здатний захистити себе в даній ситуації. У Б. є жертви, переслідувачі, взаємодія між ними, а також позиція по відношенню до того, що відбувається дорослих і школи. Жертвами знущань стають учні, що відносяться до інш. половозрастной, соціальній або професійній (по роду занять батьків) групі, етнічній спільності, з розумовими і фізичними недоліками. Серед них нерідкі випадки самогубств і навіть вбивств. Діти, що зазнають знущань, починають прогулювати заняття.
НЕОКЛАСИЧНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ - (neoclassical economics) - підхід до економічного аналізу, в основному виниклий в роботах Альфреда Маршалла (1842 - 1924) і Ліона Валь-раса (1834 - 1910). Домінував в політичній економії в 1870 - 1930 рр., замінивши відкрито социополитический аналіз з точки зору землі, капіталу і труда в творах класичних политекономистов, включаючи Маркса (див. також Політична економія), більш формальним аналізом умов для оптимального розподілу дефіцитних ресурсів. Підхід може вважатися "суб'єктивістським", бо його головне поняття "корисність", визначуване як "індивідуальне" задоволення, отримане.
ПОСТИМПЕРИАЛИЗМ - (postimperialism) - концепція, згідно з якою закінчення колоніалізму після другої світової війни і поява безлічі великих економічних і політичних національних об'єднань пов'язані з припиненням експлуататорських відносин, характерних для націй в період імперіалізму з кінця XIX до середини XX в. Ця ідея розроблялася особливо активно з середини 1970-х рр. американськими політологами Річардом Л. Скляром і Девідом Дж. Беккером. Вони сповідають, що капіталізм в кінці 20-го сторіччя передбачає неексплуататорські відносини між національними державами і що зростає збіг інтересів пануючих класів на.
Підзвітність - принцип і процес забезпечення відповідальності за свої дії офіційних осіб і виборних представників. Ліберально-демократичні суспільства забезпечують підзвітність державних службовців і інших призначених офіційних осіб тим людям, інтереси яких вони представляють. Підзвітність не дозволяє посадовим особам зловживати своїм положенням, займатися хабарництвом і виявляти безвідповідальність. Підзвітність покликана гарантувати, що політика, що проводиться виборними особами від імені громадськості, відповідає її інтересам. Передбачається, що бюрократичні системи мають жорстку ієрархію.