ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав ... 5
1.1. Підстави позбавлення батьківських прав ... 5
1.2. Наслідки позбавлення батьківських прав ... 13
Розділ 2. Порядок позбавлення батьківських прав ... 17
Розділ 3. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав ... 24
Висновки ... 32
Список літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Позбавлення батьківських прав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Позбавлення батьківських прав"

Курсова робота "Позбавлення батьківських прав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Позбавлення батьківських прав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Позбавлення батьківських прав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Позбавлення батьківських прав" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСУЛ - (лати. consul) - один з основних суб'єктів консульського права, посадова особа однієї держави, призначена в який-небудь район (округ) іншої (іноземного) держави з визначено вираженої згоди останньої для: захисту інтересів своєї країни, її юридичних облич і громадян; сприяння розвитку політичних, економічних, наукових, культурних і інших зв'язків між державами, що представляється і приймаючою; спостереження і інформації про економічне становище і соціально-політичні процеси в районі свого перебування. Інстітут К. склався в процесі вельми тривалого історичного розвитку міждержавних відносин, які. ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ - грошова виплата за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування, компенсуюча втрачений працівником заробіток при тимчасовому звільненні від роботи в зв'язку з хворобою і по інакшим передбаченим законодавством причинам. Допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується відповідно до Положення про порядок забезпечення посібниками по державному соціальному страхуванню, утв. Президією ВЦСПС від 12 листопада 1984 р. Допомога по тимчасовій непрацездатності видається: при захворюванні (травмі), пов'язаному з втратою працездатності; необхідність догляду за хворим членом сім'ї;. СКЛАД ЗЛОЧИНУ - сукупність встановлених радянським карним законом ознак, що характеризують злочин (див.). Вчення об С. п. займає одне з центральних місць в науці радянського карного права. Для здійснення соціалістичного правосуддя, для правильної кваліфікації дій, довершених обвинуваченим, необхідне точне встановлення в довершеному діянні всіх ознак складу злочину, передбаченого нормою особливої частини радянського карного законодавства. Найменша помилка в цій справі може повісті або до необгрунтованого залучення особи до карної відповідальності і засудження, або до необгрунтованого звільнення від покарання. ПРИХИЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ПИТАННЯМ ОХОРОНИ ТРУДА - Програма підвищення безпеки буде приречена на провал без активної участі і демонстрації П. вищого керівництва організації або виробничого об'єкта питанням від. Для успішного впровадження програми вдосконалення безпеки, зацікавленість в зниженні травматизму повинна пронизувати всі рівні управління організацією. П. вищого керівництва свідчить про те, наскільки важлива роль відводиться безпеці, а також гарантує загальну підтримку кожного компонента програми безпеки. Щоб отримати найкращі результати на всіх рівнях організації, вище керівництво повинно розглядати безпека як елемент так же.
Кожна вагома структурна частина курсової "Позбавлення батьківських прав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОЗИВАЧ - особа, в захист суб'єктивних прав і інтересів, що охороняються законом якого збуджена цивільна справа в порядку позовного виробництва в суді загальної юрисдикції, арбітражному або третейському суді. По законодавству РФ И. має право виступати як громадяни, так і юридичні особи, що вважають, що їх права порушені або оспорені. Для того щоб виступати в якості І., особа повинно володіти право- і дієздатністю. У передбачених законом випадках позов в захист інтересів конкретної особи може бути заявлений прокурором, органом державного управління, профспілкою, підприємством, установою. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ - відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 р. (набрала чинності 1 би листопада 1994 р.) підпадають під юрисдикцію прибережної держави, яка має право регулювати, дозволяти і провести їх в своїй економічній зоні. Прибережна держава при звичайних обставинах дає згоду на здійснення іншими державами або компетентними міжнародними організаціями морських науково-дослідних проектів в своїй економічній зоні виключно в мирних цілях і для розширення наукових знань про морську середу на благо всього людства. Іноземна держава або міжнародна організація не менш ніж за 6 місяців до початку. КОНГО (Демократична Республіка Конго, в 1964-1974 рр. - Демократична Республіка Конго, в 1971-1997 рр. - Республіка Заїр) - держава в Центральній Африці. Незалежність проголошена 30 червня 1960 р. Столиця - м. Киншаса. Адміністративне ділення - 9 провінцій (регіонів), включаючи столицю, що має статус окремої області. У проектах майбутньої нової Конституції може стати федерацією. Тривалий час після завоювання незалежності в країні спостерігається нестабільність і конституційна невизначеність. Конституція 1967 р. практично не діє в повному об'ємі. Згідно з протоколом Угоди про інститути перехідного періоду від 8 квітня 1994 р., тимчасовий парламент схвалив проект тимчасової конституції - "конституційного акту", що.
