Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки ... 5
Розділ 2. Види джерел підвищеної небезпеки ... 11
Розділ 3. Поняття володільця джерела підвищеної відповідальності ... 14
Розділ 4. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну ДПН ... 20
Розділ 5. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну ДПН ... 25
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки"

Курсова робота "Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕЧОВИЙ ДОКАЗ - матеріальний слід злочину або злочинця. В.д. є предмети, до - рі служили знаряддями злочину або зберегли на собі сліди злочину або були об'єктами преступнихдействий, атакже гроші і інакші цінності, нажиті злочинним шляхом, і всі інш. предмети, до - рі можуть служити коштами до виявлення злочину, встановлення фактичних обставин справи, виявлення винних або до спростування обвинувачення або пом'якшення відповідальності. В.д. - носії певної криміналістично значущої інформації, до - раю може бути витягнута слідчим і судом або експертом (якщо для цього необхідні спеціальні пізнання).
МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК - Посадові обов'язки. Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові дослідження і розробки по окремих розділах (етапам, завданням) теми відповідно до затверджених методик. Бере участь у виконанні експериментів, проводить спостереження і вимірювання, складає їх опис і формулює висновки. Вивчає науково - технічну інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід по досліджуваній тематиці. Складає звіти (розділи звіту) по темі або її розділу (етапу, завданню). Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок. Повинен знати: цілі і задачі досліджень, що проводяться і.
АБАНДОН - (фр. abandon - відмова) -1) право особи, що застрахувала майно (страхувальника), заявити про відмову від своїх прав на застраховане майно на користь страхувальника і отримати від нього повну страхову суму. Заява об А. повинна бути зроблена протягом 6 місяців з моменту виникнення відповідних основ і не потребує підтвердження страховки. У силу А. до страхувальника переходять всі права на застраховане майно. Як правило, страхувальник вдається до А. у разах пропажі або загибелі свого майна або його пошкодження в такій мірі, що відновлення представляється недоцільним; 2) відмова.
СИСТЕМНІСТЬ ЗНАНЬ - - якість сукупності знань; характеризується наявністю в свідомості структурно-функціональних зв'язків між різнорідними елементами знань. С.з. передбачає розуміння людиною співвідношення між разнопорядковими поняттями, поняттями і законами, науковими фактами і постулатами, постулатами і слідствами і пр., усвідомлення особистістю знань по їх місцю в науковій теорії. Як показує шкільна практика, від свідомості учня (незалежно від його здібностей і успішності) ці зв'язки, як правило, вислизають. Нерозуміння учнями структурних зв'язків між різнорідними елементами теоретичних знань, включених в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Порівняльна педагогіка - гілка педагогічного знання, в задачу якого входить зіставлення виховальних систем, освітніх програм і результатів виховання і утворення різних країн, культур, народів. Освіта сьогодні охоплює понад 1 млрд. учнів і 50 млн. вчителів в світі. Всі вони по-різному здійснюють виховання і утворення учнів. У сучасному світі формується єдиний освітній простір, спонукаючи освітньо-виховальні системи багатьох держав до перебудови, модернізації, реформи; будуються нові відносини між освітніми інститутами і миром труда. Всі держави вивчають досвід інших країн, щоб не повторювати помилок. Порівняльна.
АРСЕН НОВГОРОДСКИЙ - Христа ради юродивий (ск. 1570), в миру Амвросий, народився в Ржеве і був кожевником. Батьки його одружували, але через три тижні він залишив сім'ю і пішов в Новгород. Там він зблизився з боярином Федором Сирковим, відомим благотворителем монастирів, за його порадою прийняв постриг і заснував монастир в ім'я Різдво Пресвятой Богородиці, де трудився в затворі. Він носив вериги, одягався в дранті, іноді юродствував. Провидіти тяжку долю свого міста, він невпинно проливав про нього сльози. У 1570 Новгород був розгромлений царем Іоанном Грозним, і серед інших жителів загинув і боярин Сирков, але.
Абрамович Дмитро Іванович - Абрамович, Дмитро Іванович, історик літератури. Народився в 1873 році; вчився в Санкт-Петербургской духовній академії, де з 1898 року займав кафедру російської і церковно-слов'янської мов і історії російської літератури. У 1909 році, при остаточній ліквідації визвольного руху в духовному відомстві, повинен був залишити кафедру. Труди його: "Дослідження об Києво-Печерську Патеріке, як історико-літературному пам'ятнику" (СПб., 1902), "До питання про джерела Несторова "Житія преподобної Феодосії Печерського" ( "Ізв. II отд. Ак. Наук", т. III), "Декілька слів в доповнення до досліджень А.А.
