Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці

(курсова робота з права соціального забезпечення)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці ... 5
1.1. Класифікація робіт з важкими і шкідливими умовами праці ... 5
1.2. Страховий стаж цих працівників ... 9
Розділ 2. Оплата праці працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці ... 14
2.1. Підстави та умови необхідні для призначення пенсії на пільгових умовах ... 14
2.2. Основні суб'єкти правовідносин у сфері пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці ... 16
Розділ 3. Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду ... 22
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці"

Курсова робота "Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" і призначений виключно для пошукових систем.

адміністративне правопорушення - в сфері охорони труда: протиправна, винна (умисне або необережне) дія або бездіяльність фізичної особи або юридичної особи, пов'язана з порушеннями трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного державні нормативні вимоги від, за яке коап рф або законами суб'єктів рф об А. П. Установлена адміністративна відповідальність (ат). Поняття "адміністративне правопорушення" має наступні основні юридичні ознаки. П р об т і в об п р а в н про з т ь означає, що каким-л. Дією (бездіяльністю) порушуються правила, норми, стандарти, встановлені федеральними законами і. ВЕРХОВНИЙ СУД СРСР - вищий судовий орган СРСР, що обирається Верховною Порадою СРСР терміном на 5 років. На В. С. СССР покладається нагляд за судовою діяльністю всіх судових органів СРСР і союзних республік. В. С. СССР - вищий орган правосуддя, службовець інтересам соціалістичної держави і що здійснює волю радянського народу, виражену в законах. В. С. СССР здійснює соціалістичне правосуддя (див. Правосуддя соціалістичне), безпощадно карає зрадників батьківщини, шпигунів, терористів і диверсантів, що засилаються в Радянський Союз розвідками імперіалістичних держав, суворо карає злодіїв, розкрадачів народного добра; В. С. СОЦІАЛІСТИЧНЕ ПРАВО - самостійна система права, що розвивалася в Росії (СРСР) після Жовтневої революції і сприйнята після другої світової війни іншими комуністичними державами. Хоч С.п. включає в собі багато які риси континентальної правової системи в тому числі схожі процесуальні початки і правову методологію, але відрізняється від інших правових систем пануванням державної власності на засоби виробництва, Політичним пануванням комуністичної партії, запереченням відмінностей між публічним і приватним правом і підкресленням концепції права як сили, сприяючої побудові комуністичного суспільства. Правова система. ДЕРЖАВНА МЕЖА РФ - лінія і минаюча по цій лінії вертикальна поверхня, що визначає межі державної території (суші, надр і повітряного простору) Російській Федерації, тобто просторова межа дії державного суверенітету Російської Федерації (ст. 1 Федерального закону "Про Державну межу Російській Федерації" від 1 квітня 1993 р. // Відомості РФ. 1993. 17. Ст. 594). Державна межа Російської Федерації підлягає охороні без яких-небудь вилучень. Незаконний перетин РФ - злочин проти порядку управління, передбачене ч. 1 ст. 322 УК РФ і що полягає в перетині що охороняється Російської Федерації без встановлених документів і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Механізми психологічного захисту особистості в ПД - Феномен і поняття що широко використовується в сучасній психоаналитической теорії і практиці. Це захист (боротьба) "Я", самосвідомість особистості з тривогами і нестерпними, хворобливими переживаннями, думками, бажаннями, влечениями, що використовуються для подолання пов'язаного з ними внутрішнього конфлікту. До основних адаптивних психологічних захистів відносять: репресію, супрессию, проекцію, интроекцию, идетификацию, компартментализацию, регресію, раціоналізацію, сублімацію, заміщення, интеллектуализацию, реактивні освіти, компенсацію. У більшості випадку вони діють на. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС - врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність по дозволу конкретних випадків в сфері державного управління уповноваженими на те суб'єктами адміністративних правовідносин. А.п. реалізовує розпорядження, що містяться в нормах матеріального і інших галузей права. Відмітна особливість А.п. полягає в тому, що сфера його застосування не вичерпується реалізацією норм адміністративного права і регулюванням адміністративно-правових відносин. Правоприменительная діяльність органів державної влади, посадових осіб і інших суб'єктів державного управління пов'язана з нормами інших. ОБРАЗА ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДИ - умисне приниження честі і достоїнства представника влади при виконанні ним своїх службових обов'язків. Суспільна небезпека злочину, що розглядається складається в тому, що образа наноситься посадовій особі (див.) - представнику влади, що підриває авторитет того органу влади, представником якого є ображений. Встановлюючи за О. п. в. підвищене в порівнянні з образою приватних осіб покарання, закон тим самим підкреслює, що в цьому випадку образа особистості переростає в образу влади. Тому образа представника влади передбачається не в розділі злочинів проти особистості, а в розділі злочинів проти.
У вступі курсової "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИНЦІВ - ("професія"), поширена серед професійних злочинців спеціалізація по роду злочинів (крадіжки, здирство, розбій і інш.), що здійснюються або за способом їх здійснення. "Професії" іменуються термінами жаргону злочинців. У криміналістичній літературі 20 - 30 - х рр. XX в. криміналісти (напр., І.Н. Якимов) складали своєрідні реєстри злочинних "професій": зломщики (громила) - злодії, проникаючі в приміщення з метою крадіжки за допомогою злому замків, граток і т.п., серед них - шнифери, що здійснюють злом нежилих приміщень і сховищ (стін, стель, полови); кабурщики -.

