Пенсійна реформа в ОВС

(курсова робота з права соціального забезпечення)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження пенсійної реформи в органах внутрішніх справ.....5
1.1. Особливості сучасної пенсійної реформи.....5
1.2. Загальні засади пенсійного забезпечення співробітників органів внутрішніх справ.....9
Розділ 2. Особливості пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ на сучасному етапі пенсійної реформи.....15
2.1. Пенсії за вислугу років.....15
2.2. Пенсії по інвалідності.....21
2.3. Пенсії в разі втрати годувальника.....24
2.4. Обчислення пенсій.....28
Розділ 3. Аналіз змін до пенсійного законодавства працівників органів внутрішніх справ України.....33
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Пенсійна реформа в ОВС" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пенсійна реформа в ОВС"

Курсова робота "Пенсійна реформа в ОВС" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пенсійна реформа в ОВС", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пенсійна реформа в ОВС" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пенсійна реформа в ОВС" і призначений виключно для пошукових систем.

ФЕДЕРАЦІЯ - в конституційному праві одна з форм державного пристрою, при якій держава складається з суб'єктів За способом утворення Ф. може виникнути або шляхом створення вхідними в неї суб'єктами (державами) союзу, оформленого договором (так, наприклад, виник в 1922 р. Союз ССР; при цьому був укладений Договір про освіту СРСР), або шляхом перетворення унітарної держави в Можливо і створення державами конфедерації з подальшим її переростанням в федеративну державу, що, однак, повинне бути оформлено договором або конституцією нової держави. Відповідно, в науці конституційного права за способом утворення. НАРОДНІ ЗБОРИ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ - верховний орган державної влади Народної Республіки Болгарії - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава). Н. з. - вища представницька установа болгарського народу, який під керівництвом робочого класу з дружньою допомогою і підтримкою СРСР і на основі його досвіду будує соціалізм. Н. з. обирається на 4 роки громадянами НРБ, що досягли 18-літнього віку, на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. Народні представники (депутати) Н. з. обираються по виборчих районах (округам) по нормі: 1 депутат від 30 000 жителів. Депутати Н. Справи про матеріальну відповідальність працівника за збиток, заподіяний роботодавцю -  В предмет доведення у справах про матеріальну відповідальність працівника за збиток, заподіяний роботодавцю, включаються наступні обставини:  1) факт знаходження працівника і роботодавця в трудових правовідносинах;  2) факт спричинення працівником шкоди у вигляді прямого дійсного збитку [214] і його розмір;  3) протиправність дій (бездіяльність), рішень працівника, що призвели спричинення шкоди;  4) провина працівника в спричиненні шкоди;  5) причинно-слідчий зв'язок між протиправними діями працівника і несприятливими наслідками, що наступили у роботодавця;  6). ВИКОНАННЯ ВИРОКУ - заключна стадія радянського карного процесу, в якій реалізовується рішення суду по конкретній карній справі. У стадії І. п. здійснюється вимога ст. 3 Закону про судоустрій про те, що заходи карного покарання, вживані радянським судом, повинні не тільки карати злочинців, але і виправляти і перевиховувати їх. Всі вироки судових установ підлягають приведенню у виконання всіма судовими, слідчими і адміністративними органами по всієї території Союзу ССР [ст. 32 Основ карного судочинства СРСР і союзних республік 1924 р. (СЗ 1924 р. № 24, ст. 206)]. Тільки своєчасним і точним І. п. можуть бути.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пенсійна реформа в ОВС" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Надра - є частиною земної кори, розташованою нижче грунтового шара, а при його відсутності - нижче земної поверхні і дна водоймищ і водотоков, що тягнеться до глибин, доступних для геологічного вивчення і освоєння. Н. в межах території Російській Федерації, включаючи підземний простір і що містяться в н. корисні викопні, енергетичні і інакші ресурси, є державною власністю. Економічно важливою становлячою частиною н. є корисні копалини - це тверді, рідкі (крім води) і газоподібні природні речовини, що знаходяться в глибині землі і на її поверхні в межах території певної держави і його. ПРОФЕССИОНАЛЬНЬП СОЮЗИ (ПРОФСПІЛКИ) - добровільне суспільне об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їх соціально-трудових прав і інтересів. П.с. - це масові громадські організації трудящих всіх професій без відмінності раси, національності, підлоги, релігійних переконань і т.д. Компонент політичної системи суспільства. Покликані захищати економічні, соціально-культурні права і інтереси працівників. Кожний, що досяг віку 14 років і що здійснює трудову (професійну) діяльність, має право по своєму вибору створювати П.с. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ - частина території держави, на якій створюються і діють органи державної влади або органи місцевого самоврядування. У Російській Федерації А. е. - частина території суб'єкта РФ - республіки, краї, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу. А. е. може являти собою окремий населений пункт (місто, селище), частину населеного пункту (район в місті), трохи населених пунктів і навколишню їх місцевість (район, сільрада, волость, сільський округ). У суб'єктах РФ існують наступні види А..: 1) міста республіканського, крайового, обласного, окружного значення - міста.
У вступі курсової "Пенсійна реформа в ОВС" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВА ЛЮДИНИ - Фундаментальні основи прав людини, такі як повага до життя і людського достоїнства, зустрічаються в багатьох релігіях і філософських течіях. Розвиток концепції прав людини йде корінням у визвольну боротьбу і боротьбу за рівні права, що проходила повсюдно. Права людини не треба отримувати, купувати, заслуговувати або успадкувати. Ці права є у кожного просто тому, що він - людина. Правами людини спочатку володіє будь-який. Права людини однакові для всіх людей, незалежно від раси, підлоги, релігійної або етнічної приналежності, політичних або інакших переконань, національного або соціального походження.

