ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття особистого немайнового права в цивільному праві України.....5
1.1. Поняття особистого немайнового права.....5
1.2. Загальна характеристика особистих правовідносин між батьками та між батьками і дітьми.....8
Розділ 2. Характеристика окремих особистих немайнових прав та обов'язків батьків.....11
2.1. Право та обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.....11
2.2. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі РАЦСу.....13
2.3. Право дитини на прізвище, ім'я, по батькові.....14
2.4. Право дитини на висловлення своєї думки.....18
2.5. Право та обов'язок батьків щодо виховання дитини.....19
2.5. Право та обов'язок батьків на представництво і захист прав та інтересів своїх дітей.....24
Розділ 3. Права та обов'язки неповнолітніх батьків.....30
Висновки.....32
Література.....34

Для придбання курсової роботи "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особисті немайнові права та обов'язки батьків"

Курсова робота "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особисті немайнові права та обов'язки батьків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНІ ВІЙСЬКОВІ ТРИБУНАЛИ - перші в історії міжнародні карні суди, встановлені на основі спеціальних міжнародних угод для покарання головних, військових злочинців другої світової війни. Після закінчення другої світової війни для справедливого і швидкого суду над головними військовими злочинцями, злочини яких не пов'язані з певним географічним місцем, було створене-два М. в. т. - М. в. т. для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі і М. в. т. для Дальнього Сходу. У створенні М. в. т. знайшла своє відображення послідовна боротьба Радянського Союзу за міцний післявоєнний мир і зміцнення міжнародної. Азартна гра осуджених - Форми досуговой активності осуджених - гра в карти, "кістки", при "прописці" і пр., при якій її учасники повинні діяти по специфічних для місць позбавлення свободи правилам, але, граючи, часто дійдуть до неадекватних станів і придбавають у разі програшу особливі наслідки. Опис АИ, що існували в дореволюційний період у в'язниці (каторзі), даний в публікаціях А.І. Свірського (1898, 1929), П.Ф. Якубовича.(1907); В.Я. Набокова (1908); М.Н. Гернета (1930) і інш. Враховуючи, що "програш в карти" і нездатність розплатитися грошима часто веде до ексцесів серед укладених, то вже в ХYII в наказано було. ТІЛЕСНІ ПОШКОДЖЕННЯ - спричинення шкоди здоров'ю іншої людини шляхом порушення анатомічної цілості тіла або порушення нормального функціонування організму або його органів. Закон розрізнює: умисне спричинення тяжкого і середнього тягаря шкоди здоров'ю (ст. 111, 112 УК РФ), то ж в стані афекту (ст. 113), при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 114), умисне спричинення легкої шкоди здоров'ю (ст. 115), побої (ст. 116), катування, тобто систематичне нанесення побоїв або подібні дії (ст. 117) і необережне спричинення тяжкого і середнього. ДОГОВІР НАЙМА ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ - по цивільному законодавству РФ (див. гл. 35 ГК РФ) - договір, по якому одна сторона - власник житлового приміщення або управомоченное ним особа (наймодатель) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) житлове приміщення за плату у володіння і користування для мешкання в ньому. Юридичним особам житлове приміщення може бути надане у володіння і (або) користування на основі договору оренди або інакшого договору. Юридична особа може використати житлове приміщення тільки для мешкання громадян. У державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Моделі іпотечного житлового кредитування - (див.: Іпотека). У цей час виділяється дві моделі (схеми) іпотечного кредитування: дворівнева ( "американська модель"), що спирається на повторний ринок заставних. Суть моделі полягає в наступному. Банк видає іпотечний кредит позичальнику в обмін на зобов'язання протягом певного терміну щомісяця переводити в банк фіксовану суму. Це зобов'язання позичальника забезпечене заставою житла, що придбавається. Банк продає кредит одному з агентств іпотечного кредитування, передаючи при цьому і зобов'язання по забезпеченню. Агентства негайно відшкодовують банку виплачені позичальнику кошти і замість просять. Психологія безпеки - Розділ юридичної психології, що включає: 1) вивчення психологічних механізмів поведінки жертв кримінального насилля і злочинів, психологічного рівня їх виктимности (див. Рівні виктимности психологічні ) і розробку рекомендацій по забезпеченню безпеки громадян в умовах кримінальної небезпеки. Цей напрям психології безпеки отримав назву кримінальної психовиктимологии (см Психовіктімология кримінальна); 2) дослідження психологічних причин і механізмів поранень, загибелі громадян, нещасних випадків і отримання психотравм внаслідок дорожньо-транспортних випадків, суспільного безладдя. ОБТЯЖУЮЧІ ПРОВИНУ ОБСТАВИНИ - обставини, що відносяться до злочину або до особистості злочинця і що свідчать про більшу міру суспільної небезпеки підсудного і довершеного ним діяння. Злочини з О. в. про. спричиняють за собою збільшення покарання в рамках санкції статті, по якій кваліфікується злочин. УК союзних республік містять перелік О. в. о., що відносяться до окремих елементів складу злочину (див.); до умов місця і часу здійснення злочину; взаємовідносинам між винним і потерпілим; до спонук, що керували винним; до форм участі в злочині. Обтяжуючими обставинами, згідно ст. 47 УК, є: 1. По об'єкту злочину: а).
