Оренда земельної ділянки під забудову

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення договору майнового найму ... 5
1.1. Поняття договору майнового найму (оренди) ... 5
1.2. Елементи договору найму (оренди) ... 6
1.3. Зміст договору найму (оренди) ... 9
1.4. Обов'язки наймача ... 11
Розділ 2. Особливості найму (оренди) земельної ділянки згідно законодавства України ... 16
2.1. Поняття то юридичні ознаки оренди землі ... 16
2.2. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб ... 18
Розділ 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки ... 26
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Оренда земельної ділянки під забудову" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оренда земельної ділянки під забудову"

Курсова робота "Оренда земельної ділянки під забудову" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оренда земельної ділянки під забудову", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оренда земельної ділянки під забудову" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оренда земельної ділянки під забудову" і призначений виключно для пошукових систем.

СЛУЖБА ОХОРОНИ ТРУДА В ОРГАНІЗАЦІЇ - самостійний структурний підрозділ організації, освічений з метою забезпечення дотримання вимог охорони труда, здійснення контролю за їх виконанням і що складається з штату фахівців з охорони труда на чолі з керівником (начальником) служби від. у відповідності зі ст. 217 тК Рф у кожного роботодавця, що здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 чоловік, створюється служба від (далі - З.) або вводиться посада фахівця по від, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій області. С. підкоряється безпосередньо керівнику організації або його заступнику. Роботодавець. ЗАБОРОНЕНІ КОШТИ І МЕТОДИ ВЕДІННЯ ВІЙНИ - це вживані в збройному конфлікті методи ведіння війни, заборонені міжнародним договором РФ. Застосування таких засобів і методів може виразитися в одній з наступних дій: жорстоке поводження з військовополоненими; жорстоке поводження з цивільним населенням, що виявилося в районі ведіння військових дій; депортація цивільного населення з районів військових дій або з окупованих територій; розграбування національного майна на окупованій території; застосування в збройному конфлікті інакших засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації. Під жорстоким поводженням з військовополоненими. ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ РОСІЇ - система експертних установ Міністерства юстиції РФ, що виконують експертизи і дослідження для органів прокуратури, суду, арбітражу і інш. Історично ведуть своє походження від першої державної російської судово - фотографічної лабораторії при прокуророві Петербургский кабінет був знищений пожежею в лютому 1917, а московський припинив свою діяльність в 1918. У 1918 з ініціативи групи вчених в Петрограде був створений Вищий інститут фотографії і фототехники, однієї із задач до - poro була підготовка експертів - криміналістів, для чого в інституті організували першу в Росії криміналістичну кафедру - судово. БРОКЕР - (англ broker) -1) в широкому значенні - посередник, сприяючий здійсненню різних операцій (комерційних, кредитних, страхових, фрахтових і т.д.) між зацікавленими сторонами - клієнтами за їх дорученням і за їх рахунок. Роль Б. на біржі виконують як фізичні, так і юридичні особи; 2) по російському законодавству - посередник на ринку цінних паперів (фондовій біржі) або на товарній біржі, що виконує функції по купівлі-продажу цінних паперів (біржового товару) від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта. Б. звичайно здійснює свою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оренда земельної ділянки під забудову" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОТИВАЦІЯ ТРУДА - сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, спонукаючих людину до діяльності, направленої на досягнення певної мети. М об т і в (франц. motif < позднелат. moЇtivus жвавий, що приводить в рух - від дієслова move Їre рухати, приводити в рух, ворушити) - мотив, спонукальна причина какого-л. дії. в російську мову це слово прийшло на початку XIX в., пізніше з'явилися слова "вмотивувати", "мотивація". М об т і в а ц і я - наявність причинно-слідчого зв'язку між какими-л. діями, явищами, вчинками; в біології: активний стан мозкових структур, спонукаючий здійснювати дії. Професійна правосвідомість - Окремим випадком суспільної правосвідомості або виглядом спеціалізованої правосвідомості конкретної групи людей, об'єднаних професійною приналежністю і що володіють певною соціально-правовою ідентичністю. Правосвідомість співробітників ПОО якісно відрізняється від правосвідомості пересічного громадянина, має особливості, пов'язані з професійною діяльністю; володіє систематичністю, повнотою, детальностью, зрілістю, глибокою осознанностью і переконаністю. Це сукупність їх правових поглядів і уявлень, що виражають розуміння правової дійсності, знання конкретних правових норм, відношення до них. ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ - регульований законом порядок відновлення права сторони здійснити процесуальна дія після закінчення терміну, пропущеного по шанобливій причині. У карному процесі - стороні, що пропустила процесуальний термін по шанобливій причині, цей термін повинен бути відновлений постановою слідчого або визначенням суду, у виробництві яких знаходиться справа (ст. 87 УПК). Клопотання об В. з. на оскарження або опротестування вироків або визначень народного суду розглядаються народним судом в розпорядливому засіданні, причому визначення народного суду по жалобі може бути оскаржене або опротестоване у вищестоящий.
У вступі курсової "Оренда земельної ділянки під забудову" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Правомірна поведінка - це діяння суб'єктів, відповідне нормам права і соціально корисним цілям. Воно знаходить вираження як в позитивних діях, так і в позитивній бездіяльності. Склад правомірного вчинку: об'єкт - суспільне відношення, що допускається і що охороняється законом; об'єктивна сторона - діяння, позитивний результат і причинний зв'язок між ними; суб'єкт - особа або організація, правомочні здійснювати діяння; суб'єктивна сторона - позитивне психічне відношення до діяння. По мірі соціальної значущості правомірна поведінка ділиться на необхідне, що зачіпає основи життєздатності всього співтовариства.

ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК - Посадові обов'язки. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального і прикладного характеру, в тому числі по науково технічних програмах, безпосередньо бере участь в їх проведенні. Формулює нові напрями досліджень і розробок, організує складання програми робіт, визначає методи і кошти їх проведення. Бере участь в формуванні планів науково дослідницьких робіт, координує діяльність співвиконавців, що беруть участь при спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями) в доручених йому завданнях. Узагальнює результати. ЛИХТЕНШТЕЙН (Князівство Ліхтенштейн) - держава в Центральній Європі. Як самостійна держава існує з 1719 р. Зовнішні зв'язки, митний контроль, грошову емісію, поштово-телеграфний зв'язок здійснює Швейцарія. Столиця - м. Вадуц. Адміністративне ділення: 2 історичні області - Оберланд і Унтерланд, що поділяються на 11 общин. Діє Конституція від 5 жовтня 1921 р. (із змінами і поправками 1938, 1939, 1965 і 1990 рр.). Форма правління - конституційна монархія. Глава держави - князь. 15 серпня 1990 р. на престол зведений Князь Ханс Адам II фон Ліхтенштейн з династії Ліхтенштейнов. Законодавча влада належить князю і парламенту - Ландтагу, - що.
Список літератури курсової "Оренда земельної ділянки під забудову" - більше 20 джерел. ЕРИКСОНОВСКИЙ ГІПНОЗ - Новий підхід в гипнотерапии, творцем якого з'явився американський психотерапевт Еріксон (Erickson M. Н., 1901-1980), отримав в 80-е рр. в світовій психотерапевтичній практиці широке визнання і відомий як Його принципи і технічні прийоми, доповнюючи традиційний гіпноз, розширили можливості лікувальної тактики психотерапевта, особливо з важкими пацієнтами, неподатливими до когнитивним і традиційних суггестивним методів. Прийнятним і корисним виявилося включення цього методу, передусім його принципів, в еклектичні і интегративні моделі короткострокової психотерапії, що розробляються в останні. Секс-терапія - (sex therapies) У розвитку С.-т., як і психотер. загалом, брали участь священослужитель, філософи і лікарі. Згодом - в 1920-е рр. - С. стала науковою і преим. мед., оскільки спиралася на исслед. клиницистов і лікарів. Скоро, однак, питаннями сексуальної освіти широкої маси населення стали займатися популярні письменники, і за період після 1920-х рр. люди, ймовірно, отримали більше сексотерапевтического обслуговування шляхом читання книг з серії "Допоможи собі сам", написаних ведучими сексолог, чим в кабінетах професійних терапевтів. Незважаючи на значний внесок библиотерапии, совр. С. як наука.

