ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження органів місцевого самоврядування ... 5
1.1. Поняття і система органів місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування ... 5
1.2. Концептуальні засади здійснення місцевого самоврядування в Україні ... 7
Розділ 2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування ... 14
2.1. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування ... 14
2.2. Проблеми та суперечності в діяльності органів місцевого самоврядування ... 18
Розділ 3. Перспективи діяльності органів місцевого самоврядування в Україні ... 22
3.1. Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування ... 22
3.2. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади ... 29
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Органи місцевого самоврядування в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Органи місцевого самоврядування в Україні"

Курсова робота "Органи місцевого самоврядування в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Органи місцевого самоврядування в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Органи місцевого самоврядування в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Органи місцевого самоврядування в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА - держава в Західній Європі, освічена 3 жовтня 1990 р. внаслідок об'єднання Федеративної Республіки Німеччина, Німецької Демократичної Республіки і Західного Берліна, що був самостійною політичною одиницею з особливим міжнародним статусом. Договір про об'єднання ФРН і ГДР підписаний 31 серпня 1990 р. До його підписання діяв Договір про створення валютного, економічного і соціального союзу від 18 травня 1990 р. 1 жовтня 1990 р. в Москві між СРСР, США, Великобританією, Францією, ФРН і ГДР був підписаний Договір про остаточне урегулювання у відношенні Німеччині. Столиця - м. Берлін, місце перебування. НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН - такий, що вводиться відповідно до чинного законодавства на всій території РФ або в її окремих місцевостях правовий режим, що допускає окремі обмеження прав і свобод громадян РФ, іноземних громадян, прав організацій і суспільних об'єднань і покладання на них додаткових обов'язків. Ч.п. вводиться лише при наявності обставин, що представляють безпосередню загрозу життя і безпеці громадян або конституційному ладу РФ і якщо їх усунення без застосування надзвичайних заходів неможливо. Федеральний конституційний закон від 30 травня 2001 р. "Про надзвичайний стан" до таких обставин відносить: 1). Слідчий експеримент - Психологічні особливості слідчого експерименту багато в чому визначаються характером досвідчених дій, за допомогою яких слідчий (в необхідних випадках з участю фахівців) досліджує динамічні процеси, що відбуваються з людиною в навколишньому його оточенні, його рухову сферу, різні класи рухів (дій), придбані навики, як регульовані свідомістю, так і навики, контроль за якими здійснюється несвідомо або майже несвідомо (рефлекторні, умовно-рефлекторні дії). Прикладом цього, зокрема можуть служити, координація рухів і інш. Від осіб, провідних експеримент, потрібно уміння реконструювати. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ - згідно з Федеральним законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" від 08.08.2001 № 129-ФЗ, містить наступні відомості про індивідуального підприємця: а) прізвище, ім'я і (у випадку, якщо є) по батькові на російській мові (для іноземних громадян і осіб без громадянства такі відомості додатково вказуються за допомогою букв латинського алфавіта на основі відомостей, що містяться в документі, що засвідчує особистість відповідно до законодавства Російської Федерації); б) підлога; в) дата і місце народження; г) громадянство (при відсутності у.
Кожна вагома структурна частина курсової "Органи місцевого самоврядування в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - власність декількох осіб на єдине майно, що складається з однієї або декількох речей. Розрізнюється загальна пайова власність і загальна спільна власність. У загальній пайовій власності кожному з учасників належить право власності на частку в спільному майні. Загальна пайова власність може виникнути внаслідок спільного труда, купівлі, успадкування і т. д. Кожний з учасників загальної пайової власності може розпоряджатися належною йому часткою, напр., продати її. При продажу частки в О. з. інші власники мають право переважної купівлі (ст. 64 ГК). Частка учасника О. з. переходить по спадщині. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА - об'єднана єдиною концепцією продумана система заходів модернізації різних інститутів виконавчої влади. Мета А.р. - створення високоефективного державного апарату, що відповідає потребам сучасного російського суспільства. Проблема здійснення А.р. в РФ і її основні концептуальні положення визначені в щорічному Посланні Президента РФ "Загальними силами - до підйому Росії (про положення в країні і основних напрямах політики Російської Федерації)", з яким він звернувся до Федеральних Зборів 17 лютого 1998 р. Проведення А.р. передбачає здійснення наступних основних задач: 1) формування. АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ - застосування при рішенні якої-небудь цивільної, трудової, колгоспного, карного або іншої справи закону, що передбачає найбільш схожий (аналогічний) з тим, що розглядається випадок, якщо останній прямо не передбачений законом. Определеніє А. з. в області радянського карного драва дано в ст. 16 УК. Внаслідок цієї статті, якщо основа і межі відповідальності за ту або інакшу суспільно-небезпечну дію прямо не передбачені кодексом, вони визначаються застосовно до тих статей кодексу, які передбачають найбільш схожі по роду злочини. Для застосування А. з. в карному праві необхідні наступні умови: 1) щоб.
