ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і система органів місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування ... 5
Розділ 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ... 22
Розділ 3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування ... 25
Розділ 4. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади ... 36
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Органи місцевого самоврядування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Органи місцевого самоврядування"

Курсова робота "Органи місцевого самоврядування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Органи місцевого самоврядування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Органи місцевого самоврядування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Органи місцевого самоврядування" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ПРО МОРСЬКЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ - договір, по якому перевізник або фрахтувальник зобов'язується перевезти ввірений йому відправником вантаж в порт призначення і видати його управомоченному на отримання вантажу особі (одержувачу), а відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (фрахт). Основні положення про правове регулювання даного договору містяться в КТМ. Угоди сторін, не відповідні правилам КТМ, недійсні. Предметом Д. об м.п. м. є надання послуг по перевезенню - переміщенню вантажу з одного морського порту (порту відправлення) в інший (порт призначення). Крім того. Диференціація осуджених межгрупповая - Може здійснюватися по різних основах: віку, складу злочину, термінам покарання, судимостии, акцентуациям характеру і інш. Особливий інтерес, з точки зору виховальної і профілактичної значущості, представляє диференціація по відношенню до соціальних норм. Вона характеризує і особистості осуджених і соціальну середу, в якій той або інакший з них знаходиться. Норми покликані регулювати поведінку осуджених, визначати їх образ життя. Частина норм носить офіційний характер і їх визначені Конституцією Російської Федерації, Федеральними законами, відомчими наказами, правилами внутрішнього розпорядку. БАРРИСТЕР - (англ. barrister від bar - бар'єр в залі суду, за яким знаходяться судді) - член однієї з двох існуючих в Англії корпорацій правозаступників, Б. Вторая корпорація - солиситори. Термін "Би." з'явився в XV в. і означав "допуск до судового бар'єра", тобто право бути вислуханим судом в інтересах свого клієнта. Починаючи з XIII в. той, що позивається міг доручити "вченому або красномовному другові" викласти доводи по своїй справі. Звичайно в ролі таких ораторів виступали доктори права або їх учні. У XIV в. судді стали вимагати від судових ораторів професійного. ВИДИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ - Митним кодексом Російської Федерації розрізнюються наступні В.н.т.п.: порушення режиму зони митного контролю, неповідомлення при ввезенні товарів і транспортних засобів про перетин митної межі РФ; неповідомлення або недостовірне повідомлення про намірі вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території РФ; неприйнятті заходів у разі аварії або дії непереборної сили; непредставлення товарів і транспортних засобів в місці доставки і невручення документів на них; видача без дозволу митного органу РФ, втрата або недоставлення до митного органу РФ товарів, транспортних засобів і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Органи місцевого самоврядування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кадмій - (cd) - сріблясто-білий метал. Застосовується в ядерній енергетиці і гальваностегии, входить до складу сплавів, використовується для приготування друкарського кліше, припоїв, зварювальних електродів, при виробництві напівпровідників; є компонентом багатьох люмінофорів. З'єднання до. Входять до складу пігментів, стабілізаторів, лазерних матеріалів; дуже отруйні. Найбільш токсичними є оксид і солі: сернокислая, хлориста, азотнокисла, йодистая. Токсичность солей до. Визначається в основному іонами до. І мало змінюється в залежності від кислотного радикала. Найменше токсичні сірчастий. ФОРМА ДЕРЖАВИ - безпосередній виразник і носій його суті і змісту. Які суть і зміст (функції) держави, такої, зрештою, буде і його форма. Суть держави виражається в тому, волю і інтереси яких шарів, груп, класів воно захищає. Розглянути державу під точкою зору змісту означає встановити, як і в яких напрямах воно діє. Вивчити державу з точки зору форми - значить, насамперед, вивчити його будову, його основні складові частини, внутрішню структуру, основні методи встановлення і здійснення державної влади. Постійно мінялося і уявлення про них. Підтвердження тому - десятки, якщо не сотні, різних думок. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ - одна з груп конституційних прав і свобод громадян, нарівні з цивільними (особистими), соціальними, економічними і деякими іншими правами. П.п. і з. дають громадянам можливість брати участь в суспільному і політичному житті країни. Охоплюють право на участь в управлінні суспільством і державам, виборче право (включаючи право голосу на референдумі), право на політичне об'єднання (створення політичних партій, рухів і приєднання до них), свободу зборів і маніфестацій, право петицій. Володіння П.п. і з. (на відміну від більшості інших прав і свобод) звичайно суворо зв'язується з.
