Організаційно-правові форми юридичних осіб

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організаційно-правових форм юридичних осіб.....5
1.1. Поняття, суть та значення інституту юридичної особи.....5
1.2. Ознаки юридичної особи.....11
1.3. Диференціація окремих видів юридичних осіб.....16
Розділ 2. Характеристика окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб.....18
2.1. Товариство як організаційно-правова форма юридичної особи.....18
2.2. Установа як організаційно-правова форма юридичної особи.....27
2.3. Інші організаційно-правові форми юридичних осіб.....29
Висновки.....32
Список використаних джерел.....34

Для придбання курсової роботи "Організаційно-правові форми юридичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організаційно-правові форми юридичних осіб"

Курсова робота "Організаційно-правові форми юридичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організаційно-правові форми юридичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організаційно-правові форми юридичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організаційно-правові форми юридичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА - організоване керівництво справами суспільства з боку держави і його органів (органів Г. в.). Суть Г. в. виражається в прийнятті актів (здійсненні дій), що мають державно-обов'язкову силу, що забезпечуються авторитетом, організаційними заходами, а при необхідності і примушенням з боку держави. Г. в. розповсюджується на всіх громадян. Г. в. здійснюється або народом безпосередньо, або органами Г. в. Вищим вираженням безпосереднього (прямого) здійснення Г. в. самим народом є референдум (народне голосування) і вибори органів законодавчої влади - Державної Думи, представницьких органів суб'єктів.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - зумовлені природою парламентської практики і закріплені в чинному законодавстві юридичні форми, в яких Державна Дума і Порада Федерації здійснюють свої конституційні повноваження. До числа таких форм відносяться: пленарні засідання палат, засідання парламентських комітетів і комісій, парламентські слухання, парламентські розслідування, "урядова година", "час заяв" і інш. З ініціативи комітетів, комісій, депутатських об'єднань в приміщеннях Державної Думи, не закріплених за комітетами, комісіями і депутатськими об'єднаннями, а також в парламентському центрі можуть провестися наради, "круглі.
КОМІСІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН. Складається з 34 юристів-міжнародник, що "користуються визнаним авторитетом в області міжнародного права". Члени К.м.п. обираються Генеральною Асамблеєю на 5-літній термін і виступають в особистій якості. При утворенні випадкової вакансії К.м.п. у відповідності зі ст. П свого Положення сама заповнює цю вакансію. У задачу К.м.п. входить заохочення прогресивного розвитку міжнародного права і його кодифікації. Положення об К.м.п. передбачає, що весь процес її діяльності повинен бути підлеглий задачі досягнення таких результатів, які були б прийнятними.
ПЕДАГОГІЧНА РАДА - - в Рос. Федерації вищий орган самоврядування педагогічного колективу, що грає ведучу роль в колективному управлінні освітнім процесом в школі. П.с. очолює директор школи. У склад П.с. входять заступники директора школи, педагоги і керівники органів шкільного самоврядування (див. Самоврядування учнівське). П.с. збирається по мірі необхідності, але не менше за один раз в учбову чверть. Рішення приймаються більшістю голосів, є обов'язковими для всіх членів шкільного колективу і можуть служити основою для управлінської діяльності адміністрації. П.с. також виступає арбітром в складних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організаційно-правові форми юридичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА - сукупність загальнозначущий нравств. і культурних орієнтирів, знань, умінь і навиків, достатніх для усвідомленої і продуктивної участі людини в житті суспільства. Общеобразоват. знання служать основою науч. світорозуміння; оволодіння ними сприяє розвитку познават. здібностей і можливостей; вони є підмурівком политехн. і проф. освіти. Основи О. про. закладаються в общеобразоват. уч. закладах. Воно заглиблюється і розширяється в процесі вивчення общеобразоват. дисциплін в проф. і висш. уч. закладах і в ході самообразования. Вариативность організації общеобразоват. уч. процесу небезпечна.
Федін Олексій Анатолійович (1966 м. народження) - Курский археолог. Спеціалізується в області історичної географії і демографії слов'яно-російського періоду історії Курського Посеймья. Народився і виріс в Курське. Після служби в армії закінчив историкопедагогический факультет Курського державного педагогічного інституту (1987-1992). Трудову діяльність початків фахівцем групи по інвентаризації нерухомих пам'ятників історії і культури при комітеті культури Курської області (1992-1995). Створив електронну базу даних по цих пам'ятниках. Надалі - співробітник Курського державного обласного музею археології. Звідти в 2004 м. перейшов на роботу в.
Чан Кайши - Чан Кайши (Chiang Kai-shek or Jiang Jiehi) (1887-1975), кит. генерал і гос. діяч. У 1926 р. очолив Гомінь-даний, в 1926-28 рр. керував Північним походом. Після розриву комуністами союзу з Гоміньданом Ч. безжалісно придушував профспілки і грудку. орг-ции, очистив Гоміньдан від комуністів. Нац. пр-ву, сформованому Ч. в 1928 р. в Нанкине і що проіснував до 1937 р., вдалося об'єднати майже весь Китай. Була проведена финанс. реформа, поліпшилися система комунікацій і положення з освітою. Ч. проголосив Рух за нове життя (1934-37), до-ой в боротьбі з ком. ідеями спиралося на традиц. конфуцианские.
У вступі курсової "Організаційно-правові форми юридичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Іакинф Гаврілович - Іакинф Гаврілович - праправнук Радши, "чоловіка чесна", що виїхав на службу до Олександра Невському з Семіградської землі. По Ніконової літопису, Іакинф Гаврілович перейшов до Івана Даниловичу від Андрія Олександровича Городецкого. Більш древні літописи знають його боярином і воєводою князя Михайла Тверського, що пас в битві з Іваном Калітой під Переяславлем в 1304 р. По пізнішій оповіді, до Івана Розжарюйте прийшов служити київський вельможа Родіон Нестерович, швидке піднесення якого збудило заздрість в інших вельможах; з них Іакинф Гаврілович від'їхав від Каліти в Тверь, до князя Михайлу. Коли.