ТЕХНІК-ПРОЕКТУВАЛЬНИК - Посадові обов'язки. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця окремі проектні роботи, забезпечує їх відповідність технічним завданням, діючим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам і правилам, нормам по техніці безпеки, виробничій санітарії і протипожежному захисту. Пов'язує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Використовує при виконанні завдань каталоги і довідники, технічну документацію за типовими проектними рішеннями, уніфікованими вузлам і виробам. Виконує роботи по оформленню прив'язки до конкретних майданчиків. Співучасники злочину - По УК РФ (ст. 33) співучасниками признаються виконавець, організатор, підбурювач і підсобник. Виконавцем є обличчя, що безпосередньо здійснило злочин або що безпосередньо брало участь в його здійсненні спільно з іншими особами (співвиконавцями), а також особа, що здійснила злочин за допомогою використання інших осіб, не належних карній відповідальності внаслідок віку, неосудності або інших обставин, передбаченого УК РФ. Організатором признається обличчя, що організувало здійснення злочину або що керувало його виконанням, а рівне обличчя, що створило організовану групу або.
Список літератури курсової "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" - більше 20 джерел. Психоаналіз - (psychoanalysis) Термін П. використовується в трьох випадках: а) для позначення слабо пов'язаної сукупності ідей про природу челов. розуму, зокрема, про розвиток особистості і психопатології; б) для опису методики терапевтичного втручання при певному спектрі психол. порушень і в) для позначення методу исслед. Все ці 3 аспекти П. були створені єврейським лікарем з Вени, З. Фрейдом (1856-1939) в останні десятиріччя XIX в. Він був одним з тих великих мислителів, к-рі "потривожили сон світу". Як терапія, П. спочатку вважає своєї осн. задачею розкриття патогенних спогадів; це відкриває. Бар'єри психологічні - [від франц. bariere - перешкода, перешкода] - специфічні психологічні стану особистості, які не дозволяють їй зайняти активну позицію і реалізувати той або інакший вид діяльності і спілкування. Ці психічні стану, як правило, пов'язані з неадекватно гострими негативними переживаннями з приводу конкретних проблем і актуальних ситуацій. Психологічні бар'єри суб'єктивно переживаються особистістю як серйозні труднощі в організації коммуникативних зв'язків і взаємовідносин і супроводяться почуттям самонеудовлетворенности, самонеприятием і самнепринятием, невиправдано заниженим самооценкой і.