У вступі курсової "Органи місцевого самоврядування в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Виборче об'єднання - політичне суспільне об'єднання (політична партія, політична організація, політичний рух), основними, закріпленими в статуті цілями якого є: участь в політичному житті суспільства за допомогою впливу на формування політичної волі громадян, участь у виборах до органів державної влади і органів місцевого самоврядування за допомогою висунення кандидатів і організації їх передвиборної агітації, участь в організації і діяльності вказаних органів. Формально-юридичними ознаками виборчого об'єднання є: певна організаційно-правова форма; наявність в статуті відповідних виборчим законам формулювань.

СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИНЦИП - універсальний принцип відносин між людьми, народами і державами, службовець етичним орієнтиром в правотворчій, правоохоронній, правоприменительной і інших видах людської діяльності. С.п. є згідно з Статутом ООН (1945), принципом, лежачим в основі мирного урегулювання міжнародних суперечок, і повинен використовуватися разом з принципами міжнародного права. Таким чином, загальнодемократичне поняття С.п. узгодиться з основними принципами загального міжнародного права і не суперечить ім. У свою чергу авторитет і дотримання правових норм тим вище, ніж грунтовніше переконаність держав і. СЛОВЕНИЯ (Республіка Словенія) - держава на північному заході Балканського півострова. До 1991 р. входило на правах союзної республіки до складу Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Декларація про суверенітет прийнята Скупщиной (парламентом) С. 2 червня 1990 р., а 23 грудня 1990 р. відбувся референдум з питання про проголошення С. самостійною державою. 25 червня 1991 р. Скупщина проголосила незалежність і суверенітет С. 25 червня - національне свято (День Словенської державності). 25 травня 1992 р. прийнята в ООН. Столиця - м. Любляна. Адміністративне ділення - 62 райони. Діюча Конституція прийнята 23 грудня.
Список літератури курсової "Органи місцевого самоврядування в Україні" - більше 20 джерел. Класифікація шизофренії згідно МКБ10 - В МКБ10 шизофренія входить в розділ "Шизофренія, шизотипические і маревні розлади". Межі шизофренії істотно звужені. Підрозділ "Шизофренія" включає маревну, кататоническую, гебефреническую, просту форми хвороби, недиференційовану і залишкову шизофренію (негативна симптоматика, що тривало зберігається після одного або декількох психотических приступів з характерними для шизофренії клінічними ознаками). Передбачене також виділення "іншого типу" шизофренії, що включає "дитячий тип", до якого віднесені випадки шизофренії з раннім початком і. ДИТЯЧА ПСИХОТЕРАПІЯ - Збірне поняття, що включає різні психотерапевтичні підходи і методи, вживані для лікування дітей і підлітків з психічними, прикордонними і психосоматичними захворюваннями, направлені і що впливають на дитину і його оточення. Д. п. звичайно починається з встановлення довірчих відносин між психотерапевтом і дитиною, а у разі необхідності - з усунення гострої симптоматики. Потім психотерапевт здійснює психотерапевтично-орієнтовану діагностику розладів, постановку терапевтичних цілей, досягнення їх і контроль за ефективністю (Schmidtchen St., 1978). Заключним етапом Д. п. є закріплення.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНИЕ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ - Концепції спираються на ідею про детерминации поведінки личн. конституційними особливостями. Під конституцією розуміються структура організму чол., природжені физиол. характеристики. Ідеї биол. обумовленості індивідуальних відмінностей розвивали Гиппократ, Л. Ростан, Г. Віола, Кречмер, Шелдон, К.Конрад. Кречмер виділив чотири типи конституції: астенічний, атлетич., пикнич., диспластический. Астеник відрізняється крихкою статурою, високим зростанням, лінійними пропорціями, плоскою грудною кліткою, вузькими плечами. Пікнік виглядає огрядним, у нього спостерігається надлишок жирової.