"ДІАЛОГИ" - назва, що охоплює собою весь комплекс творів Платона, за винятком декількох "Листів". Літературні достоїнства діалогів, що постійно малюють нам особистість Сократа (а також його учнів, наприклад Федона і Теетета, воїнів, наприклад Лахета, софістів, наприклад Горгия, і навіть великих філософів: Зенона, Пар-меніда і інш.), поєднуються з філософською рефлексією, яку можна назвати примусовою лише остільки, оскільки метод питань і відповідей є єдиним методом, дійсно здатним провідай індивіда на рефлексію. Запитання дозволяє приймати духовні роди у людей ("майевтика"), а противоборство.
Дельфійський оракул -  оракул, розташований біля підніжжя гори Парнас в Фокиде - великий культовий центр, біля якого виріс багате ремісниче і торгове місто Дельфи. Згідно з міфом Аполлон сам обрав місце для свого святилища після того, як убив тут Піфона (існувала легенда, що до приходу сюди Аполлона в Дельфах знаходилося святилище Feu). За бажанням Аполлона храм побудували зодчі Трофоній і Агамед. На високій терасі в центрі обношеного стіною священного кола стояв храм Аполлона, вибудований в дорическом стилі. Від вхідних воріт до храму вела мощена дорога. Біля підніжжя східної скелястої стіни текла вода.
Список літератури курсової "Організаційно-правові форми юридичних осіб" - більше 20 джерел. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - в карному праві один із заходів припинення. Складається в прийнятті на себе заслуговуючий довір'я особами або організацією письмового зобов'язання в тому, що вони ручаються за належну поведінку і явку підозрюваного або обвинуваченого у викликам особи, виробляючої дізнання, слідчу, прокурора і суд. Число поручителів не може бути менш двох. Поручитель може бути поставлений в популярність про суть справи, по якій вибрана дана міра припинення, і про його відповідальність у разі здійснення підозрюваним або обвинуваченим дій, для попередження яких була застосована дана міра припинення. в цивільному.
Фондова біржа Ванкувера - Біржа цінних паперів і опціонів в Ванкувере (Канада, пер. Британська Колумбія). З 1907 р. спеціалізується на компаніях венчурного капіталу. Відома також як VSE. На цьому ринку цінних паперів звертаються акції, права участі акціонерів, варранти і партії цінних паперів, в той час як її опционний ринок фокусується на опціонах на золото і акції. Велика частина обороту доводиться на акції компаній добувної промисловості. Компанії по видобутку природних ресурсів залучають через цю біржу мільярди доларів. Зростає число зареєстрованих на біржі компаній, працюючих в сфері фінансових послуг.

ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ - (англ. guaranteed credit) - кредит, що надається кредитором позичальнику під гарантію банку, небанківських фінансових установ, стійких нефінансових корпорацій або держави у випадку, коли кредитор не упевнений в кредитоспроможності позичальника. По суті Г. до. - поручительство, при до-ром поручитель (гарант) зобов'язується перед кредитором відповідати за виконання зобов'язання повністю або частково. Внаслідок банківської гарантії банк або інше кредитне учр-ние дають на прохання інш. осіб (принципала) письм. зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов.
Посилання в тексті роботи "Організаційно-правові форми юридичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТИМУЛІВ - (від лати. identificare - ототожнювати...) - один з рівнів перцептивного дії, в більш конкретному плані - один з етапів прийому інформації оператором. І. з. є проміжною ланкою між актами розрізнення і пізнання і полягає у виявленні смислового змісту сигналу і встановлення його тотожності з реальним об'єктом. І. з. складається в звіренні двох стимулів: в окремому випадку вона може провестися по еталону пам'яті і полягати в порівнянні стимулу з еталоном, що зберігається в пам'яті. І. з. здійснюється по одній ознаці або їх сукупності. Швидкість. і точність І. з. Визначаються інформаційною ємністю сигналу.
Гостра інтоксикація, зумовлена вживанням інших стимуляторів, включаючи кофеїн. - А. Должни виконуватися загальні критерії для гострої інтоксикації Б. Должни спостерігатися дисфункциональное поведінка або розлади сприйняття, про що свідчить щонайменше одна з наступних ознак: 1) ейфорія і почуття підвищеної енергійності; 2) підвищення рівня пильнування; 3) претендуючі на грандіозність вчинки або відповідні ідеї; 4) грубість або агресивність; 5) схильність до аргументації; 6) лабильность настрою; 7) розширення зіниць; 8) слухові, зорові або тактильні галюцинації, 9) галюцинації, звичайно із збереженням орієнтування, 10) параноидная идеация 11) порушення особового функціонування В. Должни.
Гретера форми раннього недоумства - (Grater, 1909) - різні форми шизофренії, сочетанні з алкоголізмом (виключаючи, як правило, злоякісно поточні варіанти шизофренії). Цей коморбидний комплекс може дебютувати гострим алкогольним психозом (біла лихоманка, особливо часто це алкогольний галлюциноз, алкогольний параноид), виразно виражена продуктивна і дефицитарная симптоматика власне шизофренія при цьому виявляється декілька пізніше, а іноді і через багато років. Поширеність алкоголізму серед пацієнтів з алкоголізмом, одинаково як і частота шизофренії серед пацієнтів з алкогольною залежністю, залишається недостатньо вивченою.

СИМВОЛІЗМ - 1. Взагалі - дія або практика використання символів. Як і у випадку з корінним терміном символ, способи вживання значно варіюються, хоч основне значення завжди присутнє. 2. Практично у всіх формах складної комунікації (наприклад, в мові, мистецтві, музиці) - використання деякої довільної "речі" для представлення або заміщення деякої іншої речі. У самому простому випадку слово "стілець", вимовлене або написане, є символічним представленням деякого прототипу, абстрактного стільця. У більш складних обставинах символізм може бути менш прямим. На такому символізмі засновуються метафора і.
АЕРОФАГИЯ - заковтування надлишкової кількості повітря і пов'язана з цим відрижка. Невелика кількість повітря заковтується в нормі в процесі їжі і питва. Частіше за аерофагия буває виявом неврозу, але може виникати і в зв'язку із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (виразка шлунка, хронічний гастрит і інш.). Заковтування повітря при цьому може відбуватися як у час, так і поза їжею. Хворі відчувають тягар і розпирання в подложечной області, які меншають після гучної відрижки повітрям без запаху. При рентгенологическом дослідженні виявляють великий газовий пузир в шлунку. У грудних дітей аерофагия.
ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - (types of social action) - чотири ідеальних типи соціальної діяльності, виявлені Максом Вебером: (а) zweckrational, або інструментальна (як в моделях "раціональної економічної діяльності", розроблених в рамках політекономії); актор зважує відносну ефективність різних доступних коштів для досягнення цілей і іноді також самі цілі, прагнучи отримати максимальну вигоду; (би) wertrational, або ціннісна раціональність, при якій може бути оцінена відносна ефективність альтернативних коштів для досягнення цілей, але цілі приймаються як дані, можливо, як моральні імперативи в протестантській етиці; (в).
ГРОМАДСЬКА РОБОТА - (community work) - особливий напрям, націлений на стимулювання локальних схем розвитку, особливо в сфері освіти, що почалося в колоніальних країнах після другої світової війни. Первинний термін - суспільний розвиток, тобто "рух, сформований для створення кращих умов мешкання всього населення за активною участю і ініціативі місцевого суспільства" (HMSO "Суспільний розвиток: довідник", 1958). Що Використовується як стратегія англійцями в Африці і североамериканцами в Південно-Східній Азії, воно мало цілі, що вступали в суперечність з прагненням підтримувати соціальне управління і сприяти.