ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення договору майнового найму ... 5
1.1. Поняття договору майнового найму (оренди) ... 5
1.2. Елементи договору найму (оренди) ... 6
1.3. Зміст договору найму (оренди) ... 9
1.4. Обов'язки наймача ... 11
Розділ 2. Порядок передачі в оренду майна державного підприємства згідно законодавства України ... 16
2.1. Загальні положення передачі в оренду майна державного підприємства ... 16
2.2. Порядок укладення договору оренди ... 20
2.3. Передача об'єкта оренди ... 26
2.4. Суборенда ... 28
2.5. Припинення договору оренди ... 30
2.6. Захист права орендаря на орендоване майно ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Оренда державного майна" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оренда державного майна"

Курсова робота "Оренда державного майна" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оренда державного майна", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оренда державного майна" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оренда державного майна" і призначений виключно для пошукових систем.

СПІВУЧАСТЬ - по радянському карному праву - умисна спільна участь двох або більше за осіб в здійсненні злочину. Злочин, довершений в З, представляє підвищену суспільну небезпеку в порівнянні з аналогічним злочином, довершеним однією особою. Підвищена суспільна небезпека діянь, довершених в З, зумовлюється можливістю нанесення особливо відчутної шкоди інтересам соціалістичної держави, правам і законним інтересам громадян, а також наявністю великих можливостей у співучасників приховати сліди довершеного злочину. Найбільш небезпечні злочини - підривна діяльність ворогів радянського ладу, велике. ГЕНОЦИД - (rpeч, genos-рід, лати. caedo - вбиваю) - навмисне знищення національних, расових, релігійних або етнічних груп. Прімерамі Г. можуть служити Варфоломеєвська ніч в Парижі (масова різанина гугенотов католиками в 1572 р., організована Е. Медічи і Гизамі), неодноразові факти різанини вірмен турками на початку XX в., діяння бузувірської иудаистской секти манихейцев і інш. В XX в. масштаби Г. значно розширилися. Націонал-соціалістична Німеччина звела з 1933 р. в ранг своєї політики навмисне знищення цілих народів через їх політичний устрій, релігію або національне походження. Цивілізовані. ГЕНОЦИД - у відповідності зі ст. 357 УК РФ це дії, направлені на повне або часткове знищення національної, етнічної, расової або релігійної групи шляхом вбивства членів цієї групи, спричинення тяжкої шкоди їх здоров'ю, насильного воспрепятствования дітородінню, примусової передачі дітей, насильного переселення або інакшого створення життєвих умов, розрахованої на фізичне знищення членів цієї групи. Згідно з ст. 1 Конвенцією про попередження Г. і покарання за нього від 9 грудня 1948 р., ратифікованою Президією Верховної Поради СРСР 18 березня 1954 р., Г. незалежне від того, чи здійснюється він в мирне. ПРОФЕСІЙНИЙ СОЮЗ - добровільне об'єднання фізичних осіб, що займаються одним видом діяльності або схожими видами діяльності, пов'язаних спільними соціальними, трудовими і професійними інтересами. П. з. створюються по професійному або за галузевим принципом. При створенні П. з. по п р об ф е із з і об н а л ь н об м у принципу об'єднуються працівники однієї або декількох близьких професій, які можуть бути зайняті в різних галузях економіки. При створенні П. з. по об т р а з л е в об м у принципу об'єднуються працівники, зайняті в одній або декількох галузях економіки незалежно від своєї конкретної професії або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оренда державного майна" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВОЯЦЬКИЙ СТАТУТ ПЕТРА I - перше російське зведення військових встановлень, затверджене 30 березня 1716 р. В. у. підвів підсумок цілої історичної епохи розвитку російської регулярної армії. Він розвинув і узагальнив істеричний досвід російської армії, закріпив основи її регулярної організації, її стройові і тактичні принципи. В. у. також містив ряд важливих положень державного і карного права і процесу. Радянськими дослідниками доведено, що справжнім творцем і автором Вояцького статуту був Петро I, а основним джерелом статуту - бойова практика звитяжної російської регулярної армії. Повністю спростовані ненаукові і. Охорона здоров'я - охорона і зміцнення здоров'я населення, профілактика і лікування захворювань і травм, підтримка суспільної гігієни і санітарія як система державних і суспільних заходів. З. Направлено на досягнення психосоциального, емоційного, фізичного і економічного благополуччя суспільства, збереження і зміцнення індивідуального і популяционного здоров'я громадян, їх трудової активності. Є однією з найважливіших функцій держави. Комплексне розв'язання питань охорони здоров'я населення вимагає проведення заходів політичного, економічного, екологічного, правового, соціально-культурного, наукового, медичного. Державний кредит - це система грошових відносин, виникаючих в зв'язку із запозиченням державою вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних організацій і інакших суб'єктів міжнародного права на умовах добровільності, поворотності, терміновості і платности для формування фондів грошових коштів, необхідних для рішення задач, що стоять перед державою. Фінансово-економічними передумовами реалізації відносин по державному (муніципальному) кредиту служать особливості утворення доходів, наявність розривів під часі їх отримання і використання організаціями і громадянами, а також.
У вступі курсової "Оренда державного майна" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РАХУНОК - 1) оформлений на ім'я юридичної особи або громадянина документ, в якому відбиваються дані про грошові зобов'язання однієї з сторін (депозитний, ощадний рахунок) або про взаємні зобов'язання з урахуванням і грошових коштів, що виплачуються, що отримуються. Особливе значення в цей час мають банківські С. 2) Договір, що укладається між банком і клієнтом, на основі якого банк проводить розрахункове обслуговування клієнта (договір банківського З.). У залежності від субьектного складу відносин за договором банківського З., особливостей операцій, що проводяться по ньому, порядку.