У вступі курсової "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОНСТИТУЦІЯ (СТАТУТ) СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - основний закон суб'єкта РФ, закріплюючий його правовий статус, права і свободи громадян, систему регіональних органів державної влади і організацію місцевого самоврядування. У відповідності з ч. 1 і 2 ст. 66 Конституції РФ статус республіки встановлюється Конституцією РФ і конституціями республік, статус краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу визначається Конституцією РФ і статутом суб'єкта РФ. На території суб'єкта РФ К.с. РФ володіє вищою юридичною силою після Конституції РФ і федеральних законів. У Конституції РФ немає норм, що встановлюють зміст К.с.

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ - по карному праву РФ один з видів покарання: полягає в змісті осудженого, виголошення, що досягло до моменту судом вироку 18-літнього віку, в спеціальній установі без ізоляції від суспільства, але в умовах нагляду за ним. Згідно ст. 53 УК О.с. призначається: а) осудженим за здійснення умисних злочинів і що не має судимості - на термін від 1 до 3 років; б) осудженим за злочини, довершені по необережності - на термін від 1 до 5 років. Може застосовуватися і в зв'язку із заміною інших видів покарань: штрафу у разі злісного ухиляння від його сплати, обов'язкових робіт і виправних робіт у разі злісного. ЕМІСІЯ - випуск грошей і цінних паперів. У СРСР існують наступні види Е.. 1) Е. квитків Державного банку СРСР достоїнством в 10, 25, 50 і 100 рублів. 2) Е. державних казначейських квитків в 1, 3, 5 рублів, що є розмінними грошима по відношенню до банківських квитків 3) Випуск дрібної металевої розмінної монети в 1, 2, 3, 5, 10, 15 і 20 коп. 4) Е. цінних паперів - випуск облігацій державних позик. Е ценег в СРСР здійснюється на основі кредитних і касових планів (см Кредитний план, Кає совий план) Держбанку СРСР, що затверджуються щоквартально Радою Міністрів СРСР, і визначається потребами систематично.
Список літератури курсової "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" - більше 20 джерел. СЕКСУАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ І ПЕРЕКРУЧЕННЯ - У основі сексуальних порушень можуть лежати причини органічного характеру (хвороба або травма статевих органів, вживання алкоголю, наркотиків) і психосоциальні чинники (психологічні, межличностні відношення, психічні хвороби). Сексуальні порушення у чоловіків. Найчастіше зустрічається порушення ерекції, або імпотенція - нездатність мати або зберегти ерекцію, достатню для проведення статевого акту. Це порушення може з'явитися в будь-якому віці. Частіше зустрічається неповна (парциальная), часткова ерекція, яка недостатня для проникнення статевого члена у піхві. Зустрічаються випадки, коли. БАЖАННЯ - психічний імпульс, спонукання, направлене на задоволення потреби людини.    До проблеми бажання З. Фрейд звернувся в першій, що знаменувала відкриття психоаналізу, фундаментальній роботі "Тлумачення сновидінь" (1900). У ній він підкреслив, що "у кожної людини є бажання, які він не повідомляє іншим, і бажання, в яких він навіть не признається собі самому". І ті і інші бажання дають про себе знати в сновидіннях, що являють собою, на його думку, приховане здійснення пригнічених, витіснених бажань людини. З подібного розуміння істоти сновидінь витікало прагнення фундатора.

ДИСПЕПСІЯ У ДІТЕЙ - розлад травлення, виникаючий внаслідок невідповідності об'єму або складу їжі фізіологічним можливостям шлунково-кишкового тракту дитини. Спостерігається звичайно у дітей першого року життя. Виділяють просту диспепсію, при якій страждає тільки функція шлунково-кишкового тракту, і токсичну, що характеризується як диспепсическими порушеннями, так і вираженими змінами обміну речовин. Можливий також розвиток так званої парентеральной диспепсії, виникаючої на фоні якого-небудь захворювання. Проста диспепсія розвивається внаслідок погрішностей вигодовування дитини (перегодування.