У вступі курсової "Позбавлення батьківських прав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ - вояцький злочин, передбачений ст. 19315 УК і що полягає в порушенні правил вартової служби, що містяться в Статуті гарнізонної і вартової служби Збройних Сил СРСР, а також виданих в розвиток цих правил розпоряджень. Несіння вартової служби розглядається як виконання бойової задачі, тому Н. п. до. з. суворо карається законом. Н. п. до. з. може виразитися як в дії, так і в бездіяльності. Напр., вартовий залишив пост, начальник караулу відлучився з вартового приміщення по особистих справах, допустив у вартове приміщення сторонню особу і інш. Відповідальність за Н. п. до. з. наступає як при.

ОБРАЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ - злочин проти військової служби, передбачене ст. 336 УК РФ. Даний злочин виражається в наступних діях: 1) образа одним військовослужбовцем іншого під час виконання або в зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (ч. 1 ст. 336 УК РФ); 2) образа підлеглим начальника, а одинаково начальником підлеглого під час виконання або в зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (ч. 2 ст. 336 УК РФ). Образа - приниження честі і достоїнства особистості іншої особи, виражене в непристойній формі (див. "Образа"). Даний злочин може бути довершений не тільки в розташуванні вояцької частини і в. Закон про відповідальність за збиток, заподіяний навколишньому середовищу, 1990 р. - акт законодавства ФРН, до прийняття якого збиток навколишньому середовищу розглядався як маючий другорядний характер. Ситуація корінним образом змінилася після тієї, що відбулася в 1986 р. аварії, що привела до забруднення Рейна від Базеля до Роттердама і загибелі численних представників фауни і флори. У законодавчому органі почалася активна розробка спеціального акту про компенсаційну відповідальність за збиток навколишньому середовищу. У результаті, в 1990 р. був ухвалений згаданий Закон, що передбачає компенсаційну відповідальність. Згідно з цим актом позивач повинен представити.
Список літератури курсової "Позбавлення батьківських прав" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ - Між станом повного здоров'я і інвалідністю лежить широкий спектр перехідних станів. Він відрізняється безперервністю в ряду: повне здоров'я (норма) і варіанти норми - функціональні відхилення - неспецифічні синдроми і прикордонні стану - хронічна хвороба - декомпенсация (втрата) функцій - інвалідність. Психічні і поведенческие розлади внаслідок вживання психоактивних речовин також розташовуються в континуумі: аддиктивное поведінка (перехідна стадія наркоманії у підлітків, що характеризується зловживанням одним або декількома психоактивними речовинами в поєднанні з іншими порушеннями поведінки) -. Невербальноє спілкування: коммуникативні рівні - Дослідження уровневой специфіки немовного О. мають важливе значення для розуміння його суті. Особливо це актуальне з позицій передових психол. підходів, конкретних паралингвистических дискурсивних практик, оскільки кожний рівень визначає контекст їх реалізації. Виділення рівнів дозволяє описати типові варіанти соціальних ситуацій, к-рі, кожна по-своєму, детерминируют виробництво паралингвистического дискурса, задають набір осн. интерпретационних стратегій його обробки і роблять можливим спеціальний дискурсанализ невербального спілкування (Н. про.) в дослідницьких і практичних цілях. Основою.

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНИЙ АНАЛІЗ - один з напрямів сучасного психоаналізу, теорія і практика якого засновані на використанні ідей, черпаних з класичного психоаналізу З. Фрейда і екзистенциальной філософії М. Хайдеггера. Фундаторами екзистенциального аналізу вважаються швейцарські психіатри і психоаналітик Людвіг Бінсвангер (1881-1966) і Медард Бос (1904-1990).    Л. Бінсвангер виступив з ідеями розвитку психоаналитической антропології, в рамках якої їм була здійснена модернізація психоаналитического вчення З. Фрейда про людину. Убачивши заслугу фундатора психоаналізу в тому, що фрейдовская теорія людини як природної істоти є.
