Основні засади державного нагляду у сфері господарювання

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного нагляду у сфері господарювання ... 6
1.1. Основні напрями економічної політики держави та здійснення контролю згідно законодавству України ... 6
1.2. Сутність державного нагляду у сфері господарювання ... 9
1.3. Основні принципи державного нагляду (контролю) ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей здійснення державного нагляду у сфері господарювання ... 14
2.1. Заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарювання ... 14
2.2. Способи здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарювання ... 19
2.3. Правовий статус органів державного нагляду ... 24
Розділ 3. Шляхи удосконалення правового регулювання державного контролю в сфері господарювання ... 30
Висновки ... 39
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основні засади державного нагляду у сфері господарювання"

Курсова робота "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" і призначений виключно для пошукових систем.

СПОЖИВЧЕ ПРАВО - комплексна галузь права, та, що складається з норм різних галузей правий (адміністративного, цивільного, карного і інш.), регулюючих відносини по задоволенню матеріальних, культурних і інакших потреб громадян. Різні норми, що захищають інтереси громадян від несумлінних продавців, існували ще в римському праві. У дореволюційній Росії за обман споживачів могла наступити і карна відповідальність. На початку 30-х рр. для захисту споживчих прав в Америці, Англії, а пізніше і в інших країнах стали створюватися ліги покупців (прообраз нинішнього товариства споживачів). Основною метою цих організацій. ЧУВАШИЯ, ЧУВАСЬКА РЕСПУБЛІКА (Чаваш республіки) - демократична соціальна правова держава в складі РФ відповідно до конституції 1997 р. Державними мовами є чуваська і російська мови. Столиця - м. Чебоксари (Шупашкар). Констітуция Ч. встановлює широке коло прав і свобод людини і громадянина. Вона свідчить, що громадяни, що проживають в Ч., володіють всіма правами і свободами, передбаченими Конституцією РФ, на них в повній мірі розповсюджуються всі гарантії, встановлені Конституцією. Разом з тим для громадян, що постійно проживають на території республіки, законом Ч. можуть встановлюватися додаткові умови реалізації окремих. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво розробкою і впровадженням проектів вдосконалення управління виробництвом на основі використання сукупності економико - математичних методів, сучасних коштів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку і елементів теорії економічної кібернетики. Організує проведення досліджень системи управління, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості їх формалізації і доцільності перекладу відповідних процесів на автоматизований режим, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем управління підприємства і. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ, що ПОСЯГАЄ НА ОСОБИСТІСТЬ І ПРАВА ГРОМАДЯН - злочин проти здоров'я населення і суспільної моральності, передбачене ст. 239 УК РФ і що полягає в створенні релігійного або суспільного об'єднання, діяльність якого зв'язана з насиллям над громадянами або інакшим спричиненням шкоди їх здоров'ю або з спонуканням громадян до відмови від виконання громадянських обов'язків або до здійснення інакших протиправних діянь, а одинаково в керівництві таким об'єднанням (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Кримінальна також участь в діяльності такого об'єднання, а одинаково пропаганда його діянь (ч. 2 ст. 239 УК РФ). Під суспільним об'єднанням у відповідності зі ст. 5 Федерального.
Кожна вагома структурна частина курсової "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ - комплекс організаційних, економічних, політичних, ідеологічних чинників і юридичних заходів, що забезпечують дотримання законів, прав громадян і інтересів суспільства і держави. Серед загальних умов, що створюють сприятливе середовище Г.з.: економічні, політичні, ідеологічні, соціальні і суспільні умови. Економічні умови - це передусім забезпечення рівноправного існування різних форм власності, встановлення і охорона приватної власності, свобода приватного підприємництва, стійка грошова система і податкова політика, ритмічна робота усього господарського механізму, повна і своєчасна оплата труда і. САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА - (Lex salica) - запис звичайного права салических франків, один з древнейших Варварських правд (див.). Складена в кінці 5 в. або на початку 6 в., найвірогідніше, в царювання короля Хлодвіга. Доповнена пізніше, при королях Хильдоберте I і Хлотаре I (6 в.). Первинний текст С. П. до нас не дійшов. Найбільш древні відомі нам рукописи відносяться до часу Піпіна Короткого і Карла Великого (8 в.). Текст в багатьох місцях супроводиться пояснювальними вставками з поміткою "Malb", повидимому, більш пізнього походження. Це т. н. Мальбергская глосса, тобто роз'яснення різних слів і термінів, що вживалися. ТРАНЗИТНИЙ ПРОХІД В МІЖНАРОДНІЙ ПРОТОЦІ - прохід судна через протоку, що використовується для міжнародного судноплавства, між однією частиною відритого моря або виняткової економічної зони і іншою частиною відкритого моря або виняткової економічної зони або проліт літального апарату над ним, які являють собою здійснення свободи судноплавства і польоту з метою безперервного і швидкого транзиту через протоку. Всі судна і літаки всіх держав - торгові, науково-дослідні або інакші невійськові, а тж. військові кораблі без вилучень користуються правом транзитного проходу. Прибережні держави не повинні перешкоджати транзитному проходу і не.
У вступі курсової "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОЛЕГІЇ - центральні державні органи в Росії, встановлені Петром I в 1718 р. і управління, що відали окремими галузями. Задачі зміцнення державного апарату чиновничье-дворянської монархії 18 в. вимагали рішучої перебудови і поліпшення передусім центрального апарату. Петро I замінив численні накази (див.) невеликим числом К. з більш точним розмежуванням компетенції, розраховуючи, що колегіальна форма управління забезпечить більш успішний розгляд справ і буде перешкоджати хабарництву і іншим зловживанням. Усього було встановлено 12 До.: Закордонних справ, Військова, Морська, Камер-До. (державні доходи).

