ПАРЛАМЕНТ ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості діяльності парламенту в системі органів державної влади ... 5
1.1. Поняття парламенту та парламентаризму ... 5
1.2. Компетенція парламенту ... 13
Розділ 2. Верховна Рада в механізмі державної влади ... 19
2.1. Загальні засади діяльності Верховної Ради України ... 19
2.2. Порядок роботи та повноваження Верховної Ради України ... 23
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Парламент та парламентаризм в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Парламент та парламентаризм в Україні"

Курсова робота "Парламент та парламентаризм в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Парламент та парламентаризм в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Парламент та парламентаризм в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНЕ ДВІЙЧАСТЕ ОПОДАТКУВАННЯ (двійчасте оподаткування на міждержавному рівні) - обкладення однієї і тієї ж особи аналогічними видами податку відносно одного і того ж об'єкта оподаткування в двох або більш державах за один і той же період. Надто негативне явище, стримуюче зростання зовнішньоторгівельних зв'язків, утрудняюче переміщення капіталів і осіб, перешкоджаюче розвитку інтеграційних процесів, передусім в області економіки. Більш того корпорації і фізичні особи прагнуть позбутися зайвого податкового тягаря, роблячи це настільки успішно, причому нерідко цілком легальними способами, що взагалі уникають якого-небудь обкладення. М.д.н. не треба плутати з кумуляцией. Достовірність свідчий свідчень (за зарубіжними даними) - Результати експериментальних досліджень німецького психолога В. Штерна (1902), який на основі своїх робіт прийшов до висновку, що свідчення опитуваних лише на 70% бувають "в середньому правильними", спонукали багатьох юристів і психологів зайнятися дослідженням проблеми достовірності свідчий свідчень (А. Гельвіг, 1927; Ф. Корфе, 1934; Ф. Луваж, 1945; Г. Берт, 1948; У Пенфільд і П. Перо, 1963; І. Куртес, 1965 і інш.). Вони були направлені на виявлення общепсихологических закономірностей формування свідчий свідчень і вивченню чинників, що впливають на активізацію мнемических процесів. ПОНАДНОРМОВА РОБОТА - робота понад норми робочого часу, встановлені безпосередньо законом (нормальна тривалість робочого часу, скорочена тривалість робочого часу для працівників молодше за 18 років, для працівників на роботах з шкідливими умовами труда, для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи при 5-денному і 6-денному робочому тижні, тривалість роботи напередодні святкових і вихідних днів), а також робота, передбачена законом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства або графіком роботи (робота в нічний час, змінна робота). При поденному обліку робочого часу понаднормової. ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА - визначений умовами договору страхування і законодавством об'єм вимог, що пред'являються до з т р а х про в об й об р г а н і з а ц і і. По видах обов'язкового страхування до з т р а х про в щ і до у (далі - З.) пред'являється вимогу забезпечити облік всіх можливих з т р а х про в а т е л е й і збір всіх належних з них страхових платежів. найважливішим обов'язком С. є своєчасна і повна виплата у випадках, що передбачаються умовами страхування, страхових сум. Страхові організації несуть також певні обов'язки перед державою: дотримання страхового законодавства, уявлення необхідних відомостей про свою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАСИЛЛЯ НАД ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАДИ - злочин проти порядку управління, передбачене ст. 318 УК РФ і що полягає в застосуванні насилля, не небезпечного для життя або здоров'я, загрози застосування насилля (ч. 1) або в застосуванні насилля, небезпечного для життя або здоров'я (ч. 2), відносно представника влади або його близьких в зв'язку з виконанням ним своїх посадових обов'язків. Представник влади - посадова особа правоохоронного або контролюючого органу, а також інакша посадова особа, наділена у встановленому порядку розпорядливими повноваженнями відносно осіб, що не знаходяться від нього в службовій залежності (прим. до ст. 318 УК РФ). ЕКСТРАДИЦІЯ - (лати. extraditio) - видача злочинця державою, на території якого про" знаходиться, іншій державі на вимогу останнього для залучення злочинця до карної відповідальності або приведення у виконання вироку, що вступив в законну силу. Видачі може вимагати держава, громадянином якого" є злочинець, на території якого довершений злочин, або якому злочином заподіяний збиток. Сучасне міжнародне право визнає право Е. суверенним правом кожної держави. Е. є юридичним обов'язком держави лише при наявності спеціальних угод між зацікавленими державами. При відсутності таких угод вимога про видачу може бути т.ж. ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ В БАНКУ - в цивільному праві РФ - особливий вигляд зберігання. У відповідності зі ст. 921 ГК РФ банк може приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інакші дорогоцінні речі і інші цінності, в т.ч. документи. Укладення договору Х.ц. в би. упевняється видачею банком поклажодавцю іменного підлягаючого зберіганню документа, пред'явлення якого є основою для видачі цінностей, що зберігаються поклажодавцю. Згідно з ст. 922 ГК РФ договором Х.ц. в би. може бути передбачене їх зберігання з використанням поклажодавцем (клієнтом) або з наданням йому індивідуального банківського сейфа, що охороняється.
