Парламентська республіка

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження парламентської республіки ... 5
1.1. Поняття та ознаки парламентської республіки ... 5
1.2. Особливості функціонування парламентської республіки (на прикладі ФРН) ... 11
Розділ 2. Аналіз відмінностей парламентської республіки від інших форм республіканського правління ... 18
2.1. Порівняльний аналіз президентської та парламентської форм правління ... 18
2.2. Переваги і недоліки президентської, парламентської та змішаної систем ... 24
Розділ 3. Моделі організації державної влади в Україні ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Парламентська республіка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Парламентська республіка"

Курсова робота "Парламентська республіка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Парламентська республіка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Парламентська республіка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Парламентська республіка" і призначений виключно для пошукових систем.

МАНДАТНА КОМІСІЯ ПАЛАТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - постійно діюча протягом всього терміну повноважень палати комісія, на яку покладаються задачі перевірки повноважень вибраних депутатів парламенту. М.к.п. ФС здійснює перевірку повноважень депутатів, готує висновки з питань, пов'язаних з вибуттям депутатів з складу палати, депутатською недоторканістю і т.п.; заздалегідь розглядає і готує питання, що стосуються статусу парламентарія. Правове положення комісії визначається Регламентом палати, а також інакшими актами, зокрема постановою Державної Думи від 26 січня 2000 р. № 19-III ГД, яким затверджене положення об М.к. палати, її чисельний.
АМНІСТІЯ - (греч. amnestia - забуття, прощення) - звільнення осіб, що здійснили злочини, від карної відповідальності, а осуджених осіб - від покарання. Призначене покарання по А. може бути скорочене або замінене більш м'яким виглядом покарання, або амністовані можуть бути звільнені від додаткового вигляду покарання. З лиць, що від'їхали покарання, актом об А. може бути знята судимість. Відповідно до Конституції РФ прийняття акту об А. є прерогативою тільки ГД. Вона появляється відносно індивідуально не певного кола осіб (ч. 1 ст. 84 УК). наприклад жінок, неповнолітніх, осіб, що здійснили нетяжкі злочини або.
СТАНДАРТИ ОСВІТНІ - - цілі навчання і виховання, обов'язкові вимоги до освіти, закріплені в особливих нормативних документах. У Рос. Федерації введені згідно з Законом про освіту (1992). Згідно з Законом, встановлюються державні освітні стандарти, що включають федеральний і національно-регіональний компоненти. Стандарти визначають обов'язковий мінімум змісту осн. освітніх програм, максимальний об'єм учбового навантаження учнів, вимоги до рівня підготовки випускників. Для учнів, що мають порушення в психофизическом розвитку, можуть бути встановлені спеціальні освітні стандарти. На основі С.о.
АРКИН Ефім Аронович - [1(13).1.1873, Мінськ, - 31.1.1948, Москва], педагог, лікар, д. ч. АПН РСФСР (1947), д-р пед. наук (1936), проф. (1924). Закінчив мед. ф-т Київського ун-та (1897). Викладав в ср. мед. школі Москви з 1907. З 1919 на науч. роботі: на Висш. науч. курсах, в Пед. ин-та дефектологія, МГПИ ім. В. І. Леніна (1943- 1945). дошк. виховання в СРСР. Ранні роботи А. відмічені впливом концепцій вільного виховання, спонтанного розвитку дитини. Розробляв комплекс проблем дошк. педагогіки: физич. і розумове виховання дошкільника; гра і іграшки; гігієна і раціональна організація життя дитини в умовах подітий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Парламентська республіка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕХНІКИ СПІВУ - Скільки співаків, стільки і підходів до розвитку їх голосів.   Це висловлювання Енріко Карузо - великого тенора. Співак вивчав свій голос і добре його описав. Він також говорив: "Одну справу співати самому, інша справа - навчити іншого". Навчання співу починається з техніки побудови голосу, в основі якої лежить теорія вокальної школи (допустимо, неаполітанської, по Барра). Якщо немає теорії, то стихія звуку, рух звукової хвилі в певческом апараті веде самих чуйних співаків в правильному напрямі. Задача хорошої школи: допомогти співаку сформувати красивий, еталонного звучання голос і.
Послання Іакова - одне з, так званих, соборних послань, написано рабом Бога і Господа Іїсуса Христа дванадцяти коленам, що знаходиться в розсіянні" (Іак. 1:1). Вважають, що автором цього послання є Іаков, брат Господній, незважаючи на те, що він сам не говорить того про себе. У своєму посланні він звертається головним чином до віруючих братів (2:1,7; 5:7) і тільки, у вигляді виключення, до іншим (4:1; 5:1 і дав.); він вказує особливо на віру в Христа, як на силу, яка може пересоздать життя у всіх відносинах, і на надію Його швидкого пришествия, як утіху в стражданнях. Повставати проти розсудливої віри.
Страшкевич Кондратій Федорович - Страшкевич (Кондратий Федорович) - філолог (1815 - 1868), вихованець і доцент університету святого Володимира. Вибраний в 1840 р. в ад'юнкти по грецькій і римській словесності, Страшкевич переважно читав лекції по грецькій мові (спершу на латинській мові). Плодом цих лекцій з'явилися дисертація: "De historia Thucydidea" (1845) і "Короткий нарис грецьких древностей" ("Київські Університетські Вісті", 1863 - 1864; 2-е изд., До., 1874). Призначення в 1865 р. Страшкевича охоронцем університетського минц-кабінету звернуло його літературну діяльність до нумізматики, до.
У вступі курсової "Парламентська республіка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГАЙ - (1-я підлога. 2 в.) - грецький філософ, представник середнього платонизма. Про Гає збереглося декілька непрямих свідчень. Лекції деякого учня Гая слухав Гален в Пергаме в 143; учнем Гая був також Альбін; Порфирій говорить про коментарі Гая, які на заняттях з учнями розбирав Дамб. Важливе свідчення Прокла (In Tim. I 340, 24 Diehl; розбір тексту у К. Прехтера): "коло Альбіна і Гая" виділяв у Платона два способи філософствування: науковий і вихідний з правдоподібності, які останній чергував в залежності від того, який предмет, що викладається, в зв'язку з чим різні діалоги.

БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНА УНІЯ - (лати. unio - союз) - об'єднання правосл. церкви на Україні верб Білорусії з католич., організаційно оформлене в 15% на соборі в м. Бресте. По умовах Б. ц, у. правосл. церква підкорилася татові римск. і прийняла католич. догматика, зберігши правосл. обрядовість. Релит, підосновою Б. п. у. було прагнення Ватікану розширити свою експансію на правосл. Схід, а соц. - прагнення польск. феодалів закріпити своє панування на Україні і в Білорусії, розірвавши за допомогою унії союз укр. і білорус, народів з братським русявий. народом. Трудящі маси України і Білорусії надали Б. ц. у. вирішить. протидія. Все.
ЕЙДОС - ермин древньогрецький філософії. У дофилософском словоупотреблении (починаючи з Гомера) і здебільшого у досократиков - (зовнішній) "вигляд", "образ", однак вже в 5 в. до н. е. (у Геродота 1,94 і Фукидіда 2, 50) засвідчене значення, близьке до "вигляду", як класифікаційної одиниці. У Демокріта (В 167 = № 288 Лу.) - одне з позначень "атома", власне "(геометрична) форма", "фігура". У Платона (нарівні з дофилософскими значеннями) - синонім терміну "ідея" (), трансцендентна умопостигаемая форма, існуюча окремо від одиничних речей.
Список літератури курсової "Парламентська республіка" - більше 20 джерел. ІМПОРТНА КВОТА - обмеження імпорту товару відносно його кількості і (або) вартості (ст. 2 Закону № 63-ФЗ). Річний об'єм імпортної квоти як спеціальна захисна міра не повинен бути менше середньорічного обсягу імпорту даного товару в попередній період. Менший, річний об'єм імпортної квоти може бути встановлений тільки при умові, що імпортна квота саме в такому об'ємі необхідна для усунення істотного збитку галузі російської економіки або запобігання загрозі його спричинення. У межах річного об'єму імпортної квоти, введеної як спеціальна захисна міра, Уряд РФ може встановити імпортні квоти для окремих держав. Уряд РФ.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (від ср. лати. Indentifico - ототожнюю) - 1) визнання тотожності, ототожнення об'єктів, пізнання; 2) встановлення тотожності об'єкта або особистості по сукупності загальних або приватних ознак. З метою митного контролю застосовується ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень і інших місць. Митні органи РФ можуть ідентифікувати (ст. 185 ТК): 1) транспортні засоби; 2) приміщення і інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, належні митному контролю; 3) місця, де здійснюється діяльність, контроль за якою покладений на митні органи РФ; 4) товари і.

