Особисті немайнові права людини

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні положення про особисті немайнові права ... 5
1.1. Поняття особистих немайнових відносин, не зв'язаних з майновими ... 5
1.2. Особливості захисту цих прав ... 11
Розділ 2. Характеристика особистих немайнових відносин ... 19
2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ... 19
2.2. Особисті немайнові права що, забезпечують соціальне буття фізичної особи ... 26
Розділ 3. Захист особистих немайнових прав фізичної особи ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Особисті немайнові права людини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особисті немайнові права людини"

Курсова робота "Особисті немайнові права людини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особисті немайнові права людини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особисті немайнові права людини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особисті немайнові права людини" і призначений виключно для пошукових систем.

ІПОТЕКА - (греч. hypotheke) - застава нерухомого майна (право його оренди) з метою отримання кредиту, позики і т.п. За договором об І. одна сторона - заставодержатель, що є кредитором за основним зобов'язанням, забезпеченим І., має право отримати задоволення своїх грошових вимог до боржника за цим зобов'язанням з вартості закладеного нерухомого майна іншої сторони - заставника переважно перед іншими кредиторами заставника (за вилученнями, встановленими ФЗ). Понятіє И. уперше було введено в Афінах Солоном на початку VI в. до н.е. і в буквальному значенні означало стовп, встановлений на території маєтка. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ - третейський суд в області дозволу суперечок по операціях міжнародного характеру. Найбільш відомі постійно діючі М.к.а.: Міжнародний арбітражний суд МТП в Парижі, Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма, Міжнародний арбітраж Американської арбітражної асоціації, Лондонський міжнародний третейський суд, Міжнародний комерційний арбітражний суд, Морська арбітражна комісія при ТПП РФ і т.д. Органи М.к.а. (торгового арбітражу) розглядають спори по відносинах, виникаючих в області торгівлі і інакших економічних зв'язків між організаціями і фірмами різних держав. Так, згідно з. Перепланіровка житла - ця зміна його конфігурації, що вимагає внесення зміни в технічний паспорт житлового приміщення. Перепланировка проводиться із збереженням функціонального призначення приміщень. Переобладнання проводиться для пристосування приміщень до нового функціонального призначення. Реконструктивні роботи, в тому числі що виконуються в комплексі з роботами по перепланировке і переобладнанню приміщень, передбачають часткові зміни в несучих конструкціях і (або) в архітектурному вигляді будівлі. При цьому не допускаються заходи і способи їх реалізації, що порушують вимоги будівельних. Психологічний потенціал колективу ПОО - ППК ПОО являє собою интегративное вираження сукупності психологічних явищ і процесів серед особистого складу (співробітників), який може бути використаний при рішенні оперативно-службових і інакших задач, що стоять перед ПОО. У цій соотнесенности ППК з рішенням професійних задач виявляється його головна функція - ділова. Разом з тим, в ППК є і складова, що виражає систему загальнолюдських цінностей, також виступаючих предметом управлінської діяльності. Відповідно, в самому загальному вигляді, структура ППК складається з двох складових - технологічної (інструментальної) і загальнолюдської.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особисті немайнові права людини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ЗАЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ - вигляд покарання, передбачений п. "б" ст. 44 і ст. 47 УК РФ і що являє собою заборону займати посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування або займатися певною професійною або інакшою діяльністю на термін від одного року до п'яти років як основний вигляд покарання і на термін від шести місяців до трьох років як додатковий вигляд покарання (ч. 1 і 2 ст. 47 УК РФ). У відповідності з ч. 2 ст. 45 УК РФ "позбавлення права" може застосовуватися в якості як основного, так і додаткового вигляду покарання. "Позбавлення права" може призначатися як додатковий вигляд покарання і у. Організація вільного часу осуджених - Спеціально організований процес залучення осуджених до корисних видів діяльності освітнього, творчого, суспільного, культурно-масового, фізкультурно-спортивного характеру з метою етичної переорієнтації особистості. Найбільша активність у вивченні проблем вільного часу осуджених була в 1960-70 рр. (В.Г. Байкова А.В. Баранов, Д.М. Генкин, А.Б. Грушин, А.А. Гордон, В.Г. Давидович, Г.А. Евтеєва, Г.Е. Зборовський, С.Н. Іконникова, Е.В. Клопов, Г.П. Орлов, В.Д. Патрушев, Е.В. Соколов і інш.), коли були психологічна і педагогічна важливість виправного використання його. У цей же час з'явилася. ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ - перша стадія митного оформлення, передбачена ст. 137-144 ТК. До П.о. відносяться ті, що все стосуються митної справи дії, попередні основному митному оформленню і приміщенню товарів і транспортних засобів під певний митний режим. При П.о. митні органи РФ проводять попереднє митне оформлення, направлене на недопущення ввезення в РФ і вивозу з РФ товарів і транспортних засобів, забороненої до такого ввезення і вивозу, а також їх ідентифікацію для митних цілей. При ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію РФ, а також при ввезенні товарів і транспортних засобів з території.
У вступі курсової "Особисті немайнові права людини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Авторитарний режим - один з видів політичного режиму, в якому політична влада здійснюється конкретною особою (клас, партія, елітна група і т.д.) за мінімальною участю народу і для якого характерні бюрократично-командні методи управління суспільством (Іспанія періоду правління Франко, Чілі у часи влади Піночета). Ознаки авторитарного політичного режиму: 1) в центрі і на місцях відбувається концентрація влади в руках одного або декількох тісно взаємопов'язаних органів при одночасному відчуженні народу від реальних важелів державної влади; 2) ігнорується принцип розділення влади на законодавчу, виконавчу і судову; 3).