У вступі курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Смеловський Тімофей Андрійович - Смеловський (Тимофій Андрійович, 1772 - 1815) - академік, професор фармации Санкт-Петербургской медико-хірургічної академії; виховувався в Харківській семінарії, по закінченні курсу якої поступив в Санкт-Петербургскую медико-хірургічну школу. З затвердженням штатів професорів і ад'юнктів в знову відкритій академії в 1799 р., С. був призначений ад'юнктом-професором ботаніки і хімії. У 1809 р. С. відряджений в Тверськую губернію для випробування відкритих там мінеральних вод. У тому ж році конференція академії піднесла С. міру доктора медицини і хірургії. У 1808 р. С. призначений.

КУКЛОС АНАГКЕС - (Греч.) Букв., "Неминучий Цикл" або "Кругообіг Необхідності". З численних катакомб в Єгипті і Халдеї самими відомими були підземні крипти Фів і Мемфіса. Перші починалися на західному березі Ніла і тягнулися у бік Фіванської пустелі, і були відомі як катакомби зміїв (священних Адептів). Тут проходили Священні Містерії Куклос Анагкес, і кандидатів знайомили з неминучими законами, яким підлегла кожна развоплощенная душа від початку часів. Ці закони вказували, що кожна Суть, що перевтілюється, скинувши своє тіло, повинна перейти від цього життя на землі до іншого життя на більш суб'єктивному плані.
ЕНТЕЛЕХИЯ - здійснення, явленность чого-небудь спочатку даного, як би предзаложенного; перехід можливості в дійсність, потенції в акт. Найважливіший термін філософії Арістотеля, ним уперше і введений. У Новий час використовувався Г.В. Лейбніцем в його монадологии, а в кінці XIX в. - Г. Дрішем при створенні ним системи віталізму в біології. У XX в. терміном "ентелехия" все частіше стали користуватися при характеристиці об'єктів специфічно людської духовної культури і механізмів її розвитку і сприйняття людиною (П.А. Флоренський, Е. Гуссерль і інш.). Іноді поняттю "ентелехия".
Список літератури курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" - більше 20 джерел. Реєстр іпотечного покриття - Облік вимог і інакшого майна, що становлять іпотечне покриття, здійснюється шляхом ведіння реєстру іпотечного покриття. Відомості про вимоги і про інакше майно, складові іпотечне покриття, вносяться в реєстр іпотечного покриття з вказівкою відносно кожного з них: - суми (розміру) вимоги (в тому числі основної суми боргу і розміру відсотків) або вартості (грошової оцінки) майна; - назви і достатнього для ідентифікації опису майна, що становить іпотечне покриття, і (або) майно, на яке встановлена іпотека в забезпечення виконання зобов'язання, вимога по якому складає іпотечне покриття, в тому.
ДОМИЦИЛЬ - DOMICILE Буквальне значення: постійне місцепроживання, або будинок. У торгівлі цей термін придбав узкоспециальное значення особливо в зв'язку з обіговій інструментами, на к-рих вказується (домицилируется) місце платежу, якщо інакший намір сторін не вказаний, і на к-рі розповсюджуються закони даної юрисдикцииВ трастовому бізнесі Д. означає постійне місцепроживання. Однак право загалом визначає Д. як щось більше, ніж постійне місцепроживання, а в ' Повторному викладі що суперечать один одному законов' (Restatement of the Conflict of Lawes) цей термін інтерпретується як ' місце, з крим особа.

Меценат (MеCеNAT) - Цей термін широко використовується в багатьох європейських, але не в англомовних країнах. Він відбувається від імені Гая Мецената, який був важливою фігурою в ранній період Римської Республіки. Близький політичний радник і прихильник імператора Серпня, він був також заступником молодих поетів Горация і Вергилія. Згодом його ім'я стало асоціюватися з ідеалом процвітаючої людини, який безкорисно надає підтримку мистецтвам. Насправді Меценат підтримував молодих поетів, щоб вони відстоювали аж ніяк не республіканські цінності Серпня Цезаря, політичного заступника Мецената. У сучасній.