ІМУНІТЕТ ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВІД КАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - у відповідності з ч. 4 ст. 11 УК РФ є основою для особливого порядку залучення до карної відповідальності: дане питання дозволяється відповідно до норм міжнародного права. На основі Венської конвенції про дипломатичні стосунки і Положення про дипломатичні і консульські представництва іноземних держав на території СРСР 1966 р. особистою недоторканістю і імунітетом від карної відповідальності користуються: розділи дипломатичних представництв (посол, посланник, повірений в справах), радники, торгові представники і їх заступники, військовий, військово-морський і військово-повітряний аташе і їх помічники. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - закріплені в федеральній Конституції конституційно-правові ознаки (характеристики) Російської держави. Кожна з таких характеристик одночасно є однією з основ (принципів) конституційного ладу і відображає принципові особливості російської державності (державного устрою): тип держави, різновид державного (політичного) режиму, його демократичну суть, обмеження (зв'язаність) державної влади правом, правами і свободами людини і громадянина, федеративну форму державного пристрою, республіканську форму правління, соціальний і світський характер Російської держави. Ці конституційні характеристики.
Список літератури курсової "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" - більше 20 джерел. Когнітівно-поведенчеська терапія - (cognitive behavior therapy) К. т. - це підхід, призначений для зміни розумових образів, думок і мислительних паттернов з тим, щоб допомогти хворим в подоланні емоційних і поведенческих проблем. Він заснований на теорії, згідно до-ой поведінка і емоції частково зумовлені когнициями і когнитивними процесами, змінювати к-рі можна навчитися. Традиційні методи психотер. завжди визнавали важливу роль когниций в поведінці і емоціях; однак К. т. відрізняється від колишніх инсайт-орієнтованих підходів тим, що її матеріалом яв-ця лише когниций, що з'являються "тут і зараз". Робота з цими. Потенціал дії - (action potential) П. д. - це самораспространяющаяся хвиля зміни мембранного потенціалу, краю послідовно проводиться але аксону нейрона, переносячи информ. від клітинного тіла нейрона до самого кінця його аксона. При нормальній передачі информ. в нервових мережах П. д. ініціюється внаслідок суммации локальних ступінчастих потенціалів в області, де аксон виходить з клітинного тіла нейрона. Цю область наз. аксонним горбиком. Виникши в аксонном горбику, П. д. буде проводитися без зміни амплітуди по аксону доти, поки не досягне його закінчень і не викличе вивільнення нек-рого кількості молекул.