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ (ИФАД) - спеціалізована установа ООН, що має на меті мобілізувати додаткові кошти для розвитку сільського господарства в країнах, що розвиваються шляхом здійснення проектів і програм, призначених для найбіднішого сільського населення. На 1 січня 1985 р. членами ИФАД були 139 держав, серед яких - розвинені країни - члени ОЕСР, що розвиваються країни - члени ОПІКИ і країни, що розвиваються, одержуючі допомогу від вказаних країн. Росія в ИФАД не бере участь. Кредитна політика фонду і критерії надання допомоги державам-членам передбачають, що його кошти повинні використовуватися для здійснення проектів, направлених. ФЕЛОНІЯ - (англ. felony) - одна з основних категорій злочинів в карному праві Великобританії і США, до якої, як правило, відносяться більш тяжкі злочинні діяння. Ділення злочинів на Ф. і мисдиминори виникло в середні віки в Англії спочатку в рамках норм загального права, а потім стало проводитися і в статутах (актах парламенту). Формальною ознакою Ф. служили передбачені за неї покарання у вигляді смертної страти і конфіскації майна. Після скасування в XIX в. смертної страти за більшість злочинів, а в 1870 р. - і конфіскації майна, відмітною ознакою Ф. стало традиційне віднесення того або інакшого.
Список літератури курсової "Пенсійна реформа в ОВС" - більше 20 джерел. ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ - Діагностичні лабораторні дослідження в психіатрії входять в комплекс методів загального соматичного (терапевтичного, неврологічного і т. п.) обстеження хворого. Вони проводяться за всіма правилами, прийнятими в клінічній медицині. Однак в психіатричній практиці даним лабораторних досліджень приділяють особливу увагу в зв'язку з тим, що при ряді психічних захворювань соматична патологія має стерті симптоми і насилу виявляється. Крім того, хворі в зміненому психічному стані (затьмарення свідомості, мутизм, разорванность мислення і мови, недоступність, марення) можуть не висловлювати жалоби або. РУХОВА ТЕРАПІЯ ПО КОЛЕР - Д. т. п. К. є однією з форм психотерапії, заснованою на визнанні взаємозв'язку між тілом і мозком. Тілесні розлади (постави, дихання і інш.) розглядаються як результат порушень в психіці і сбалансированности всього організму. Психологічні захисні механізми мають також тілесні вияви, такі як мишечная зажатость і напруження. Оскільки психічне і фізичне тісно взаємопов'язані, Д. т. п. К. є психотерапевтичним підходом, вирішальним проблеми як мишечного напруження і скутості, так і психічної резистентности. Обмеження активності, спонтанності і внутрішньої свободи зникають в процесі виконання певних.