Посилання в тексті роботи "Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. теорія социотехнических систем (Е. Трістон, T. TRIST; К. Бемфорт, K.BAMFORT; і інш.) - система науково-психологічних поглядів, виникла на основі циклу експериментальних досліджень англійських психологів чинників підвищення продуктивності труда шахтарів. Вони дійшли висновків: технічні і соціальні чинники зростання продуктивності труда тісно взаємопов'язані; в будь-якій трудовій ситуації існує загальна функціональна система - социотехническая; ця система є відкритою і повинна підтримувати для свого розвитку відносин з навколишнім середовищем; проектування виробничого процесу повинно включати виділення головної задачі социотехнической системи, визначення меж.
ГАЛЬМУВАННЯ - (англ. inhibition) - нервовий процес, проти, збудженню; виявляється в ослабленні або припиненні діяльності, специфічної для даної системи організму. Т. на відміну від стомлення - активний процес, зумовлений дією спеціальних гальмівних механізмів. Т. грає істотну роль в координаційних і поведенческих актах цілісного організму. Застосовно до структур ц. н. з. Т. може охоплювати одночасно багато які нервові структури (глобальне, дифузне Т.), але м. би. і суворо локальним, виборчим, зосередженим в обмежених дільницях ц. н. з. Існують відділи мозку, що впливають переважно гальмуючий чином на.
Німфоманія - (nymphomania) У широкому значенні слова, Н. означає стан жінки, сексуальне бажання і/або сексуальну поведінку до-ой характеризуються такими словами, як що "ненасичуються", "патологічно інтенсивні", "невтолимий", "неприборкані" або "неконтрольовані". Насправді, цей термін погано визначений і часто використовується вельми вільно. Він відрізняється від поняття "сексуального промискуитета", але мн. дефініції, що пропонуються очевидно використовують обидва ці вирази як взаємозамінні. Класичному і фольклорному стереотипу нимфоманки відповідає жінка, що має багато статевих зв'язків з.

КОНФЛИКТНОСТЬ ОСОБИСТОСТІ - міра готовності людини до розвитку і завершення проблемних ситуацій соціальної взаємодії шляхом конфліктів, а також відносна частота участі людини в реальних конфліктах в порівнянні з інш. людьми. За своєю психологічною природою є складною інтегральною освітою і визначається трьома становлячими компонентами: екстраиндивидуальной (зовнішньої) характеристикою людини з боку інш. людей або представленностью К. л. в метаиндивидуальном світі через різні показники соціальної перцепции; індивідуальними властивостями, симптомокомплекси яких сприяють вияву різних форм К. л.; метаиндивидуальним впливом на інш.
ЖАРИКБАЕВ - Кубігул Бозаєвич (р. 1929) - казахський психолог, фахівець в області педагогічної психології і історії психології. Д-р педагогічних наук (1982), професор(1984). Закінчив відділення логіки і психології КазГУ ім. С.М.Кирова (1951). З цього часу викладає у вищих учбових закладах Казахстану (Кзил-Орда, Чимкент, Алма-Ата). Наукова робота Ж. була присвячена вивченню психологічних основ підготовки казахських дітей до навчання в школі, шляхам спадкоємності дошкільного і шкільного навчання і виховання в умовах багатонаціонального Казахстану з урахуванням звичаїв, традицій і етнопсихологических особливостей.
ГОУЛДНЕР ОЛВИН - (Gouldner, Alvin) (1920-1980) - американський соціолог, чий внесок в соціологічну теорію отримав широке визнання. Перебуваючи під сильним впливом марксизму, він не був марксистом в повній мірі. Його найбільш відому роботу - "Наступаюча криза в західній соціології" (1971) - можна вважати реквіємом сучасного структурного функционализма. Раніше він зробив ім'я на "Моделях індустріальної бюрократії" (1954). У цій класичній роботі він провів емпіричне дослідження способу, через яке неефективна адміністрація і індустріальний конфлікт можуть бути результатом спроби впровадити правила дисципліни, що.
ТЕХНОФОБИЯ - (греч. techne - майстерність, phobos - страх) - поняття, що виражає страх перед технікою, яка відчужена від людини і сприймається їм як загроза його буттю. Спочатку формується в філософських і соціологічних концепціях, що виражають боязнь інтелігентних кіл індустріально розвинених країн перед загрозою дегуманізація суспільства, його духовного зубожіння під впливом все більш могутньої техніки і різкого посилення ролі останньої в соціально-економічному розвитку (Адорно -, Маркузе -, Мемфорд -, Еллюль - і інш.). Фетишизація техніки і її зростаючих можливостей, згідно Адорно, приводить до відчуження і.