Бригади психічного здоров'я - (mental health teams) Робота Джералда Каплана вплинула великий чином на визначення консультування в області психич. здоров'я. Джон Альтроччи узагальнив осн. теза Каплана і подальші уточнення в наступному формулюванні: консультування в області психич. здоров'я являє собою "взаємодія між двома і більш людьми - консультантом або консультантами, що є фахівцями в області психич. здоров'я, і особами, що консультуються, обіговій за допомогою до консультантів по зухвалих у них нек-рі ускладнення питанням свого повсякденного або професійного функціонування, значущим для психич. здоров'я". Бригади звичайно.
Посилання в тексті роботи "Основні засади державного нагляду у сфері господарювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АМИОТРОФИЧЕСКИЙ БІЧНИЙ СКЛЕРОЗ - хвороба Шарко-Кожевникова - хронічне прогресуюче органічне захворювання нервової системи, в основі якого лежить поразка рухових нейронів головного і спинного мозку. Етіологія не встановлена. Деякі автори відносять його до системним дегенеративним, абиотрофическим стражданням нервової системи. Інші вважають, що в основі захворювання лежить аутоинтоксикация. У цей час нагромаджуються дані про інфекційну (вірусному) генезе. У невеликому відсотку випадків амиотрофический бічний склероз спостерігається у трохи членів однієї сім'ї, що дало підставу віднести його до групи. Порушень спілкування причини - Причинами істотних ознак проблем в О. людину нерідко є захворювання, розладу особистості, несприятлива ситуація розвитку і інш. Прикладами порушень О. внаслідок несприятливої ситуації розвитку можуть служити діти-"Мауглі", позбавлені в сенситивний період розвитку О. з людьми і вміщені в звичайні соціальні умови, так і не придбавають навиків людської поведінки, О. Деті, що виявилися з моменту народження в будинках дитини і позбавлені материнського О., відрізняються збідненою мімікою, зниженою емоційністю (явище емоційною депривации). Особливо важко відрив від сім'ї переживають діти. Симптоматичні психози - група переважно психотических неспецифічних розладів (психозів), що спостерігаються при різних соматичних, інфекційних і інших захворюваннях. У патогенезе цих розладів головну роль грають інтоксикація, пов'язана з основним захворюванням, психогенна реакція хворого на свій хворобливий стан, а також перенесені раніше поразки мозку (травми, інтоксикації). Розрізнюють гострі симптоматичні психози, що протікають звичайно з порушеннями свідомості, протрагированні (проміжні) симптоматичні психози без ознак зміненої свідомості і органічного психосиндром, що розвивається внаслідок тривалого впливу.

Діспозіциональние набори - (dispositional sets) Кожного чол. можна розглядати з т. зр. володіння ним певним набором базових особових рис, к-рі об'єднуються в кластери, наз. "диспозициональними наборами". У повсякденному житті ми схильні класифікувати людей, використовуючи для цього к. одиничну характеристику, наприклад, "дружелюбний", "добрий", "посередній", "товариський" і т. д., і звичайно такі одиничні характеристики дозволяють що слухає скласти собі задоволене стерпне уявлення об чол. загалом. Спроби виділити універсальний набір таких характеристик або концепцію особистості, спираючись при цьому на певні. Таборів знищення синдром - вияву посттравматического стресового синдрому у позбавлених всякої перспективи звільнення жертв нацистських концлагерей. Їх обстановка, навмисно і на науковій основі що створюється з певною метою, являє собою дистресс особливого роду. Виробіток якоїсь позитивної програми дій по його подоланню вимагає виняткового напруження духовних і фізичних сил людини. В.Франкл, наприклад, повідомляє, що його волю до життя врятували тільки зусилля по відновленню знищеного нацистами рукопису книги, що пізніше вийшов під назвою "Чоловік в пошуках значення". Радянські военопленні здійснювали спроби до втечі. ЛИТОВЦІ - представники самої великої по чисельності нації серед народів Прибалтики. Поза своєю республікою литовці розселені в багатьох країнах Європи, Північної і Південної Америки. Тільки за період 1886-1940 рр. з Литви поїхало біля 25 відсотків усього її населення. Еміграція литовців була викликана важкими економічними і політичними умовами життя литовського народу в царській Росії і буржуазній Литві. Здавна основним заняттям литовців було землеробство і тваринництво. З древніх часів пріоритет в литовському суспільстві традиційно належав батькові, який, будучи господарем будинку і главою сім'ї. Амфетаміновие ефекти - (amphetamine effects) Амфетамин - могутній симпатомиметик, що надає виражену стимулюючу дію на центральну і периферичну НС. Результатом є різні фізіолог. ефекти, що включають зміни систолического і диастолического тиску крові, скорочення гладкої мускулатури і, при великих дозах, підвищене споживання кисня. У поведенческом плані спостерігається придушення апетиту, гипертермия, підвищення рівня пильнування, зниження почуття втоми, поліпшення концентрації уваги, подьем настрої, ейфорія, підвищення мовної і рухової активності. Найбільш виражені ефекти в експериментах на тваринах - підвищення рухової.