СУДОВА БАЛІСТИКА - (греч. hallo - кидаю) - розділ криміналістичної техніки, в якому систематизуються відомості про зброю і боєприпаси, що використовується при підготовці і здійсненні злочину; розробляються методи і кошти виявлення, вилучення і дослідження зброї, боєприпасів, стріляних снарядів і гільз, слідів пострілу на різних перешкодах. Вивчення цих об'єктів сприяє встановленню обставин злочинів, довершених із застосуванням вогнепальної зброї. При дослідженні зброї, вилученої при огляді місця випадку або обшуку, вирішуються питання про спосіб його виготовлення, придатності до стрільби, можливості пострілу. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ - морські води, при. микающие до сухопутної території або внутрішніх вод даної країни, вхідні до складу її території і що знаходяться під її суверенітетом. Морська конвенція, схвалена ООН в 1982 р., встановила для прибережних держав ширину прибережної морської смуги в 12 морських миль. Рівно стільки і складає ширина Т.в. Російської Федерації. Режим Т.в. регулюється внутрішнім (національним) законодавчим і Конвенцією ООН 1982 р. по морському праву. Ширина Т.у. відлічується від лінії найбільшого відливу як на материку, так і на островах. Для визначення цієї лінії можливе тж. використання методу.
Список літератури курсової "Оренда державного майна" - більше 20 джерел. ПРЯМИЙ АНАЛІЗ РОЗЕНА - Метод розуміння і лікування психозів, запропонований Розеном (Rosen J., 1953), як видно з назви, пов'язаний з концепцією Фрейд (Freud S.), але класична психоаналитическая теорія і техніка в ньому значно модифіковані. Перші публікації Розена з'явилися, коли психіатрія ще орієнтувалася на фізичні методи лікування психозів, такі як інсуліновий шок, електросудорожная терапія, і привернули увагу до психологічних методів лікування шизофренії. У своїй першій статті (1947) автор описав прямий психоаналіз як "метод зняття гострого кататонического збудження". Пізніше (1953) він. Проблема спілкування в трудах Ломова Б. Ф. - О. розглядалося Б. Ф. Ломовим як обществ. категорія, що розкриває соціальну природу людського буття. Будучи істотною стороною реальної життєдіяльності суб'єкта, О. виступає в ролі найважливішій детермінанти всієї системи психічного, її структури, динаміки і розвитку. У ході О. люди обмінюються уявленнями, діями, станами. У актах О. здійснюється як би презентація внутр. миру суб'єкта інш. суб'єктам, і разом з тим самий цей акт передбачає наявність такого внутр. миру. У О. відбувається також взаємна презентація суб'єктами результатів (і в якійсь мірі самого процесу) психич. відображення. О.

