Обов'язки громадян України у сфері державного управління

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обов'язків громадян України у сфері державного управління.....6
1.1. Поняття державного управління.....6
1.2. Ознаки державного управління.....8
1.3. Правове регулювання державного управління.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей обов'язків громадян України у сфері державного управління.....17
2.1. Поняття, види і структура правового статусу особи.....17
2.2. Характеристика обов'язків громадян України у сфері державного управління.....26
Висновки.....33
Література.....36

Для придбання курсової роботи "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Обов'язки громадян України у сфері державного управління"

Курсова робота "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Обов'язки громадян України у сфері державного управління", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про відмову в збудженні виконавчого виробництва -  В відповідності зі ст. 9 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" судовий пристав- виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і збудити виконавче виробництво, якщо не закінчився термін пред'явлення виконавчого документа до виконання і даний документ відповідає вимогам, що пред'являються законом. Постанова про збудження виконавчого виробництва судовий пристав-виконавець виносить в триденний термін від дня надходження до нього виконавчого документа. Відмова в збудженні виконавчого виробництва або ухиляння від такого після. АРБІТРАЖ - (фр. arbitrage) -1) спосіб дозволу економічних і трудових суперечок, при якому сторони звертаються до арбітрів, що обирається самими сторонами або що призначається по їх угоді, або що призначається в порядку, встановленому законом. Розрізнюють постійно діючий (створюється звичайно при торгових палатах) і разовий А. В законодавстві Російській Федерації рішення А може бути тільки добровільним і вважається простим і більш дешевим методом дозволу суперечок, чим звичайна юридична процедура. Окрема арбітражна угода або арбітражна обмовка в договорі (угоді) виключає можливість звертання. ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ - посадовий злочин, передбачений ст. 109 УК. Соціалістична держава наділяє посадових осіб певними службовими повноваженнями і вимагає від них чесного відношення до своєї роботи і здійснення своїх службових обов'язків, керуючись виключно державними інтересами. Порушення посадовими особами своїх обов'язків по службі, зловживання наданою їм владою або службовим положенням може принести великий збиток інтересам соціалістичної держави, правам і законним інтересам громадян (див. Посадові злочини). Для того щоб дії посадової особи, що здійснила общественноопасное діяння, могли бути кваліфіковані. Експертиза індивідуально-психологічних особливостей - Предметом СПЕ даного вигляду є індивідуальні і особові особливості суб'єкта, що вплинули на його свідомість і діяльність в юридично значущій ситуації. Подібні експертні дослідження є необхідними складовими елементами практично всіх предметних видів експертизи (див. експертиза афекту, експертиза психічних станів, посмертна експертиза, експертиза свідчий свідчень, експертиза потерпілих від згвалтування, експертиза безпорадного стану і інш.). Нарівні з цим експертиза індивідуально-психологічних особливостей обвинувачених утворить самостійний вигляд СПЕ. У генезе конкретного злочину.
Кожна вагома структурна частина курсової "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАРНА ПОЛІТИКА - складова частина політики держави в сфері боротьби із злочинністю, в якій визначені принципи, стратегія, основні задачі, форми і методи контролю за злочинністю. У.п. повинна виражати інтереси громадян і забезпечувати захист їх прав і свобод. У відповідності зі ст. 2 Конституції РФ визнання, дотримання, захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави. Одночасно ця політика повинна бути направлена на забезпечення інтересів суспільства і держави. У.п. включає в себе не тільки правові кошти впливу на злочинність, але і правоприменительную діяльність, а також заходи соціально-економічного і. Модифікація поведінки укладених в США - Орієнтрована на розробку і використання способів управління поведінкою людей шляхом придушення небажаних соціальних і фізичних реакцій на ті або інакші події. Апрбируются засобу і методи електротерапии, психохирургии, химиотерапии, психотерапії, аверсивной терапії, лікарські препарати, системи заохочення і покарання або будь-яких інших форм, методів і прийомів. МП використовувалися в роботі з укладеними. Л.П. Улліенн і Л. Крейснер (1965) визначали МП як застосування результатів теорії навчання і експериментальної психології до зміни поведінки людей, що характеризуються поганий. ЗЛОЧИННІСТЬ БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ - (англ. white-collar crime) - поняття, запропоноване американським кримінологом Е. Сатерлендом в 1940 р. ( "білий комірець" - синонім службовця). У своїх роботах Сатерленд виступив з критикою того, що карна статистика, доктрина карного права і кримінологічна наука в США і інших країнах Заходу, зосереджуючи увагу на "традиційних" видах злочинів (вбивства, озброєні пограбування, крадіжки і т.п.), залишають збоку явно злочинну діяльність представників "вищих" класів. Сам Сатерленд спочатку визначив "злочинця в білому комірці" як "особу, що займає високе соціально-економічне становище, яке.
У вступі курсової "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАКЛЕП - злочин, який полягає в поширенні явно помилкових відомостей, що порочать честь і достоїнство іншої особи або що підривають його репутацію (ст. 171 УК). К. посягає на достоїнство особи як сукупність чого склався про його оцінок і уявлень в тій області суспільних відносин, в якій протікає його життя і діяльність. Потерпілим від К. може бути будь-яка фізична особа, в тому числі і недієздатний, неповнолітній, а також вмерлий. Поширення явно помилкових відомостей, що порочать полягає в їх повідомленні хоч би одній сторонній особі. К. може викладатися як усно, так і в письмовій формі.