Посилання в тексті роботи "Позбавлення батьківських прав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Емоція і пам'ять - (emotion and memory) Ранні спогади мають сильний емоційний компонент. Ісслед. автобіографічної П. колишніх в'язнів концентраційних таборів, проведене Вагегенаар і Греневег, показує, що події 50-літньої давності добре згадувалися, але при цьому має місце придушення емоційно навантажених вражень специфічного характеру, а саме деталей ситуацій, в к-рих вони були безпосередніми свідками тортур, вбивств і самі були жертвами жорстокого звертання наглядачів. Др. словами, сила емоційного заряду особистого досвіду не яв-ця гарантією проти задрімати. Що стосується більш звичайних рівнів збудження, то. Психологія грошей - (psychology of money) У основі привабливості, до-ой володіють гроші практично у всіх об-вах, лежить придбаний драйв. Драйв, або спонукання до отримання грошей звичайно з'являється досить рано в житті людини - звичайно, як тільки діти виявляють, що гроші дозволяють їм досягнути незрівнянно більше ціліше, ніж будь-який інш. засіб. Внаслідок безлічі життєвих подій, в к-рих прямо або непрямо беруть участь гроші, для більшості людей вони придбавають цінність підкріплення або зовнішнього стимулу. Багато які дослідники використали в своїх інтересах загальну привабливість грошей. Те, що гроші можна. Педагогічне спілкування: гнучкість - складна багатомірна психічна освіта, що зумовлюють здатність вчителя легко відмовлятися від невідповідних ситуації і задачі способів поведінки, прийомів мислення і емоційного реагування і виробляти або приймати нові, оригінальні підходи до дозволу проблемної ситуації при незмінних принципах і етичних основах життєдіяльності. Поєднує в собі змістовні і динамічні характеристики. Гнучкість як інтегральна характеристика особистості педагога забезпечує йому можливість успішного дозволу широкого спектра професійних проблем, в т. ч. проблем у взаємодії і Пед. О. Структура пед. гнучкість включає 3 її види:.

БОС Медард - (1904(3)-1990) - швейцарський психоаналітик. Народився 4 жовтня 1904(3) року в Сент-Галлене, в Швейцарії. У дитинстві він мріяв стати художником, але батьки, особливо батько, не підтримали його в цьому намірі, внаслідок чого пізніше він поїхав в Австрію, де почав вивчати медицину. Будучи студентом, в Віні пройшов особистий аналіз у З. Фрейда. Після повернення в Швейцарію в 1928 році М. Босс завершив свою освіту в Цюріхськом університеті, отримав міру доктора медицини і протягом чотирьох років працював асистентом Е. Блейлера. У подальші два роки він проходив психоаналитическую підготовку в. ЗАВЕРШАЛЬНА ФАЗА (TERMINATION PHASE) - Поняття, вказуюче як саму кінцеву фазу терапії, особливу по відношенню до початкової і середньої фаз/ так і процес, що становить цю останню фазу. Цілі аналітичної терапії (на відміну від життєвих цілей) повинні бути досягнуті до початку завершального процесу. Вони повинні втілювати властиві аналітику теоретичні і практичні уявлення про психічне здоров'я, але при цьому бути вільними від інтерференції, викликаної контрпереносом, і идиосинкразических перфекционистских ідеалів. На те, що наступив час початку завершального процесу, вказують: позитивні структурні зміни; оптимальний доступ до афективної. Полорольовая социализация (гендерная социализация) - процес засвоєння індивідом культурної системи гендера того суспільства, в якому він живе, своєрідне суспільне конструювання відмінностей між підлогами. Соціальні психологи також використовують термін диференційована соціалізація, підкреслюючи тим самим, що в загальному процесі социализации чоловіки і жінки формуються в різних соціально-психологічних умовах. Полоролевая социализация включає дві взаємопов'язані сторони: а) освоєння прийнятих моделей чоловічої і жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і гендерних стереотипів; би) вплив суспільства, соціальної середи на індивіда з метою. ФАНТАЗІЯ - (2) (PHANTASY) Психоаналітічеська концепція фантазії не уникла двозначності, властивій повсякденному використанню цього слова. У одному із значень фантазія пов'язана з уявою, маренням, мріянням, в протилежність адаптивному мисленню і поведінці (див. АДАПТАЦІЯ). У цьому значенні вона є синонімом невротичного мріяння. У іншому значенні відноситься до образної діяльності, лежачої в основі мислення і почуттів. У теоретичних роботах звичайно мається на увазі друге значення слова. Звідси і написання phantasy, прийняте англійськими, але не американськими авторами (див. ФАНТАЗІЯ (1)). Всі школи згодні з.