Лікування і профілактика маніакальнодепресивного психозу - Лікування при маніакальнодепресивному психозі як в маніакальній, так і в депресивній фазі комплексне і складається з біологічної терапії, социо- і психотерапії. Депресивні стану. Вибір лікарських засобів залежить від вираженість фази, характеру депресивного стану і додаткових симптомів, що ускладняє течію депресії. При менш важких депресіях доцільно застосовувати антидепрессанти - ингибитори зворотного захвата серотонина: флюоксетин, флювоксамин. У немолодих хворих перевага віддається антидепрессантам з найменшими побічними виявами азафен, герфонал. При безуспішній терапії.
Посилання в тексті роботи "Оренда державного майна" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕПРЕСІЯ (DEPRESSION) - Настрій або афект, що виявляється такими суб'єктивними феноменами, як почуття угнетенности, безнадійність, безпорадність, провини, самокритики, зниження інтересу до зовнішньої активності. Ці вияви супроводяться зниженням психомоторной рухливості, байдужістю до навколишнього, втомою, зниженням сексуальних влечений, анорексией, замками, безсонням (особливо в ранкові години). При деяких типах афективних розладів безсоння і зниження апетиту можуть замінятися відповідно сонливістю і переїденням. Ці фізичні вияви є вегетативними ознаками депресії і основою давно існуючих припущень. Властивості уваги - Коли говорять про розвиток, виховання уваги, то мають на увазі вдосконалення властивостей уваги. Розрізнюють наступні властивості уваги: об'єм, зосередженість (концентрація), распределяемость, стійкість, коливання, переключаемость. Об'єм уваги вимірюється тією кількістю об'єктів, які сприймаються одночасно. Звичайно об'єм уваги залежить від специфічно практичної діяльності людини, від його життєвого досвіду, від поставленої мети, від особливостей об'єктів, що сприймаються. Об'єднані по значенню об'єкти сприймаються в більшій кількості, ніж не об'єднані. У дорослої людини об'єм уваги рівний 4-6. Особливості формування маревних ідей - Незалежно від клінічного змісту, всі маревні ідеї діляться на дві основні різновиди: первинне марення і марення почуттєве (образний). Первинне марення виникає внаслідок порушення логічного пізнання, патологічної інтерпретації дійсності, при цьому почуттєве пізнання практично не порушується. При побудові первинного марення, заснованого на суб'єктивній логіці, хворий спирається на реальні факти і події, але трактує їх дуже виборче: береться тільки те, що підкріплює і сприяє подальшому розвитку марення, в той час як все контрфакти ігноруються і відкидаються. Первинне марення.

ПОРОГОВА ТЕОРІЯ ФЕХНЕРА - (англ. Fechnefs threshold theory) - складова частина психофизики, створеної Г. Фехнером. Весь процес відображення Г. Фехнер ділив на 4 етапи: роздратування (фізичний процес), збудження (фізіологічний процес), відчуття (психічний процес), думка (логічний процес). Поріг розглядався як пункт переходу від 2-го до 3-му етапу - від збудження до відчуття. Однак, не маючи можливості кількісно визначати процес збудження, Фехнер, не заперечуючи існування і важливості фізіологічного етапу, виключив його з розгляду і спробував встановити пряму залежність між роздратуванням і відчуттям. Фехнер визначив поріг як. Оцінювання результатів навчання - (grading in education) Атестація (grading) або виставляння відміток (marking) - це сумарна оцінка успішності або прогресу уч-ця після закінчення певного періоду навчання. Відмітки повідомляють уч-ця і батькам про порівняльні достоїнства і недоліки в навчанні; служать орієнтирами для вчителів і консультантів в розробці належного навчання і керівництва; забезпечують адміністраторів коштами для прийняття рішень про заохочення, привласнення дипломів, відмінностей, допуску в спортивні команди і інш. характеристиках, що запитуються; допомагають майбутнім роботодавцям і коледжам оцінювати. Психодіагностічеськоє спілкування: аналіз особливостей міміки партнера - А. Ю. Панасюк. До неінструментальних методів психол. діагностики партнера по комунікації можна віднести аналіз нек-рих кінетичних сигналів, зокрема, особливостей його міміки. Міміка - рух м'язів особи, відображаюче внутр. душевний стан. "У нього якесь маскообразное обличчя" - це про тих, у кого міміка нульова, і не тільки тоді, коли вони поглинені розв'язанням проблеми. І очевидно, що "маскообразное особа", відсутня міміка не викликають позитивних почуттів до даної "особи", а отже, і не формують аттракцию - кінцеву мету формування іміджу, але зате дає опр. інформацію про. Емоція - (лати. emovere - збуджувати, хвилювати) - історично цей термін, зі слів Р.Ребера, виявився надзвичайно резистентним до спроб його визначити, можливо, ніякий інший термін в психології не поєднує таку невизначеність з частотою його використання. У самому загальному вигляді термін може бути представлений як позначення особливого, специфічного типу реакції індивіда, в якій інтегровані специфічне душевне переживання, його відношення до того, що відбувається, фізіологічні реакції, виразні акти, напрям розумової діяльності, зміна активності і готовність діяти певним чином. У свою чергу, емоції.