ПЛАТЕЖІ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ - один з видів неподаткових платежів за користування природними ресурсами. Передбачені ЛК у вигляді лісових податей або орендної плати. Лісові податі стягуються при короткостроковому користуванні дільницями лісового фонду, орендна плата - при оренді дільниць лісового фонду. П. за п.л.ф. введені з метою часткового покриття витрат держави на відтворювання, охорону і захист лісових масивів, а також стимулювання раціонального використання лісового фонду. Лісові податі стягуються за всі види лісокористування. Ставки лісових податей встановлюються суб'єктами РФ по узгодженню з територіальними органами. Використання полиграфа в ОРД - Правовою основою застосування П. є: Закон "Про оперативно-розшукову діяльність в Російській Федерації", прийнятий 13.03.92 м. і що дозволяє застосовувати при проведенні оперативно-розшукових заходів "технічні засоби, що не заподіюють шкоди життя і здоров'ю особистості і навколишньому середовищу". З допомогою П можливе рішення наступних задач, що мають значення для успіху цих заходів: визначати імовірність причетності опитуваної особи до довершених або протиправних діянь, що підготовлюються; оцінювати достовірність інформації, що повідомляється опитуваною особою.
Список літератури курсової "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" - більше 20 джерел. ГЕПАТИТИ ВІРУСНІ - інфекційні хвороби, що характеризуються переважною поразкою печінки, що протікають з інтоксикацією і в частині випадків з жовтяницею. Розрізнюють вірусні гепатити з фекальним-оральний механізмом передачі - гепатит А і гепатит Е і вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі - гепатит В, гепатит З і гепатит D. Гепатит А. Вірус гепатиту А відноситься до ентеровирусам, володіє видоспецифическим антигеном, пов'язаним із зовнішньою оболонкою. Гине при кипячении протягом 5 мін, при кімнатній температурі зберігається до декількох місяців. Репродуцируется (відтворюється) в клітках печінки. ТЕРАПІЯ ФІКСОВАНИХ РОЛЕЙ КЕЛЛИ - Келлі (Kelly G. А.) - автор оригінальної концепції особистості і нового методу її дослідження. Монографія Келлі "Психологія особистих конструктов" вийшла в світло в США в 1955 р. У цій книзі він запропонував і розвинув психотерапевтичний підхід, названий ним терапія фіксованих ролей, в рамках якого можливі як вивчення особових проблем пацієнтів, так і досягнення терапевтично важливих змін. Теоретичною основою Т. ф. р. К. є уявлення про те, що кожна людина володіє унікальною, властивою тільки йому, ієрархічно організованою системою особистих конструктов, яка визначає його.