Посилання в тексті роботи "Органи місцевого самоврядування в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АЛХІМІЯ - (Alchemy; Alchemic) - в аналітичній психології мова йде про психологічне і символічне значення алхімії, яка розглядається як середньовічний передвісник досліджень несвідомого і, зокрема, вивчення трансформації особистості. Алхімічний процес перетворення початкових неблагородних металів в щось більш цінне - філософський камінь, золото або універсальний еліксир життя - можна розглядати на психологічній мові як певну метафору психологічного зростання і розвитку людини. Філософський камінь (lapis), наприклад, виступає тут як архетипическая Самость, регулюючий центр психічного. Як. Психолого-педагогічне консультування - (синонім: віково-психологічне консультування) [греч. pais (paidos) - дитя ago - веду, виховую] - вигляд індивідуального психологічного консультування з питань психічного розвитку, навчання і виховання дітей і підлітків. П. до. направлено на практичне рішення найважливішої задачі вікової психології - задачі систематичного контролю за ходом психічного розвитку дітей з метою його оптимізації і корекції (Л.С. Виготський, Н.М. Щелованов). На відміну від інших видів психологічного консультування, предметом П. до. є динаміка і зміст психічного розвитку дитини (підлітка) на кожній віковій стадії. Розвиток протягом життя - (life-span development) Точка життєвого циклу, в до-ой відбувається зміна, є критичною. У традиційних підходах до розвитку чол. підкреслювалися зміни від народження до отроцтва юності, стабільність у взрослости і занепад в старості. Сирс і Фельдман зібрали дані про деякі найбільш важливі зміни у дорослих людей. Зміни, що відбуваються протягом цих більш пізніх десятиріч життя в організмі, особистості і здібностях, можуть бути вельми значними. Важкі задачі вікового розвитку ставляться перед дорослими людьми браком і родительством, підйомом і занепадом физ. сил і деяких інтелектуальних.

Психологічне зростання (по Адлеру) - Психологічне зростання - це передусім рух від центрированности на собі і цілей особистої переваги до задач конструктивного оволодіння середою і соціально корисного розвитку, співпраці з людьми. Конструктивне прагнення до досконалості плюс сильне суспільне почуття і кооперація, співпраця - основні риси здорової особистості. Адлер описує три ситуації дитинства, які можуть породити ізоляцію, нестачу соціального інтересу і розвиток некооперативного стилю життя, заснованого на нереалістичній меті особистої переваги. Такими ситуаціями є: 1) органічна неповноцінність, часті хвороби і. Райн (RHINE) Джозеф Бенкс - (29.09.1895, Туніата, Пеннсильванія - 20.09.1980, Хиллсбороу, Північна Кароліна) - психолог і парапсихолог, один з фундаторів наукової парапсихології (також як і Л.Васильев в Росії). Біографія. Після закінчення школи протягом півтори років вивчав богословие, в 1917 р., з вступом США у другу світову війну, пішов добровольцем в морську піхоту, потім дістав біологічну освіту в Чикагськом університеті (фізіологія рослин), працював з 1925 р. на кафедрі ботаніки університету Західної Вірджінії. Потім, до 1928 р., він - викладач філософії і психології, з 1930 р. - асистент професора, з 1934 р. -. F84.4 Гиперактівноє розлад, що поєднується з розумовою відсталістю і стереотипними рухами - А. Тяжелая моторна гиперактивность виявляється мінімум двома з наступних проблем активності і уваги: 1) безперервний руховий неспокій виявляється в біганні, стрибанні і інших рухах всього тіла; 2) виражені ускладнення в збереженні сидячого положення: дитина звичайно залишається сидіти саме велике на декілька секунд, за винятком тих випадків, коли він зайнятий стереотипною діяльністю (див. критерій Би); 3) явно надмірна активність в ситуаціях, коли очікується відносна нерухомість; 4) дуже швидка зміна діяльності, так що один вид діяльності звичайно займає хвилину (рідкі періоди більшої тривалості, які. МИМОВІЛЬНЕ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ - (англ. involuntary memorizing) - процес запам'ятовування, що протікає на фоні (в контексті) діяльності, направленої на рішення немнемических задач. Н. з. - продукт і умова пізнавальних і практичних дій. Це не випадковий, а закономірний процес, детермінований особливостями діяльності суб'єкта. Продуктівность Н. з. залежить від мети об'єкта діяльності людини, від того, якими коштами досягається ця мета і якими мотивами вона спонукається. Як показали дослідження П. І. Зінченко (1961), для продуктивності Н. з. важливе те місце, яке займає в діяльності даний матеріал. Якщо він входить в зміст.