У вступі курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОРАНЕНІ І ХВОРІ - в міжнародному праві - військовослужбовці і цивільні особи, які потребують медичної допомоги і відходу і які стримуються від будь-яких ворожих дій. Це поняття охоплює т.ж. Р. і б. осіб, потерпілих корабельну аварію, знесилених вагітних жінок, що годують матерів, новонароджених немовлят і інш. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях 1949 р. і Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, потерпілих корабельну аварію, з складу збройних сил на морі 1949 г, а т.ж. Додаткові протоколи I і II 1977 р. до них зобов'язують держави дотримувати положення цих.

КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР - (греч. kosmos - мир, всесвіт)- розташоване за межами земної атмосфери простір, що включає природний супутник Землі - Місяць і інші небесні тіла, належні до Галактики і Метагалактіке. Юридичний статус і правовий режим використання К.п. визначаються принципами і нормами однієї з самих молодих галузей міжнародного права - міжнародного космічного права, в числі основних джерел якого: Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, від 27 січня 1967 р.: Конвенція про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний. ПРЕТОР - (лати. praetor, від praeitor - що йде попереду, що є на чолі) -1) В Древньому Римі - після скасування царства, ймовірно, титул обох вищих посадових осіб римської міста-держави. Зі часу законів Ліцинія і Секстія (367 р. до н.е.) верховні посадові особи стали називатися консулами, яким підкорявся П.; головною компетенцією останнього було здійснення міського правосуддя. Починаючи з 242 р. до н. е. поряд з П. для ведіння справ між римськими громадянами (Praetor urbanus) обирався П. для ведіння справ між римськими громадянами і чужоземцями або ж між самими чужоземцями (Praetor peregrinus). Установа.
Список літератури курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" - більше 20 джерел. Міміка - (греч. mimikos - наслідувальний) - виразні рухи м'язів особи, в яких виявляються емоції, почуття, розумове напруження, вольове напруження або спроби приховати свій душевний стан. Вважається, що вирази багатьох емоцій, в основному, транскультуральни, тобто генетично детермінований. Деякі дослідники вказують, що м'язи навколо очей виражають розумові акти, м'язи кола рота - акти волі, м'язи особи - почуття (Сикорский, 1995). Приведемо опис зовнішніх виявів деяких внутрішніх станів в нормі, вважаючи, що це може допомогти розпізнаванню як емоційних станів не тільки здорових людей, так і. Дитяча психологія - (child psychology) Д. п. вивчає особистість і поведінка дітей, звичайно з того моменту, як батьки дають життя дитині, і до досягнення ним статевої зрілості (пубертата). Хоч нек-рі теоретики і дослідники включають у визначення Д. п. ще і юність, більшість совр. авторів розглядають період юності як окрему область вивчення. У минулому Д. п. мала відношення і до нормального, і до аномальної поведінки, і за свою історію увібрала в себе як різні теорії, так і рез-ти исслед. в області розвитку, виховання і навчання дітей, а тж в сфері дитячої психотерапії і консультування. У сферу дослідницьких інтересів.

ПСИХОСИНТЕЗ - з'єднання раніше розщеплених психічних процесів, відновлення порушених зв'язків і відносин, інтеграція роздроблених частин психіки в єдине ціле.    Психоаналіз передбачає проникнення в глибини несвідомої людини, розкладання його душевної діяльності на елементарні складові частини, виявлення окремих влечений і бажань, що зумовлюють його мислення і поведінку, розкриття патогенних внутрипсихических конфліктів, що обумовили виникнення невротичних симптомів. Саме ця робота і здійснюється психоаналітик в процесі його терапевтичної діяльності, коли він прагне показати хворому склад його складних.