Посилання в тексті роботи "Особисті немайнові права та обов'язки батьків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАСТУРБАЦІЯ - (MASTURBATION) Кок правило, довільна ритмічна стимуляція гениталий, що приводить до сексуального задоволення з подальшим оргазмом або без такого. Індивід може мастурбировать себе або іншого, в самотності або в присутності інших осіб; сексуально збудлива самостимуляция може фокусуватися не на гениталиях, а на інших еротогенних зонах; вони можуть стати областю попередників перверсий. Мастурбація виявляється протягом всього життя. Вона може супроводитися самими різними почуттями і фантазіями, як свідомими, струм і несвідомими. На думку Фрейд, мастурбація є "первинною залежністю; інша залежність. Психологія торгівлі - (sales psychology) Область П. т. часто виходить за межі особистих купівель і продажу, що передбачають прямий контакт між продавцем і покупцем, включаючи в себе тж маркетинг, що використовує рекламу в ЗМІ з метою залучення потенційних покупців. Продаж поділяється на області відповідно до категорій покупців, продуктів або послуг, що пропонуються. Ісслед. показують, що характеристики, сприяючі успіху у одному вигляді продажу, не обов'язково приводять до успіху в інш. її видах. Задача психолога, к-рий виступає в ролі консультанта керівників відділів збуту, менеджерів по продажу і фахівців з навчання. Інстинктивна поведінка - (instinctive behavior) Більшість психологів, ймовірно, погодиться з наступним визначенням: інстинкт являє собою більш або менш складний паттерн поведінки, що викликається більш або менш складним паттерном стимулів (внутрішніх або зовнішніх), при умові, що ця послідовність дій не може бути рез-том навчання. Крім того, термін "інстинкт" звичайно передбачає, що: 1) певна послідовність дій закінчується к. формою консумматорного (завершального) поведінки або носить приспособительний характер; 2) поведінка є специфічною і має місце у всіх особнів однієї підлоги і вигляду без виключення; 3) поведінка.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ВАГІТНОСТІ - подовження вагітності на 10 - 14 днів і більш після передбачуваного терміну родів. При істинному, або біологічному, перенесенні термін вагітності звичайно перевищує 290 - 294 дні, плід досягає більш високої міри розвитку, чим при нормальній вагітності і народжується з ознаками перезрелости. Помилкове перенесення, або пролонгування, вагітності характеризується тільки подовженням її терміну на 10 - 14 днів, ознак перезрелости у новонародженого і змін в плаценті при цьому немає. Основними причинами істинного перенесення вагітності є функціональні зсуви в ЦНС, вегетативні і ендокринні. Свобода волі - (free will) У психології і в психологічно орієнтованій філософії представлені дві полярні позиції з питання об С. в. Згідно з однією з них, в цей час тісно пов'язаної з психологією і що нерідко представляється в якості осн. в елементарних підручниках по загальній психології, С. в. ілюзорна, і для того, щоб мати право наз. себе вченими, психологи повинні вірити в те, що вся поведінка чол. або весь його досвід повністю зумовлені причинними процесами, кожний з к-рих, в принципі, пізнаваний. Полярна т. зр. на С. у., в наш час преим. що асоціюється з філософією екзистенціалізму, полягає в тому, що С. Самоактуалізация - (self-actualization) С. пов'язана з челов. потребою в самореалізації. Вона означає, що люди випробовують потребу і прагнуть до здійснення всього того, що вони, ймовірно, можуть здійснити. Як потреба, і психол. імператив. Більшість исслед. в області С. виходять із запропонованої А. Маслоу ієрархічної моделі челов. потреб. Згідно Маслоу, існує 5 рівнів челов. потреб: базові фізіолог. потреби, потреби в безпеці, потребі в приналежності, потребі в оцінці і потребі в С. Т. Робертс, спираючись на аналіз останніх робіт Маслоу, висловлює припущення про имплицитно існуючий шостий рівень потреб - потребі. Лікування неврозів - Лікування хворих неврозами повинно провестися психіатром або психотерапевтом, які вирішують питання про доцільність стаціонарної або амбулаторної терапії. При важких неврозах хворого бажано вивести з травмуючої ситуації, а оскільки це частіше за все сімейний конфлікт, то в зв'язку з цим найкраще вмістити його в спеціальне відділення для лікування хворих неврозами при соматичній або психіатричній лікарні. Комплекс лікувальних заходів включає общеукрепляющее лікування (застосування вітамінів, ноотропних коштів, режим живлення, прогулянки, фізичні вправи, масаж, водні процедури), лікарську.