ОБДАРОВАНІСТЬ - вища, вершинна акме-форма розвитку системи загальних і спеціальних здібностей, актуализирующих психогенетические передумови і психофізіологічні можливості організму людини, розвиток яких визначається взаємодією природних і соціальних чинників, а також індивідуальних зусиль і рефлексивно-творчої активності суб'єкта в процесі його фізіологічного і особового зростання і вдосконалення в процесі професійної діяльності. Наукове вивчення О. почалося з робіт Ф. Гальтона "Спадковість таланту". Її закони і наслідки, Г. Жоді "Психологія великих людей" і В. Освальда.
Посилання в тексті роботи "Пенсійне забезпечення працівників ... з важкими і шкідливими умовами праці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Формування ідентичності в підлітковому і юнацькому віці - (adolescent identity formation) Совр. психологія у великому боргу перед Уїльямом Джемсом за проведений ним в "Принципах психології" (Principles of psychology) проникливий теорет. аналіз Я як інтегратора досвіду і локуса особистої ідентичності. Погляди Еріка Еріксона на его-ідентичність послужили стимулом більшості совр. исслед. Ф. і. Згідно з його досить загальним формулюванням, підлітки свідомо намагаються синтезувати попередній досвід і зв'язують себе особистими зобов'язаннями для того, щоб знайти розв'язання корінних питань про значення власного життя. Ериксон не дав явного визначення ідентичності. Навчання методом (керованих) відкриттів - (discovery learning) Згідно з традиційними поглядами, уч-ця придбавають складні уміння і поняття поступово, роблячи по одному кроку за раз в логічній послідовності. Гештальт-психологи кинули виклик цьому уявленню, показавши, що уч-ця часто схоплюють складні уміння або поняття індуктивно, завдяки проблиску розуміння, к-рий вони назв. "Ага!"-феноменом. Щоб инсайт або раптове "відкриття" сталися, уч-ця повинні бути вмотивовані до досягнення некой цілі і повинні сприймати досягнення цієї мети як задачу, що вирішується. Вмотивовані т. о., вони будуть шукати методи, інструменти і підходи, к-рі би. Сексизм в спілкуванні - (англ. sexism - гендерная дискримінація, звичайно жінок) - одна з форм психич. насильства над особистістю, суджене сприйняття людей по ознаці підлоги. Поняття виникло в кінці минулого століття в американському жіночому русі аналогічно з расизмом. На відміну від патріархату, що узурпує владно-майнові відносини в суспільстві, ідеологія С. просочилася явною недооцінкою, нерівністю шансів і сексуальною експлуатацією жінок в завуальованих формах: (а) ідеалізацією жінки як домашньої господині, женушки-матері в суспільстві, де очолюють чоловіки; (би) культом сексуальної привабливості.

Структура сімейних відносин і організація сім'ї (Сальвадор Мінухин) - Сім'я - це природна група, яка з течією часу виробляє певні зразки взаємодії. Ці зразки створюють структуру сім'ї, яка управляє функціонуванням членів сім'ї, обкреслюючи контури їх поведінки і взаємодії. Задачі сім'ї складаються в підтримці індивідуальності при одночасному збереженні почуття приналежності, що вимагає особливої форми життєздатного сімейного пристрою. Члени сім'ї звичайно не усвідомлюють себе частиною сімейної структури. Кожний член сім'ї бачить себе індивідуальністю, взаємодіючою з іншими членами сім'ї. Кожний знає, що він впливає на поведінку інших і що вони впливають. ІНІЦІАЦІЯ - (Initiation від лати. initio - починати, присвячувати) - перехід індивіда з одного статусу в інший, зокрема включення в деяке замкнене коло осіб (в число повноправних членів племені, в чоловічий союз, езотеричний культ, коло жреців, шаманів і т. п.), і обряд, що оформляє цей перехід; обряди або ритуали ініціація також називаються перехідними або посвятительними. У психологічному значенні ініціація виникає тоді, коли людина насмілюється діяти всупереч природним інстинктам і відкриває в собі можливість руху в напрямі до свідомості. Ритуали ініціація відомі з древнейших часів, вони готували людину до. ГЕРИНГ - (Hering) Евальд (1834-1918) -німецький фізіолог і психолог. Дістав медичну освіту в 1853-1858 рр. в Лейпцигськом ун-ті (пройшов курс у Е. Г. Ве-бера і Г. Т. Фехнера), з 1865 р. він професор медицини, фізики і фізіології в медико-хірургічної академії Іосифа в Віні. Тут спільно з Й. Брейером вивчав рефлекторну зміну дихання при роздратуванні блукаючого нерва, що з'явилося одним з перших дослідів вивчення принципу зворотного зв'язку, так важливого для виниклої значно пізніше за кібернетику. Їм були проведені дослідження зв'язку зміни рівня кров'яного тиску і міри уваги (хвилі Траубе-Геринга). Самоосуществляющиєся пророцтва - (self-fulfilling prophecies) Осн. ідею С. п. сформулював соц. психолог У. А. Томас: "Якщо люди визначають ситуації як реальні, вони виявляються реальними в своїх наслідках". Зі часів піонерської роботи Томаса по відносинах між нашими діями і нашим суб'єктивним визначенням середи, феномен С. п. вивчався у безлічі областей. У медицині зафіксована безліч випадків, коли хвороба і/або видужання к. пацієнта викликалися цілком або частково очікуваннями самого пацієнта. У соц. исслед. був продемонстрований вплив очікувань дослідників на рез-ти як опитів, так і контрольованих експериментів. Такі впливи отримали.