ПОРАДА ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ - створюється для попередньої підготовки розгляду організаційних питань діяльності палати. У склад С. ГД входять Голова ГД, керівники фракцій і депутатських груп. Заступники Голови ГД і голови комітетів ГД беруть участь в його роботі з правом дорадчого голосу. Згідно з Регламентом ГД 1998 р., С. ГД: формує проект зразкової програми законопроектной роботи ГД на поточну сесію; приймає рішення про включення законопроекту в зразкову програму законопроектной роботи ГД на поточну сесію; формує проект календаря розгляду ГД питань на черговий місяць; формує проект порядку роботи ГД на чергове засідання;. ВИРАЖЕННЯ НЕДОВІР'Я (ВОТУМ НЕДОВІР'Я) УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - одна з форм парламентського контролю за діяльністю Уряду РФ. Правом виразити недовір'я Уряду РФ Конституцією РФ (ч. 4 ст. 117) наділена Державна Дума. При цьому Конституція не вказує конкретних основ для вираження Державною Думою недовір'я Уряду РФ. Практика показує, що такими основами можуть бути різке погіршення положення в соціально-економічній сфері, незгода депутатів з напрямами і результатами політики, що проводиться Урядом, неналежне виконання ним федеральних законів, здійснення членами Уряду серйозних правопорушень і т.п. Регламент Державної Думи встановлює чіткі вимоги до пропозиції про.
Список літератури курсової "Особисті немайнові права людини" - більше 20 джерел. ЛИЛИПУТ-Г - названі на ім'я персонажів Д. Свіфта, що населяють вимишлену країну Ліліпутію. Спостерігаються при гарячкових станах інфекційного генеза і інтоксикаціях. Галлюцинаторні образи представлені зменшеними в розмірах людьми, маленькими істотами. Ліліпут-галюцинації є мікроскопічними галюцинаціями, їх потрібно відрізняти від ілюзорних микропсий. Описані M. Leroy [1925]. Син.: Г. микроптические. Г. ЛОЖНИЕ - див. Псевдогаллюїїнациї. Г. МАКРОПТИЧЕСКИЕ (греч. makros - великий, optikos - такий, що відноситься до зору) - див. Гулливер-Г. Син.: макрогаллюцинации Г. МИКРОПТИЧЕСКИЕ (греч. mikros - маленький. Крос-культурне консультування - (cross-cultural counseling) Систематичне вивчення культури і консультування - феномен XX в. Первонач. фокус інтересу у вивченні культур і психич. здоров'я знаходився в областях психоан. і антропологія. Згодом центр інтересу перемістився від антропологічного исслед. віддалених культур до вивчення різноманіття культур в совр. плюралістичних і змішаних об-вах. При розгляді консультування і терапії в їх кросі-культурному контексті стають очевидними неск. моментів: а) консультування і терапія швидко розширилися до складної соц. індустрії, що охоплює весь світ; б) консультування і терапія яв-ця двома з.