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ СЕРЕД НЕМОВЛЯТ - (infant mortality rate, IMR) - число смертних випадків серед немовлят у віці до року, що доводяться на 1000 живих дітей, що народилися протягом даного року. До складу цього коефіцієнта входить смертність серед новонароджених (neonatal death rate), що характеризується числом смертних випадків серед новонароджених протягом першого місяця життя) і смертність серед новонароджених після першого місяця життя (postneonatal death rate), що характеризується числом смертних випадків серед дітей у віці від одного місяця до року. До складу коефіцієнта смертності серед новонароджених, в свою чергу, входить рання.
Посилання в тексті роботи "Парламентська республіка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА - галузь психології, що вивчає закономірності процесу привласнення індивідом соціального досвіду в умовах спеціально організованого навчання, психологічні проблеми навчання і виховання. Досліджує: 1) психологічні питання цілеспрямованого формування діяльності пізнавальної і суспільно значущих якостей особистості; 2) умови, що забезпечують оптимальний розвиваючий ефект навчання; 3) можливості обліку індивідуальних психологічних особливостей учнів; 4) взаємовідносини між педагогом і учнями, а також всередині учбового колективу; 5) психологічні питання самої педагогічної діяльності (психологія.
Невроз дитячий - 1. невротичний стан, викликаний гострою або хронічною психотравмирующей ситуацією і що спостерігається у дітей у віці до 10-12 років (Ковалев, 1979). Відрізняється незавершеністю, рудиментарностью невротичної симптоматики, а головне, переважанням так званих моносимптомних неврозів, таких, як невротичне заїкання, тики, розлади сну і апетиту, енурез, енкопрез, патологічні звичні дії (смоктання пальця, онанізм, висмикування волосся, яктация і інш.); 2. в психоаналізі - розлад, що означається термінами "невроз дитячого віку" або "інфантильний невроз". Термін.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ВІКОВА - розділ психології, що вивчає процес дозрівання в онтогенезе мозкових механізмів діяльності психічної. Індивідуально людина розвивається в ході біологічного дозрівання шляхом привласнення історично виробленого соціального досвіду. Для нормального розвитку психічного дітей вельми важливо дозрівання мозку головного: дитина народжується з відносно зрілими глибокими структурами мозку (-> мозок головний: структура глибока), за рахунок яких забезпечується адекватна адаптація і створюються умови для розвитку психічного. Подальше дозрівання кори мозку зачіпає його задні відділи, що досягають.

ДЕРМАТОМИОЗИТ - захворювання, що характеризується поразкою шкіри, м'язів і нервової системи. Відноситься до числа коллагенозов - системна поразка з'єднувальної тканини. Причини і патогенез дерматомиозита залишаються неясними. Ряд авторів надає значення дисфункція гипоталамических вегетативних центрів. Захворювання розвивається поступово, неухильно прогресуючи. Характерні симптоми: общеинфекционні (субфебрилитет, прискорена РОЕ, лейкоцитоз, загальна слабість), шкіряні (симетричні дерматити, що супроводяться зудом і що залишають після себе пігментацію бурово-сірого кольору), мишечні (зміни консистенції м'язів і.
Соціально-консультативна допомога - Комплекс заходів по наданню допомоги громадянам немолодого віку і інвалідам, направлений на їх адаптацію в суспільстві, ослаблення соціальної напруженості, створення сприятливих відносин в сім'ї, а також на забезпечення взаємодії особистості, сім'ї, суспільства і держав, Соціально- консультативна допомога громадянам немолодого віку і інвалідам орієнтована на активізацію зусиль в розв'язанні власних проблем і передбачає: 1) виявлення осіб, потребуючих соціально- консультативної допомоги; 2) профілактику різного роду соціально- психологічних відхилень; 3) роботу з сім'ями, в яких живуть громадяни.
Возз'єднання - повернення дітей в сім'ю після того, як вони протягом деякого часу знаходилися під опікою місцевих органів влади. Згідно з результатами ряду досліджень 1980-х рр., тривале перебування дітей під опікою місцевої влади приводило до майже повного розриву з сім'єю. Чим триваліше розлука, тим вище імовірність того, що дитина на довгий час залишиться під опікою місцевих органів влади. Для успішного возз'єднання дитини з сім'єю необхідне ретельне планування повернення з перших днів перебування дитини поза сім'єю. З цією метою соціальний працівник, приймальні батьки або персонал установи налагоджують.
Цінність - особливе суспільне відношення, завдяки якому потреби і інтереси людини або соціальної групи переносяться на мир речей, предметів, духовних явищ, додаючи їм певні соціальні властивості, не пов'язані прямо з утилітарним призначенням цих речей, предметів, духовних явищ. Система Ц. суспільства, групи опосредуется духовною діяльністю, що розвивається на основі відносної самостійності від матеріального виробництва. Вона фіксується в рамках кожного даного співтовариства людей за допомогою загальноприйнятих уявлень про добро, істину, справедливість, благородство і інакших категорій етично-естетичного.