Посилання в тексті роботи "Парламент та парламентаризм в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Когнітівние карти - (cognitive maps) К. до. відображає відносне розташування точок в просторі, дозволяючи тим самим тварині орієнтуватися в напрямі точки, що не має явних відмітних ознак. Існуванням цього терміну ми зобов'язані Толмену, к-рий використав його для пояснення ефектів навчання при проходженні щурами лабіринту. Висунена Толменом гіпотеза К. до. отримала попереднє підтвердження в його лабораторних исслед., коли були виявлені різке зниження помилок, що здійснюються щуром при введенні харчової винагороди в раніше вивчений складний лабіринт і адекватне реагування в исслед. т. н. инсайта і альтернативних. Діагностіка розвитку спілкування дитини з дорослим в ранньому віці. Л. Н. Галігузова - Призначена для визначення рівня розвитку О. з дорослим у дітей у віці від 1 року до 3 років. Методика розроблена в контексті концепції генезису О. дитини з дорослими М. І. Лісиной. На другому-третьому році життя відбувається розвиток як самого О., так і ведучої - предметної діяльності, в к-рую воно вплетене. У ході ситуативноделового О. дитина засвоює нові для нього значення людської діяльності і опановує способами культурного поводження з предметами навколишнього світу. Осн. змістом коммуникативной потреби залишається потреба в співпраці з дорослим, краї об'єднує в собі 2 компонента: ділове Як і. ЗВЕРТАННЯ - процес перетворення влечений людини в свою протилежність, що супроводиться зміною їх мети і об'єкта.    Поняття звертання використовувалося З. Фрейдом в зв'язку з розглядом доль влечений. У роботі "Потяга і їх доля" (1915) він писав про можливість звертання влечений в свою протилежність, будь те перехід від мазохізму до садизму, від вуайеризма до ексгибиционизму або відхід потяга людини від зовнішнього об'єкта і спрямованість на себе. Звертання потяга в свою протилежність і спрямованість на себе можуть супроводитися переходом від активності до пасивності і навпаки. Такий процес.

Порушеного мовного спілкування відновлення. Напрям Ю. Б. Некрасової - Речевоє О. - один з осн. сфер життєдіяльності людини, і порушення в цій області спричиняють за собою важкі особові розлади. У кінці 1960-х рр. для лікування підлітків і дорослих (14-40 років), страждаючих важкою формою логоневроза в формі заїкання, Ю. Б. Некрасова на основі методу емоційно-стресової терапії К. М. Дубровського створила метод груповий логопсихотерапии - різновид психотерапії, направленої на відновлення порушеного мовного станів, що сприяє повноцінному О. Билі розроблені і обгрунтовані нетрадиційні методи і прийоми творчої социореабилитации підлітків, що заїкаються і дорослих. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР - сукупність соматичних, рецепторних і нервових структур, діяльність яких забезпечує сприйняття звукових коливань. С. а. складається з рецептора (юшка), слухового нерва і складної системи нервових зв'язків і центрів мозку. С. а. людину вловлює форму звукової хвилі, частотний спектр чистих тонів і шумів, здійснює в певних межах аналіз і синтез частотних компонент звукових подразнень, виявляє і пізнає звуки у великому діапазоні інтенсивності і частот. С. а. дозволяє диференціювати звукові подразнення і визначати напрям звуку, а також віддаленість його джерела. Слуховий апарат людини сприймає як чутний. ВЧИНОК - (англ. act) - особова форма поведінки, виникаюча завдяки формуванню самосвідомості в підлітковому віці (Л. С. Виготський). П. не є автоматизми, рефлекси, балістичні рухи, дії - імпульсивні, звичні, гетерономичні (що виконуються за наказом, службовій інструкції, зовнішнім вимогам, згідно з наказаною роллю). П. включає творчий акт вибору цілей і коштів поведінки, нерідко вступаючий в конфлікт з встановленим, звичним, заведеним порядком. П. загалом, згідно М. М. Бахтіну, володіє деякими обов'язковими властивостями: аксиологичностью (нетехничностью), відповідальністю, единственностью. Дисперсійний аналіз - (analysis of variance) Дисперсійний аналіз (ТАК), в тому значенні як він звичайно розуміється і широко використовується як статистичний метод, був розвинений в значній мірі Р. А. Фішером. Незважаючи на те, що цей метод являє собою аналіз різних оцінок мінливості, його призначення - оцінка відмінностей групових середніх. Він робить можливим статистичний аналіз впливу чинників і їх комбінацій на залежну змінну або, на статистичній мові, головних ефектів і ефектів взаємодії (визначення цих термінів див. в статті Факторние плани). Щоб проілюструвати логіку ТАК, розглянемо простий план.