ДИРЕКТИВНА І неДИРЕКТИВНА ПОВЕДІНКА ПСИХОТЕРАПЕВТА - Поведінка психотерапевта у взаємовідносинах з пацієнтом може стійко або динамічно виявлятися в ході лікування у вигляді директивної і недирективної ролевого поведінки. У кожний конкретний момент лікувального процесу лікар повинен враховувати, з одного боку, свої стратегічні задачі, а з іншою - змінні потреби, очікування і установки пацієнта. Коли мова йде про директивну поведінку психотерапевта, то звичайно описують ролі керівника, вчителя, хранителя, менеджера, організатора лікувального процесу, у разі ж недирективної поведінки - партнера, консультанта, експерта, помічника. Даний аспект.
Посилання в тексті роботи "Особисті немайнові права людини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОГИГИЕНА - Область гігієни, розробляюча і що здійснює заходи, направлені на збереження і зміцнення психічного здоров'я. Деякі автори, даючи визначення П., відносять її не тільки до гігієни, але і до психіатрії. Інші (наприклад, Мягер В. К., 1976) включають в задачі П. попередження виникнення і розвитку психічних захворювань, зближуючи П. і первинну психопрофилактику. Н. Д. Лакосина і Г. К. Ушаков (1976) виділяють П. в самостійний розділ медичної науки. П. є комплексною дисципліною, тісно пов'язаною не тільки з психіатрією, але і з медичною психологією, медичною соціологією, валеологией (Петленко В. П., 1997). Самогубство - 1. умисне і усвідомлене позбавлення себе життя. Е. Дюркгейм (1897), один з перших дослідників цієї проблеми, визначає самогубство як "всі випадки смерті внаслідок прямого або непрямого, позитивного або негативного акту самопожертвування, який, як людині відомо, приведе до такого результату". Частіше самогубство визначається формально, маючи на увазі насамперед або в основному фізичні дії по позбавленню себе життю і не приймаючи в достатній мірі до уваги його індивідуальні мотиви. Звідси відбуваються неясності в деяких питаннях, зокрема, в тому, є самогубство порушенням. Ассоцианізм - (associationism) Ассоц. ідей - це інтуїтивне уявлення про те, що ідеї групуються разом (асоціюються) нек-рим способом, що піддається тлумаченню. Напр., почувши слово "кінь", ми, ймовірно, подумаємо про "тварину", "наїзника" або "стрибки", але не про "тумбочке", "батарею" або "ліжко". Перший набір ідей добре асоціюється з лошадьми, другої - немає. А. визнає існування ассоц. ідей і робить її складовою частиною систематичного опису розуму і поведінки. Авторство словосполучення "ассоц. ідей" належить Дж. Локку. Уперше воно було представлене в четвертому виданні його книги "Досвід про людський розум".

Польові експерименти - (field experimentation) Аж до 1940-х рр. більшість психол. експериментів проводилися в контрольованих лабораторних умовах. Відтоді в невелику, але частину, що постійно збільшується исслед. стали включати експерименти, організовані в нелабораторних, польових умовах. Концептуальне і методологічне обгрунтування польових in vivo експериментів йшло з двох сторін. Бурхливе зростання исслед. з проблем соц. психології (напр., формування аттитюдов, упередження, груп. процеси, конформность) примусив мн. дослідників задуматися про те, чи не спотворюються істотним образом ці важливі змінні в штучних. ДЕСТРУКТИВНІ ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ - руйнуючий вплив конфлікту на соціальну систему, включаючи психіку особистості. Д. ф. до., як правило, найбільш очевидні і тому частіше за все фіксуються в індивідуальній і масовій свідомості. По відношенню до опонентів Д. ф. до. виявляються таким чином: 1) більшість конфліктів надають виражений негативний вплив на психічний стан його учасників; 2) ескалирующие конфлікти можуть супроводитися психологічним і фізичним насиллям, травмуванням опонентів. Більшість умисних вбивств здійснюється внаслідок ескалації конфліктів. Величезною кількістю жертв, як правило, супроводяться міжетнічні і міждержавні. Шкала базисних переконань - (World Assumptions scale). Р. Янофф-Бульман. Модифицикация М. А. Падун, А. В. Котельникової. Поняття "базисні переконання" (або "базисні схеми") виникло і розвивається на перетині когнитивной, соціальною, а також клінічної психології і психотерапії, к-рі (кожна зі своїх позицій) намагаються відповісти на питання про той, яким чином індивід конструює свої уявлення про навколишній світ і власну Я. Базісние переконання - це имплицитні, глобальні, стійкі уявлення індивіда про мир і про себе, що впливають на мислення, емоційні стану і поведінка людини. Концепт базисних. Жіночий рух - це сукупність багатьох жіночих організацій з фіксованим і нефіксованим членством, які активно діють в суспільстві з метою задоволення інтересів різних соціальних шарів жінок, а також коректування державної політики для досягнення гендерного рівності в різних сферах суспільного життя. Сучасне визначення жіночого руху має свою предисторию. У кінці XIX - початку ХХ віку в науковому і суспільному середовищі Росії цей термін використовувався в широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні слова він означав участь російських жінок у визвольному русі, у вузькому - самоорганизацию в союзи і.