Прикладні дослідження - (applied research) П. і. орієнтовані в більшій мірі на рез-ти, чим на концепції, і цими исслед. проводяться частіше в самої проблемному середовищі, чому в лабораторії. Оскільки така ситуація носить комплексний характер і, як правило, широко охоплює самих різних людей, дані цих исслед. слабо піддаються узагальненню і практично не розповсюджуються за межі тих умов, в к-рих вони були отримані. Як відмічає Анастазі, ті, хто займається фундаментальними исслед., можуть задаватися питанням про саму природу навчання, що тоді як займаються П. і. можуть ставити питання про те, яке з неск. методів навчання.
Посилання в тексті роботи "Пенсійна реформа в ОВС" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Відношення до психічних хвороб - (mental illness: attitudes toward) Шелдон Корчин помітив, що відношення до психич. хвороби прямо пов'язано з спостереженням виражених відхилень від норми. У древні часи хворих вважали одержимими демонами, їх укладали під варту і катували. У часи Римської імперії лікарі виступали на користь більш наукової т. зр., що передбачає гуманне поводження з психічно хворими. Але після падіння Рима уявлення про одержимість знову затвердилося аж до епохи Відродження. Пилип Пінель протестував проти застосування покарань і виступав за лікування прямою конфронтацією, за наукове вивчення і використання. Об'єм пам'яті - (memory span) О. п. відноситься до максимального числа непов'язаних між собою об'єктів, к-рі можна втримати в пам'яті і повторити або усвідомити за один раз. О. п. відноситься не до тривалості збереження в пам'яті, але лише до кількості матеріалу, до-ой можна втримувати одночасно в свідомості. Вимірювання об'єму пам'яті. Метод оцінки О. п. описаний більше за вік назад, і відтоді використовувалися різні підходи до його вимірювання. Загальноприйнятим методом визначення О. п. яв-ця зарахування вголос переліку пунктів чол., що проходить тестування. Перелік може складатися з непов'язаних між собою цифр. КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ - сукупність спеціальних знань і умінь, а також адекватних ним вчинків і дій, що виявляються в межличностних контактах і взаємодії представників різної етнічної спільності і що дозволяють швидко і безболісно досягати взаєморозуміння і злагод в спільних інтересах. К.м.о. є органічною складовою частиною духовного життя суспільства, його культури, зокрема культури людських відносин загалом. Поняття К.м.о. увійшло в науковий оборот на початку 1980-х рр. У змістовному плані вона включає: знання і перетворення в життя загальноприйнятих на міжнародному рівні норм і правил, які регулюють відносини представників.

ПІДТРИМУЮЧА ПСИХОТЕРАПІЯ - П. п., як відмічається у вітчизняній літературі, звичайно використовується для продовження психотерапевтичної роботи з хворими неврозами, алкоголізмом, іншими нервово-психічними і соматичними захворюваннями після завершення основного курсу амбулаторного або стаціонарного лікування. Різні форми П. п. показані пацієнтам, яким не вдалося виконати весь комплекс лікувально-реабілітаційних задач у відведений для цього час і у яких зберігаються деякі вияви захворювання. Це можуть бути як окремі хворі, так і група амбулаторної П. п. при тому ж відділенні або тій же медичній установі, в якій вони знаходилися. АСТЕНІЯ - (греч. astheneia - безсилля, слабість). Психопатологическое стан, що характеризується слабістю, підвищеною стомлюваністю, емоційною лабильностью, гиперестезией, порушеннями сну. А. ГИПЕРСТЕНИЧЕСКАЯ (греч. hyper - над, зверх, sthenos - сила) [Иванов-Смоленский А.Г., 1949] - внаслідок порушення активного гальмування в клініці переважають нестриманість, дратівливість, недостатній самоконтроль. А. ГИПОСТЕНИЧЕСКАЯ - характеризується що виходять в зв'язку з ослабленням збудження на перший план явищами истощаемости, дратівливій слабості. Астенічні стану розрізнюються і по. ПОДВІЙНІ ЗОБРАЖЕННЯ - (англ. ambiguous figures, reversible figures) - зображення, що допускають різні співвідношення "фігури" і "фону" в залежності від уявлень, що є у суб'єкта. Виділений предмет (фігура) стає об'єктом сприйняття, а все, що його оточує, відходить до фону сприйняття. Так, мал. 2а може сприйматися те як зображення чорної вази на білому фоні, то як два профілі обличчя людини на чорному фоні. Можливі і більш багатозначні зображення. Напр., при безперервному розгляданні фігури ("фігура Шредера") на мал. 26 вигляд її міняється, при цьому можна спостерігати: 1) сходи; 2) паперову. Життя після життя - назва книги американського лікаря-реаніматолог Р. Моуді (1975). Автор книги затверджує, що від 25 до 28% всіх реанимированних пацієнтів мали абсолютно чіткі, певні і приблизно однакові спогади про пережитий посмертний досвід (включаючи перебування в потойбічному світі). Наприклад, повідомляється, що сліпа від народження жінка, "повернувшись звідти", розказала лікарям, хто з них і де знаходився під час операції, що саме робив, уперше в своєму житті зорово спостерігаючи мир, в якому вона жила до клінічної смерті. При цьому доводиться, що у пацієнтів не було змови, що абсолютно.