АССЕРТИВНИЙ ТРЕНІНГ - Безпосередньою метою А. т. є тренінг упевненої поведінки, сприяючої формуванню упевненості в собі (ассертивности). Під упевненістю в собі розуміється здатність індивіда висувати і втілювати в життя власні цілі, потреби, бажання, домагання, інтереси, почуття і т. д. відносно свого оточення. Поняття "упевненість" передбачає наявність: а) суб'єктивної установки на самого себе (дозволяти собі мати і дійсно мати власні домагання); б) соціальній готовності і здатності її адекватно реалізувати (володіти власними домаганнями і домагатися їх здійснення); в) свободи від соціального страху і.
Посилання в тексті роботи "Обов'язки громадян України у сфері державного управління" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ - одне з основних понять індивідуальної психології А. Адлера (1870-1937), що означає перебільшення властивого від народження людині почуття неповноцінності.    На відміну від тваринного чоловік народжується слабою, безпорадною, беззахисною істотою, що має органічні недоліки. Органи його тіла не пристосовані до захисту. Зовнішній світ загрожує йому з всіх сторін. Життя в суспільстві полна тягот і позбавлень. Смерть невідступно слідує по його п'ятах. Все це свідчить про те, що з моменту свого народження людина переживає почуття неповноцінності. Зі слів А. Адлера, бути людиною - значить. Течія психічних захворювань - Психічні захворювання можуть мати безперервне, приступообразное і змішана течія. Безперервна течія хвороби характеризується неухильним наростанням і ускладненням розладів. Як правило, лікарською терапією домагаються тільки зупинки або пом'якшення симптоматики, що є. При загостренні процесів часто виявляються більш складні розлади. Приступообразное течія зумовлена чергуванням приступів хвороби і світлих проміжків, коли вияви хвороби відсутні або мінімальні. Типовим прикладом приступообразного течії є рекурентний шизофренія, при якій приступи можуть бути різними по клінічних виявах. При. Мислення аморфне - плутане, неясне, непослідовне вельми поверхневе мислення, найбільш істотними характеристиками якого є наступні: а) втрата або відсутність певного напряму руху думки; б) постійні переходи розумової діяльності з однієї логічної площини в іншу, з однієї просторово-часової області в інакшу, при цьому такі переходи є виявом асоціативного мислення; у) відсутність конкретного результату мислительной активності (певного виведення,; г) втрата здатності пацієнтів контролювати хід своїх думок. Звичайно аморфне мислення виявляється в ході бесіди з пацієнтами, причому в яскраво виражених випадках воно стає.

Нормальний - 1. взагалі - відповідний тому, що є характерним і типовим для групи; що не відхиляється помітно від стандартної поведінки; іноді термін вживається як синонім стандарту, що вважається невірним, оскільки позбавляє поняття норми кількісного компонента; 2. в статистиці - характеристика розподілу значень, який не відхиляється істотним образом від "колоколообразной" гауссовской кривої; 3. в біології і медицині - природний, що не є результатом хвороби або експериментування і не належний терапії або реабілітаціям; 4. що не має захворювання, психічного розладу, розумової. Індивідуальна освіта - (individual education) І. про. - це система загальної освіти, осн. на гуманистической теорії особистості А. Адлера, але співзвучна і інш. теоріям Третьої сили, таким як теорії К. Роджерса, А. Елліса, А. Маслоу і Д. Бюдженталя. І. про. спирається на ряд специфічних гіпотез. По-перше, діти відрізняються честолюбними спрямуваннями і инициативностью і будуть старатися навчитися як можна більшому і якнайшвидше, якщо вони бачать для себе значення в предметі, що вивчається і отримують можливість шукати свої шляхи в засвоєнні цього предмета. По-друге, діти випробовують потребу в приналежності і у. СУБ'ЄКТИВНИЙ - 1. Вільне значення - характеристика індивіда або що залежить від індивіда, суб'єкта. У цьому головному значенні терміну укладаються три подтеми, кожна з яких відображає різне значення залежності, (а) Особисте - той, який є суб'єктивним, тобто внутрішнім, персональним, не доступним для суспільного розгляду. Це відображене в значеннях 2, 3 і 4, приведених нижче, (б) Уявний або когнитивний _ суб'єктивний - означає той, що відчувається або психічний, в протилежність фізичному або соматичному. Див. тут значення 5, 6, 7 і 8. (в) Індивідуальний - суб'єктивний, тобто єдиний, з участю тільки однієї людини. Прогноз академічної успішності майбутніх студентів - (college academic prediction) Терміном college academic prediction прийнято означати процедуру прогнозування успішності або неуспішності конкретної особи в навчанні на основі информ., що є на момент надходження в коледж. Різні ин-ти і дослідники використовують з цією метою різні комбінації оцінок з шкільних атестатів, тестів здібностей, тестів досягнень і тестів особистості. Звичайно такі прогнози формуються відносно різних профілюючих предметів і для різних ин-тов. Дані, що прогнозують оцінку А в одному ин-ті, можуть прогнозувати лише оцінку З в іншому, а дані, що прогнозують оцінку А по "живих".