У вступі курсової "Органи місцевого самоврядування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТАГАНІВ Микола Степанович (1843-1923) - видатний російський учений-криміналіст. Юридичну освіту здобув в Санкт-петербурзькому університеті, який закінчив в 1862 р. У 1863 р. був направлений до Німеччини для продовження навчання, де 2 року вивчав проблему повторності злочинів. Після повернення підготував магістерську дисертацію "Про повторення злочинів", яку захистив в 1867 р., а в 1870 р. - докторську дисертацію "Про злочини проти життя по російському кримінальному праву". Був редактором "Журналу цивільного і кримінального права". З 1881 р. працював у складі комісії із створення проекту Кримінального укладення. У 1884 р. ним едінолічно були.

ПРОКУРАТУРА - система державних органів, передбачена Конституцією РФ. Згідно з Федеральним законом "Про прокуратуру Російській Федерації" (в редакції ФЗ від 10 лютого 1999 р.) на П. покладені прокурорський нагляд( див.: Нагляд прокурорський), а також інакші функції (напряму діяльності): - карне переслідування відповідно до повноважень, встановлених кримінально-процесуальним законодавством; - координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю; - участь за правилами, встановленими процесуальним законодавством, в розгляді справ судами, опротестування перечачих закону. Федеральна цільова програма Державні житлові сертифікати - (див.: Державні житлові сертифікати) постановою Уряду РФ від 20 листопада 2003 року N 700 була включена до складу Федеральної цільової програми "Житло" на 2002-2010 роки (затверджена постановою Уряду РФ від 17 вересня 2001 року N 675). Федеральна цільова програма "Державні житлові сертифікати" була розроблена відповідно до доручення Президента РФ від 2 листопада 1997 року N Пр-1777 і направлена на реалізацію соціальних гарантій по забезпеченню житлом громадян, звільнених з військової служби (в тому числі належних переселенню із закритих військових містечок), а також військовослужбовців, що.
Список літератури курсової "Органи місцевого самоврядування" - більше 20 джерел. Спілкування - многоаспектний і багатоплановий процес формування, забезпечення і реалізації межличностного і межгруппового контакту, який зумовлений необхідністю організації здійснення і підтримки спільної діяльності людей. Традиційно виділяють три основні сторони, три визначальні складові процесу спілкування - коммуникативная, інтерактивна і перцептивні компоненти. У рамках соціально-психологічного знання відносно проблематики спілкування найбільш змістовно глибокий і об'ємний матеріал напрацьований по спілкуванню межличностному. У цьому плані всі три сторони спілкування в сукупності відображають. ТЕОРІЯ ПОЛЯ - (К.Левін) Т. п., що розглядає личн. як складне енерг. поле, що вмотивовується психол. силами і ведуче себе виборче і креативно, розроблена в першій половині XX в. Левіним. Для опису психол. реальності, побудови структури личн. і моделювання її поведінки в Т. п. використовуються засобу топології як розділу математики, що вивчає властивості геом. фігур і взаємне розташування фігур. Т. п. включає трохи взаємопов'язаних і тісно концептуальних частин, що переплітаються між собою ("теорія поля", "топологічний теорія", "векторна теорія" і інш.). Основоположні і ключові.

НЕДОСТАТНІСТЬ НАДПОЧЕЧНИКОВ - Хронічна первинна недостатність кори надпочечников (аддисонова хвороба, бронзова хвороба) - захворювання, зумовлене двосторонньою поразкою кори надпочечников. У основі захворювання - повне припинення або значне зменшення утворення гормонів, що синтезуються в ній, особливо глюкокортикоидов (кортизон, гидрокортизон), регулюючих вуглеводний, білковий і жировий обмін, а також минералокортикоидов (дезоксикортикостерон, альдостерон), регулюючих водний і сольовий обмін. Зменшення продукції минералокортикоидов веде до втрати організмом великих кількостей натрію і води, обезводненню, зменшенню.