Спілкування в розширеному середовищі - Розширеною середою (Р. з.) називають простори, в к-рих физич. об'єкти об'єднані в цифрову систему інформації, опосредствующую їх використання людиною. Таке "розширення" викликане проникненням інформаційних і комунікаційних технологій в самі різноманітні сфери людського життя. Ці технології стають єств. елементом не тільки професійного оточення людей, але і їх повсякденної діяльності. Найбільш важливими становлячими Р. з. є такі комунікаційні кошти, як електронна пошта, відеоконференція, вебсайт, мобільна телефонія. Широке поширення отримала інформатизація об'єктів побуту.
Посилання в тексті роботи "Оренда земельної ділянки під забудову" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійні інтереси - (occupational interests) Внаслідок великого інтересу, к-рий спричиняє до себе у дослідників розвитку професійної кар'єри і профконсультантов систематичне вимірювання П. і. і професійної адаптації, загальна оцінка інтересів придбала важливе значення в даній області. У число питань, що розглядаються входили адекватність психометрических підходів до вимірювання П. і.; проблеми, пов'язані з сексизмом і/або расизмом в процедурах вимірювання П. і., зокрема, як ці упередження відбиваються на мові інструментів; допущення, що кладуться в основу при разраб. інструментів; і норми, на к-рих осн. показники. Інтереси. Фрейдизм - назване на ім'я австрійського психолога З. Фрейда напрям, що пояснює розвиток і структуру особистості ірраціональними, антагоністичними свідомості психічними чинниками і що використовує засновану на цих уявленнях техніку психотерапії. Виникши як концепція пояснення і лікування неврозів, Ф. надалі звів свої положення в ранг загального вчення про людину, суспільство і культуру, придбавши великий вплив. Ядро Ф. утворить уявлення про вікову таємну війну між прихованими в глибинах індивіда несвідомими психічними силами (головної з яких є сексуальний потяг - лібідо) і необхідністю вижити у ворожій цьому індивіду. АНКЕТНИЙ ОПИТ - (англ. survey, survey research) - 1 з 2 основних видів опитних методів (2-й - інтерв'ю), вживаний для отримання емпіричної інформації, що стосується об'єктивних або суб'єктивних фактів (знань, думок, оцінок, поведінки). А. про. широко використовується в соціології, психології, педагогіці, інш. областях науки і практики (напр., в профілактичній медицині для широкомасштабного виявлення осіб з ризиком захворювання ішемічною хворобою серця). Істотна особливість А. про. - опосередкований характер взаємодії між дослідником і досліджуваним (респондентом, тобто "що відповідає", від.

Материнська депривация - (maternal deprivation) Депривация означає неотримання чого-небудь, що необхідно або повинне бути доступно. М. д. випробовує дитина, до-рому бракує матері, напр., що виховується в притулку або госпіталізована дитина, дитина, чия мати працює, або дитина, мати к-рого не володіє необхідними батьківськими навиками і нехтує або, можливо навіть, жорстоко звертається з ним. М. д. може тж бути слідством збідненої середи, неврівноваженої матері, недостатнього живлення або недостатнього почуття безпеки. Часто при наявності одного вигляду депривации мають місце і інш. її види. М. д. може вести. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ - частково або повністю обмежені в довільних рухах. У залежності від характеру захворювання і міри вираженість дефекту дітей умовно поділяють на 3 групи. До першої відносять дітей, страждаючих залишковими виявами периферичних паралічів і парезов, ізольованими дефектами стопи або кисті, легкими виявами сколиоза (викривленнями хребта) і т.п. Подібні порушення, як правило, не є перешкодою до навчання цих дітей в масовій школі. До другої групи відносять дітей, страждаючих різними ортопедичними захворюваннями, викликаними головним чином первинними поразками костно-мишечной системи (при збереженні. Біхевіорізм - Словотворення. Відбувається від англ. behaviour - поведінка. Автор. Бере свій початок з публікації в 1913 р. статті Дж.Уотсона "Психологія з точки зору бихевиориста". Категорія. Психологічний напрям. Специфіка. Заснований на використанні естественнонаучной методології у вивченні людини і тварин. Уотсон відійшов від структурализма, що панував в його час, який спирався на метод интроспекции, і став досліджувати тільки доступні спостереженню вияву індивідуальних реакцій. Самі по собі внутрішні процеси об'єктивно не спостерігаються, тому вони були відкинуті. Як предмет дослідження став фігурувати не. Модель лінзи (Брунсвіка) - (lens model (Brunswick)) Е. Брунсвік був одним з перших психологів, що спробували розглянути і врахувати ту обставину, що ми живемо в середовищі, що є значною мірою непередбачуваній. Він вважав, що навіть ті співвідношення, к-рі носять, здавалося б, закономірний характер, напр. очевидна відповідність між сприйняттям об'єкта, його розмірів, віддаленості або тотожності і актуальної физ. реальністю, що вимірюється за допомогою об'єктивних інструментів, насправді є результатом складного поведенческого досягнення (behavioral achievement), що включає суб'єктивні оцінні процеси, осн. на життєвому.