Посилання в тексті роботи "Органи місцевого самоврядування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. F32 Депресивний епізод - В типових випадках у всіх 3-х варіантах, описаних нижче (легкий епізод F32.0х; помірний - F32.1х; важкий - F32.2 або F32.3х), хворий страждає від зниженого настрою, втрати інтересів і задоволення, зниження енергійності, яке може привести до підвищеної стомлюваності і зниженої активності. Відмічається виражена стомлюваність навіть при незначному зусиллі. До інших симптомів відносяться: а) знижена здібність до зосередження і уваги; би) знижена самооцінка і почуття упевненості в собі; в) ідеї винності і приниження (навіть при легкому типі епізоду); г) похмуре і песимістичне бачення майбутнього; д) ідеї або. РЕАКТИВНА ОСВІТА - реакція людини на витіснене бажання, спосіб реагування індивіда на амбивалентні почуття, один із захисних механізмів, пов'язаний із зміною в Я.    Уявлення про реактивну освіту містилося в різних роботах З. Фрейда. У період становлення психоаналізу це уявлення співвідносилося їм із захистом невротика від болісних переживань сексуального характеру. Психічний механізм захисту перебував в освіті протилежного сексуальним влечениям самоупрека, в основі якого лежали почуття сорому.    У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд використав саме поняття "реактивна. ІМПОТЕНЦІЯ - Генитальная дисфункція у чоловіків, звичайно - нездатність досягнути ерекції або підтримувати її на достатньому для здійснення статевого акту рівні. Хоч імпотенція може мати фізіологічну основу - наприклад, діабетичну невропатію, - в більшості випадків вона детермінований психологічно. Передчасна еякуляция, затримка еякуляции і відносна нестача задоволення незважаючи але оргазм (психічна імпотенція) передбачають стоячі за ними схожі психічні проблеми. Один і той же індивід може страждати однією або всіма перерахованими дисфункція. Думки, установки або дії, службовці запереченню або.

ДИТЯЧИЙ НЕВРОЗ - (CHILDHOOD NEUROSIS) Виникаюче в дитячому віці психічне порушення, при якому незріле Я вирішує интрапсихические конфлікти за допомогою патологічного компромісного утворення, перешкоджаючого нормальному розвитку. Компоненти компромісної освіти, що Спостерігаються - порушення в афективній, поведенческой або пізнавальній сфері. Симптоми або симптоматична поведінка можуть включати тривогу, депресію, фобії, заторможенность, істеричні паралічі, тики, ритуали і інші нав'язливість; або ж вони можуть виявлятися в порушеннях живлення і екскреции, антисоціальній поведінці, порушенні. Центрация - (англ. centration, centering від лати. centrum центр кола, осереддя) - це один їх фундаментальних механізмів психіки, к-рий забезпечує автономний і стабільний стан індивіда. Потрібно розрізнювати Ц. як вияв психич. процесів і як установку особистості. У гештальт-психології ефект Ц. був встановлений В. Келером і М. Вертхаймером при дослідженні зорових ілюзій, що полягає в тому, що елементи, на к-рих фіксується погляд, переоцінюються в порівнянні з іншими. Поле сприйняття як би розширяється в зоні "фокуса уваги" при одночасному стисненні і недо-ром спотворенні периферійної частини поля. Опросники "БЕТРОЗИ" і "ПРИМАТ" - В. Н. Куніцина. Призначені для вимірювання типів прихильності. Перший фіксує прихильність до друга, подруги, родича, чоловіка. Другий - прихильність до матері. Опросники складаються з 60 думок, к-рі виявляють 5 типів прихильності: 1) Прихильність безтурботного типу (БЕ). Таким людям легше увійти в контакт і неважко вийти з нього; вони не випробовують мук, розриваючи відносини прихильності з своєї або чужої ініціативи. Однак в стійких тривалих відносинах вони отримують більше задоволення від сексу. Вони не турбуються про спільне майбутнє, не нудьгують у відсутність партнера, люблять різні. ФІКСАЦІЯ - (FIXATION) Збереження архаїчних способів досягнення задоволення, відношення до об'єкта і захисного реагування на загрозу. Так би мовити, залишки минулих дій, що мали місце але ранніх стадіях розвитку, фіксуються в психіці і готові зіграти важливу роль в більш пізній ситуації. Фрейд уперше застосував це поняття до перверсиям, які включають в себе анахронічні сексуальні риси, пов'язані з певними аспектами дитячої сексуальності. Надалі він використав це поняття для опису травми і різних невротичних станів. Наприклад, невроз нав'язливих станів розумівся їм як заснований але фіксації на.